Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

11 — 61

Aarhusgade

Hus-Register for København

93 (4251 - E. 215,000 - G. 37,900) (= Strandboulevarden 93 ) (Vinhdl. Jacob Koefoed) 95 (3422 - E. 290,000 - G. 76,100) (= Strandboulevarden 98,100) (Akts. Kalkvairksgrundene) s Falk J Olsen Cigarhdl. £ 0.4996 s,i Eriksen C Mamifakturhdl. £ 0.376y i Wulff E Gross. £ 0.1193y Wulff J Redaktør af VortSamfund fi 0.1193y 3 Rasmussen Else, Frøken £ 0.3420y .i Nielsen Jobs. Snedkerm. £ 0.25961’ Binger NT, Overofficiant £0.2596x 4 Stavnbo Axel Trafikmcstcr £ 0.3420x Nielsen R Bøgevang, Vognmand £ 0. 2596D 92 (3424 - E. 160,000 - G. 34,700) (= Vardeg. 3) (Akts. Kalkværksgrundene) s Arendal N Skibsproviaiiteringshdl. £ 0.7328 i lliudsgaul Emilius Forvalter Rex K, Mekaniker £ 0.1074x > Dencker Willy Direktør £ 0.1074v Hansen Aage, Ekspedient £ Ø.ll93x 3 Hansen MAEK Konimuneiærcrindo £ 0.1771X i Nielsen G, enkefrue £ 0.10741 99 (4536 - E. 238,000 - G. 27,200) (— Vardeg. 2) (Fru Gross. Ellen Kabell) s Hansen Al Pagli Restauratnce £ 0.5298 i Roeuiz ryagmar Enkefrue Cnili JO Husejer s Daiiielsen, V Værkfører « Lurenizeii Chr. W Fabrikant Andersen A, Maskinmester £ 0.4759u 101 (29io - E. 355,000 - G. 144,800) (Kbliviis Kommune) s Jakobsen R Skomagerne £ O. 88771 105 (5641 - E. 300,000 - G. 62,900) (= Struorg. 1-9) (Ejendom,sukte. Slrucrgaarden) s .\øiTelia.iiiiiiær Else Frugibdl. £ 0 . 6305 i Uausirup IL Frk., Sygopl. £ O. 9302V = Hansen Esther, Frøken £i0.9531X Larsen A, Frøken £ 0 . 5951V 3 Sørensen Karen Kontorchef £ 0. 2215 » Lauritzea F Gymnasielærer £ 0.9445X -Andersen V Urmager 197-113 (3758 - E. 1,700,000 - G. 330,000) (—Slruerg. 2-24 o« Østbanog. 145-161) (Foreningen Socialt Boligbyggeri) 107s Jversen Gunnar Urtekr. £0.229 .. Laursen E, Vagtmester £ 0.7936Y 1092 Christensen JC, Bladhdl. £ 0.1821Y * Jensen P Lilja, Assist. £ 0.9469Y « Ka.vsing Carl C, Tegner £0.7936X lila Holm Edith Frue £■O. 5799V 4 Jensen, EJ Blikkenslagerne £ 0 . 6818 113-2 Schmidt Al, Enkefrue £0.79831' 3 Alorlensen K, Fi ne £ 0.9469V i Liirsen II Hagemann, Alusiker £ 0 . 9537X s Breinholm Vilh. Assist. Ude n X u ni r e Friliavnsbilen £ Ryv.625 Jørgensen Ejner V Cigarhdl. £ 0.6725 2 (= Gsterbrog. 130) k Hansen E Skomagerm. £ 0.1582X Nielsen 10 Konfekturelidl. £0.9158y s Dørge William Gross. 3 Andorsen Holg. Vilh., Tjener £ O.2930x 4 Christensen II Kasserer f. Murer- sv. Fagforen. £ 0.8527 4,6 (3135 - E. 137,000 - G. 29,800) (11usejer Hans Nielsen) 4s Hærøkjoid AL Enkefruo, Cigar­ hdl. £ 0. 777V Torveballen v. Niels Hanson Frugt- lidi. £ 0.7424 « Hansen R Speditør £ 0.8149 Sohøn F Frue £ 0.8149 6 s Hoff Carl Guldsmed £0.5897 YrfoJl P Viktualiehdl. £ 0. 777Y 8,10 (3134 - E. 148,000 - G. 26,000) (Gross. A Nierich) 8 s Aianufakturlageret £ 0.2657v 10 , Sørensen Hernh. Afusik-&Papirhdl. 12,14 (3133 - E. 136,000 - G. 23,900) (Repræsentant Aa. Christensen) 12s Enemark HC Herroekviphdl. Skrædderne £ 0.8684

