Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Regisler lor København Jørgensen J Enkefrue £ 0.1401V i Bie Hedvig Enkefrue |! 0.3704x Fischer Wanda Frk. Lærerinde £ 0.2635y Trågårdh Carry Frøken • Nielsen Jakob Repræsentant £ 0.1546v Brøsted I’JP Afdelingschef i Han­ delsbanken £ 0.2635X a Bacher J Forretningsf. £ 0.8699 Christensen Louise Mario Ovcr- assiet. £ 0.1012Y < Muus GC Oberst £ 0.7019y Heidemann O Ejcndomsinsp. £ 0.6164 60s Hammer F Enkefrue £ 0.6147 i Nielsen P Snedkerm. £ 0.5205 Wæver A. Frøken £ 0.4293x • Bille-Brahe Inger Enkebaronesse £ 0.5983 Grønheck-Olscn Aage Inspektør £ 0.979X Grønbcck-Olscn E Translatrice < Moltke Mimi Grevinde £ 0.7241 4 Jørgensen Knud Tage Overassist. £ 0.7524 Kousgaard Poul Sekretær £ 0.7303 62s Theakston C Enkefrue £ O.U48u i Christensen Mario Frk. fh. Lærer­ inde fh. Landstingsmedl. £ 0.716y Beoli Charlotte A Astrid Frøkner 0.11671' « Gjemlff Estrid Frk. Rentrice £ 0.7987 Garn NCT ps. Løjtn. £0.197u « Holbøll KM Bibliotekar & ITol- boll EE Børnehavebestyrerindc £ 0.570v Basse Caroline Frøken £ 0.1167x 4 Carl Elite Frue £ 0.7612 Esser CHH Overassist. I Poet- & Telegrafv. £ 0.2035x 64,66,68 (= Strandboulevarden 9) 64s Fricderichson IIV Kontorchef Cand. jur, £ 0.4991 Blommer E, Hovmester £ 0.716v i Valeur Chr. B fh. Fabrikhest. Christiansen J Lædervarefabr. £ 0.8764 • AschelundK Sproglærcrinde £0.3228x Hecht-Pedorsen H, Frøken £ 0.4583y • Thorsen I Kommunelærerinde Thorsen I, Sygeplejerske £ 0.7003v Tuxen G, Frøken £ 0.716x « Bache Clara, Frøken £ 0.2660x Bache Julie, Frue £ 0.2660x " llvalsøe Henri Læge Skolelæge 66 s Schmidt O fh. Fabrikant £ 0.2035U Hanøen H Juni Repræscnt. £ heml. Nr. i Torkild-Hanscn C Landsretosagf. & Torkild-IIansen Estrid Frue Fuldm. £0.6211 Bencko Elisabeth Frk. Tællerske i Nationalb. £ 0.197v > Glarbo Karen Fruo £ 0.1765x Hansen EL Kommunelærerinde • Lund Elna Enkofruo & Lund EC Kommunelærerinde £ 0.6629 Wadstod C Frue £ 0.478x 4 Olsen VJH Lods £ 0.7732 Korsgaard P Ingeniør Cand. polyt. Folketingsmand £ 0.979V 68 s Finck AL Fruo £0.2383X Wibroe J Enkefrue £ 0.7998 i Holbøll V Koncertsanger £ 0.2660v Skovgaard HG Arkitekt £ 0.6513 a Henriciues H Frk. Rigsdagssteno­ graf £ 0.1681 lin 1 KL Skibsfører £ 0.3739U • Thoudahl-Larscn K, Kvarterm. fl 0.8415 Reyn Julie Viceinspektrice £0.3097 4 Schram Johs. Fuldm. £ 0.6045 Borgstrøm Herdis Frue Klkollek- irico ij'orfaf leriinlc £0.6065 70,72 (922 - E. 1,400,000 - G. 194,000) (= Strandboulevarden 20 og Øst- baneg. 45,47) (Akts. Ejendomssolsk. Strandbo) 70s Dahl Ove Afdelingschef £ 0.2022y Skovgaard Ellen Fr-k., Dctailhdl. £ 0.2022Y i Salomonscn O Rcpra-scntant £ 0.9380 Bing Jens Læge £ 0.8624 ■» Jastran G, Frue £ 0.709x Nøifegaard H Cand. mag. Biilmann K, Bankassist. £ 0.6760 s Stein S Gross. £ 0.3823y Rasmussen D Generalindo £ 0.5670 Zacho E, Massøse Gymnastiklærer­ indo £ 0.4962V 4 Schneider Chr. fh. Ekspeditions- sekr. £ 0.8129 • Ek AH Fruo £ 0.2366x Engelsen HC Papirhdl. £0.5214 72s Faber Karen Fruo £ 0.3094V Schmidt K Snedkerm. £ 0.8915U

