Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

IIus-Register for København a .Tordhov AC. Instrumentmager £ Ryv.l352u Jensen Virtnr, Bankassist. £ Ryv.l641Y 8 (3873 - E. 74,000 - G. 12,000) (Kontorchef S Sørensen) KHagemann Aage Skomagerm. £ Ryv.l352x s Engliusen Holger, Vognmand £ Ryv.3124y « Jensen HA Uankfuldm. £ Ryv.294x a Wiinbcrg Jean Mekaniker Hald Knud l'rtekr. a Rasmussen P, Sangerinde £ Ryv. 294y Lundcivist R, Kontorassist. £ Ryv. 294y 10 (3871 • E. 73.000 - G. 11,900) (Kontorchef S Sørensen) a Olsen M, Frue fl Ryv.246X Witschas E, Fliseopsættcr £ Ryv.4602X « Benta-n ViktorMalcrm. £ Ryv.246y 12,14 (4980 - E. 90,000 - G. 40,700) ‘ Dansk Karossuri(abiik Akts. £ ★ C.7976 Kyster H, Direktør £ ★ C.7976 Jensen Viggo Automobilreparatør fi Ryv.4215 16 (*=■Taasingcg.26-30 og Agersøg.15) 4 Mejer Ellen Hecquet Frk. Sanglæ­ rerinde £ Ryv.680Y 18-24 (5068 - E. 350,000 • G. 46,000) (Andelsbolig!. Helenes Mindo) 20s Andersen I) Frue, Rulleforr. Va­ skeri £ R.vv.1373 Jensen J, Pølsemager £ Ryv.1373 1 Jensen W Bladniosc, Assist. £ II.W.1576V Nielsen Viggo, Undersøger £ It.vv.883Y 1 Larsen Ernst norrclingcriforr. 22s Lcvison L Handskeforr. 1 Andersen P Rubæk Repræsentant £ Ryv.2101y 3 Fæster N Frue, Sygeplejerske fl Ryv.3892V 24i Hcerup Sv. A, Assist. v. DFDS. £ Ryv.l851V 26 Agorsøg. 25,27) Danielscn & Hansen Mekanikere £ Ryv.1742 s Jørgensen O Frue, Mejeri £ Ryv.2389 A L Drewsens Ve] (Justitiarios, Præsident i Landbo*- holdningssolskabet, 1803-85) Fra RoBcnv.Hovcdv. til N-Frihavnsg. (se dennes og Roscnv. Allé’s Skitser) 9 (3389 • E. 258,000 •G. 29,100) (*■» Ved liegnet 1,3) (Firm. Janscn & Co.) s Skott Carl, Mejeriejer £ 0.4926X Nielsen G Hørkr. £0.6463 1 Hansen AE Malcrm. £ 0.2853X 1 Pedersen JO, Husejer Cand. phil. £ 0.2809 Hansen C Repræsentant Brackcr E Enkefrue £ 0.2853v a Gregersen 11 Enkefrue £ 0.7425 Hirscli II Olærstinde £ 0.2431X 4 Bruun C Enkefruo £0.656 2 (177 - E. 95.000 - G. 38.300) •Jarl CF Ingeniør £ ('.8252 4 (858 - E. 50,000 - G. 26,800) •Friis St. Stabsdyrlægo £ C.10985 10 (3166 • E. 186,000 - G. 31,800) (•» Ved Vænget 1 ) (fh. Skibsfører P Theisen) 8 Boch Th. Gross. £ 0.4115y 1 Wiberg On Tømrerm. £ 0.2080y Reddersen E, Koncertsanger £ 0 . 