Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

IIus-Register ior København Fiskehuset Glumsø v. P retersen S Palæ 1797Y Stoustrup E Kaffehdl. J) Palæl797v i Mathiasen V Vulkaniseringsanst. £ Palæ 131lx Tofte C Blikkcnslagerm. Gas- 4 Vandm. £ Palæ 1373 « Nielsen Emil Malerm. £ Palæ 1311y Uing Jobs. Forretningsf. £ Palæ 2553 3 Hasmussen Aa Skotøjsreparatør T ofto LK Blikkenslagerm. * Pedersen M Snedkerm. £ Palæ 1750 99,101 (258.259 -.E.91.000 - G.32.100) (Murerm. E. Christophersen) 99s Hansen Est, Rullelorr. fl Palæ 2538X lOls Frederiksen Otto Restauratør (Mexico) £ Palæ 2807 Clirislophorsen Einar Murerm. fl C. 4515 i«,; Wackorliagcn E Snedkerm. g Palæ 3570 Porco Hansk l’ergamentindustri S råbe 2441 Jard Louis, Kapt. fl Palæ 2441 103(257) *Kinttof O Viktualiehdl. £Palæ683x 105 (256) (Husejer VJ Berendt) 107 (255) (Ingeniør K Jensen) s Told CR Viktualiehdl. £ Palæ 201y 109 (254 - E. 36,000 - G. 12,300) *Sabinsky E Jsonkr. I By. 8825 111 (253 - E. 78,000 - G. 39,000) (= Klerkeg. 13) (Detailhdl. R Rasmussen og Ejendomsmæg­ ler P Jans) 113 (525 - E.207,000 - G.64.000) (= Klorkeg. 8 ) (.Snedkerm. Helmerkes Arv.) 8 Thomassen’s K Eftf. v. Finn Har- kamp Manufakturhdl. £ Palæ 2093v Riclinagel Einer Cigarhdl. £ Palæ 2093y ' i Holler P, Baadfører Vicevært £ Palæ 1906x 115 (533 - E. 140,000 - G. 41,000) (Kbhvns Kommune) Brandstation > Lindhard II Brandinsp. Cand. polyt. £ Palæ 915 Lindhard Katja Danserinde « Mortensen PA Overtelegrafist LilLien Jons Overtelegrafist £ By.7465 117 ( — Fredericiag. 57) s Hansen C Madsen, Frugthdl. £ Palæ 1493Y Citybageriet, Fil. £ Palæ 1493X 4 (205) (Kbhvns Belysningsvæsen) 8 Andersen K, Cigarhdl. £ Palæ 958x Legetøjsforr. Bazarmanden v. JA Binger £ Palæ 1813x 6 (206 - E. 50,000 - G. 17,800) (Kbhvns Kommune) s Sandberg C Viktualiehdl. £ Palæ 604x i Bentzen C, Brødhdl. £ Palæ 1813y 8 (207 - E.44.000 - G.11,900) (Kbhvns Kommune) s Hansen FV. Marskandiser £ Palæ 5821X 10-26 (626 - E. 3,880.000 - G. 725,500) (= Gothersg. 28,30 og Helsingørsg. 21,23) (Kbhvns Kommune) 10 Elektrisk Station £ C.1450 Henriksen G, Assist. £ Pake 927V lngholt HP fh. Nat-portier £ Talæ 927Y 28 (217 - E. 38,000 - G. 14,200) (—Helsingørsg. 25) (Kbhvns K om m u n e) 30 (218 - E. 37,000 - G. 12,400) (Kbhvns Kommune) Gregersen CC Cigarbdl. £ Palæ 1701 32 Pedersen Marie Restauratrico 34 (220 - E.72,000 - G.33,500) (Gross. HC Klintbolm) s Neiiendam’s Johan A Sukkerhus £ C.186 4 C.9138 Skt. Croix Sukkerbus, £ C.9138 > Guldbech J Missionær 36 (221 - E. 60,000 - G. 19,900) (Danske Sukkerfabr.) k Hansen Sofus Glarmester £ Madsen J Knudsen skomagerm. i » Kragh Inger, Frøken £ Palæ 4357x a Lundbcck L Dyrhaugc, Toldfunk- 38 (222) (Enkefru Grethe Lldall- »Schmidt Orla, Smørrebrødsforr. £ (219) (Kbhvns Kommune) (Det skarpe Hjørne) £ C.9402 Palæ 4357y tionær £Palæ6164U Jørgensen m. fl.)

