Kraks Vejviser 1935 personregister

Adol—Agtfe

III — 774

Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester- hrog. 115 El I Cent. 8889 - V Vinhdl. V-Boulevard 37 El ® By 8206 Bp. Ihiggaardsg. 5:! El Agersnap Harald Komponist Korsyngemø- niestcr v. Det kgl. Trater Nyelandsv. 833 (13 I Gh. 9l8y - J Kunstmaler N-Fasanv. 132[Fi ®Gh.G028 Agersted AageFuldni. i Statspol. Kapt, Cand. jur. S-Fasanv. 391[F] ®Gh. 9726 - K Ingeniø’-Cand. polyt. Weysesg. 43 [ø] I Ryv. 70Sv - Svend Lærer Catid. theol. Joakim Lar­ sens V. 63[S I Gh. 7132 - A F S Telegrafkontrolur Falkoner Allé 27:| E 1 Gh. 3598u Agersteen Chr. elektr. .1nstall. Rolfs PI. lt?- H3 I Gh. 5953y - Egon Snedkerin. Rolfs .PI. 122(13 ®Gh. 5953y Agersten Harald Bagerm. Borups Allé 25 (SJ I Gh. 6092 - A E Frøken Katfehdl. (Viggo Soren- sen’s Eftf.) Nyelandsv. 61200 I Gh. 3130x Agertoft Kai Arkitekt Hulgaarusv. 106s E I Tg. 5344v - Holger Ekspeditionssekr. Cand. jur. Hul- gaardsv. 902E - Ingeborg Enke e. Lektor Høyrups Allé 8 B 1Hell. I Hell. 4553u - Karep Enkefrue Ilulgaardsv. 902E I Tg. 5330x - Sven Ingeniør Cand. polyt. Parkvænget 13 Charlottl. I Hell 4060 Ågerup Chr. Boghdl. Norrcbrog. 215E I Tg. 039y Bp. Bjornsons Allé 13 Søborg ® Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Nordhaneg. 24 EDI Tg. 2556x Bp. Esromg. 264 (BO J)Te.2997y - Chr. Restauratør C F Riehs V. 55 E ® G h.9820 - J Restauratrice H C Ørsteds V. 50 B1El® N 1787y Agfa-Foto.Akts.. Gothersg. 49 83 I Cent. 4713 & 12690 Postkonto 1412 Agga v. C A Sorcnsen Lingerihdl. II C Ør­ steds V. 40 El I V9869 Aggebo-Nielsen Amalie Enke e. Bogtrykker (P j \ Nielsen’« Bogtrykkeri) Worsaaesv. 2SEl I N 458 y Agger [Se endv. Acker] - H V Cand. pharm Ordrupv. H51Charlottl. - Chr. Ingeniør Esperance Allé 26 Charlottl. I Hel1.305 - Svend Ingenior Cand. polyt. Blidahlund l 2 Charlottl. I Ilell. 5198 - H G Kaptajnlojtn. i Fodf. Aalekistcv. 211 Vanl. - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjornsstr. 16183 - Kaj Borge Urmager Soborg Hovedg. 69A Sobotg I Sob. 1157 Agqerbeck C R Bogtrykker Willemoesg.263 M I 0 6987 - B Cykle- & Radioforr. Fælledv. 21 (S | N 24d6 Bp. Vedelav. 30 Hedovre Vanl. - B & M Laursen Frknr. Kjoleatelier Kong. Nyt, 214Kl I Palæ 1275 - Valdemar Købmand Rørholmsg. 34E I By 5754y Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktor Ring- stede. 8S El I 0 4448 x AggerdahlSophus Overbogholder Godsbaneg. 7* El - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlottl. I Ordr. 1560 Aggergren A L Vulkaniseringsanst. N-Voldg. 29 83 I By 6511 Bp. Tibirkeg. 19* IS) Aggerholm [Se endv. Agerholm] - Axel Blomsterhdl. Gyldenlovesg. 4 E I Palæ 426 Bp. Philip Sclious V. 3 E I Gh. 6363 - Einer Bokser Reinettov. 19 E ® Gh. 838» - P Skibsforer Ribeg. I 1[Q] J) 0 7452 Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Assonsg. I282 I 0 4967v Aggersbo Chr. Repræsentant Svinget 262 O I Am. 962x P iiiso n -K e o is te r fo r K ø b en h a v n