194ly Heramb Asta Skuespillerinde £ 0.1941Y 1 Kriiger Therese, Frøken £ 0.2841v Olesen OE Overassist. v. Statsb. £ 0.194x a Nielsen Kaj Gross. £ 0.2080v Hansen Sv. Husejer £ 0.5519 4 Wessel V, Enkefrue £ 0.2841x 12 (3165 - E. 122,000 - G. 17,400) (Landsretssagf. II Thede) s Christensen AP Cigarhdl. £ 0.7581V Baykc PM Rcstauratrico (Øster­ bros Vinstue) £ 0.2235 nansen Th. II Skotøjsrep., Fil. £ 0.5449 Huoss Chr., Rulleforr, £ 0.1341X 1 Henriksen I*. Maler £ 0.2492 a FærchErik Fabrikbest.vrer £ 0.6348 a Lund K Forvalter £ 0.7581U 4 Ortmcycr CF, Ovcrofficiant £ 0.7581Y Malthcr IIE Ovorassist. i Toldv. £ 0 .1 2 0 1 u 14 (— N-Frihavnsg. 50) 9 Jørgensen JM Giarm. £0.1458v

Dosseringen < Jørgensen Louise Frk. Telefonist- indc ‘ Murerforbundet £ C.8054 4 Lassen Kjeld Gross. Fabrikant £ N.7811 38 (36X2A - E.105,000 - G.47,500) (= Thorupsg. 5) (Gross. Niels A Jensen og Gross. Niels Ovesen) s Hollænder Th. l ’h., Køkkenchef £ N.12x Sørensen II Cetti, Enkefruo £ N.l?59x i ‘ Jensen Niels A Gross. £ N.3488 Andersen Laur. Assurandør £ N.6314 a Olsen J Frk. ps. Forstanderinde £ N.1759u Thomsen Julie Frøken £ N.1759u • Hansen Niels Karctinagcrm. Nielsen A Bademester i N.12v 44 (196 - E. 165,000 - G. 51,000) (= Thorupsg. 7) (Fru Anna Ewcrs og l’E Ilahn) s Knigge L, Frk. Tclefonistindc £» N.5066 Brockdorff S v. Direktør £ N.7375 Kartografisk Institut, £ N.7375 i Thorusø Viggo Vekselerer Thornsø Margrethe. Frøken £ N.3065u Ilahn A Guldsmed £ N.1064X a Kirchhoff-Larscn Chr. Redaktør £ N.6793 Journalisten Red. £ N.6793 Lichtcnbcrg Mogens Ingeniør Cand.polyt. £ N.6500 a Gravengaard Th. Gross. £ N.5871 Bengtsson Magn., Tegner £N.4848X 4 Juhl Harald Gross. Agcnturforr. £ C.8670 Funch CG Ingeniør 46 (246 - E. 110,000 - G. 49,200) (Fru L Ilowalts Dødsbo) s Ilorvalt II Kunstmaler £ N.1759V Nielsen LC Repræsentant £ N.777Y i jDanncskiold-Samsøo 8 Grevinde £ N.4061x Hansen Jens Fabrikant £ N.4061y i Bertelsen NPJ Beregner £ N.4749* Buddc-Lund M Enkefruo £ N.4647v Buddc-Lund H Forlagssckr. £ N.4647V a Møller Henny Frøken £N.280 Møller JV Købmand Itchling J Lægo £ N.1064y 48 (247 - E. 180,000 - G. 52,200) (=* Thorupsg. 11) (Smedem. H Felby) s Muller Detlcv Prof, Dr. pliil. £ N.5392 Wiinblad Georg Redaktør £ N.6027 i Andresen E Enkefrue Mayntz-Clausen Th. Gross. a Hansen C, Fruo £N.2390Y a Lcbcck Margrethe, Frue £ N.6539 Lebcck Bodil Frk. Sokretær v. Na­ tionalmuseet Translatrice £ N.6539 Flittner Kristine Enkefrue, £ N.7903 4 Bruun S, Frue £ N.3807 a Sørensen FE, Frøken £ N.7854 50,52 (292 - E. 280.000 - G. 77,000) (•» Thorupsg. 13,15) 50s Siboni A Enkefrue £ N.3021X ‘ Colin Alfred Afdelingschef £ N.2390X ‘ Colin LA Antikvitctshdl. £N.2390X

