Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Emanuel Olsens Vej

Hus-Register for København

II — 167

16 Lundstrøm L, elektr. Install. £ Sob.1829 20 AVøstergaard Henning Sncdkerm. K Soh.1220 40 Nielsen Børge Skomngerm. 48 Hansen A Kunstmaler I1Ot.1887 52 Levinsohn S, Chauffør £ GI,.2539 54 Jensen ICA Automobilreparatør £ Gt.2247 58 .Sørensen CJ. Snedker £ Ot.2208 60 AVcitze R, Værkfører J! Ot.341 68 Orevsen N, fh.Tilska'rcr | Gt.1353 70 Jappe JC Repræsent. £ Gt.1781 76 Rasmussen A Carl ner £ 01.2329 80 Gjelstru.p A Frue, Dameskr.ædder- inde £ G1.1924 86 A Christensen TIA Smedcm. Var- meinslnll. £ Gt.2947 88 Hansen RT Snedkerm. £ Gt.2425 Nielsen Jolis. Gross. 90 Jensen P Anlægsgartner Ellevangen, Brh. Ved Bavnevangcn 1-7 (= Frederikssundsv. 128 A-B og Ravnevangeu 43,45) 1 Larsen Georg, Kontrolkusk £ Bella 815 3i Fiek S Kasserer i Arb. Andels- Boligforcn. Værkfører £ Bella 577 5 Remtoft C, ICriminalbelj. £ Bella 1475 #•17 (=Fredorikssundsv. 128 F-L og Bavnevangen 42,44) 2-32 (Arb. Andels Boligforen.) 14 Okholtn K Riegcls, Sygeplejerske £ Bella 1341 16 Cl)ristensen IIM Repræsentant £ Bella 1.208 22 Jensen AR, Formand £ Bella 2414 1 (= Nørrebrog. 42) K Elmegades Torvehalle £ N.7904 8 Johansen C Slagterm. £ N.314Z 3 (2188 - B. 175,000 •G. 31,800) (Husejer Jens Knudsen) 9 Rasmussen’« Carl & Co.’s Eftf. Skræddorforr. £ N.5385 Amor v. A Mortensen Herrelingeri- hdl. £ N.1786x s,i Madsen Harry Konditor £ N.8298 t Hjordt AJF Fuldm. £ N.1879X a Poulsen V, Chauffør £ N.6520 s Frederiksen HA fli. Kobinand « Bruun EV Ingeniør elektr. In­ stall. £ N.1879y Darwild Sally Gross. Danvild R, Erjie £ N.8484 5 (11 - E. 502,000 - G. 125,800) (Akts. Simonsen & Nielsen) 8 Hansen S Manufakturhdl. £ N.6617 Felbig Erik Stig Cykleiufl. £ N.5597 Frederiksen Edv. Barber £ N.3221* Madsen Einar Kaffebdl. Gross. £ N.6560 i Larsen G Fruo. Dameskræddcrinde £ N.8176 Pedersen M, Frue £ N.57v 3 Mau Wien Frue £ N.463 > Funck Olsen J Assurandør £ N.1185x Winding I Agenturforr. Gross. £ N.7255 « Nielsen G Ingeniør £ N.4963v BbValJekilde Strømpefabr. Akts. £ C.15855 Lager, £ ft.4417 Mb Carnø N forti. L Kuppels Fabrik Bomuldsvæveri Manufaktur en gros £ ★ C.9722 Hofftnann Søbye & Co. Trikotage- fabr. £ N.8310 Bb Manscbcr II Dekoratør £ N.5310 13 (1684 - E. 225,000 * G. 50,700) (= Birkeg. 1) (Snedkerm. Bertram Bech) KSæbehuset £ N.624x 8 Larsen H Tb., Mejeriejer £ N.624y * Gjelstrup AM Kommunelærerindo » Andersen Erik, Slagter £ N.7499 « Thurmann S, Maler £ N.4722x 15 (1530 - E. 150,000 - G. 40,900) (Snedkerm. PE Petersen's Dødsbo) * Elmegade IH] Gtaldtargsg. St. Han* T.

