Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Register for København Jlenningsen Vlvmislmiilcr £ 0.4942 i Jensen ILT Skrædderm. i Albrechtsen J, Frøken £ 0.942y » Sørensen CV Repræsentant j|0.942x Honningen Alf. Bogtrykker £ 0.5044 i Ba-adslund Anna Frue S 0.2766 Boisen Otto HF, Ekspedient £ 0.942v 11 (127A - E.400,000 - G.62,500) S Nielsen CJ Fiskebdl. £ 0.492 Eilertzen CM Manufakturhdl. £ 0.1153v Hoffmann E Bagerm. £ 0.2427y i ‘ Mortensen P Entreprenør £ C.931 Wridt Arne Inspektør f. Nordisk Brandfors. £ 0.2427x s Jungersen A Professorinde £ 0.9156y • Hansen Julie Etatsrindo £ 0.758y Nielsen P Bogholder £ 0.9156X *. Linken Gertrud Generalinde £ 0.758V Lango R.igm., Frue £ 0.4933 As Mortensen TH Kontorchef £ 0.6938 Ci Østerby« CH, Modclsncdker £ 0.1153y 8bs Møbelsncdkoriot Classon v. O Hoppe £ 0.1482X i Steffensen &. Andersen Automo- bilblikkenslagero £ 0.8707 13 (1063 - E. 230,000 •G. 47,900) KNilsson Anton Skrædderm. £ 0.3933X s Jørgensen Johanne Frk Massøse £ 0.6085 Norrid O Kontorchef £ 0.8392 Norrid Helgo Assist. i Holm Anna Enkefrue Oold F Kontreadmiral £ 0.5017 i Schiønning A Enkefrue £ 0.2880 ‘ Wridt II fh. Underdirektør £ 0.8939X « Br-æ-slrup AT Landsretssagf. £ 0.328Y Bra’strup H Koonmandørinde £ 0.328y Reitzcl-Niclscn Erik Cand. jnr £ 0.3933y Reitzol-Nielsen Agnete Enkefrue f 0.3933Y i ‘ Hasse VM Enkefrue £ 0.8501 Bertelsen E Kontorchef £ 0.6218 t Bøving Margrethe Enkefrue £ 0.1839x Rixa v. V Rix £ 0.3224x Rix Valdemar Gross. » Møller Erik Prokurist £ heml.Nr. Brofeldt TM Overintendant £ 0.8115 « Bliicher-Altona L Grevinde Budtz Ejnar Underkasserer £ 0.1839Y 17 f4255 - E.620.000 - G.86.000) (Landbrugskand. CTT Christensen) s Kjcllcrup C Violinist £ 0.3969Y Iris Smør- & Kaffeforr., Indeh. Akts. C.vrano £ 0.7158 Madsen Henrik Cigarhdl. £ 0.2294u Jensen CA Lybæk & Søn Gymna- stikskofabr. £ 0.5391 Cyrano, Akts. Smørhdl. « Jensen JP Dommerfuldm. £ 0.2414v Ahlefcldt-Laurvig C Greve £ 0.1886Y i Ulrich E Enkefrue kgl. Kammer- sangerinde £ 0.2294Y Arnau NJA fh. Finanshovodkass. a Møller Knud Kontorchef £ 0.7555 Damm Pe^or Cross. £ Ø.l817x » Saxild JF fh. Departementschef £ 0.1817Y Jørgensen PM Ovcrassist. Holm Valborg Frøken £ 0.2414Y Ncrnda Dagmar Professorinde £ 0.2414Y « Banko N Arkitekt £ C.1721 As Ludvigsen lians, Vicevært f. Olassensgaard £ 0.4863X Larsen H Cross. « Scliou A, Frøken £ 0.2319V i Sponncck Maria Komtesse £ 0.1853v Brynjolfsson Bertha Enkefrue £ 0.5805 i Marcussen Anna Frue £ 0.9133y Dam Chr. Fiskeeksp. £ 0.2740 • van Aller Aug. Repræsentant £ 0.5602 Fischer SF fh. Fabriking. £ 0.2319x • Brendstrup Carl Kontorfuldm. Pi­ anostemmer £ 0.2257x < Eriksen II, Musiker £ 0.4575V Larsen A Enkefrue £ 0.4575V Juncker I Konsulindo £ 0.5705 15 (603 • E. 168,000 •G. 65,100) 8 Jubler Holger Fuldm. £0.2814 Kjaæ Peter Cross,

11— 141

