Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register lor København

II - 1 2 2

Bredegrund

11 (= Palæg. 2,4) Michelsen A kgl. Hof-Juveler Frm. g ★ C.229 & Palæ 1364 17 (198- E.200,000 - G.71,200) (Fru M Dragsted, Overretssagf. Dragsted og Fru A Borth) S Dragsted A Akts. Hof-Juveler g C.5576 A C.14676 A Dragsted Akts.

a Hallin DDameskrinde gPalæ4750y Mexicos Gesandtskab g Palæ 1662 C Beck Hans Gross. g C.13014 Britnuænt t'l'lie Itrilæh In d u s tr ie s Agencies) g C.3714 & C.14280 Mårtens M Th. Gross. g C.14280 Bunde II Gross. g C.6309 Dalgaard Th. Gross. Dame- & Børnckonfcktion, Systue g Palæ 2401 Dani-ii Maohino Comp. Akts. g C.8616 Foreiunuon af dansko Handels­ rejsende af 1866 g C.13014 Følsgaard B Gross. g Palæ 4428 liansen AN X Co. Gross. Skibsre­ dere g C.1626 KaTIson A Gross. Frm. Knudsen Simon E & Co. Gross. Sportsartikler g C.3450 X C.3714 Sabroo Th. Sølvsmed gPalæ5S05Y I) Andersen Villi. Gross. Grainmofon- fnrhdl f C.12889 * C.12859 Hansen Nelly. Manienro Fodpleje g Palæ 1199v Møller Tove & Sigrid Rntbcrg, Kjoleatelier g By. 7814 Pcicrsen Josef Forfatter g By. 1646X E Bang Flemming Gross. g C.10935 Schaumlnirg-Miiller E Gross. g C. 10935 Continental Bodega Comp. Akts. g C.1537 & C.1538 & C.1936 & C.1339 Dansk Svensk Staal-Aktieselskab g C.7417 X C.14884 Dre.jø E Hol-t Gross. g-Palæ 4061 Edita Akts. Trikotagcfabr. g Palæ 2312 Markt X Co. Akts. Gross. g ★ C. 14291 & C. 14492 Persson’s Cliché-Anstalt g C. 15026 Plcss-Schmidt Kai Fabrikant g * C.5001 Prisskilleafd., gC.9201 .Skilte 5001 g * C. 5001 Trilux Interessentsk. g * C. 5001 Cdstillingsbureauet, g * C. 5001 Vinteridrætsforcn. g * C. 5001 F En gros Lageret L'rania v. V Tranberg g C.5082 27 (193 -E . 90,000 -0.70,800) ((Jlarm. A Andersen) i Stallknceht’s Wuld. Eftf. Glarm. g ★ C. 3862 Andersen Axel Glann. g * C. 3862 29 (192 - E.330,000 - G.160,200) (Gross. J1 Olsen) s Budly,-Muller s Eftf. Akts. X Foto­ grafisk Handelshus g ★ C.10078 & C.1078 Dansk Smalfilm Akts. Brønmim Sv. Steen Konditor g Pala: 5590 X Palæ 5591 1 Hertz Roliert Tandlæge Dr. med. g Palæ 3823 2 Rønning Katrine Pensionat g By.6338 lloltn-Nielscn H il Forfatter Sicbert Christiane Frøken g Palæ 1113 s Iljorlh-Nielsen H Hovedarkivar Sekretær f. Belønnings- og Spa- neforen, f. faslo IIusmee rc i Kblivn. og Omegn g Palæ 2006 FoHcmler X BitLl Gross. g C.7596 X C.3827 31 (191.192B - E. 420,000 - G. 218,400) *Dansk Kuglclcjo Aktieselskab SK F g * 0.6247 Kcel IlO Direktør Cand. polyt. g Palæ 2256 Skandinavisk og Borups Musikfor­ lag Akts. g. ★ C. 9243 X C. 10018 Sacrin Compagniet ved E Gold- schmidt X PF Warthoo g C 9028 Wørishøffer H l’, Prokurist g C.9028 VVarthoe Emil X Sønnor Gross. g C.28 X C.9028 Grækenlands Gcncralkonsulat & • Warltiøe Poul l'øiiao, Genera.!- konsul g 0.28 & C.9028 Gracco-Dana Clearing-llousc, g C.28 & C.9028 33 (190 - E. 750.000 - G. 363,300) (Enkefru Carla Meyer) s Meyer Otto Møbelfabr. Snedkeri«. Frm. g * C. 3936 Portner, g l’alæ 2752U Dansk Patentstof Industri g * C. 3936 1 Strandberg Ove Overlæge g C.4316 Kalckar Ludvig Vekselerer Frm. g C. 5596 X Palæ 6111 2 Christiansen ONM statsaut. Revi­ sor g * 0.8782 Engclbreclitsen l’r. statsaut. Revi­ sor g * C. 8782

Nobel NC statsaut. Revisor g * C. 8782 N. [.Nobel

Bredegade. Se Frederiksberg Bredegade.