7,9 (2898 - E. 145,000 - G. 18,700) (Entreprenør JP Jarlstrup) 7s Larsen C 11a< erm. 1 Skøtteganrd Th. Musiker Piano- slemmer £ Bella 237 9s Ilemmingsen II Malerm. £ Bella 2243 1 Jakobsen Georg, £ Bella 2106 3 Edeling II Tegner Tryllekunstner £ Bella 146 11,13 (2797 - E. 130,000 • G. 14.000) (Entreprenør JP Jarfstnip) 11- Jensen l?S Ingeniør Cand.polyt. Rasmussen O Juel, Tilskærer £ Bella 1948 13i Madsen K Forretningsf. £ Bella 1913 Madsen Bodil, Dameskrinde £ Bella 1913 15,17 (2899 - E. 145.000- G. 16.600) (Entreprenør JP Jarlstrup) i5s Holfelt KME Prokurist Pedersen CV, fh. Skibsfører £ Bella 1775 3 Nielsen CC Kommunelærer £ Bella 2018X 3 Bekker-Nielscn n Dekorations­ maler 17s Christensen E Ejendomsmægler 1 Kristensen Johs. Bo.ve Prokurist- 19-25 (2738 - E.225.000 - G.15,600) (Direktør SAV Krogh) 19 k Øster-Jørgensen K, Koloniallager £ Bella 2160 s Flindt RE Bankassist. 1 Brønshøj A Omegns Installat-ions- forr. A Rasmussen C elektr. Install. £ Bolla 345 3 Hansen CC. Gymnastiklærer £ Bella 1676 Dnpnnt Agatbon. £ Bella 1950 21 Ideal-Vaskeriet Akts. £ Bella 1727 Clausen Poul J Repræsentant 233 Nielsen Johanne, Frue £ Bella 2159 25 k Petersen A Giarm. £ Bella 1876 j Andersen Aage Isenkr. 2,4 (2612 - E. 260.000 - G. 17,500) (= Nordfeldv. 2.4) (Sagfører M Eriksen) 2s Anen Duplikcringsbur. £ Bella 2377 CnrmcIA, Toldklarerer £ Bella.2377 1 Tcrmansen KB Kommunelærer - Barnbo’dl B Forretningsf. £ Bella 1604 3 Sørensen VB Lnudbrugskand. 4- Frederiksen CH, Assist. £ Bella 2434 20,22 (2908 - E. 62.000 - G. 4,700) (Murer HP Jensen) 24,26 (2909 - E. 62.000 - G. 4.700) (Bogholderske Ingrid Jensen) 26 Nielsen J Froberg Smedem. £ Bella 1286 Christensen Harry Slagterm. Elsdyrsgade DØ Fra. st. Romrcnsg." til TT.iertcns- fr.vdsg. (Skitse Nyboder) 2 Hansen O. Smed £ Palæ 5809Y 3 Biork J Maskinmester 5 Nielsen HO, Musiker £ Palæ 4368 7 Larsen Anna, Fruo £ Palæ 5809V 15 Rasmussen C, Maskinmester £ Palæ 4569 16 Heidner Paul Assist. v. Flandest., £ Palæ 1789Y 28 Englund Henry, Maskinmester £ Palæ 1930Y 29 Olsen Jens Kai, Artillerikvarter* mester £ Palæ 4816 Pedersen ,TL A’ærkfører £ Palæ 1141X Søv.ærnefs Kvarlcnmestcrforcn., £ Palæ 4816 34 Lous HOC Maskinmester 41 Larsen II Artillcrimestor Gymna- stikla-rcr £ Palæ 676 Pelt VFA Betjentformand £ Palæ 3245 42 Lundgaard AFV ALærkførcr 45 AVittrup BC. Artillc-rikvarterme- ster £ Palæ 4325 46 Christoffersen A Stamp Assist. £ B.V.2346X 48 Krøyer LA Overintendant i Flaa- den £ Palæ 2355X Emanuel Olsens Ve) (S (£ommunalbostyrolsøflinodl.p 1863—1928) Fra 38 Teødorpfsv. til Oscar Ellin* gers V. (Skitse N.velandøv.) 3 ( 6 mp-E. 50,000 -G. 5,700) »Bach K Generalkonsul £ Gh.9284 5 ( 6 nq-E. 50,000-0.7,000) (Fru M B Dahierup Berthelsen)

