Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register for København

11 — 57

Aaboulevard

. Klæbel VCE Apoteker ff N.5281 Schmidt Chr. Tandlæge ff N.8048 t Jensen Elisabeth Enkefrue ff N.2227 Nielsen Johan Direktør ff N.2883 t Humle L Stationsforstander ff N.7487 Nording Karl Gross. < Tvermoes Sven Gross. ff N.6306 Tvermoes & Co. Radio en gros Tvermoes Holger Fabrikant ff N.6306 Nyholm I fli. Skolcinsp. ff N.3396 54 (=Griffenfeldtsg. 47) k Scbovgaard N & Søn Iscnkr. ff C.1909 i Nielsen A Frk. Kommunelærerinde ff N.1719x t Nielsen Margrethe, Pianistinde ff _ N.4671y Tsmitli Else Frk., Massøse ff N.1245.V • Meyn Ellen Frue ff N.1245x Andersen Ingeb. Lærerindo ff N.4529y 4 Pontoppidan P Enkefrue fi N.1719v 56 (610 - E. 400,000 - G. 241,400) (= Griffenfeldtsg. 60 og Rant- zausg. 11-15) (P Davidsen) Davidsen’s Oskar Vinrestaurant fi ★ C. 1224 Davidsen Oskar A, Co. Akts. Gross. Vinhdl. ff *0.1245 58 (674 - E. 88,000 - G. 68,900) (P Davidsen) 8 Krieger F Kapt. Ervø Jens Direktør ff lieml.Nr. Pagh K, Frøken ff N.4779y i Jensen A ■Frue Anlikvilelsbdl. Thomsen Poul Juul Repræsentant fi N.5707 9 Schanne Jean Sproglærer fl N.699v 60 (675 - E. 224,000 - G. 73,800) (= Kapelv. 57) (Fru Anna Moller og Fru Yrsa E Ih Nordgreen) s Christensen Gurli Frk., Damcfri- sorinde ff N.2861 Blomsterforr. Guldregn ff N.3517X Poulsen H Cyklchdl. ff N.2960 i Johannesen S Damefrisørindo ff N.1603x Fangel FK Præst ff N.6907 9 Nordgreen HO Salgsinspektør ff N.5992 Jacobsen E, Assisl. ffN.7799 i Schiittcn IR Paraplyfabr. ff N.6771 Madsen Reinhardt Trikotagehdl. ff N.905x 4 Worm Hedvig Frue ff N.3517v Radford R Kapelmester ff N.3517v Schmidt Hj. Køkkenudstyrsforr. 62 (= Rapelv. 58) 8 Mortensen Vald. Cigarhdl. ff N.889x Larsen KM Frk. Groes. ff N.4813x s,i Frederiksen C Frue Restaura- trice (Boulevard Caféen) ff N.2765 . Kbhvns Sygoplcjcbiir v. Sophie Kofoed ff N.2442 : *Clommonsen Alfr Trikolagelull. ff N.6249 64 (684 - E.210.000 - G.61,000) (= Fiskerg. 17> (Konditor RY Nielsen og Hustru og Mnrernt. AF Knudsen) s Klilo v. Bernli. Nicolnjeen Frisør­ salon ff N.237X Rossing Mary Fr ie Digarhdl. ff N.8393 Modeforr. Hoffm^r v. Ingeborg Olsen ff N.2964x = Petersen TC, Chauffør ff N. 4813V 9 Zandersen E Enkefrue Ulrik Svend fh. Proprietær 4 Bojesen Nicolaj fh. Trafikkon­ trolør 66 (730 - E. 220,000 - G. 52,600) (= Fiskerg. 18.20) s Jensen HC, Cigarhdl. f)N. 1929X Thomson A Parfumehdl. g N.1929y Højlund C Konfekturehdl. ff N.3342u i *Niclscn LC nusejer ff N. 3520Y 9 Hansen Wilh. Gross. ff N.2092x » Søfyrbødernes Forbund i Danm. ff N 3342X 68 (784 - E. 235.000 - G. 44,600) (= Jægerg. 25) (Frk. Gerda Ilo- walt og Henry Howalt) s Jensen C Restauratør (Tuborg) ff C.13456 Steffensen A Bagerm. ff N.7749 9 Bærentzen M Koncertsaixgerinde ff N.2432x Bærentzen V, Forvalter ff N.2432x 70 (761 - E. 215,000 - G. 44,000) (= Jægerg. 18,20) (Murerm. S Langkjær og Frn So­ fie Svendsen m. fl.) s Aaboulevardens Apotek S C.9500

