Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register for København 14 Broust A Cand. pharm. £ Hcll.3205 16 Burhøi Carl Afdelingschef I lie 11.1927 Kirk Poul Ingeniør Cand, polyt. Kirk li Frk. Lærerinde 18 Carstad J Kommunelærer Carstad S. Fruo II Ueli.1242 La Cours Ve] (Findes under L.) Cumberlandsgade {S] Fra Ilolmbladsg. (so dennes Skitse) 1-7 (= Ilolmbladsg. 103) 3* Larsen All)., Murer I,' Am.9689Y 9-15 (21c - E. 315,000 •G. 16.900) (Sclvcjcrboligselsk. Cumberland) 9i Jensen NN Snedkerm. 11« Kieckcr E Sæbefabr. 2-8 (=Holmbladsg. 105) 2i l’oulsen CO Fabrikant £ Am.143 > Petersen LP, Inkassator £ Am.982.v 4a Nielsen Aa., Repræsenl. £ Am.9136V 6 s Nielsen NC Skrædderm. £ Am.9136Y * Petersen lilla, Frøken g Am.8470 10-16 (1331 - E. 230,000 •G. 21,300) 14i -Engel Bernh. Murerm. £ Am.1592 i Bohrond William Gross. « Nielsen A, Frue £ Am.l942x Cypernsvej IS Fra Grækenlandsv. til Kastrupv. (se disses Skitser) 1,3 ( —Gnekenlandsv. 35-39) 1 Maltahus Ejendonisakts., g Am.93o'5Y 3a Gr.vbolt Clir. Vognmand £Am.2940 Amager Auto Flylteforr., £ Am.2940 Kiærulff Joh., £Am.6788 5 (24s) -Hansen IIB Snedkerm. £ Am.8408 9 (182 - E. 42.000 - G. 4,900) -Fngerberg E, Tømrer £ Am.2883x 11 ;183 • E. 45,000 - G. 4,900) Andersen P Møller, Drejer £ Am.2883V -Petersen JF, Rentier Tagcmose CJ Trædrejer 13 (190) (Sølvsmed O og Fru A Lindeskov) -Lindeskov Oluf Sølvsmed £ Am.3463x 15 (211) -Eriksen J Murerm. Mortensen JA & J Eriksen Murerm. £ Am.35 -7 (223) -Bichenfels VG, Vognmand £ Am.8733 2 Christensen Tb. Malerm. £Am.5492Y 19 (224) -Koefoed .1 Rudolph Tøm- rerm. £ Am.305Ar 21 (634- E.41,000 - G.5,000) (Murerm. Poul Seemann m. fl.) Christensen H Malerm. £ Am.8259Y 23 (24 f - E.41,000 - 0 .5,000) (Murerm. Poul Seemann m. fl.) 'Seemann Poul Murerm.£ Am.305x 25 Andersen Aug. Cementstøberi, £ Am.5036 2 (1481) ( Blikkenslagerm. A Sioguin- feldt) Jensen Frcdy Cyklelidl. Jjr Am.4453 6 (= Rodosv. 47) *Høegh J Sukker­ varefabr. £ Am.7404 8 (220) -Baunsgaard A, fh. Bagerm. £ Am.6258x 10 (179) (Fru Anna Glaser) 12 (178) -Ringe Aa., Sporvejsfunkt. 14 (24 ah) s -Åndrcsen ES. Dctailhdl. 18 (24ac - É. 38,000 •G. 4,900) -Mib.v Henry O, Vognmand £ Am.2838 Hansen Adolf Fabrikant 20 (24nd) -Bremild S. Bihlioteksbetj. 22 (24u) -Hansen AMC, Frue HanscnOtto Tapetserer £ Am.6022x Sonne Otto Købmand £ Am.7123 24 (24v) -Sonne JH, Mekaniker Sonne Otto Købmand 26 (24x) -Andersen AP, Tilskærer 28 (24 I) (fh. Manufakturhdl. O Mortensen) Mortensen Holger elektr. Install. Bloch E Repræsentant £ Am.2348v 30 (24 k) -Pedersen SA, Assist. £ Am.8164 Cæciliavej. V a lb y . Fra Skelmosev. til Nørretofte Allé (Skitse Valby Langg.) 1,3,5 (1865) (Murerm. E Kornerup) Is Benlzen OM Fuldm. 10