RetbøII BK Trikotagehdl. £ N.5695 i Petersen A, Frue £ N.3410y 4 Sørensen Anton Købmand 8,10,12 (1558 • E. 505,000 - G. 101,200) 8 k For m p E Manufakturhdl. £ N.1361X s Larsen Nl> Viktualiehdl. £ N.5025 i Petersen A Jordemoder & Hansen Laura Jordemoder £ N.276 Lehmann WA Gross. £ N.7502 s Villov John O, Repræsentant £ N.655v .i Paldan Boheri Fabrikant £ N.410IJ 10 k nansen Herman Glann. Ramme- forr. £ N.655.V 1 Levin G Skrædderm. £ N.410v 3 Petersen IIF, Sæbehdl. £ N.1361y Ilcssellioldt JV Snedkerm. £ N.7698 12As Riedel Heinrich OS, Montør £ N.957X Os »Lelimann Minni Enkefrue £ N.1103Y )ti>s Dansk Centralvarme Service v. AV Jørgensen £ C.12382 14,16 (1760 - E. 210.000 G. 42,700) 14 k Jensen Chr. Cigarhdl. £ N.2453y K,i »Clausen Carl Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. £ C.3184 5 Andresen Emanuel fh. V.-erkfører Hansen Reb., Elektriker £ N.2453X 2 Hansen HC Tjener £ N.3658 i Fredvig Gunnar,Togner £ N.4941Y I 6 A 2 Larsen lng., Fabrikarb. £ N.7449 18 (1742 - E. 195.000 - G. 45,800) (Arkitekt E Thuren og Frk. Asta Thuren) k , s Hansen MP Skrædderm. £ N.1977.V K.iBloch LR Dame- & Børnekonfek- tionshdl. £ C.14894 Borg S Frue, Frugthdl. £ N.3162y 3 Christensen A, Musiker £ N.3162x 3 Christensen A, Frue £ N.4941H A 4 Petersen M. Konsulent £ N.6596 20 (1918 - E. 190.000 - G. 38,200) (Fru B Hærskjold og Fru V Carl­ sen) ic ,4 Skonenborg A Viktualiehdl. £ N.4207X A Priv. N.1977v Jensen KF Skomagerm. £ N.220y s Siggaard AP Overpostbud Siggaard Leo Sekretær £ N.378V Larsen Carl Møbelhdl. £ N.7350 1 Søndergaard E Frue. Rcpnescmant £ N.4207V Olsen J Gross. £ N.1190X Jcppsson A Fabrikant 2 Klefeldt E, Tjener £ N.621Y > Jensen FA, Brødkusk £ N.1190y Madsen AC Tømrerm. Snedker £ N.720 4 Mikkelsen OE Snedkerm. £ N.621v 22 (1894 - E.157,000 - G.38.200) Kia Modiste v. Andry Andersen, Modehdl. £ N.2385U 8 Knudsen N Møbelhdl. Larsen A Ejendomsmaiglcr £ C.3923 Kblivns Ejendomskontor £ C.3923 1 »Olsen Oscar Vilh., Vævemester £ N.220n Struvo AO, Enkefrue £ N.1610X » Jepsen A Fuldm. £ N.220x Christensen Sil Malerm. £ N.2385x \s St. Johannes Sogns Menigheds- sygcpl.. Nordre Distr. £ N.2385Y 24,26 (1474 E. 165,000 - G. 39,900) (Bogbindernes IIjælpeforen.) 24 k Makwardt VS, Cigarhdl. £ N.1610v Elmegades Mejeri v. T Olsen f N.5659 26 k Møllor’s Iscreme Fryseri £ N.2862 s Lindgreen Martha, Frue £ N.3379Y 1 Pedersen G, Bogbinder £ N.1610y 4 Jespersen Aage H Bogbinder £ N.3379V 28 (1473 - E. 130,000 - G. 30,900) k Larsen C Viktualiehdl. £ N.106 s Binau A Skraxldcrm. £ N.5345 1 »Larsen Mariane, Enkefrue 3 Jensen Mario, Fruo £ N.2699X ntn Petersen A Maskinfabr. £ N.8450 30 (= St. Hans T. 3) K Elmegades Java-Lager v. Thora Jepsen £ N.873y Elmelundevej, Brh. Fra Frederikssundsv. (se dennes Skitse) til Brønshøjgaardv. 1-5 (= Frederikssundsv. 177B.C. 179A.B og Rytterskolehøj 8,10) ls Jensen Kolært Kadiuinsp. Laurent Carlo Købmand 3s Lang S, Tegner £ Bella 1786 3 Schumacher A, Frue £ Bella 1474 5} Jensen 8 A Disponent