II — 143

Colbjørnsensgade

25 (143 - E. 250,000 • G. 67,000) (= Stampesg. 7) (Viktualiehdl. Axel Mathiesen) k Sørensen C Frugtforr. £ Eva 380 s Erichsen IIP, fli. Smørhdl. £ V.6357X Erichsen Aug. Frk., Sangerinde £ V.6357X 3 Sørensen Carl M, Vognmand Te­ aterrekvisitter og Karnevals­ garderobe £ Eva 380 4 Mathiesen R Overassist. £ V.6357y 27 (153 - E. 165,000 - G. 28,000) (Gross. I Polack) s Hansen Vald., Formand f. Slagte- riarb. Fagforen. £ Eva 1939 i Home Pensionat, £ Eva 2775 iihs Søeborg Ch. Mekaniker 29 (154 ■ E. 285,000 - G. 48,000) (Afholdshotellet) Missionsholetllet Ansgar £ ★ C.2196 C.2297 5Nissen AO Direktør £C.2197A 31,33 (205 - E. 150,000 - G. 35,000) (Frk. IR Krause) 314 Nielsen A Jessen Bogholderske 33# Hartmann A Damefrisørinde £ V.5457y 1 Jensen EU Fabrikant 3 Mortensen J, Frøkon £ V.5457X 3 Berlilsson A, Frøken £ V.5457V 4 Lenander Wald. Skibstømrer 35 (= Tietgensg. 68 ) s Andersen RM Glarm. £ V.9872 Nielson K Frk., Ismejeri fl V.9465y • Lund Niels Jud Repræsentant Nielsen Mario, Frue £ Eva 2273 1 Madsen Bienda Enkefrue £ V.8365 Mørch Anna, Frøken £ V.3399 1 Petersen Aage Repræsentant Petersen Inge Frk. Kontorist 3 Heinricy K Lagerekspedient 4 Jørgensen A a . Korrespondent 2 (= Vesterbrog. 11 B) 4 (211 - E. 350,000 - G. 58,000) Missionshotel Excelsior £ C.5124 & C.5239 •Jensen Louise Fruo Hotelejerinde £ C.5124 & C.5239 Fredoriksen E Vaskeri £ V.2578y Jensen Axel Cligarhdl. £ V.2578V Lauth OJ Skrædderm. £ V.7154 Posdnischeff A Chef f. d. russiske Handclsrcp. £ Eva 3152 Canellas y Marti F kubansk Konsul 6 (212 - E. 270,000 - G. 66,000) (Gross. Chr. Preisler) ■s Lysckroneliuset £ V.8907 Petersen Chr. Elektr. Art. <£ Glas­ varer Akts. Gross. £ C.9655 Nyborg Carl É Gross. Trikotage en gros £ V.7665 Jysk Trikotagelager £ V.7665 8,1 Petersen Johs. Skrædderm. £ C.15315 •. Aaløv C Ejendomsmægler fl C.3156 & C.3157 < 6 , C.5369 3 Winding L Kommunelærorinde Winding O Frue g V.5798v Holme Chr. Gross. £ C.11583 3 Dansk Haandbogs-Forlag £ C.8128 Skandinavisk Pressebureau v. EP Lange £ C.8128 Kronmann Anna Enkefrue £ V.4168 4 Simon-Anderscn Gross. £ C.9029 Christensen A, Fr.no £ V.6442V 8 (213 - E. 188,000 - G. 50,000) k Eliasen Oskar Vinhdl. £ Eva 1973 s Olsen Ferdinand Enkefrue, Cigar- hdl. £ V.1752U i Selmersen Chr. Gross. Fabrikant Seimer Charles, Skuespiller £ Eva 2888 • Andersen GA Ingeniør f V.1752x Jensen Vald. Fiskehdl. £ V.2574u 3 ‘ Olsen JO Hotelejer £ Eva 842 4 Jansø Marius Kommunelærer £ V.3847 12 (203 - E. 205,000 - G. 56,000) (Direktør V Andersen) k , s Christensen V Krag Boligbureaji £ Eva 3913 8 Teck Hans Gross. £ V.2222Y Hansen Th. Gross. £ V.168 1 Bruun E Burman Ingeniør £ V.7574 & V.5416V Ormstrup John E Ingeniør £ V.7574 & V.5416V Bæk Herluf, Overassist. Oand. jur. & polit. £ V.7574 # Ruttgers & Ormstrup Arkitekter Ingenfører £ V.7574 RCttgers J Arkitekt £ V.5416V Weilstrap H Gross. £ C.12122 Christensen IM, Frøken £ V.9036y Dnme-Frisør-Salonen Annie & Tull- berg Gudrun, Damefrisørinde £ Eva 974