Oaiføret

Il — 145

12 (492) (Murerm. H Jørgensen) 14 (358 - E. 50,000 - G, 13,600) (Vinbdl. R Berthelsen) s Borgstrøm CA Skomagerin. Bb. Dansk Kork-Indtustri v. H Lar­ sen £ 'l'g .21 Hansen AM Smedom. £ Tg.261 16 (171N12 - E.100.000 - G.18,400) Surland Hud. Glarm. £Tg.l357 18 (171M1.N13.01.PIA - E.285,000 - G. 263,300) (Arbejdernes Fællesbageri) Jørgensen NB Bødkerlorr. £ Tg.4745 36 (5284 - E. 150,000 - G. 40,300) (= Mimereg. 51) (Købmand H Andreasen) Haunstoft Kirstine Frue, Dame- frisøriude £ Tg.3947X Søncksen W Købmand £ Tg.3524 38 (= Ægirsg. 18) i Eiersted Aage Blomsterhdl. 49 (= Ægirsg. 25) s Andersen Aa., Yiceva-rt £ Tg.220V i Braac-Jensen G, Modist £ Tg.4779V Dagvej, H e ll. Fra Vesporv. til Dæmringsv. 1 Kiørbyo KV Kommunelærer Translatør £ Hell.4488 3 Hansen AT, Tralikassist. £ Hell.1526 5 Freilev li Isenkr. £ Hel1.4965 7 Lund Steffen Jaege £ Hell.6406 9 Jørgensen A Vinbdl. £ Jleil.4455 2 Madsen MN Bankassisl. £ llcll.5508 4 Jensen M & E, Frøkner £ Heil.155 6 Købke JP Ingeniør £ Hew.4783 8 Nickelseu Nalimo Gross. £ llell.2043 10 Hartz Christine Hovedkasserer- ske £ Hell.1676 12 Larvig EH Disponent £ Hell.2838 14 Jensen P Palentagent § ilcll.1758 Dagøgade IS) Fra 68 Amagerbrog. (sø dennes Skitse) 1 (= Amagerbrog. 72 og Liflandsg.2) i Søndberg C Tandtekniker £ Am.6353 « Gylding Kai Ingeniør Cand. polyt. £ Am.7783V a Andersen AM Itepræsent. Lenler AM Hovedkasserer £ Am.7296 * Ascbengreen E Frøken £ Am.8364X Sclnvartz 11 Porcelanshdl. 3 (26 i, æ, ø) (Enkefru EDJ Petersen) s Jarmer P Fabrikant Jannor P Frk., Dameskrædder- inde £ Am.2915V 5 (26b,yj ( Restauratør CV Hansen) 7 (26i - E. 36,000 - G. 36,000) -Andersen Marchen, Enkefrue 2 (26r - E. 35.000 - G. 24-000) -Rasmussen 1’ Furagehdl. & Ama­ gers ældsto Bramdsclsforr., £ Am.48 4 (26a • E. 70,000 - G. 14,400) (Thorkild N Jensen Krogh) 10 (26g - E. 38,000 •G. 38,000) (Enkefru Marchen Andersen) Dahlerupsgade IV] (Arkitekt, 1836—1907) Fra Y-Farimagsg. til Nyropsg. (Skitse Gyldenløvesg.) 21 Schulze A Vugnmand £ C.2522 2 (= Gyldenløvesg. 9 og Y-Fari- magsg. 41) 6 Stadsarkitektens Direktorat Byg- gepl., Tegnestue £ Palæ 3219 Konduktører, £ Palæ 3558 Dalbyvej, B r h . Fra Slotsherrensv. (se dennes Skitse) 5 (2021) »Bjerg M Murerm. £ Damsø 3041 12 Hansen Gudr. Frue, Bogholder­ ske £ Damsø 2903 Hansen E, Tømrer £ Damsø 2903 Dalføret IS Fra Østordalsg. til Lærdalsg. (Skitse Englandsv.) 1-5 (= Englandsv. 38 A-D og Øster- dalsg. 1 A-5) 54 Werner SC Regnskabsf. 7-17 (= Lærdalsg. 6) 9 a Møller M, Enkefrue £ Am.5644U 3 Christensen P Buntmager « Stokholm Carl, Bogholder £ Am.2151X 10 (Malerm. J Boesgaard) Christensen S Barber