s H a n s e n R K o lo n ia lla g o r £ C .6946 B r a a n u m k T .J, M e je r ie je r £ N .496 0V P e d e rse n O R e s ta u r a tø r (Elm) £ N .5312 i Petersen M Dnmefrisnrinde £ N.5598 i Sørensen PJ & Sønner Flytteforr. Vognmandsforr. £ N.3792 Sørensen MK Enkefrue i Pedersen V Kommunelærerinde £ N.802x 4 Hoffmnnn Jobs. Gross. f N.6591 17,19 (1649 - E. 170.000 - G. 39,700) (Faglærer H Nordh.v) 17 k Enevoldeen W Hahn Fllmsope- rat. £ N.1542y s H e n n in g ( lir G ro s s. £ N .7497 S v a n g r e n C . O v e r m o n tø r v. K T A S . £ N .1 5 4 2 X 4 Lassen A Bent, Chauffør £ N.6064 19s Lindbo P, Overpostbud £ N .2689n i Clausen CE Malorm. Larsen A Clausen Malerm. £ N .1542V 21 (1559 - E.140,000 - G.41.200) (P a r tik u lie r Henrik Pedersen) 8 N ie ls e n NM T’rtekr. £ N.1467x L in d H a r r y B a g c r m . £ N .146 7V N y g a a r d s Mejeri v. AE Nielsen £ N.181x 3 K le is t M F r k . Blomsierbdl. £ N.2091Y Byrgescn C, Frøken £ N.2091X 3 M ø lle r C C S n e d k e r m . £ N.2535x Andersen Anders. Assist. £ N.2535y 4 L a n g e K a y B a g e r n t. £ N .7263 I le m e k e r Oluf. R e p a r a tø r £ N .2 7 9 1 Y 23 (1375 - E. 220,000 - G. 48,100) (= Kgcg. 2) (Enkefru Anna Ol­ sen) K Nørrebros Fugle- & Akvnriclidl. v. Kai Pedorsen £ N.4958V s Andersen C Restauratør (Egely) £ C.10231 i Andersen Nora Modehdl. a Reidl R Skrædderen. 25,27 (1374 - E. 240,000 - G. 49,000) 25 k Nørrebros nye Møhelmag. v. Chr. Petersen £ N.2891x k ,» Nielsen O Trævarehdl. £ N.5150 s Hansen MP Skræddorm. £ N.391 Carlsen AP Plisséforr. £ N.961 4 Nielsen Julie Frue, Sygcpl. £ N.3088X 27 k Jørgensen IC Fiskehdl. £ N.203 Sørensen Verner Koloniallager £ N.2718x s O lse n M , F r u o £ N .6331 i J e n s e n C , £ h c m l. N r. 3 Hanson M Forstanderinde £ N.2718y Poulsen Finn Gross. £ N.8104 Sonne Gustav Gross. £ N.8104 Geso. | N.8104 i »Raasløff Christiansen I Frue Kommunelærerinde & Raasløff Inger, Koncertsangerinde £ N.359x 2 A (= Nørrebrog. 40) Tribler.H Cigarhdl. £ N.2100 2 (1923 • E. 135,000 - G. 30,400) (Musiker H JP Nielsen) K Egsmark Akts. Smør- & Kaffe- forr. £ N.5631 k , i Laursen Axol Frugthdl. £ N.225 & Priv. N.731v s Olesen AM Skrædderm. £ N.731x Finderup A Kørelærer £ N.3946 i Frederiksen FP Stabsserg. £ N.7276 Madsen Carl F fh. Forind. Lands­ tingsmand £ N.698 Mortensen K, Enkefrue £ N. 7302 Christensen Carla Fodlæge £ N.4407y Jørgensen AV Fabrikant Install. £ N.8166 4 (1890 - E. U0,000 •G. 27,700) (Musiker HJP Nielsen) k Ilolm Kurt Cigarhdl. £ N.4347 s Nørrebros Dampvaskeri, Fil. £ N.2754x Back Poul Snedkerm. £ N.8228 Lundgreen C Guldsmed £ N.93x Larsen FV Skomagerm., Fil. £ N.5264 i Rosted C, Enkefrue £ N.2987V 3 Vendel Julius Sagfører £ N.3886 Larsen FV Skomagerm. > Erichsen Kai, Forvalter £ N.2987x 4 Olsen II Sparre Blikkenslagerne. £ N.7527 6 (1759 - E.125,000 - G.30,200) (Ølhandlernes Stiftelse) k Winther Th. Herreekviphdl. £ N.3410x i Jacobsen A, Enkefrue £ N.3410v Jørgensen F, Enkefrue £ N.2916y AKThorsen H Akts. Urmagerforr. £ N.5079

Made with FlippingBook Ebook Creator