Bredegades Passage IE (nu en Del af l-'rdb. Bredeg. (se denne))

STATSAUT. R E V ISO R T LF .* CENT. 8782 TELEGR. ADR.*. REVINO BEL BOLIG: KASTAN/EVEJ /S V. TLF. VESTER A 0 5 1 C.N.M.Oirisfiansen STATSAUT. R E V ISO R C AN D . JUR. TLF.* CENT. 8782 TELEGR. A D R .: R EV IN O B EL BOLIG: HARTMANNSV.13 TLF.HUlMfW Fr.Engelbrechtsen STATSAUT. R E V ISO R TLF.* CENT. 8782 TELEGR. ADR.:REVINOBEL BOLIG '.JAN TLMANNSPLADS, DRAGØR. TLF. DRAGØR 211

Bredegrund (Hl (Navn fra Søterritoriet i Nærhodon) Fra Kastrnpv. (se denne Skitse.) 1-7 (= Kastrnpv. 12.14) 3* Lundstrøm P, Pressefotograf g Ain.5638y 9,11 (= Kastrnpv. 16,18) 13-19 (= Kastrnpv. 20.22) 15i Nielsen OL, Koreportor g Am.7126X j Jørgensen C Blikkcnslagerm. Qlud Chr. Repræsentant I! Am.7171 19» Christensen C Frue. Damcskræd- dcrindo i Am.l6l4x Christensen Kctty Frk., Lærer­ inde 1 Am.l614x

Kgl. Hof-Juvelér ogHof-Guldsmed

Tlf. Cent. 5576 — 14676. » Dragsted Einar Juveler Sølvvare- fabr. g By.8938 19 (197 - K. 400.000 - G. 247.300) 8 Engclsk-Russisk Magasin v. Lina Levin g C.879 •Moller Lars Anlikviletshdl. g Pal.æ 3519 i Therkolsen’s D Enke X. Søn Skræddere g C.5508 .V Palar 1954 j Frederiksen Ilj. Kontorchef Frederiksen I Frue, Systue g By .1723 a Slcen Doris Frue Modchdi. g Palæ 5544X Bircli Asta Korrespondent . Nielsen K, Sygepl. g Pala; 5544Y Bl) Dragsted A Akts. Guldsmedeværk- sted g Pala- 3054 1 Lysbcrg & Ilansen Akts., Tapetso- rorva-rksted g C.11378 21 (196 - E.300,000 - G.186,000) (Frk. Oda Lemming m. fl.) s Dansk Sportsmagasin g C.3105 J eneon G e o rg & WendeJ Akis., IJdslillingsløkalo Hofsøivsmcdeforr. Ostcrg. 49 « Madsen Viggo Dameskrædder g Palæ 2270 2 Sutcnncisler L Fcyring Fruo g Palæ 1271Y Calliscn A Frue Klkollektrice Caliisen Aage Tandlæge g By.6362 a Ilall B.iarnar Gross. g Palæ 1271X Iliiffeldt B Fabrikant g Palæ 2596 i)bs S.M. Slaalmobler & Moller S, Fabrikant g Palæ 4748 i Suntorpb S, Kasketfabr, g Palæ 4957y 23 (195 - E. 625,000 - G. 345,000) (Fabrikant MB llichter) 8 Budtz Muller & Co. Kunstbdl. g C.1797 Steen Doris Fruo Modchdl. g C.4323 t Børresen Iver Skrædderetablissc- ment Frm. g C.5740 Elisen & Købri Skrædderi«, gi C.12028 Uniformer. Larsen & Cliristcnsen Skræddcnn. tt C.5589 2 Nord Aage Dameskrædder & Mai- son Aage Nord Dameskrædder g C. 7508 a Lund Carl C Tandlæge g C.2380 Lango Ove Tandlægo g C.176 25 (=st. Kongcnsg. 40) S t. A n n æ P a s s a g e s Maison La Marquc Akts. Lingcri- X Trikolagclull. g Palæ 2373 Hiorl’s Magasin Fru Akts. gc.9868 i Koefoed E Landsretssagf. g C.841 & C.1693 Schrøder i Overretssagf. g C.841 & C.1693 Larsen Jørgen Sagfører Cand. jur. g C.841 & C.1693 As Nielsen NJ & Oo’s Eftf. Gross. Papir en gros Poscfabr. g C.1337 e Nielsen & Curth Gross. f*C.9117 Dukke- & Stofdyrfabr. Nielcurt a Kwerløf A Oherstinde gPalæ356y a Brun A Læge g C.11083 11« Tliieseii 1LF Overassist. g • Pala: 2510 Gyring-Nielscn II Gross. g C.2700