24 (1765) (Fru Jenny Sparresø) Sparrc 6 ø C Revisor £ Vb.3488 26 (1764) -Andersen Karen, Frøken Andersen Ka.i Gross. Andersen Chr. Malerm. £ Vb.2491x 28 (1763) -Syrmose 11 Jørgensen Skibsfører £ Vli.575 30 (1762) -Bagb Aksel Ingeniør f Vb.l587v 32 (1761) (Fra Hansine C Andersen) Andersen JP Havearkitekt £ Vb.l587x 34 (1760) -Sønnersgaard AP Sned­ kerm. £ Yb.4l83 36 (1759) -Svensson Sibert Buntmager 38 (1758) -Toustrup T Boghdl. 49 (1757) Faehmann Laura Frno -Fachmaun O, Svømme- & Gymna­ sielærerinde £ Vb.2545 -Faehmann F, Frøken 42 (1756) -PctersenThor, Ovcrmonlør £ Vb.2832 44 (1755) (Fra Marie K Larsson) Larsson LP Snedkerm. £ Vb.248l 46 (1754) -Bøgedal H fh. Rcdaktøi 48 (1753) -Frydendall O Kasserer 50 (1752) -Nielsen ACH Statiousforst. £ Vb.349.v 52 (1751) -Hansen Pauline, Frøken Skjergaard K. Massøse £ Vb.3944 54 (1750) -Larsen Aa.. Tømrer £ Vb.3823 -Jensen Johanne, Frøken £ Vb.3823 56 (1749) -llanscm Anna, Frue £ Vb.2527y 58 (1732) (Akts. Kbhvns Bygge- og Reparationsvirksomhed) Kbhvns Bygge- & Reparationsvirk­ somhed Akts. & Sørensen A J Murerm. £ Vb.2511 Rossuin Jes Fabrikant 60,62 (1737) s -JenscnVald.,Landmand 68 (321) -Droger Bcrthcl, Snedker Droger F Arkitekt £ Vb.2966 Droger B Skibsbefragter 70 (323) -('bristensen Alb., Typograf £ Yb.1294 72 (325) (j)s. Guide-Otto Alex Sniidt’s Dødsbo) 78 (331) -Borum V Repræsentant £ Vb.1631 Dagmarsgade El (Dronning Dagmar 1185—1212) I (= Thorsg. 27,29) 3 (3575 - E. 230,000 •G. 48,100) (= Thors Pass. 2,4,6) (Modehdlindo Anna Piil & Rentier N Hansen) s Praefke J Tapetserer £ Tg.2692x Bcrntzcn Aa. H, Rullcforr. £ Tg.2692v • Madsen R Murerm 5 (3576 - E. 240,000 - G. 34,300) (= Allorsg. 16,18 og Thors rass.ll) (Ovorretssagf. Niels Nielsen) 9 (405 - E.42.000 - G.19.400) -Sichlau E Restauratør £ Tg.3264 II (1064 - E.55,000 - G. 13,200) (Direktør HJ Christensen) 15 (340 - E.103,000 •G.15,300) (= Gormsg. 25) s Thorsen Kai Aage Repræsentant 39 (= Ægirsg. 16) « Nissen A Th., ps. Trafikmester £ Tg.2080x s Hansen TIG Fabrikmester £ Tg.2080y 41 (= Ægirsg. 23) i Andersen Th. Kunstdrejer 43,45 (1409 - E. 120,000 - G. 20,200) (Viktualiehdl. P Andersen) 45i Jensen MA, Forv. £ Tg.l721Y 2 (3458 - E. 150,000 - G. 19,700) (= Tliorsg. 31) (Enkefru Nina Bang) a Jakobsen M, Frue £ Tg.3995 « Jensen AKold Tapetserer £ Tg.937v 4-10 (3460 - E. 250,000 - G. 30,600) (Landsretssagf. Leo Frederiksen) 4s Jorichau AH, Cigarhdl. £ Tg.937x Jørgensen Chr. V Viktualiehdl. f Tg.2557u 8 i Møller O Vognmand £ Tg.580Z « Stender Ellen. Musiklærerinde £ Tg.2081Y 10i Fabrikken Eva v. AN Smaakjær £ Tg.1555