Wulff EM Gross. £ V.1803X Vejborg Erik Fabrikant £ C.9418 Hansen Job., Iiulleforr. £V.2771X i Paulsen Ellen Buntmager £ V.4009 Seidelin Olaf Fuldm. Buch A Frk. Møbelhdl. £ V.1803y > Sortorup VS Kommunehærcr Paulsen Vagn Sagførcrfuldm. * Blide Johs. Sagfører £ C.8899 ‘ Gnudtzmann J Frøken £ V.5662x Kjeldskov M Frk. Harpenistinde £ V.5662x 4 Aabye M Kommunelærerinde Aabye II. Frøken £ V.2769y Aab.ve D Forstanderinde Ankergren AA Gross. £ Eva 2568 5 (91 - E. 225,000 - G. 59,000) (Fru Anna Kirkegaard) k Collstrup GJ Snedkerm. Dansk Vulcaniscrings-Fabrik v. E Christiansen £ V.9803 8 Olsen D Vaskeri £ V.2646v Pedersen F Ohr. Gross. £ V.4041 & V.3124 i Triot.ron Chr. Jørgensen £ Eva 611 Bøcck II, Inspektør £ V.7685 3 Thomsen D Enkefrue £ V.5071V 4 Christensen EJ, Hotelejer £ Eva 3077 7 (90 - E. 210,000 - G. 57,000) (Fru Anna Kirkegaard) s Nielsen Ellen Musiklidl. liansen Asta Damelrisørinde £ V.5628v i Ilerrcliolm II Ejcndomshdl. £ C.5970 t Tha.vscn Aage Ropravscntant £ V.3036 9 (89 - E. 275,000 - G. 66,000) (Fru Lavra Larsen) i Pedersen N Hotelejer £ V.4249 > Gregers Th. Hdlsrejsende £ V.5269v Den Rejsende Red. £ V.5269v 4 Tauber Gudrun Frue 11 (94 - E. 350,000 - G. 85.000) (*= Istedg. 10) (Fru EM Jensen og Fru Andrea Hansen m. fl.) 5 Agbo Valdemar llrtekr. £ C.6809 Centrum v. Vilh. Olsen, Mejeri f Eva 147v • ‘ Jensen EM Enkefrue Højskolehjem £ V.9933 Obligationskontoret, £ V.9933 i Petersen C Frk. Hotel garni £ V.3686 Kofoed Hansen C Hotel garni £ V.3404 & V.7367 s Høegh Sofie Frk. Hotel garni £ V.4879 4 Andersen Th. Wedell Repr. 13 (130 - E. 300,000 - G. 80,000) (= Istedg. 5) (Gross. III Petersen) s Larsen SR Skomageriti. fl V.1208y Pedersen PL Viktualiehdl. £ Eva 877 Froese L Pensionat £ V.3583 MathiasenM Enkefrue Hotel garni fl V.2638 3 Vedsted Hotel v. Frn O Poulsen Pensionat £ V.3279 • Knudsen Esther Frue Pensionat £ V.7921 ChristiansenAPensionat £ Eva 9S9y 4 Nielsen Agn., Frøken £ Eva 939V Matthias A, Frøken £ V.1209V s Widorf J, Sanger Skuespiller £ V.1208x 15 (= Reverdilsg. 