— 65

Admiralgade

II

i Rosé-Evichson Lea & G, Skuespil­ lere ,fl G:h..l390P. 7 (libæ - E. 55,000 - G. 7,100) (Frk. Inger A Lynghof) 9 (llfr-E.220.000-G.27.400) (= Roarsv. 24) (Husejer Anders Hansen) s Jensen Jean Barbor £ Gh.70x i Pedersen J Murerm. fl Gh.4907 i Jensen II Inspektør fl Gh. 8679 A k Rasmussen G Urtekr. £ Gh.3174x Rasmussen Tove, Danidrisørinde £ Gh.5177X s Sørensen IC Skomagerm. £ Gh.ll81y i Schønbaum Aron Skræddcrm. £ GI 1 .II 8 IX Andersen Sv. Harboe, Forvalter £ Gh.3174y 11,13 (= Roarsv. 19) 13i Christensen A Bogtrykker s Hansen Wilh. Bogtrykker 15 (Ilfa - E. 165,000 - G. 24,400) (= Ilelgesv. 16) (Vognmand JP Hansen) i Pedersen Johs. Murerm. £ Gfo.6431 i Larsen LP. Tømrer Kass. f. FM Hjælpekassen £ Gh.816u 3 Winther Lars fh. Overpolit-ibotj. £ Oh. 1509U 4 Jensen A Arne Frue Teaterdir. £ Gh.l509v 17 (= Ilelgesv. 15,17) i Larsen J), Frue fl Gh. 7994 19 (= Rolfsv. 18) k Hansen O Cigarhdl. £ Gh.6403 8 Boysen F, Typograf £ Qh.l938v i ‘ Christensen M Enkefruo £ Gh.l938x 2 (57ak - E.185,000 - G.69,000) (= Godthaabsv. 19) (Akts. Matr. Nr. 57ak) k Andersen Jean M elektr. Install. £ Gh.84 S vonsson Georg, Radiotekniker £ Gb.84 s Thune Lauritz Barber £ Gh.l029x 1 Hanson Gotfred, Mælkokusk £ Gh.5458x 2 Spejl- & Vinduespoleringskomp. Rolf v. II Hcltboe, fl Gh. 9406 4 (57 au - E. 150,000 - G. 23,900) (= Sindshvilev. 18) s Adil v. Chr. Nielsen Vaskeri f Gh.1433 i ‘ Christiansen N fh. Sognefoged £ Gh.422 Christiansen A, Taksatrice £ Gh.422 t Rørne A 4 B Dameskrædderinder £ Gh.5544y Møller M, Frøken £ Gh.3522y a Johansen BM Malerm. £ GE.1767Y Johansen Thea Gade, Frue Retou­ chør fl Gh. 1767Y 6 (11 bm - E. 165,000 - G. 35,600) (= Sindshvilev.17) s Sørensen P Buntmager £ Gh.3224x Schftfer Axel, Cigarhdl. fl Gh.3245x i Hansen PE Cyklehdl. a Nørgaard ES, Kcmigra.f £ Gh. 3224Y 4 Frederiksen M, Telefonmontør £ Gh.ll73v 8 (11 hc - E.147,000 - G. 22,800) (= Roarsv. 26) (Enkefru Dora Sievers og Fru Ulla Valentiner-Branth) > Ibsen Otto Murerformand f Gh.5083x 4 Frandsen Ellen, Frøken £ Gh. 5083V 10 (= Roarsv. 21,23,25) i Roloff Kn. Holg., Borddækn. 4 Servering £ Gh. 7176 s Brusch Aage Fuldm. Rasmussen Hans O, Toldbetj. £ Gh.l569x 12 (11 a - E. 212,000 - G. 34,800) (■= Helgesv. 18,20) (Børnekonfektionshdl. LP Glonthøj) i Skafte-Winberg H Repræsentant £ Gli.3871y 14 (11 gø - E. 155,000 •G. 29,600) (—Helgesv. 19) (Gross. Georg Hjorth) i Frederiksen Kirstine Enkefrue £ Gh.3846x j Alunkebod M & R., Frøkner £ Gh.3846 3 Rasmussen Kr. Bogbinderm. 16 (= Rolfsv. 20) • Mengel Aa. BlomsterhdL_________ Admiralgade IE3 (Admiralgaarden, 16de og 17de Aarhundrede). (Skitse næste Side) 15 (147 - E. 300,000 - G. 119,800) (-N ikolaj PI. 27) 5