i Backstrbm R Rcpræsent. £ Vh.141.7 Kielme Ina Enkefrue £ Yb.3298 3 Sørensen J Seost Sekrelær £ VI.I.2519X i Starklint TE, Frue £ Vb.3503 3s Ostergaard Peder Fuldm. 1 Larsen Harald Ingeniør Cand. polyl. £ Vh.2916 2 Hcnnehso!) Henry Forretnings!. £ Vb.3137V 3 Nielsen K, Maskinmester £ Vb.3137V Nielsen Kirsten, Frue £» Yb.2523 4 Parby S Fuldm. £ Vb.2774 5i Rosenwald Jt, Pianist £ Vb.3137X 2 Berg-Mimeh CIO, Spnrcknsscassist. £ Vb.2519Y ■ a Hagemann Jenny Enkefrue 7 (1844 - E.330,000 - G.19.200) (= Laurav. 28.30) (Murerm. E Kornerup) s Hansen 11E, Murerformand £ Vb.3478 Pedersen AngeK Mineralvandsfabr. 2 Bertholin F Hdlsrcjsendo £ Vb.3995 a Hansen Aa. B Repræs. £Vb.4215Y 4 Asmussen s Kommunelærer £ Vb.3489 Londorff Poul Urmager 9 (1824 - E.770.000 - 0.45.900) (= Horsekildev. 36 og Laurav. 13-251 (De foren. Andels Boligforen. Afd Horsekildev.) s Gylling M Skræddenn. s Christiansen H Kasserer ? Vl>.3473v 11,13 (1823 - E.720.000 - G.43,800) (= Horsekildev. 38-481 (Do foren. Andels Boligforen. Afd. Horsekildev.) 11 Nørgaard M Overinsp. £ Yb.2245V Dansk Bygn. Assurance, Kbhvns Koul. £ Vb.2245V Andersen HC Prokurist- £ Vb.4077 13a Aabye A Repræsentant & Guld­ varelageret Akts. Guld- & Sølv­ varer en gros £ Vb.2547 Anker Jørgen Ingeniør Cand.polyt. 15,17 (1889 - E.210,000 - G.42,800) (= Horsekildev. 39-51) (Akts. Byggcsclsk. Valbyport III) 15- Nidsen R, Frue £ Vb.3991V 3 Lohse Villy, Bryggeriarb. £ Vb.l875N i Nielsen A Repræsentant £ Vb.4252V 172 Mundfeld K, £ Vb.l875V 4 Andersen G1I, Kontorist £Vb.4300V 19,21 (1818 - E.250,000 - G.48.000) (= Beatev. 26-32 og Horsekildev. 35,37) (Akts. Byggcsclsk. Valbyport III) 19-i Jacobsen S, Formand £Vb.4300U 23-27 (1816 - E. 390,000 - G. 22,000) (= Beatev. 27) (Akts. Vallumgaarrti 233 Thrane B\Y ingeniør £ Yb.l974X 25s Henriksen T, Ekspedient £ Vb.2658v Zachrau H Farvehdl. 1 Mathiascn AE Gross. 2 Andersen Tb., Kranfører £ Vb.398X Nielsen C Fabrikant ., Goldsclmiitt A Gross. £ Vb.2984 4 Thomsen E, Trafiknssist. £) Vb.29631! 27 1 Parming K Gross. Svendsen S Datneskrædderindo 29 (1817 - E. 485,000 •G. 30,000) (= Gaasebæksv. 14-20) (Akts. Vallumgaard) KNielsen B Flørmess, Skomager £ Vb.4196 Vallumgaard v.K Jensen, Arejeri £ Vb.2978 i Rcinicko II Skiltefabr. £Vb.3638 - Hviid A & F, Frøkner £ Vb.2997 s Sørensen? Forretningsf. £ Vb.2989X 31 (527) (Fru AA Hoppe) Hoppe G Repræsentant £ Vb.998 35 (381) -Rasmussen RP, Konduktør s Rasmussen J Revisor £ Vb.2795 12 (1860) -Brøgger Christiane, Frue Petersen C Skoma-germ. 14 (1770) (Fru Gerda F Larsen) Larsen VJ Revisor Møller T Teimport £ Vb.3106 16 (1769) (Stenhuggerm.Vald.Nielsen) Nielsen Bernh. Stenhuggeren. £ Vb.2482 18 (1768) -Se.hou ,T Hedegaard Fug- lehdl. £ Vb.2266 20 (1767) -Roeberg Chr, F Formand £ Vb.2594y Rosberg Kis, Damefrisørinde £ Vb.2594y 22 (1766) -Borgen Gunnar Repræ­ sentant £ Vb.2861

Made with FlippingBook Ebook Creator