Classensgade

Bs Mortensen E IngoniørCand.polyt. £ 0.4883v Mehlbye C, Frue £ 0.9530 « Busse P Franklin Urtekr. Grose. £ 0.8675 Schøning A Frk. Repræsentant Fabrikant Danselærcrindc £ C.11071 i Ilciberg JA fh. Provst £ 0.464X Foldager M Repræsentant £ 0.6490 > Neergaard Emilie Frue £ 0.464v Schroeder Ellen Frue s Petersen ASP Ingeniør £ 0.28 Merck Ulla Pianistinde 19 (4256 - E. 620,000 - G. 85,000) (Overretssngf. II Ricli) s Carhen TTj. Barber & Damefrisør £0.6489 Olassensgaard v. NJ Jacobsen Frugtforr. £ 0.5399 Jensen Willy elektr. Install. £ 0.6822 e Spanggaard K Rctsstenograf Cand. mag. £ 0.2056y Spanggaard Signe Tandlæge i Biilow Karen Enkefrue £ 0.781 Kjær Ellen Frøken £ 0.781 Hansen V Fabricius Stadsgartner £ 0.2597 Schilpzand Sonja Enkefrue £ 0.6801 i .Tenson PM Kontorchef £ 0.1119y Sørensen Knud Direktør f. Oliver Farm Equipment Comp. £ 0.6021 • JTelweg S Enkefrue £ 0.6603 Philipson Elsa Enke e. Gross. Oldcnburg P Cand. jur. Kromann K Frue £ 0.2363 4 The.ill F Varemangler £0.7319' Ar Hiort E, Frøken £ 0.1872v Jespersen C fh. Bogholder Jespersen T Kunstmaler Jespersen Dyre, Sanger £ 0.5976 i Roscnqvist H Kontrolør £ 0.2056v Hansen Bertha Enkefrue £ 0.2336v » Petersen Th. Harke fh.Skibsfører £ 0.834y Fischer Anna, Frue £ 0.1872n a Klæbol Frantz Organist £ 0.9500 Eulkciitorp A Krohn v. AG Fal- kentorp Agenturforr. £ C.7560 Falkcnrorp AG Gross. 4 Kølle K Musiklrererinde £0.1881y Bs Nielsen Meinert Assist. £ 0.1136V jonsbak Niels, Direktør £ lietnl Nr. • Heegaard A Enkofrue £ 0.1136y Tvccde Alfred Fabrikant Konsul £ 0.5821 1 Wiehe NO Rosing Prokurist £ 0.2098x Prior ERW Frøken £ Ø.U36x 2 Simonsen L Enkefrue £ 0.4405y Møller Knud Repræsentant £ 0.6778 Møller Martha, Musiklærerindo £ 0.6778 • Aagaard Bjørn Skibs- & Maskin- konsulent £ C.11450 Hansen H Chr. Havn'emester £ 0.5235 4 Borup J kgl. Kapelmusikus £ 0.8770 B oltr Jørgensen J Ingeniør Cand. polyt. 21 (127B1 - E.136,000 -G.44,200) Frederiksen Chr. Repræsentant £ 0.2619 Petersen Alfr., Chauffør £ 0.4795x Petersen I, Ru'lleforr. £ 0.4510Y Petersen Martin Snedkerm. £ 0.8372 Petersen’s Carl Vognmandsforr. | C.371 ‘ Aminonsen-Petersen PG, Vogn­ mand Rønhøj C Mekaniker ff 0.8194 Bbi Skiltefabr. Special ff 0.5675 23,25 (3949 - E. 445,000 - G.95,800) (Rentier N Larsen) 23 k Hansen Th. II Skotøjsrep. £ 0.2934 s Jensen IM Frk., Mejeri £ 0.1585X Sæbehuset £ 0.1139x i Andersen CJ Afdelingschef f 0.4616v a Pcckhnm J Biair fh. Insp. £ 0.5010 3 Knudsen Otto Kontrolør u. Roder forv. £ 0.8863 t Bapnsøe G Fabrikant £ 0.7689 Brandt JA Stender Kommunelærer Klinikinsp. £ 0.8933x 25s vSvcnsson C Fiskehdi. £ 0.5525 Schmidt Leo Konfekturehdl. Arges v. II Nakmann Skrædderi £ 0.3354V i Tofte K Kontorchef £ 0.5928