40,42 (= Lillegrund 10,12) 40a Aaby elcktr. Rullcforr. v. M Han­ sen, g Am.6482

Mortensen Chr. statsaut. Revisor g ★ C. 8782 s Neergaard Th. Bruun do Direktør g Pala* 1401 « Krarrli Johannes Kunstmaler g Palæ 2752v si>.s Alm Alfred Skr.æddcrm. g Palæ 3730 i Frior Axel Akts. Gross. g i* C. 23 X C. 5877 Masonite, g * C. 23 X, C. 5877 t Jensen Adolf Murerm. g Palæ 1147 i Christiansen Jobs. Assurandør g Palæ 1713 nb 9 Hansen L, Malcrm. Værkst. g Palæ 2752x IB Grunth Kai lCunslauktionsIedcr, Atelier g B.v.535Y ■i Nielsen Julie Frøken 35 (189- E. 375.000 -G .228.500) (Boglull. Jobs. Lind) s Høst Andr. Fred. & Son kgl. Hof- bøglidl. g * C. 5051 X C. 7571 Sclskalæt for grafisk Kunst g C. 7571 i PotorsenIKIkollektrico g Palæ 4696v Bcnlsen Mathoa Cand. .iu>*. Ortvang .1 Frue & B.v. 5363 Nielsen KK Gross. Aagaard D Munk Gross. * Kiotz R fh. Adjunkt g Palæ 3723 Rvgn.-ud Dagmar Enkefrue Hovmøllcr A Frk. Pensionat g Palæ 1665 9 Pactz’s Iloffotoeraf Harald Eftf. & Paetz Mario Enkefrue g C.6329 stå Kbhvna Bogbinderi v. Kay Bøg* vad g By.3555 37 (188,277- E.1,550,000 - G.725,700) (= Dronn. Tva-rg. 1,3) Andersen Jobs. Barber og Frisør tt P ala- 313,v Bond Street & Brcdgado Aktø, g Palæ 2037 & Palæ 5237 Bryder MJ VildtlidL g G.3375 Hansen W Frue •Hotel Pliønix g * C. 114 Houmark Chr. Forfatter Phønix Frisørsalon X Parfumeri f Palæ 313y Søborg Henry Direktør f. Hotel Pliønix g Palæ 2486 41 (278B - E.300.000 - G.265,100) (Fredet i Klasse A) (Haandværkcrforcn. i Kbhvn.) Multko JL Ih. Hofmarskal 43 (187 - E.610,000 - G.349,600) (Gross. Kai Lippmami) 8 Hassel & Teudt Mekanikero g C.478 X C.249 X C.250, X C.341 X C.3150 XC.7475 & C.2408 Pedersen Kirsten Frk. Sølvsmed g Pala- 2161 Spur li Ingeniør Cand. polyt. J Palæ 4550 Wchncrt M Frue Konfekturehdi. g Palæ 2035 Hassel Aage, Ingeniør g C.7148 Klaaborg Carl Tapcthdl. g C.14901 i Wissing Ove Lægo Dr. med. g Palæ 4326 Iversen Poul Overlæge Dr. med. g Palæ 4304 Faber Knud I’rof. -Dr. med. '& jur« g Palæ 4304 Sjørslev NI, Læge Dr. med. g Palæ 4304

Bredgade [S

3 (= Palæg. 1,3) 8 Lysbrrg X Tlansen X Tliern Akis. Dckorationsforr. Møbclfabr. g ★ C.4787 beBrammer VE Landsretssagf. S ★ 0.4800 Christensen Poul Landsretssagf. £ ★ C.4800 Gråne Gustav Højostoretssagf. g ★ C.4800 Madsen lians Ovorrotssagf. S ★ 0.4300 Møldrup .tv Højesteretssagf. g ★ C.4800 Petersen O Hojesteretssagf. g ★ C.4800 Schmidt \vel Landsretssagf. II ★ C.4800 Steglieh-Petersen K Ilojestorotsl sagf. g *0.4800 i Arcndrnp BH Læge g ★ C.13178 Wingo K Overlæge Dr. med. g ★ 0.13178 Christiansen Tage Lægo Dr. med. g * 0.13178 Jarløv Ejnar Overlæge Dr. med. g ★ C 13178 Jespersen K Læge g ★ C.13178 Plum Aage Læge Dr. med. g ★ C.13178 Rydgaard I rode Overkirurg g ★ C.13178 t Pension Askostad v. H Askestad- Olsen g * C.8394 Exclusiv Pension, g ★ C.8394 Andersen IIC Gross. Ilclver Vakl. Sekretær Johansen Richard Kapelmester Pedersen Aihert Afdelingschef Lundborg Adolf Afdelingschef Krauso Olivo Frue

Made with FlippingBook Ebook Creator