Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Régister for København Bonncsen O Enkefrue Restaura- trioe (Rnmlby'i ffAm.6989 Bb Amager Autoophug v. H Ander­ sen ff Am.927 86 (128,129 - E. 88,000 - G. 45,100) Bøge v. P oter Jensen Manufaktur- hdl. S Am.76y •Kjersgaard CA Cigarhdl. £ Am.76x Olsen Ernestino Linnodsystue 8 Am.ll25y Wcndt Chr. Urmager 8 Am.6810 Bb.a Golfrcdsen E, Frue 8 Am.8852\ 88 (130,131 - E. 85,000 - G. 43,300) (=Tingv. 2) s Paraplyinagasinct v. Agnethe Knobelow 8 Am.391x s,« Schadc Wilh. Urtekr. f Am.391y 80,92 (67a - E. 340,000 - G. 131,600) (= Titigv. 3) (Fruerne A og E Nøvrogaard) 90 Merry-Tentivi a Snndin'ig Else Skuespillerinde ff Am.836 Schmidt Asgar t'igarhdl. 8 Am.865 Tom’s Fahr. Akts., Cliokoladcuds. g Am.82l3X Gjesager M i rmager 8 Ain.1845 92 Grønlund V llerreekviplidl. 8 Am.1844 Hansen IIP Frugthdl. ff Am.3507 Modemagasinet Derby |! Am.8236 Sandberg K Bmilmager Bell Felix Ostelidl. ff Am.2713X 84 (58f - E. 70,000 - G. 45,000) (Kornhdl. Chr. Petersen) 8 Jønsson Ellen Oslelull. ff Am.78x ICbhvns Telefon-Kiosker, Christensen E Fiskehdl. ff Am.2535 96 (581) - E.291,500 - G.132,800) 8 Schultz Emilie Parfumchdl. Læder- varehdl. ff Am.5993.v Liindstrøm H Snedkcrm. ff Am.9660 Sundby Musikhus ff Am.5030 Ehlers Kai Guldsmed ff Am.5993x Aabrinlc HV Giarm. |! Am.3041 Konservative Vælgorforen. 9.Kreds, ff Am.7082 5.1 ‘ Petersen Clir. Kornhdl. ff C.10182 Mcllidl. ff Am.182 Frølidl. ff Am.7082 i Drowes A, Damefrisør ff Am.6814 Hansen O Bang Dameskrædder ff Am,.9727 Dontnmeta Laboratorium Akts. Art. f. Tandlæger ff Am.8124 i Petersen Chr. Frølidl, 98 (97a - E.150,000 - G.68,400) (Ilusejer Hans Jenson) s Bøge’s Waldemar Eftf. Manu- fakturhdl. & Jørgensen Elly, Frue ff Am.963 i BramscnCharles Kaffelidl, I! Am.l668.v Nielsen Kari Prokurist. S Am.60T * Hansen li Frue, Musiklærerinde 8 Am.l668x Jørgensen Anina Frue ff Am.670x * Hansen Johan Isenkr. ff Am.3833x RasmusscnMIT, Stabsserg. ffAm.60x * Fredskov K Bogbinderm. ff Am.670Y 100 (97b - E. 138,000 - G. 57,600) (eleklr. Iristal1. Erhardt Potersen) B Schmidt Hjalmar Urtekr. ff Am.77 (Maison Adda -v. Fru A Schmidt Modcforr. g Am.7178 Petersen's Erh. Eftf. lndeh. J O Lauo elektr. Install. ff C.6516 & Am.4146 » Holm N, Dameskrædderinde ff Am.5769 102 (58a - E. 300,000 •G. 64,800) (= Islandsg. l) (Enkefruerne Else Okisen, A Land- bo-Berthelsen og Arkitekt Aa. Landbo-Berthelsen) s Nemnann E Frk. Parfixmeforr. ff Am.5283 Smør- & Kaffeforr. Alslev Akts. & Smørforr. Prima, ff Am.87 Petersen Richard Frugthdl. ff Am.342 r Møller A, Frue ff Am.l533v i Christensen Chr. Poasementfanr. ff Am.6471x * Dangaard A Operasanger 104,106 (58p - vurd. m. 78Y-789 til E. 213,000 - G. 57,500) (Fru Mathilde Baunsgaard) 104s Cinsburg H Herre- & Dame­ skrædder ff Am.l533X Arbejdernes Kødforsyn., Fil. 8 Am.882 106s Ilandskchusct v. O Petersen ff Am.8184 8.1 Jensen E Bagcrrn. ff Am.438 i Petersen Martin Blikkenslagerne g Am.8868 s Liljtxivist Felix Guldsmed Bentzen Johan Musiker 8 Am.l007y