i Jensen Olaf fh. Snedkerm ff N.7945 9 Fauerhøj K Jensen Frue, Vicevært g N.4075X .-i Petersen EC Arendal Fabrikant 72 (= Skytteg. 35) 8 Klausen Marius Urtekr. ff N.5139 Aangstrøm K, Musiker ff N.2583y i Fjord J', Vicevært ff N.7976 74,76 (670 - E. 378,000 - G. 201,800) (= Skytteg. 30) (Foren. Papirfabr.) Autotrio ff N.8431 I-Iauch AV Forretningsf. Skibsf. ff N.1767 Aut. Droskeejeres Indkøbsforen ff C.14911 Dalbofif LG, Direktør ff C.2723 Gola v. V. Krenlzinann Vulknnise- ringsnnst. & Larsen Einer, ff N. 5485 Internationalt Isolations Kompag­ ni Akts. Ikas ff C.2723 Bbs Nvmann E Smedem. Gas- & Vandm. ff N.5577 Automobilfjederfabr. Kølienhavn v. Tliornberg & Nielsen ff N. 7668 s,i Maskinforr. Areliimedes ffN.5880 78 (1897 - 10.120.000 - G.32.300) b Vaskeriet Standard v. K Andersen ff N.325y s,-. Pedersen A Restaurator (Bro­ huset) ffN. 6159 i *Lago Emma Enkefrue . Dahl LE Gross. ff N.6911 3 Jensen 10 Tb.. Trafikassist. fi N.3358v 4 Gjedde Jobs. Toldkontrolør ff N.3358.V Johansen L Frue, Konlorisf ff N. 325X 80 (2144 - E. 160.000 - G. 33,700) (= Brohnsg. 20) (Maler P Wil- hardt) s Taifun Akts. Støvsugcforr. ff C.4180 Morlin« PI3 Ingeniør ffC.4180 i Wennorwald V Gross. ff N.1205v 9 Poulsen’s Chr. Rønner Indeh. Vilh. A Poulsen Brøndborere ff C.2355 9 Hansen H Fabrikant ff N.3112v 4 Bryn OF Rentier Larsen A Mekaniker ff N.1546y 82 (5435 - E.210,000 - G.19,000) (Kbhvns Kommune) s Dansk Patent-Teknisk Bureau ff N. 221 Thøger J Ingeniør ff N. 221 Gjødesen J A C Viceinspektrice ff N.1374y Hassing H Frøken ff N.1374y i Bækgaard Ellen Frue Tandlæge ff N.5683 Christensen Leo Sclijotlz Lægo fi N.6547 i Bnnkeflod T de Fine fh. Overtold- insp. ff N.4512.V Nielsen Vald. Slenlinggcrm. Rand­ mand ff N.8387 Holm Helene Klkollektrice a Hall Knmmn Frue ff N.2605v Helweg C J Direktør ff N.7002 4 Golodnnff PV Ingeniør Cand. po- lyt. teknisk Politiassist. ff N. 7226 84,86 (5108 - E. 1,365,000 - G. 244.500) (= Hans Egedes G.19-25, Henrik Rungs G. 14-18 og Jesper Brochmands G. 17) (Kbhvns Kommune) 84s Petersen II Frede Ingeniør Cand. pol.vt. ff N.7810 Petersen S Chr. Koloniallagcr ff N. 2985 i Hansen Chr. Aktuar Mag. scient, g N.1388y Hansen Ellen Cand. mag. Svendsen E Bryggeridir. ff N.7212 9 Johansen Sti« Ingeniør ff N.5796 Wind J Baneingeniør Oand. polyt. ff N.5857 Johansen E Enke e. Lektor ff N.5796 a Jørgensen Sv. Aa. Repra's. ff N.6956 Juul Søren Kontorchef ff N.3213y 4 8 ømod Th. Sukkervarefabr. ff N.6246 Carlsen JM Cand. jur. ff N. 72V 868 Peetz J Gross. ff N.238 Pcetz Flemming Radioforr. ffN.738 Lindblom Alb. Kontorchef Over- retssagf. ff N.7043 i Holm J Thygesen fh. Viceinsp. ff N.1312x Holm G Thygesen Kommunelæ­ rerinde Feilbcrg Axel Ekspeditionssekr. i Finausmin. ff N.1312y