10) Nielsen Brødr. Tage & Gunnar, Koloniallager £ Eva 1630 s Larsen O Lilliendal Frue Cigar- forr. £ V.6150X Bolig Assistancen Udlejningskont. £ C.10743 t ‘ Møller B Enkefrue £ V.3645 3 Byens Forretningsanvisning v. P Larsen £ Eva 1773 4 Munck E Hdlsrejsende £ V.6358x 17 (176 - E. 176,000 - G. 47,000) (Gross. Edvin Andersen) KSæbemagasinet, £ Eva 2993 s Jacobsen HV Repræsentant Holm C Enkefrue & Danske Land­ bosygekasse fl C.5314 (Giftgasdesinfektionsanstalten Aaxyl £ C.5314 Holgersen L Beyer & Søn Urma­ gere £ V.2637 i Tofte E & L Frøkner £ V.5277y Laursen Kai Bogholder & Laursen Amanda Frue, £ V.2570v Laursen P Stcgmann Disponent s Jeppesen R Frk. Pensionat £ Y.5919 i Dige B Enkefrue 4 Jensen IC, Kranfører £ V.1513v 19 (= Stampesg. 6 ) 5 Larsen LA Manufakturhdl. S V.3538

i Kroil J Tegner £ 0.64/1 Treschow PO Kontorchef £ 0.6859 s Levysohn E Fruei £ 0.7225 Mortensen E Skrædderm. £ 0.3600U < Møller Astrid Frk. Fuldm. £ 0.8101 Gadbert O Direktør £ 0.8547 s Goribcy IIF Direktør £ 0.6125 Johnsen E, Frue £ 0.216 Johnsen Allan Repræsentant Clausholmvef, Vanl. Fra Vanløse Allé til Høgholtv. 5 (875) 'Nielsen CJ, Bryggeriarb. £ Damsø 3214 9 (873) (Fru Oline K Bøtner) Bøtner KP Inspektør 11 (872) ‘ Djursing Viggo, Karetma­ ger v. Statab. £ Damsø 767 15 (870) (Fru Caroline M Larsen) Larsen F Birch Repræsentant £ Damsø 63 25 (1568) ‘ Møller Kai Kontorchef £ Damsø 1243 29 (751) ‘ Lysemose RM, Overbetj. £ Damsø 819 35(748) ‘ Nevers IIP, Murer £ Damsø 210 2 (2489) ‘ Jochumsen JR Tapetserer fl Damsø 239 10 (845) ‘ Sørensen F Ingeniør £ Damsø 2334 24 (774) ‘ Becli Else Dameskrinde £ Damsø 881 26 (775) (Anlomobilforhdl. S Kri­ stensen) 34 (756) ‘ Poulsen L Chr. Forfatter 38 (758) ‘ Andersen N Drevos Arki­ tekt £ Damsø 1530 42 (760) (Husejer P Larsen) Jensen Ovo Gross. £ Damsø 1248 Clematisvej [s) Fra Sundbyvesterv. til Vejlands Allé 7 (590) ‘ Jørgensen JE Stabsofficiant 9 Nielsen JE, Monter £ Am.2110 11 (588) (Husejer C Svendsen) Hansen IIB Snedkerm. £ Am.4517 19 (672) ‘ Taarnstrup J, Inspektions- botj. £ Am.7349 4 (564) ‘ Lauritzen Joh., Malcrm. £ Am.8131 6 (565) ‘ Jensen Jens B, Husejer £ Am.9340 8 (566) (Fru Marthine Musaeus) Musaous FPE Maskinm. £ Am.6752 10 (567) •Rasmussen I, Skrædder £ Am.6996 12 (568) ‘ Knudsen C, Vinkyper Jensen Sv. Aa. Kommunelærer 18 (645) ‘ Larsen H. Baadcb.vgger Larsen Carlo Automobilmekaniker £ Aan.3930 22 (1772) ‘ Ringvad J, Postbud Ringvad N Modes Nanet, £ Am.4596 24 (648) Hansen LA, Formand £ Am.9034 ‘ Bengtson Bertha, Enkefrue Clements Allé (S) (So Skipper Clements Allé) Colbjørnsensgade 0 (Chr. Colbjørnsen, Justitiarius i Højesteret, 1749-1814, bidrog til de store Landboreformer) Tiet- u gensg- 8 S 1 . Colbjørnsensg. Stampesg. 8 Reverdilsg. Halmtorvet ^ ft Iated- gade 1 S Vester- 11 brog. (= Vesterbrog. 11A) 3 Ifoffmann O Skrseddcrm. £ C.6183 Dragvig Axel Restauratør fl Eva 3201 Mikkelsen N Automatfabr. Direk­ tør £ V.4674 (87 - E. 190,000 - G. 63,000) (Frk. Johanne og Ing. KS Gnudtz- mann og Fru Anna Rode) k Vedslet Stigeforr. &. Stilladsforr. Absalon, £ C.5265 s Jonna Salonen v. R Ankerstjerne Wulff, Damefrisørsalon £ V.1803x

Made with FlippingBook Ebook Creator