11 — 154

i Palludan Ellen Sang- &, Musik- lærerinde £ N.161X Landsbergcr II Frue £ N.2554Y a Pedersen Mario Enkefruo £ N.4647y Christensen N. Barlær £ N.3004.X NylOn N\M Kommunelærer £ N.4418X • Rasmussen E Vicoinspoktrice £ N.4418y Rasmussen Hedvig, Musiklærerin­ do £ N 4418.V Hansen Vilh. Frugthdl. £ N.1249v 4 Dahl Anders Gross. 52s Rasmussen Thor Sagfører £ N.7767 i Rasmussen IIC Fabrikant t Rasmussen S Pianostemmer £ N.3021u 4 Kjørning NBilledhngger £ N.3021y Jensen Peter Skotøj 6 fabr. Dovregade [g] Fra 75 Sundholmsv. (so dennes Skitse) til Kurlandsg. 1,3 (= Sundholmsv. 75) ls Christiansen Martin llrtekr. Re­ præsentant £ Am. 2616X i Hansen Kaj EA Husejer, Ejcn- domskont. £ Am. 8622 j Ovesen T, Laborant £ Am.5407U 5-13 (1738 - E. 500,000 - G. 36.600) (= Telcmarksg. 10) (Dc foren. Andclsboligforcn.) 7s Jensen P, Rulleforr. £ Am.4264x i Mikkelsen II Inspektør 4 Elibo 1*11 Tømrerm. 9i Lund EJ, Bestyrer £ Am.4893x Foren. Andela-Boligforen., £ Am.2616v 13s Nielsen Henry 1’rtekr. i Schmidt .1. Opdagelsesbetj. £ Am.4669 • Jacobsen Hans Chr. Fabrikant Hansen JP Vognmand £ Am.64 4 TruelscnVR Værkforer £ Am.3685y 2,4 (= Sundholmsv. 77) 28 Jespersen S Bagerm. £ C.13965 i Christensen A, Vognmand £ Am.3042 3 |{cviM"iiy \ lldlsfuldin. £ Am.4074y Mannfaktur-Mcdh.iælper-Forcn. i Danmark £ Am.4074Y • nyrup Einar Assist. £ Am.8802 6,8 (1003 - E. 200,000 •G. 15.500) (Tømrerm. Niols Hansen) 6 > Nielsen Carl fh. Kontorchef > Pedersen Hcrtlia Frk., Sygeplejer­ ske £ Ain.3069X Adnmsen V Frue, Kogerske £ Am. 3069X 18,s Sandherg C, Skuespiller £ Am. 18C7Y i Sørensen V Vognmand £ Am.3985 a Jacobsen Ellen Manufakturhdl. j Børrosen I'ro

Drejervej I n ] Fra Alexandrav. 1 ( 6 dm) ‘ Frederiksen AM, Frøken 3 ( 6 cz) (Fiskehdl. Carl Bech) 5 ( 6 fx) (Fiskehdl. C Bech) 2 ( 6 cx - E. 55,000 - G. 10,300) (= Alexandrav. 9,11) B ‘ Qvist-Nielsen J, Restaur. 4 ( 6 dn) ‘ Hansen Peter Brændohdl. £ Tg.1006 6 ( 6 co) (Borondt VJ Købmand) Drejøgade ED Fra 203 Jagtv. (60 dennes (Skitse) 3 (—Jagtv. 203 og Hesseløg. 6) Schleisncr’s C Farveri Frm. £ ★ C.8517 11 (4743 - E. 270,000 - G. 61,600) (—Hossoløg. 