s Lutzen H Skrredderm. Hansen Niels Modohdl. en gros S N.5957 p Madsen Alex. E .siiigicnn. Garde Paul Gross. ff C.11117 i Hoff-Hansen A Enkefrue JJN.1272A‘ Anhusets Middngskokken v. Fru A Sorensen, ffi N.3687 s Nielsen Al Dameskrædder ff N. 1344Y < Gonttman EL Ingeniør Radio- materiel S N.5403 Justesen Jørgen Forretninesf. 18 ("2577 - E. 285,000 - G. 75,400) 8 Bcndixen Ellen Frue Konfekture- lidI. g N.4206v Olsen Kv. Tapelserer £ X. 6007 Bredøl Helga Modehdl. ff N.3476 • ‘ Stccnberg Gerda Frøken |! N.6941 Damefægteklubben 1925, ff N.6941 Oxelberg Anna Frøken ff N.584x i Hermansen Chr. Banebestyrer ff N.5022 i Carstensen Svend Redaktør || C.2310 Secher Hilmar Kontorchef ff N.7707 Secher Anna, Frøken ff N.7707 • Ferring-Larsen B Landsretssagf. ff N.5640 Borch Martin Arkitekt ff N.5758 t Byrdin« Holger kgil. Kammer­ sanger ff N.6400 Lemming Tb. Frue ff N. 1817V 20,22 (= Smedeg. 19) 20 Aabo Inventarsnedkeri ff N.7171 Bbi Tinvarcfabr. Kronen ff N.5266 22 Andersen’s Marius Bogbinderi ff C.6652 & C'.10652 24 (= Blaagaardsg. 59) K Aaboulevardens Rulleforr. v. E Holm, ff N. 3339X Aabo Blnmslerforr. v. AI Laursen AVulff li N. 8325 8 Thomsen Anna Pensionat ff N.3339v Høeg-Jnrnor A’rsa, Frøken ff N. 3339U 26 (= Blaagaardsg. 46) s American Houso Herrcekviphdl. ff C.12096 Gliiekstadt H Buntmager ff C.4364 > Kofoed Laura, Frue ff N.3563y » Hansen Alfred Vognmand Aa-AItransport v. Alfred Hansen ff N.4034 & N.5572 • Jønson D Frue, Vicev. ff N.,1285 28 (439 - E. 70,000 - G. 15,300) Aaboulevardens Farve- & Tapet­ lager v. Rud. Meyer ff N.946v •Bageri- og Konditori-Arb. Forb., Kbhvns Afd. Bagernes Arbejdsløshedskasse^ Ar- bejdsanvisningskont., ff C.3897 30 (36S1D6 • E.60,000 - G.26,6001 s,j *Fricso A Konditor ff N.7006 1 Andersen G Møhclhdl. Snedkerm. ff N.1656X 32 (36S1D5 - E. 470,000 - G. 95,300) (Gross. E J Madsen) s Poulsen TH Cigarhdl. ff N.3223Y Primo v. II Green Konfektureforr. ff N.6330 Gluckstadt B Trikotagehdl. ff N.5355 Jensen II Anker Læderlidl. ff N.5604 i Christensen HG Overassisi. ff N.995X Dronck Carl Fabrikant, ff C.10975 i. Trykkeri D.T.F.T. ff C.2600 «V C.1385 & C.3108 ff N. 5072 & Priv. ff N. 8232 Møller Marius, Trykkerileder ff N.2552V « Knudsen O Formand Wangsbøll KOD B.vgningskonduk- tør Parlov E Frøken ff N. 2552Y BbNielsen Vald. Snedkerm. ff C.13095 » (36S1C2&D4 - E. 360,000 - G.112,000) (Fru EV Arnhof) AxAalykke Mcjori v. Valborg &. O Jørgensen ff N.6201 Nielsen D, Frugthdl. ff N.3655Y i Larsen S, Vicevært ff N.678x Winther Henriette, Musiklærerin­ de nusejerinde ff N.943v Andersen D, Enkefrue ff N.943Y Olsen AH Enkefrue ff N.3897 Jacobsen J. Pensionist ff N.3655x ' Petterscn Helga, Frue ff N.676v IL Grøndabl AV, Vognmand ffN.678A’ 6 (798 - E.115,000 - G.66,800) (Polack N Kammerjæger) i Nielsen CP Skrædderm. Friedel M, Frue ff N.3405v Fremtiden, Syge- og Begravelses- kasse, IndbctaLingskont. ff N.4571 • Nielsen II & M & S, Frøkner ff N.1619X j,