27 (2912 - E. 180,000 - G. 29,200) (= Kandersg. 55) (Disponent Edw. Christianson) . s Nielsen HC Bageri«. £0.5913 i Hansen Elisab. Frue, Damefrisor- inde £ 0 . 201 x « Bvriel Chr. Afdelingschef £ 0.203x 29,31 (2911 - E. 225,000 - G. 37,400) (= Rundersg. 42) (Akts. Randerslius) 29s Rasmussen G Skomagerm. £ 0 . 1202 y Kjelsgaurd AG Cigarfaltr. £0.9528 i Lauritzen Joli., Yieevært £ 0.1202 U i Andersen GRJ Postpakmester £ 0.3689x 33,35 (2910 - E.145.000 - G.22.600) (Gross. C Schepler) 33s Briøtol Smør- Os-te- & Kaffchdl. £ 0.5326 Hermansen 1 Fnæ, Vikl uaiieforr. £ O. 3748X i Jensen Thora, Sygeplejerske £ 0.3748y 37,39 (3038 - E. 130,000 - G. 22,300) (Knkelru Caroline Petersen) 37s Frukstiiek’s Import Cyklehdl. £ 0.281 Y Fnihstucks Sliberi, £ 0.281y VVøideiiiann J, Barbenn. £ Ø.i065y i Jørgensen TU., Frugibdl. ildlsgarc ner £ 0.1749y 39s Stønbadi L Chr., .Mejeriejer £ 0.1065X lilaneh J Vinduespolerings,anstalt £ 0.421 41 (3039 - E. 67,000 - G. 11,200) (Eiikelru Caroline Petersen) 3 Borgquist Thor, Konditor £ 0.1116y a Petersen OS Afdelingschef 43 (5040 - E. 200,000 - G. 34,400) (= Eøgstørg. 7) (Sagf. HU Han­ sen) s Jensen L lsenkr. £ 0.2963v Jensen A Cigarhdl. £ 0. 5905 Laursen R FrugMull. £ 0. 6280 i Christensen C l'U. Skomagerm. £ 0.1326X 79,81,83 (4678 - E.1,280,000 - G.205,300) (= Silkeburgg. 13,15,17, Korsorg. 28-56, Løgstørg. 26 og Aarhus PI. 2,4,6) (Akts. Kalkværksgrundene) 79s Jans AB & EM iiothmann Vik- lualielidl. £ 0.4258 Bothmann EM Viktualiehdlske Jans AB Viktualiehdlske 1 Binau J Forvalter £ 0.4290 Thiele Agnes Frk., Klaverpædagog £ 0.4547v 2 Spindler GW Giarm. £ 0.4112V « Svendsen Jenny Fru, Dunæ- skra'dderiiule £ 0 . 1478U 81s Møller Elna Frk. Kaffehdl. £ 0.4659y Christoffersen TA Frk., Mejeriejer £ 0.2264 3 Gmiiicrsen V, Frøken £ 0 . 4345X Wagner Al Frk., Sygeplejerske £ 0.475UX 83s Sæbeli uset £ 0.4285u Rolido G Slagterm. £ 0.5453 i lYlorsen Maria, Frue £ 0 . 9467 3 Frederiksen J Afdelingschef £ 0. 5800 Larsen Lydia, Frøken £ 0.3039u a Larsen LP Mekaniker Petersen Marie J, Frøken £ 0.4319u « Jensen CO, Kasserer £ 0.437X 85,87 (4249 - E. 232,000 - G. 43,400) (= Silkeburgg. 12) (Vinlidl. Jacob Koefoed) 85s I,anger Axel, Mejeriejer £0.6083 Pedersen Ludvig, Dctallhdl. £ 0.821v i Rønnoo Alex. Gross. £0.860 s Staffeldt CM v., Assist. £ 0.911y 3 Kristonsen-Riis A Malenn. £0.5904 * Søo-Jensen AL Enkefrue £0 . 2487Y' 87,s Silbory.woig K SUra'ddenn. £ 0.911Y 3 Engel Elva Enkefru 3 Jensen H Værkfører 89,91 (4250 - E. 155,000 - G. 31,300) (Vinhdl. Jacob Koefoed) 892 Granau Ruth, Telefonistinde £ 0.2820u 3 Briucli NM, Styrmand £ 0 . 2820V 91s Rulleforr. Grano v. HE Kofoed, £ 0.4733x Carlsen H Cigarlidl. £ ø. 4733Y 1 Johansen LM, Reservesprøjtef. £ 0.4733v Oardel KRAV Tegner £ 0. 9458 2 Frclsvig Chr., Politibelj. Viceva'rt £ 0.902U 3 Jensen Oh. Puck Malcrm. £ 0. 902X « Heiimricy Georg Assist. £ 0.9272

