Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register for København

Borups Allé

11 — 117

lOs Rasmussen A. Mejeriejer S Rvv.3506 Jensen IltMir., G'aarde.jcr ff Ryv.3492Y 1 lienius Viggo Gross. & Henhis Viggo, Akts., Molorcykleforr. ff Ryv.265 2 Jensen Alice Fuge. Frue w R.W.2987X s Larsen AI, Frue £ Ryv.2584X Hammorshoy l ’ V Kaptajnløjtn. £ R.vv. 25S4V , Lynghjelni C'lir., ff( Ryv.2764v Pedersen KM Afdelingschef 12s Otlo .Marie Enkefrue £ Ryv.176 1 Velschow-Rasmnssen F.Forrelnings- fører Cand. mere. £ R.vv.3931Y Hansen N, kpi. Jæger £ Ryv.788v 2 Rask S, Trafikassisi. ff R.vv. 3609 Bast Valdemar Skibsfører * Hansen JL Ovisf fh. Overværkfø- rer £ Ryv.4317y Ch,ristgau Af Frøken £ R.vv.4035 4 Thomsen T, Reklametegner £ R.W.4574X Jensen HJ Sekretrer 14s Jensen Willi.. Rørlægger £ R.vv.3468v Elvins AV Kommunelærer £ Ry v.2249Y 2 Jensen Rigmor Kassereaske £ R.vv. 3571 Clemmensen Tnper Frue. Tale- lærerinde £ Ryv.3571 PedersenA Knastrup Repræsentant £ R.vv.4705 2 Rømler Astrid Enkefrue £ Ryv.2249V Plagstad FS Frue. Telefonistinde ff Rw 2001v ■< Jensen C, Enkefrue ff)Rvv.2584V 16-22 (5620 - E. 330,000 - G. 40.400) (Akts. Ny Harnldspade) 16 1 Jensen K, Dameskrædderindr £ R.W.4677X 2 TopponRorg Al Frue ff Ryv.571Y Kroman A. Hjommcsygcpl. £ R.vv.2064V 1 Frørnp C Tngenior 18i Nielsen T Zester Frk., Sygeplej­ erske £ Ryv.2064X 2 Brandt Møsrens Skuespiller £ Ryv.4784X 22s E.iemiomsnkts. Lynppaardcn Ar, Lnnow K, Varmemester £ Ryv.4213 ■. Titlin Af v. Frue . Holmstoel E Enkefrue £ Ityv.4667 Boraps Allé (RI (Borgmoster, 1836—1903). (Skitse næste Spalte) 1 (= Jagtv. 11) 8 Berpmann Honning Læge i Jensen KH Apoteker £ Oh.6311 Wesche J Tandlæge £ Oh.4500 > Hansen Hansine Jordemoder £ Oh.7944 Hansen Alfred Lærer • AVesche A Laboratorieforstander | Gh.2600 Nielsen Mads Kommunolærer £ Oh.3824x 4 Birket-Smith Fr. Bibliotekar £ Gh.2247 Weitstrtip Christian Malcrm. £ Oh.7229 3 (4152 - E.202,000- G.35,300) (= llorttbækff. 1) (Ejendomsakt«. Borups Allé 3 og Hornbækg. 1,3 & 5) 8 Olsen AV Mejeriejor £ Gh.4757 Borups Messe v. Oscar Hansen Manufakturhdl. £ Oh.6031 i Sørensen Sofie Enkefrue £ Gh.2948 Petersen TIP Bandagist ff Gh.3824y . i Nilsen Alfred Legetøjshdl. & Nil* sen Emmy, Dukkeklinik f Oh.l703x Munkehø.i-Larscn F, Assist. £ Gh.3024V « Sjøberg Vilh. Repræsentant £ Oh.l703v 4 Bruun Vidar Redaktør £ Gh.6280 Bruun Arne Redaktør Sick-Potcrscn I Frk. Cand. pharm. & Sick-Pctcrsen K Forretnings­ fører ff Gli.9916 5 (5018 • E.1,000,000 • 0.159,800) (=Aagade 116-124 opIlornbækg.2-10) (Andels Boligforen. Hornbækbue) 8 Parfnmerie Borun v. Fru Inger Bartboldy £ Gh.4147 Sæbehuset, ff Gh.4l4Y Christensen F Frugthdl. £ Gh.4247 Tabbort R, Musiker £ Gh.4140 i Olsen C Skrædderm. gOh.7964 Hagendrup A Damofrisørinde £ Gh.2264 > Schaltz H Chr. Bogbinder £ GU.3994y