> Ziclimann C Kasserer 3 Jacobsen TO Gross. ff X.8443 < Dal Fr. Gregersen, Pianist ff N.568x Nielsen Anion Bogtrykker ff N. 1619Y 38 (36R3B - E. 220.000 - G. 46,800) s,i ‘ Fremtids Haab Syge- og Begra­ velseskasse ff ★ C. 4986 Fremtids Hab. i Smidt-Nielscn Hans Kommunelæge ff N.14 s Frederiksen Ang. Enkefrue ffN.938y < Høppermann Ida Lutz Frue ff N.843y Bhs.i Friis-Mikkelsen E Gross. ff ★ C. 13006 40 (36R3C - E. 160,000 - G. 48,600) (Fabrikant L Larsen) s Niolsen Tb. Cigar- & Vinhdl. ff N.2683 Aaboulevardens Cykle- & Radio- forr. v. Alfr. Bauch ff N.778 i Schwartz Ejnar Lage ff N.5508 Sclnvartz E Enkefrue 9 Kiertzner Peter Gross. ff N.2867 9 Hansen II fh. Landsarkivar ff N.7483 Hansen E Fik. fh. Kommnnc- lærcrindc ff N.7483 « Gram Chr. Prof. Dr. med. ff N.5163 Sb 9 Madsen Brødr. G&Th. Snedkerm. ff N.733x 42 (36R3D - E. 165,000 - G. 52,000) (Tapetserer JR Jochumscn) s Centrum Bazarcn, ff N.6701 i Nielsen P Assist. Kasserer f. Gar­ derforen. ff N.3425y i,Mb Færge Otto Tapetserer ff N.1556 • j Jørgensen Chr. Bogholder ff . N.3425X 3 Stenør SO Overofficiant ff N.4395Y Nielsen Nic. Ingeniør ff N.3425v * Jacobsen Th. Bech Hdlsrejsende ff N.4130u 44 (36R3E - E. 194,000 - G. 69,000) \ •Christensen .1 8 nedkerm. ff N.1042 Hansen Sylvia, Børnehaveleder ff N.1114X 9 Weden E Frk. Cand. mag. ff N.3536x Warcnbron J Naadler ff N.3536Y i Andersen-Rosendal M Kommune­ lærer ff N.1179y Andersen-Rosendal H Kommiindo Ibsen Axel Revisor ff N.7421 i Løwc AA Frue Jørgensen Georg, Cigarhdl. ff N.1114y At Vindnespolereren & Jørgensen AV Vinduespolerer ff N.1179x 46 (36R3H - E. 160,000 - G. 60,500) (= Gartnerg. 19) s Illemann-Larscn F Farvelidl. Gross. & Aaboulevardens Far­ ve- & Tapcthdl., ff ★ C. 13472 Gundersen C Cigarfabr. ff N.2186 i Andersen J Schmidt Tandtekniker ff N.5446 .i Bible Jobs. Murerm. g N.8064 « ‘ NielsenLE fh.Snedkerm. ffN.1843x Larsen NV Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. ff N.1843n Wesch Wuhnibald, Musiker ff N.1843.V 48 (238 - E. 210,000 - G. 69,200) 8 Buhi Jørgen Boghdl. g N.633 Farveriet Parcel v. Erik Jucl-Lar- sen ff N. 8144 Vinlappcriet v. Svend Svendsen Vinhdl. ff N. 5668 Poterson Axel Buntmager ff N.7748 i Sander A, Frisør ff N. 6053 •Larsen A Ingeniør ff ★ C.6650 Larsen KB, Ingeniør ff ★ C. 6650 Steinmiiller L & C Akts. Kedel- ■fa.br. ff *-0.6650 Larsen & Selding Ingeniører ff ★ C. 6650 Terp Olaf Ingeniør Frm. ff ★ C.6650 i Oormsen CM Gross. Gormsen B, Stud. jur. ff N.91X < Philipson Augusta Enkefrue i Jessen Jul., Musiker ff N.1O04X 50 (357 - E. 400,000 - G. 91,000) (Direktør H Hansen) 8 Jørgensen Georg Cigarhdl. ffC.13476 Christensen E BlomMcrhdl. ff N. 7939 Mocsgaard Jakob L Læderlull. ff C. 3183 Jensen H Glann. ff N.1769y Cyklefabr. Fix v. C Frandsen ff N.3540 Hirschsprung AM & Sønner, Cigar- uds. ffC.13476 Larsen S Konfekturehdl. An-Kiofiken v. L Jensen ff C. 6669 & C.11037

rtbi Dansko Tidsskrifters Forlag

Bb Brandt K Frue Lædervarefabr.

Made with FlippingBook Ebook Creator