(Skitse over A a r h u s g a d e )

25 (2212) (Viktualiehdl. Wald. Ra­ der) Kyst IIP Glarm. S! Gh.4715 10 (990) ’ Pallcsen MP, Kontorbud 16 (98.4) *Gabrielsen F Sekretær 18 (982) 'Dyberg CA fli.Redaktør fi Gh.4720 Dylærg \T Gross. ? (ih.4720 22 (1018) ‘ Aast-rup T Fabrikant S Gh.7562 24 (978 - E.45,000 - G.6.200) ’ Fiinch I, Viktualiehdl. £ Gh.5834x Funch K Frue Hørkramforr. Vik- tualieluil. £ Gh. 5834 y Aarestrupsvej, Valby. (Digter, 1300-56) Fra 62 Vigerslev Allé (se dennes Skitse) til L.vshøjgaardsv. 1-7 (= Lyshøj Allé 7,9, Ovorskousv.2-8 og Vigerslev Allé 64,66,68) ls Gormsen II Vaskeriejerske S Vb.2024 a Bjerregaard K, Formand f. Bro- heggersv. Arbejdsløshedskasse i Kblnn. £Vb.ll79y .rolmnsen ,JN Snedkerne £ VI). 1560V ■3a Lorentzen H, Vognstyrer £ Vb,1002x 5s Svensson II Kobinand Madsen NJ Skomagerne £Vb.9i5u i Korsgaard IIK, Formand S Yb.2399 Korsgaard V Fruo, .Fodlæge £ Vb.965x 3 Ilallund Vald. Fuldm. '7s Møller Viggo Repræsentant Møller JC Enkefrue Garde li Lægo Kommunelæge £ Vb.l520 » Karsberg Hedv.. Enkefrue £ Vb.1428 • Rasmussen N, Kogersko £ Vb.l559y Andersen Ove, Maskinarb. £ Vb.784v 9-17 (1700 - E. 615,000 - G. 43,800) (= Lyshøjgaardsv. 57 og Lyshøj Allé 8) (TJoligforen. L.vshø.i) 9s Biscuilfabr. Kronborg &IIansen Ove Bagerne £ Vb.2048 i Hansen Anton Kørehercr Grønlx’ek C, Maskinmester £ Vb. 4123 « Larsen Edv. C, Sporvejsfunktionær £ Vb.2571 « Hansen Fanny, Frue £ Vb.l836v 11« Larsen Jul. Inspektør £ Vb.l850y I3s Petersen Chr.. Maler £ Vb.3385y a Olsen Valborg, Fruo £ Vb.2057v • Andersen Poul Repræsent. £ Vb.2333 Steffensen S Torp, Fagforenings­ formand £ Vb.1301 17s Pedersen P, Oigarhdl. £ Vb,1836y a Laursen Emma Frue, Gardinsy­ stue /< Vb. 2057X » Petersen E, Dameskrædderinde £ Vb.3385x 2-6 (= Toftegaards Allé 44-48, Vigers- ievAllé 58-62 og LyshøjAhé 1-5) 2a Johansen Carl Th„ Gross. £ Vb.210ly 4s Aarestrupsvcjens Skrædderrcpara- tionsværkst. v.Yrsa Holm Niel­ sen £ Vb.96x a Boysen HC Afdolingschef « Petersem JH, Alaskinarb. £ Vb. 1434X 6a Blomquist NA, Chauffør £ Vb.l434Y s Jensen H, Typograf £ Vb. 1287V « Madsen Frode Snedkerm. £ Vb.l413x Aarhusgade O (Skitse næste Spalte) 1 (1732 - E. 264,000 - G. 47,800) (= Brammingeg. 1,3) (Enkefru Ellen Egelund) 8 Øbro Pakhus v. AP Nielsen Urte- kramforr. £ 0.2488 Meisner Ella Frue, Mejeri £ 0. 2644X Marcussen Kai Slagterm. £ 0.1334 i Nielsen LC, Tømmerhdl. Forvalter £ 0.664x Jensen A Købmand 3 Olsen H, Assist. £ 0. 4778V « Karlsen ll.i. Direktør £0.9117 -3 (3201 - E. 230,000 - G. 40,800) (= Brammingeg. 2,4) (Ingeniør 1IA Jørgensen) 8 Christensen Alma Vaskeri £ 0.8268 Friis H Urtekr. fi 0.870x » Clausen JP Overmaskinm. £ 0.2051y Petersen Aage elektr. Install. £ 0.1367