a Jensen JP Birger, Styrmand £ Gh.7736 Emme K Tapcfsererm. ff Gh.2464 4 Løfgren J Em. Assist. ff Gli.4304 23 (5029 - E.950,000 - G.160,700) (= Aagade 126-134 og Skotterupg. 13-19) (Andels Boligforen- Hornbækhus) 8 Jonsen Selma Frue, Rulieforr. £ Gh.5063y Larsen E Viktualiehdl. fi Gh.7510 Solvang Alejeri v. E Larsen, £ Gh.4410 Okholm J Urtekr. £ Gh.4348 1 Laugesen L, Montør £ Gli.2174 2 Karstensen TM Skibsfører £ Gh.878y Olsen CE, Tapetserer & Dekora­ tør £ Gh.l226y Johansen Jens Ingeniør Cand. polyt. £ Gh.4209 25 (5344 - E.540,000 - G.65,400) (*= Aagado 136 og Skotterupg.16-22) (Kbhvns Kommune) s,i Agerston Harald Bagerm. £ Gh.6092 a Schmidt Carl Symaskinchdl. g Gh.9365 Andersen Louis, Murer £Gh.l480v » Vors Carla Frue, Dameskrædder- indø £Gh.9919 27*33 (5345 - E.530,000 - G.101,600) ( = Borups l»i. 1,3) (Kbhvns Kommune) 27s Cora Mejeri & Smørforsyn. £ Gh.3995y i Lammers G, Musiker £ Gb.5361y a Seider Sv., Kørelærer £Gb.5414X 29s Nielsen HN Cigar- & Vinhdl. £ Gli.3932x Hansen J, Frugthdl. £ Gh.5357y 318 Jacobsen MK Manufakturhdl. £ Gh.5265y Støvleknægten, Skotøjsforr. £ Gli.5265x s,, Jensen 11N Skomagorm. £ Gh.5265x a Hansen Edith, Frøken £ Gh.5414V 33s Jacobsen A1K Manufakturhdl. 1 Olsen Fr., Vicevært ff Gh.6527 2 Jensen A Repræsentant £Gh.5414u a Andersen Otto, Maskinarb. £ Gli.5361x (Ejendomsakts. Mariendals Have) 8 Nyberg N fh. Fotograf £ Gh.3405Y i Scbepelern JL Profcssorinde ff Gh.l427x Christensen HA1 L.ægc ff Oli.7765 a Bodnia F Guldsmed £ Gh.8477 Lykke Knud Skotøjshdl. £ Gh.7663 a Christensen Kr. Ovcrassist £ Gh.9473 Larsen CV Cand. nharm. £ Gh.5922y Koppel Al. Skrædderm. £ Gli.288U Thomsen Erik. Solofløjtenist v, Statsradiofonien ff Gh.9753 105,107,109 (12 la - E. 320,000 - G. 39.500) (= Ane Katrines V. 34,36) (Murerm. J Jeppesen) 105s Nielsen P Viktualiehdl. £ Gh.2048 a Voltzmann Chr., Cigar- & Tobaks* hdi. £ Gh.3205y 1078 Jørgensen LH Legetøjsførr. £ Gh.l895y Christoffersen M Frk. kem. Tøj- ronsningsanst. § Gh.4372 Svanholt A Kaffclull. ff Gli.6404 4 Rasmussen Hans, Maskinarb. £ Gh.l797V ,109s Abild Ole Restauratør (Munken) £ C.2542 Sæbolmset £ Gh.3037y i Chriiston Jolianne Enkefrue 111,113 (12kd •K.185,000 - G.65,600) (= Priorv. 11) (Husejer EP Christensen) Borup Garageanlæget £ Gh.6297 Larsen Otto Boghdl. £ Gh.5452y Sørensen Ulla Lygaard Blomster* hdi. £ Gh.7903 Thuris Einer Viktualiehdl. £ Oh.365lx Tobaksmessen v. H Hansen £ Gh.969Y 115 (12ib - E. 60,000 - G- 8,800) (Fabrikant G Biørn) 8 Jensen A Kjolemagasin 117 (12hr - E. 200,000 - G- 31,800) (= N - Fasanv. 156) (Fabrikant G Biørn) KChristensenJL Mekaniker Cyklabdl. £ Gh.l675x , Schrøder Marinus, Musiker £ Gh.l924Y 103 (12 lo - E.458,000 - G.63,200) (= Ane Katrines V. 28-32)