3 Halbcrg I, Frøken £0.33541' Larsen NP Maskinmester £ 0.5212 3 Mohr Jolian Slagterm. £ 0.5979 Faurschou Loviso Frue £ 0.1585v 4 Jørgensen L Frk. Kasserer Rasmusseni M, Frøken £ 0.3229Y Mohr Kai Slagterm. £0.4616x As Magnussen E Repræsentant Toronto v. MB Petersen, Dame- frisørsalnn £ 0.4491y Mango v. Edvin Magnussen Hjemmebageri Biscuitfabr. £ 0.5354 i ITro Vald. fh. Fuldm. £ 0.4491V Fabrikken Vertikal Akts. Rnlle- gardinfabr. ff 0.7703 & 0.7736 3 Siesby Harriet Frøken £ 0.3819 Hansen F Snedkerm. £ 0.9132 Gemzøe SHE Sekretær £ 0.950x 3 Andersen Niels M Fabrikant fl 0.7703 Frølund F Mnrcrm. ff 0.1684X Thomsen W Skomagen«, i Schiang A Bestyrer ff 0.431Y Ernst Margr. Koncertsangerindo I! 0.431x 27,29 (1779 - E.430.000 - G.74,900) (Ovorretssagf. Hans Lauritzen og Frk. H Lauritzen) 27s Brodthagen M Trikotagehdl. Frm. ff 0.121x Brandt M, Daincskrindo ff 0.9412 Jensen N Trikotagehdl. Hansen Edith, Mejeri ff 0.2798V Sørensen I Snedkerm. £ Ø.lZly 1 Tillge Paul Direktør £ 0.3424 Abrahams N Direktør £ 0.9572 Pens Anne Enkefrue £ 0.2798Y 3 Anthon V Kontorchef £ 0.5120 Rosenørn PCS Overtoldkontrolør £ 0.2748x s Thauiow A Oberstinde £ 0.2748y Thaulow Karin Cand. polyt. Schiødte JG Gross. Schiødte M & T Frøkner 4 Gram Ove Forretningsf. £ 0.5126 As Petersen J, Vicevært f. Ejen­ dommen St. Classenshus £ 0.2755y Hansen Victor kgl. Kapelmusikus £ 0.9396X 2 Meyer II, Repræsentant £ 0.9396Y • Clemensen Chs. Prokurist £ 0.4207x 4 Schiørring Elsa, Frøken £ 0.2755x 29s Petersen. E Frugthdl. £ 0.354 i Nobel Camilla Enkefrue £ 0.2527x j Borg Karen Enkefrue £ 0.8265 3 Dresing Rigmor Frue £ 0.2527v 4 Kurzenberger Max Prokurist £ 0.6394 31 (1343 - E.128,000 - G.20,200) (Fru Can dia Bodholdt) k Lund Thorkil Iscn-kr. £ 0.583Y Jensen K Gregersen Børstenbin fer s Krogh VL Kommunelærer Steno­ grafilærer £ 0.2531x Holmer Borge, Assast. £ 0.9564 3 Kaas E Kasserer £ 0.2531V Johansen OV, Typograf £ 0.2531y 3 Clausen Rai, Proviant-Kvarterm. £ 0.8438Y 4 Rasmussen S, Trafikmester £ 0.8438V Schramtn Rob. Repræsentant £ 0.583x BhSørensen E Snedkerm. 33 (1344 - E. 280,000 - G. 40,200) (= Lipkesg. 15,17) (Fru A Weber-Andorsen) k Andersen Svend, Cigarhdl. £ 0.733V k , s Petersen Svend Bagerm. £ 0.2733 s Brenderup-Hansen Mary Lærer­ inde £ 0.8438x i Pedersen OL, kgl. Jæger £ 0.733u s Møller B, Frue £ 0.8565 3 Christensen Poul, Mekaniker £ 0.2033x 4 Dyring Th. Musikdir. £ 0.6656 Kaftan Herluf Kommunelærer Kaftan Ellen Kommunelærerinde 35,37 (1345 - E. 360,000 - G. 53,100) 1 = Lipkesg. 18) (Husojor M Rybæk, Løjtved) 35s Christensen Emma Manufaktur­ hdl. £ 0.278v Schwarz Louis H Herrefrisør & Schwarz Laura Damefrisørinde £ 0.7235 e Willumsen P, Statsbctj. £ 0.4269Y , Eibøl VJ Fuldm. a Fæster E Fruo £ 0.1892X Madsen II Frk., Sygcpl. £ 0.189EX s Rasmussen RL, Maskinmester £ 0.4628 4 Andersen Chr. Gross. Manufak­ turhdl. £ 0.4269u