AdolphT Jubl PianoforhdI.KIeinsg.6s [S ®N 0084 - OveSnedkerm. Pivderiks^aanls Allé 18'fKl - L Værkforer v. Carlsberg Bryggerierne Pasteursv. 7 El J) V 1475x Adolphscn Aage Boghdlmedhj. Aarhus PI. 44 [0 |.l 0 315x - Vald. Magasin forvalter Luganov. 4S [S] |l Am. 5676 x - C Revisor Strandv. 20C1(øj ® Ryv. 1032 Adrema, Akts., Amageit. 29 Kl ® Cent. 14072& 14615 Fostkonto 21803 Adressebog og Handelskalender lor Dan­ mark ou: Island, Kraks Vejviser Nytorv 17 IB ®Cent. 308 Kontortid 9-4 Fostkonto 244 Adriaanse Marius Gross. Engv. 92s [S] Adrian C F Bogbinderm. Absalonsg. l l s El I V 1489u - O CCand. mag. Kommunelærer Brobergsg. I11EJ I Am. 5893y - A M L Enkefrue Nyhavn 38s Kl I By 5571 x - Rud fh. Fabrikant Oldermand R. Sorte- damsdoss. 59H4O I N 5841 - LMC Kommunelærerinde Brobergsg.l1Kl - Th. Malerm. Borgerir. 81 K1I Cent. 2944 Bp. Falkoner Allé 122103 I N 8375 Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 27‘Brli. I Bella 1605. - J H Cyklchdl. Bagsværd Hovedg. 129 Bagsværd I Bagsværd 154 - C Fabrikant (Svcndsen&Hagen) Adolphsv. 54 Gjentofte I Gjent. 1814 - F Gaardejer N-Dragørv. st. Magleby I D'agor 408 - A Gartner N-Dragørv. Dragør I Dragør 64 Adsbøll B Sølvsmed Amager Boulevard 21(S jl Am. 0851 - Carl Tandlæge Værnedamsv. 20 El I Eva 2236 Adsersen NV .lordt Giarm. Brogaardsv. 13 Gjentoftr I Gjent. 485 Bp. Glænog. 262(ø] -Borge Ingeniør Cand. polyt. L I Brandes Allé 8' m I N 8084 - Vald.’Prof. v. Veterinær- og Landbohojsk. Dr. Ahildgaards Allé 142 El I N 5468 Adstofte Paula Frue N-Fasanv. 52303 I Gh. 13l8x - B II Kommunelærer N-Fasanv. 52;! 03 Adsø I Gross. Vesteibr« g. 30- El |[ V 8725 Aeblschtr C Diiektor Hattcnsens Alle l 1(Ej I Gh 7972 A.E.G. Dansk E le k tric ite ts Aktiesel- skab Repr. forA.E.G., Berlin, Chr. d.9.G.5 Ki&Cent. 5000 Telegramadr. „Geau Post­ konto Nr. 357 Aerohop, Akts.. Dronn. Tværg. 8 E I Cent. 15876 Alfa ved Jul. Reenherg F'orniklingsanst.Fran- krigsg. 26 [s] I Am. 9316 Afhoidsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 El I V 5353 y Afholdsforeninger se Afd. V Real-RegistCT Afmontaqe ved C Jensen Automobilophug­ ning Vasbyg. 2 LY] I Sydhavn 144 Afrodite ved A Lund Damefrisorsalon Jagtv. 129 iSl I Tg. 3498 Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. V Re- al-Rcgister Aften-Avisen (Pcrlingske Tidende) Pilestr. 34 Kl I Cent. 6571 Aftenbladet Eksped. Kobmagerg. 9 Kl ICent. 1103,4193,12830 & 14698 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 El I V 1443x Afzelius Agnes Frue Parkalléen 28D- g)] I Ryv. 3579y - Viggo Journalist Eivindsv.52 Charlottl. ®Ordr. 2508 -K G fh. Po.'trnester Cand. polit. Fugle- hakkev. 491EP) -A G Redaktionssekr. Cand. mag. Verm- landser 18« (§ g Am.8719v - A A Tralikkontrolor v. Statsb. Kirsten Piils V. 3 Charlottl. Aga Depotet ved Valborg Jørgensen Mon- terg. 20 Kl I By 8058