Mt-s Gronemann IC Maskinsnedker £ |)G. 23,900) (Ingeniør PO Jensen) s Schnoer IV Giarm. £ Palæ 206X s,i ZcbuhrHBIomstorhdl. £Palæ2677y 108 (530 - E. 85.000 - G. 45,500) (Tngcniør PO Jensen) s Toftsø A Frue, Marskandiserforr. £ Palæ 4688 Wicgardt A Radioforhdl. £ Palæ 5547 i Bay II Møbelhdl. fl Palæ 978V Bartholdy Johs., Bestyrer £ Palæ 2109y > Nordmann H, Frøken £ Palæ 2109u a Gasglødelampc-Forsikr. Johnsen V Fabrikant £ Palæ 2575 Richnagel Einer Cigar- & Papirhdl. £ Palæ 2109x < Oppenhouser OM Enkefrue Oppenhcuser Carla, Kontroltelefo­ nistinde £ Palæ 978Y Schilling-Hanøen A Fuldm. £ Palæ 1278x AdilsveJ OS Fra 17 Godthaabisv. (se dennes Skitse) til Rolfsv. 1 (= Godthaabsv. 17) s Saust FL Motorcykleforr. £ Gh.l645x Mølvang E Frue, Brodcrislcolc £ Gh. 2234 Larsen Aksel Frugt- Grønt- 4 Prlckramforr. fl Gh.2481 Flinth Kirstine, Smørrebrødsforr. fl Gh.5461y 3 (57f - E. 50,000 - G. 22,300) (Frdbg. Asylselsk.) Skoletandklinik £ Gh.4434 Vendelin H Asylforstanderinde I Gh.3977y 5 (llbz - E. 125,000 •G. 26,900) (= Sindshvilev. 15) (Detailhdl. NP Nielsen) > Flommer Marie, Frøkon £ GR.1390Y