a Hiil Madsen F Kontorchef £ ø.aosix Yé (3188 - E. 56,000 - G. 13,300) (Snedkermestrene CC Møller og Rasmus redersen) s Aarhus Rulleforr. v. OF Karlung, £ 0. 6657 3 Hansen ltob. Trafikaesist. £ 0.4520x a Marcussen K Slagterm. 13 (3189 - li. 150,000 - G. 26,100) (= Jellingeg. 1) (Snedkermestrene CC Møller & Rasmus Peder- son) s Binan Arnold Urtekr. £ O. 5642 Rasmussen K Skomagcrm. £ 0.6192 i Jensen .1 Baadebyggcr £ 0.8763 3 Olesen Jørgen Urtekr. Andersen H Werner Yærkne £ 0. 7127 « Larsen Axel, kgl. Chauffør £ 0.4155X 19 (3190 - E. 140,000 - G. 24,200) (= Jellingeg. 2) (Snedkermestre­ ne CC Møller & Rasmus Pe­ dersen) s Torp H Viktualielidl. £ 0. 5086 s,a Jacobsen I, Mejeri £ 0.767x i Marthinussen V, Frøken £ 0.632v « Petersen P anedkerm. 21 (3191 - E. 56,000 - G. 12,100) (Snedkermestrene CC Møller og Rasmus Pedersen) s,* Hagesø AN Cyklehdl. £ 0.632x & Priv. 0.4719y i Hansen Karl, Assist. £'0. 767U 3 Poulsen Chr. F, Mekaniker £ 0 . 767y 23,25 (2913 - E. 146,000 - G. 21,200) (Frk. Vibeke S Christiansen) 23s Aarliusgades Fiskehalle £ 0.587y Biomsterforr. Aarhus v. Lars An- derseon £ 0. 7564 i Prager 1LC Kiillull. £0.4226 25s Grønager JHVP Vaskeri £ 0.2731.V Sæbelageret £ 0.587x

Made with FlippingBook Ebook Creator