Aga Lvskopieriimsanst v. .THolm Dronn.Ol- gas V. 2 f@I (ih. 4968 Agbo Valdemar Urtckr. Colbjornsensg. 11 El I Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52El I N 3271x Agenskov V Husejer Strindbergsv. 35 Valby I Vb. 365 - Richard Malerm. Saxog. 50* LØI V 2608 j Agenta ved Erich Sckerl Belysningsart. IIol- berirsg. 14 Kl I Palæ 4664 Postkonto 20820 Agenturcentralen, Dcthlef Thomsen Overg. n. V. 33B OS I Am. 8143y Ager Erna Frøken Amagerbrog. 243[S} IAm. 2461v - J Repræsentant Jagtv. 51s (SO I Tg. 1278 x Agerbeck H M Bogholder Dannevirke". 72E1 Agerbek-Poulsen M Enkefrue Australiensv. 32s m I Ryv. 3889v - NM Isenkr. Bernstorlfsv.86s Hell. I Hell. 4045 Agerbo Ualkjær Afdelingsleder Vanløse Allé* 13'(H I Gh. 5752x Agerbundsen Anna Enke e. Sadelm. Ahornsg. 71® - Ingeborg Melhdl. Jakob Dannefærds V. 10B5El - ’sO Eftf. v. AWanell Sadelmager&Tapet­ serer Peder Ilvitfeldts Str. 16 DS || By 4475 Grundlagt 1862 Agerby Tora Afdelingschef Jagtv. 2023EDI 0 2471x - A S L Forstanderinde Larslejsstr. 11 K31 By 6400 - Aksel Komponist Organist Larslejsstr. 11 Kl I By (>400 AgergaardP S Cand.pharm. Ø-Sogade 32* [K] - JKursusbestyrer Thorav. 191(N) - P & O Schon Tapetserere Ø-Farimagsg. 18 El 1 0 1869u Agerholm [Se endv. Aggerholm] - EdvardBibliotckar fli.OperasangerR.Hav- nog. 74Kl I By 4817 - Sophus Direktor i Arbejdsgiverf. R. Ham­ merens". 31[S I Palæ 5256 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene 104[s] - Louise Enkefrue Herluf Trolles G. 26183® By 868x - S Gross. Ved Klosteret 81(S) I llyv.4358 - BettyLægeFortunv.ls(Jharlotil.70rdr-l388 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 El I V 5778x - M S K Frøken Solvg. 9383 ® Palæ 2571 y - Einar Inspektør Ribeg. 1310] ®0 523 u - O WEnkefrue Ivlkollektrice N-Frihavnsg. 751El I 0 809x - Emm aA g erlin ’s E f tf . Konditor Niels Juels G.4KJ I By 75 indeh. Ricli. Peter-J sen Bp. Niels J uels G. 43Kl f By 443v - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 El ® By 1560y Bp. Ordrup Jagtv. 731Charlottl. ® Ordr. 3926 *Axel Skibs forerNorreg.Drager®DragorOO - A Skihs- & Maskininsp. St. Markus PI. 83 El ® N 8-414 - E Urtekr. Vestcrbrog. 143 El I Ccnt.7580 Bp. Kjeldsgaardsv. 283Valbv - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 0811 N 441 y Agersborg Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 Kl I Am 5845v Agerskov II C &Co.. Akts., Agenturforr. Gross. Kompagnistr 27 Kl ®Cent. 13943 - .] Bagerm. Bryggervangen2[Dl Ryv. 1564 - Amalie Enke e. Købmand 1. Strandv. 81 Hell. - Johanne Enke e. Fabrikant Jakob Dan­ nefærds V. 21El I N 3l60v - Johanne Enke c. Lektor Grundtvigsv.31E] I V 5(534y - L S Enke e. Overingenior Bredg. 351Kl I By 4881 - JohanneFrisørindeKingosg.4‘E] I V 7047 - C Kommunelærerinde Lynæsg. I2EDI N 4381v - Thora Lærerinde Ryvej HHolte®Holte565

Made with FlippingBook HTML5