Amagerbrogade

11 — 77

156 (= Hans Bogbinders Allé 4) Amagerbros Ostelager Akts. S Am.7379 Andersen Magnita Blomsterhdl. £ Am.2492y Arbejder Kaffeforsyningen Akts. ff Am.7122 Rønnow E Boghdl. ff Am.9579 Sienall V Skomagcrm. ff Am.5096 Vester V Urmager ff Am.3677 158 (15dn - E. 108,000 - G. 30,000) (=IIans Bogbinders Allé 1) (Ansgarstiftelsen) s Kønderbro’s Apotek ff Am.140 160 (1583 - E. 150,000 - G. 53,300) (Skorstensfejerne AP Dinesen in. fl.) Andersen Alma Frk. Broderihdl. £ Am.728x Christensen A Porcelænshdl. ff Am.4417 la France v. Margrethe Møller Blomstcrforr. ff Am.1276 Hansen EM Frue Taalægsforr. f Am.6066 Hansen Robert Vin- & Cigarhdl. ff Am.4611 Hcllbcrg-Il ansen KW, Redaktør ff Am.4611 Nielsen Poul Cyklehdl. ff Am.4458 Parbst L Slagterm. ff Am.4786 Rønne M Frue Farve- & 'Tapethdl. g Am.2780 Rjblin E Viktualiehdl. ff Am.5919X Sundby Contralvaskeri v. A Frede­ riksen g! Am.2784 164,166 (1728 - E. 700,000 - G. 71,200) (= Prinsesse Christines V. 1-7) (Andelsboligf. Lykkehøj) 164s Lykkehøj v. II Hansen Smør­ forr. ff Am.7170 Andersen PCJ Urtekr. ff Am.3470 Eriksen AC Skotøjshdl. ff Am.2136y Jensen E Modohdl. ff Am.5525 s,* Rohde V Slagterm. ff Am.6708 i Itasmlidsen Ma.riat Tandl. ffiAm.5164 Nielsen.VV, Viktualiehdl. ff.Am.6444 s Ludvigsen II Repræsentant ff Am.9373 * Andersen Simon Bestyrer Andersen Magnita Blomsterhdl. 4 Sørensen Georg Repræsentant ff Am.9359 Sørensen Th. Frue Prokurist ff Am.9359 166s Sletten Chr. Boghdl. Løjtn. ff Am.6966v Scheiblcr C Friiglhdl. ff Am.4242 Andersen Magnus Urmager fi Am.7275 Andersen Sigfred Fiskehdl. ff Am.4237 i Andersen H Damefrisørinde ff Am.ll98x Jensen Olrik Sagfører ffAm.8226 3 Rasmussen JP Hdlsrcjscnde ff Am.8032 Francke D Repræsentant ff Am.3053 a Brinck C Jngeniør ff Am.8098 Jørgensen L, Maskinmontør ff Am.8581 168,170 (1729 - E. 700,000 - G. 72,000) (= Peder Lykkes V. 2-8) (Andelsbolf. Lykkehøj) 168s Jacobsen G Viktualiehdl. ff Am.4867 Scherf P Ilerreekviperingshdl. ff Am.3895 Nørgaard J Cigarhdl. ff Am.1310 Postindleveringssted Winther PI Ostehdl. ffAm.1390 i Andersen Johs. Skrædderm. ff Am.7914 3 Groning Kaj Arkitekt, ff Am.8806 Petersen Axel Prokurist ff Am.3960 Petersen A Musiklinde ff Am.3960 4 Anker Jean Bibliotekar ff Am.6140y Jeppesen Oan] E Salgschef £ Am.8938V 170s Lykkehøj Blomstcrforr. ff Am.1403 Lund Ella, Cliocoladeuds. ff Am.1609Y Jørgensen Anna Kaffe- & Tehdl. ff Am.1346 s,i Schmidt Wilh. Konditor £ Am.206 i AcT-iv Desinfektionsanet., ff Am.622Y PaJ'Jesen l’A, Gross. Befragter ff Am.622Y Rasmussen E Murerm. ff Am.8938Y Scherf P Herreekviphdl. ffAm.3895 Knudsgaard J Inspektør ffAm.5435y Hastoft CS Overinsp. ff Am.5147v Linneballe Aase Fotograf ff Am.2757 12 (1731 - E. 825,000 - G. 80,000) (= Peder Lykkes V. 1-13) (AndelsboUf. Lykkehøj) SRieper-Hotm Uno Porcelæns- & GÆashdl., Uda ff Am.3145