» Vildung M Billedskærer Saxtorph-Nielscn G, Faktor £ Gh.l675y 119 (= N-Fasanv. 175-181) Butiks-Reklamen, £ Gh.4269 7'lmtnccho H Boglidl. ff Gli.4269 Frdbg. Colonial-Lager ved Carl Knudsen £ Gh.4428 Hansen Hl Skomagen«. £Gh.3798x Post- og Telcgrafkontor, £ heml.Nr. Schleisner ’8 C Farveri, Fil. £ Gh.3775y 121,123 (15r - E. 680,000 - G. 55,400) (■= Ducv.122. 124) (Redaktør C S oa ain g) Hovedstadens Brugsforen.,£Gli.9563 121.8 Esbenscn Gustav E Herre- ekvipbdl. ffGh.9043 Alda Iiamefrisørsalon, ff Gli.9669 i Olivarius Eilcn Enkefrue fl Gh.l579Y , Gransøe Otto Damelingeriforr. £ Gh.8055 Hartvigsen N, Frue £ Gh.l579V » Haugaard E Prokurist ff Gh.5894u i Poulsen TA Kapt. £ Gh.5894Y Stamp Anna Enkefrue ffGh.5901y 123s Grnnsøe’e Magaain, Damelinge­ riforr. £ Gh.9485 Heilesen OA1 Frugt- & Grønthdl. £ Gli.9517 Harlev JC Kunstdrejer Cigarlidl. ff GI).9819 Trio v. O Nielsen, Alejeriuds. £ Gl).5901x » Jensen llulda Enkcfruo Ekstraml If Frue Fodkego £ GI).8786 = AVelin Gunnar Repræsentant £ Gh.3789C Petersen O Postkontrolør £ Gh.865Y .i Schuft/. Nil? AF, Kobbertrykker £ Gh.8530 Cohcn Levino Kølimand 125 (15 dø) (= Duev. 113) ♦Kondrup P, Anlægsgartn. Blom* stcrhdl. ff Gh. 7605 127-131 (15dz - E.700,000 - G.57,500) ( - Fuglebakkcv. 80) (Redaktør Cl Sonning) 127s Sørensen I,C Cigarlidl. £ Gli.9814 Andersen Carla Fruo Viktualiehdl. ff Gh.3666 Freieslelien P Musikhdl. £ Gh.5540V 1 Anderberg R, Bogtrykker £ Gh.9548 Nielsen Sv. Aage Fuklm. £ Gh.7173 2 Nielsen Otto Fuldm. £ Gh.3460Y Kragh Amalie Konsulindo £ Gh.5349Y Krapli Ebba Frue Kunstvæverske £ Gh.5349Y .i Madsen P o u l Iferreekviphdl. £ Gh.57511’ Bergenhagcn V Repræsentant £ Gli.8191 4 Hansen P Chr. Sagfører £ Gli.8027 Beielmiann Friis CJ Porcciænsma- ler ff Gli.5751X 129s Franei v. Kctty Gronvold Danny frisørsalon £ Gli.7943 Otto Peter B Konfokturchdl. £ Gh.8024 Borup Kaffcforr. £ Gh.9589 1 Christensen Aage Inspektør £ Gli.5540Y Friborg P fh. Telegrafkontrolør £ Gh.5971Y 3 Nordsted Aksel Lægo & Nord­ sted Christine Læge Reserve­ læge ff Gh.9856 3 Jensen Vald. Manufakturhdl. Aløllor 1>, Forvalter £ Gh.7651 Rotbøll Harald Rejscinsp, ff Gh.8112 4 Hansen Niels J Viccinsp. £ Gh.974Y Iversen H Chr.. Kontorist ff Gh.8109 Søegaard Ida Kommunelærerinde Gh.974Y 131s Pettersson Anna Frue, Oppresn. & Rcparat. £ Gli.8081 Pedersen E, Danicskræddcrind« & Leila, f-Gh.6218 „ , Jensen Camilla, Fru £ Gh.5345Y' Pedersen Johs. Repræsentant £ Gh.6218 - _ 2 Ilsøe P Metal varefabr. £ Gh.3729Y Nielsen Ejnar V Revisor £ G11.5956X , Seichau-ITnnscn A Enkefrue £ G>h.8901Y Jensen Svend Ove clcklr. Install. ff Gh.974X 4 Roed-Miillcr E Skolekøkkenlærer- inde £ Gh.5345X

(Skitser over Bonip? Allé)

7s Jankjær Henry & HertTia Tand- la g e r £ C h .3 8 0 5 Y i Aasberg J Repræsentant i DDPA £ Gh.727x Petersen A'ilh., Barber ff Gh.5329v a Andersen Leo Afanufakt tirhdl. a Larsen R, Frøken ff Gh.3047v Adrian H, Rørlægger £ Gh.5329X « Widecrantz E Kommunelærerinio £ Gb.9088 Bauer AVilliclma, Frue ff Gh.3817Y 9s Bergsson K Frue Tandtekniker £ Gh.4291 Hclgason Jon Gross. ff Gh.4291 Petersen JM, Enkefrue £ Gb.5329u i .lensen A Trikotagehdl. 3 Illum A Bestyrer £ Gb.3994V 4 Christensen Vald., Musiker £ Gh.3940x lis Petersen Marie, Frue £ Gh.3817x Kempf H. Frue £ Gh.7427 • Hansen H, Overpostbud® Gh.3047Y a Hansen Johs. A Repræsentant £ Gh.l 888 x 13 1 Helmer E, Frue £ Gh.5157X 1 Nedergaard NP Postassist. £ Gh.2450 Neisig Chr. Sekretær £ Gh.2450 a Hansen A, Repræsentant £ Gh.38l2x 15, Jensen S Urtekr. £ Gh.3811Y 17s Kiær PM Frue Cigarfabr. £ Gh.3780Y 2 Petersen G, Formand ff Gh.518V 19s Lund S, Hovmester £ Gh.2856 s Hollandske Mølles Opl. v. K Le- bolk, £ Gh .8122 21 2 LarsenNiels, Kontrolør £OU.878X

!

Made with FlippingBook Ebook Creator