s Petersen MF, Ovnsætter £ Palæ 471v 40 (223) ‘ Larsen Betty, Enkefrue 42 (224 - E. 35,000 - G. 8,400) (fh. Speditør Otto Ranfelt) S Jensen EJ, Mejeriejer £ Palæ 632 x 44 (225) (Enkefru .T Kolbye) s Jensen J, Cigarhdl. £Palæ2408y 46 (226 - E. 37,000 - G.15,800) (Ingeniør ES Hagemann) 48 (227 - E. 42,000 - G. 18,600) (Frøknerne A & E Hansen, Holger Hansen og Gæstgiverske Olga Hansen) s llarvej Aug. Skotøjsreparatør Mar­ skandiser £ Palæ 289Y i ‘ Hansen E Klkollektrice £PaIæ289v •Hansen A, Frøken £ Palæ 289v Winkel H Klkollektrice i Ostergaard .1 Vognmand £ By.3652 50 (228 - E. 104,000 - G. 27,000) (Violinist Max Schluter) k Dansk Metalknapfabr. & Kunst- gørt leri £ l ’alæ 5546 s Adebrudes MærKemladcfabr. v. Lars Jensen £ Palæ 2002 Rasmussen G, Cigarhdl. £ Palæ 4921Y 52 (229 - E. 85,000 - G. 31,900) 8 Torpedo-Adelg. Afd. Indeh. H Jen­ sen £ Palæ 190 i ‘ Pedersen Chr. Bygmester £ By .3352 54 (230 - E. 90,000 - G. 25,800) (Bagerm. Anton Jørgensen) k , j Olsen Bjørn Hørkr. £ Palæ 2808 s Hansen Ejnar Læderhdl. £ Palæ 1558x i Dehlsen SV Vognmand £ Palæ 584y Ai Poulsen B, Enkefrue £ Palæ2651x 56 (231 •E. 36,000 - G. 11,000) (Enkefru Louise Nielsen) 60 (= Dronn. Tværg. 50) 62 (234 ■E. 54,000 - G. 25,800) (Fru Johanne Haut m. fl.) s Nielsen E Møliellull. fl- Palæ 549 s,i Jørgensen Anna Frue Frugthdl. £ Palæl652x 64 (235 - E. 323,000 - G . 46,200) (Direktør Georg Søe-Jensen) s Jensen Kn., Bagerm. £ Palæl864x i Nilsson M, Skrædder £ Palæl765v a Merrild Anna Enkefrue £ 4 Nielsen Edith, Frue £Palæ2318X i Rasmussen Niels, £ Palæ 1864y Nielsen Martin, fh. Kusk £ Palæ 2318Y 63 (=Prinsensg. 21) s Stella v. K Pedersen Mamifaklur- hdl. £ Palæ 3001 70 (= Prinsensg. 14) Ncsto Akts. Kaffe- 4 Smørhdl. £ Palæ 1416x Centrum v. Ejner Jensen Konfok- turehdl. £Palæl416y 72 (237) (CM Nilsson) KHartz Kai Hørkr. £ Palæ 741y s,i Larsen MK Barbor 74 (238) (Dir. CV Pedersen og For- lagsbogilidl. PE Pedersen) 76 (239 - E. 35,000 - G. 9,500) (Snedkerm. AE Poulsen) 8 Christensen CA Urtekr. £ Palæ 1736 1 Thiedcko Th. Blikkcnslagerm. £ Palæ 5732 78 (240 - E. 48,000 - G. 20,400) (Forgyldor P Dehlsen) s Anderson PO Møbelhdl. £ Palæ 3953 80 (241 - E. 130,000 - G. 34,000) (Forgylder P Dehlsen) 8 Stiebclmann B Skotøjshdl. 4 -reparatør £ Palæ 2786 2 llenrichsen’s Chr. Forlag v. Alfa Christoffersen, £ Palæ 578Y Christoffersen Henry, Formand f. Sangforen. Godthaab £ Palæ 578y Bs Petersen WS Blikkcnslagerm. Gas- 4 Vandm. £ Palæ 4693x 8 bJørgensen A & H Kiegstad Stole- fabr. Snedker £ Palæ 2528 Sørensen Victor Snedkerm. £ Palæ 578x 82 (242 - E. 320,000 - G. 47,300) (CB Hansen’s Etablissem.) k Frugtforr. Fresco v. R Larsen £ Palæ 2736Y s PetersenWilliam Motorcykleforhdl. Andersson Agnete, Damefrisørinde fl Palæ 1791 i Lerborg 4 Larsen Murerm. £ Palæ 27 j 6 x Adelgades Kakkelovnskomp., £ Palæ 2736x Lerborg O Murerm. £ Palæ 3952 Larsen Gustav Murerm. a Rasmussen Preben, Bogholder £ , By.467Y

I

i i 1 I i

|

i

Knudsen Emil Murerm. £ Palæ 652

j ; I j

I.

I j

Palæ 471y

Made with FlippingBook Ebook Creator