s AIdenborg V Frue Skibsproviante- ringshdl. « Hansen C Vognmand ffAm.4832 130 (15y,al,av - E. 270,000 - G.60,500) (= Søren Norbys Allé 2) (Ingeniør C Sdienlerv s Poulsen Kamina Viktualicforr. ff Am.6103 Wella v. Karen Kurlli Trikolage- forr. ff Am..5032Y Fortnna v. Kj.Tr Andersen Smør- fon-. g Am.5140 i Lerede A Enkefrue Lerchc J l’rk., Sygeplejerske ff Am.6360 132 (15d - E. 133,000 - G. 40,200) (Skomagcrm. Lauritz Hansen) s Randrup WA Slagterm., Fil. £ Am.416y Sundby Garderobepressen v. A Nielsen, fi Am.8886 Larsen Max Skotøjshdl., Fil. £ Am.4225x Kaffemagasinet nolland £ Am.l204x nansen P, Mejerist ff Am.758x Varemessen Nilo Sæbeforr. I) Am.1204Y Rasmussen RJ Frk. Læderhdl. s,i Eskildson NE Fiskehdl. £ Am.2387y i Christensen Chr. Kaffehdl. 134,136 (15o - E. 143,000 - G. 40,500) 134s Hald Anton Skra'dderm., Fil. ff Am.758.v Blomstcrforr. Merry v. Egode Andersen ,ff Am.8088 Lillcgaard G Cigarhdl. ff Am.5656 i *.Tenscn TB, Enkefrue ff Am.619 s JToirmanPon Olaf, Skibsbygger ff Am.9748 136« Jensen MAM fh.Undcrdiroktricc 138,140 (15an - E. 188,000 - G. 40,000) (Fru M Jørss) 1388 Amagerbrogades Radio v. Kri­ stian Simonsen 8 Am.7882 Johansen Vald. Trikotagehdl. g Am.304v .Tensen M, Mejeri ff Am.2301y 140s Norsker P Viktualiehdl. ff An\.2301x s Jensen Kaj Kioskejer ff C.I5352 i Andersen Amy Frk. Damcfrisør- indc I! Am.8055 142,144 (15ao - E. 247,000 - G. 61,400) (Murerm. C Møller Nielsen) 142s Korsetmagasinet v. K Møller ff Am.6780 Christensen E Scliantz, Agentur- forr. Gross. ff Am.6780 Johansen Joh. Borch Modchdl. g Am.8709X 144s Andersen E Frk. Konfekturehdl. ff Am.5673x Herremagasinet Sønderbro v. Kaj Jensen & Ingvard Nielsen g Am.1200 Nielsen O Frk. Lædervarcforr. ff Am.5673v i Hansen Agines Frue, Fodpleje g Am.8709y 146 (15u - E.60,000 - G.23,900) (Sagf. Alfr. Hansen) s Stæhr Eduard, Slagterforr. ff Am.3108 Tedersen P Ostehdl. ff Am.2681Y Andersen G, Frugthdl. ff Am.2785 Amagerbrogades Kul- & Brænde- forr. v. G Andersen ff Am.2785 s. i Jørgensen HP Fiskehdl. £ Am.3297 148 (165 - E. 165.000 - G. 33.000) s Briza Smørhdk ff Am.6655 Amager-Torpedo Akts. Cyklehdl. ff Am.9429Y Larsen II Viktualiohdl. ff Am.2554x Nielsen CM Skomagcrm. £ Am.3292x i ‘ Joscphsen Sophus Tapethdl. ff Am.1085 s Pedersen Karla J, Telefonistinde ff Am.371v 3 Corneliussen OM Kommunelærer fi Am.2554y Lange Karen Enkefrue 4 Petersen GS Maskinmester ff Am.3292v Petersen Ragnhild, Musiklærer­ inde ff Am,3292v TTolmbæk -T Frue &■ Helmbæk Max Speditør ff Am.3445 150 (l5x,ar - E. 35,000 - G. 31,600) •Lund NV Partikulier ff Am.5819 157 (15am - E.45,000 - G.32,500) •Jørgensen Anna Enkefrue ff Am.19 154 (=Dronn. Elisabeths Allé 1) KTorp Willy Blikkcnslagerm. ff Am.173 8 Fryd August Manufakturhdl. g Am.328y Amager Belysnings Central v. H Sørensen ff Am.357