16) (Akts. Matr. Nr. 4743) Bonde 1IM Bogtrykker £iC.7039 Frederiksen NC & C Rasmussen Snodkorm. £ R.vv.l595x Gedo & Co. Akts. Albumfabr. £ C. 14691 Larsen Uald. H Hattefabr. Gross. £ Ryv.1659 & Ryv.2028 Vejlø’s Olga Eftf. Børnekonfckti- on en grus £Ryv.l659Jtltyv.2023 Oehlenschlågor’8 O Eftf., Fabr. £ Ryv.926 Skuud. Olie-Comp. Akts. £ ★ C. 2099 Skand. Slippersfabr. Akts., Fabrik fi Ryv 562 13,15 (= Taasingeg.31-37 og Hesseløg. 18 - 20 ) 13a Brandt Carlo Masktnm. Sørciibcu E Anlægeguriner Havo* brugskonsuluni i. Kolonihave- forbundet [.Danmark £ Kyv.2400 a Smed Cll, Styrmand £ Uyv.324lx 15s Nissen .Mary, .Massøse £Ryv.lO/8v Uofmann 11, Musiklinde £ Ryv.l424x a Bcndtseu A Cigarkdl. £ Ryv.1426u a Petersen JC l'ostassist. Bertelsen U, Styrmand £ Ityv.l427u 4 Wioih Anna, Frue £ Ryv.l535y Nielsen Anton Disponent £ Ryv. 4773 17 (= Hesseløg. 22,24 og Taasingog. 32-36) ■ Lind Helga. Frøken £ Ryv.434x 19-23 (5215 - E. 225,000 •G. 27,000) (AuUcisbuliglorcu. Hcsscløguurd) 19i Nielsen M, Enkefrue £Ryv.l771X 21s Sørensen Ovo Hdl 6 rcjs. £ Ryv. 3072 a Garn K, Typograf £ ltyv.432V a Thomsen Sv. Regnskabsf. £ ltyv.2692u 25 (= Uesscløg.26,28 og Hjolrnsg.1-7) 1 ThomscnllA, Kontorist £ ltyv.4219 Tliomscn H Th., Postpakmester £ Ryv.4219 27-29 (5218 - E. 345,000 - G. 34,700) (— lijclmsg. 2,4) (Andclsboligforcn. Hossoløgaard) 27a Overgaard Jobs., Telefonmontør £ Ryv. 437Y a Nielsen Sv. Aa. & Arthur Nielsen, Elektrikere £ ltyv.2440X 29a Christensen Th., Skrædder £ Ryv.2578x 2 (—Agersøg. 1 og Jagtv. 207,209) s Jacobsen I Frk., Mejeri £ltyv.219Y Vaskeriet Stavanger v. F l’elersen £■Ryv.4837 1 Palstev PC Kontorchef £ Ryv.4080 Kargaard A Afdolingschel a Riitzou Anna, Frue £ Ryv.209y Poulsen Einar Gross. £ Ryv.l42X a Johansen Sophie Frue £ Ryv.3576 4 (3877 - E. 82,000 - G. 15,300) (Frk. Ritta Itaagaard-Hansen) KNielsen liørge Skomagcrm. £ Ryv.394V k . s Schliitter Chr. Fabrikant £ Ryv.4685 Marmoral £ Ryv.46u5 1 Troen Harald, kgl. Livrist £ Ryv.4311 Tranborg JJ Ovorassist. £ Ryv.1910 a Petersen O, Enkefrue £ Ityv.899Y Lorenzen A Fuldm. Jacobsen HC, Kasserer £ Ryv.l962y a Hansen Carl Repræsentant 6 (3875 - E. 80,000 - 0 . 13.600) (Frk. Ritta Raagaard-Hansøn) 8 Jensen Vaid. Repræsentant £ Ryv.l352.v 1 Horslund SA Prokurist £ Ryv.351 Lauridsen JA Ovcrbctj. £Ryv.839Y a nannibal Carl Kontrolør £Jtyv.839V Jiorch Jøng., Bankassist. £ Ryv. 899X

Made with FlippingBook Ebook Creator