Christensen K Friie £ 0.1892u 37 k Hjarnls L Paalægsforr. £ 0.4240 s Kaffeforr. Reel v. Valborg Ander­ sen £ 0.278Y e Larsen HV Lærer 3 Lynge I) Enkefrue £ 0.793y Lynge Knud Tegner v. Søkort- Arkivet £ 0.793y 3 Pedersen L Prokurist £ 0.1892y 4 Fussing AE Direktør 39,41 (1346 - E. 170,000 - G. 29,000) ( Viktualiehdl. P Christensen) 39 k Ilass Louis Giarm. £ 0.1992x Olson Froderik Frugthdl. £ 0.6107 0 Ka-imer G Sæbchdl. 1 Ørts-Jtansen HF Hdlsrejsende Ørts-IIansen Elisab., Frue £ 0.7216 ‘ 3 Jørgensen A Frk. Sløjdlærerinde £ 0.1992u Burmeister CFA Afdelingschef £ 0.80v 4 Jørgensen CA Kommunelinde £ 0.3082V Maxen Chr., Pensionist £ 0.103y 41s Jessen S Chr. Skotøjshdl, £ 0.80y « Grumstad AH Forvalter £ 0.103v i Petersen Ingeborg Frøken £ 0.7937 > Hjarnis L Paalægsforr. £ 0.3082y 3 Wiirtzon JE v. Skomagerin. £ 0.80x 43,45 (1347 - E. 170,000 - G. 29,000) (Orlogskapt. JA og Fru M Tildele) 43 k Nielsen Anna Frk., Mejeriejer! 0.208X 3 Andersen Evald Gross. s Rundin Louise Enkefrue £ 0.366y 4 Nielsen O, Styrmand £0.9554 45- Tofte J Tli. Porcelænshdl. Gross. £ ø.2400y Larsen N Groth Fabrikant 3 Jarnfeldt Agnes Enkefrue £ 0.366v Øbrgaard Anker, Assist. £ 0.8846 4 Borghegn FF Konfekturehdl. Andersen EV, Assist. i Post- & Tclcgrafv. £ 0.2400V Db Meyland-Smith V Cyklehdl. £ 0.890 Klinck Joh. Malerm. 47,49 (1348 - B. 355,000 - G. 49,100) (=» Livjægorg. 25) (Fru Ingrid I Christoffersen) 47 k Vaskeriet Fyon v. Fru Køhier Jespersen £ 0.1423v Lenshøj PJ Hansen Ismejeri £ 0.1350y 1 Gravcnhorst C Enkefrue Gøthgen Anna Enkefrue £ 0.1423y 3 Pedersen W, Frøken £ 0.4669y 4 Christensen Svend Snedkerm. £ 0.6907 49s Larsen B Restauratrice (Gassens Minde) fi C.15969 Hald S Skrædderm., Fil. £ 0.9583 Sørensen Alma. Rjilleforr. £ 0.1423X 2 Christensen C Hdlsrejsende Petersen IT Fabrikant £ 0.518X > Brnndstrup A, Frue ff 0.1288V Johansen Anna, Enkefrue £ 0.1288x 4 Richter J Marineingeniør £ 0.518y Andorsen Chr. P Hotelejer £ 0.4546y 51 (2889 - E. 235,000 • G. 36,000) (■= Livjægerg. 24) (Arkitekt Louis Ottosen) s Andersen Carl Frugthdl. £0.64)2 Routlie G, Skorstensfejer £ 0 . 2101 X i Gudmandsen Louise Enkefrue £ 0.2101Y Baastrup H, Tegner £ 0.334y a Stein Maria Frøken £ 0.334v s 11misum CA Styrmand £ 0.285111 4 Krarup C Frue Cigarhdl. £0.3537x 53 (2541 - E. 265,000 - G. 30,500) (= Aggersborgg. 1) _ s Jensen H Fnigtbdl. Urtekr. £ 0.5855 Thaysen Jes Cigar- & Vinhdl. ff 0.5447 i Jensen Olaf Fuldm. s ‘ Petersen A Murerm. £ 0.4089y Kbysclt Ella Ringheim Frue Mu­ siklærerinde £ 0.9251 t Tønnesen Harriet, Enkefrue £ 0.1970v « Fischer Ruth, Frue £ 0.3537y Svensson G Efreim, Værkfører £ 0.7006v • 3 Jensen Meta Starcko Fruo. Sang- Musiklærerinde £ 0.7006U 55 (2484 - E. 350,000 - G. 43,700) (— Aggersborgg. 2,4) (Enkefru Sigrid Petersen) s Sørensen Jens Bagerm. £ 0.7115 Lertoft Poula Frue Blomsterhdl. £ 0.5576X Lund JO Skrædderm. £ 0.9249

Made with FlippingBook Ebook Creator