108 (1829 - E. 352,500 - G. 65,700) (=- Shctlnnrisg. 2,4) (Bikuben) Bikuben, Sundby Afd. |! Am.2020 Petersen li Arkitekt ff Am.5007 112 (155 - E. 300,000 - G. 75,000) (=> Shetlandsg. 1) (Enkefru Sophie Buur) s Zenta v. Liitkcn Petersen Skotøjs- iorr. ff Am.8523 Herre-Magasinet Britannia ff Am.535x s.« Hørup AL Viktualiehdl. 8 Am.709 1 Bregendahl Olga Frk. Tandlæge 8 Am.545x Rasmussen A Ilorrelingerihdl. 8 Am.545y 2 Madsen Vald. Revisor Bogholder ff Am.535y 3 Hylleliolt Kai Cross, ff Am.1815 ilyilelioli JP Kommunelærer < Birkedal A Ingeniør ff Am.695y Borgfclt G Cross, ff Am.303 114 (60a - E.210,000 - G.68,600) s Reiermann C Papfabr. Frin. ff Am.57 Amagerbanken Akts., Fil. 8 C.1798 & Am.98 1 ‘ Taarnby Camilla Enke e. Fabri­ kant ff Am.4514 2 Oalatius Frode Arkitekt ff Am.2530 s JørgensenGeorg Murerm. ff Am.2499 » Momborg E Direktør 8 Am.2523 118 (93b - E.143,000 - G. 39,300) (Tømrerm. Einar Jørgensen) 8 Hansen Vilh. Smørhdl. |! Am.92y Schloisner’s C Farveri, Fil. ff Am.l389y s.iBjerremand Georg Slagterm. 8 Am.9592 & Am.92X c Beliolt L Guldsmed 8 Am.2226 2 Rasmussen A Blikkcnslagerm. Gas-, & Vandm. ff Am.2267 Aføller Rud. Molalvarofabr. ff Am.l389x > Hansen E. Frue ff Am.l634v Lauritsen D, Enkefrue ff Am.6369y 120 (93a - E.365.000 - G. 77,700) ( — Englandsv. 2) a Warnrke Leo Boghdl. ff Am.102 Laursen Axel W Isenkr. ff Am.l098Y Andersen A Konfckturchdl. ff Am.1098V Ræbehusot ff Am.l634x i Christensen Vald. Vognmd. 8 Am.3 Lindgreen Viggo Cigarhdl. •Jørgensen Einar Tømrerm. g Am.2258 3 Peierson \, Enkefnie ff Am,3793V Sørensen IT Valentin Husejer g Am.7677 « Horlow Elna Enkefrue g Am.2514y ITerlow, NL Landinsp. Torp Nora Enke o. Blildcensla- germ. ff Am.8122 3 Jensen Louis, Kasserer ff Am.l634TJ 122 (15f - E. 220,000 - G. 43,000) s Christensen Alfr. Kaffe- & Vinhdl. ff Am.513 Gammolby B Slagterforr. ff Am.2096 Frederiksen Jobs. F Herrcckvip- hdl. ff Am.202 1 *Pcrsson .Toh. Skræddcrm. ffAm.502 Nielsen Johanne Frue Fodpleje g Am.3229x 2 Johansen Vald. Trikotagehdl. Petersen E Ryc, Sporvejsfunk­ tionær ff Am.4936 Christensen IIA, Frue ff Am.4936 Oliristensen V, La'.rer ff Am.4936 s Markers A Bogtrykker ff Am.31371J , Grovermann V\V Typograf Olsen Laurits Skræddcrm. 124,126 (15h - E.208,000 - G. 51,900) (Assist. JP Olsen og Hustru) 124s,i Brozek S Hattemager Corneliussen J Viktnaiiehdl. £ Am.4802v 2 Ca.Tslo.nsen J Fuldm. » Andersen AP Postassist. Assuran­ dør ff Am.6782 126a Modemag. Le Triomphé v. Kai H Christiansen ff Am.3216x Sæbemagasinet ff Am.374y i Christensen Hertha, Frøken ff Am.5684y 3 Røder Ellen, Bogholderske ff Am.3216Y 4 Petersen Jul., Maalerkontrolør £ Am.5684x llageiiinnn E, Maler ff \m.5684A7 128 (15ad - E. 130,000 - G. 30,300) (Enkefru Anna Jørgensen) s Cykleforr. Svalen v. P Thomsen £ Am.6884 - s,i Hodager Th. Guldsmed £ Am.2969 s,* Røder K! Frugthdl, gAm.1646 i Thomsen Peter Cyklehdl.

Made with FlippingBook Ebook Creator