Kraks Vejviser 1935 personregister

Person-Kegisler for København Brandt 4 &E .Tuhl Entreprenører Estersv. IDA« IL'll. D Hell. 140b - CE Fabrikant (.Brandt&Tiixen) 1.Strandv. 2A111,11. - LP Fabrikant Dronn. Olgas V. 31 IH - E Formand f. Stenhuggersvendenes Fag­ foren. Husumg. 451 [Si 2 Tg. 1( 67x - Edv.Forretningsf.Vendersg. I l 3E 9 By 973x - Jenny Forstanderinde Jernbane Allé 47 Vanl. |1 Damsø 25 - Elna Frue Fonnosav. 351 si |J Am. 9503 - Gudrun Frue Admiralg. 15;i Kl - Henriette Frøken Rosendalsg. 84 I 9 0 3002u - Cornelia Clarie Fuldm. Ryesg. 41G4 (S - Carl Gross. Agenturforr. Vodrolfsv. 39 S D Cent. 4635 - Ernst Gross. Damekonfektionshdl. Vim- melskal‘tet35E 9 Cent. 4488 Bp. TIol- bergsg. 202E - K Gross. Gimles Allé 9S is i J| Am. 3953 - Mouritz Gross. Agenturforr. N-Voldg.2E 2 Cent. 6644 Bp. N-Farimagsg. 72EJ)Pal3e 4272 - Ove Gross. Kapt. Christiansborgg. I4E 2 By 400 - C Gymnasielærer Fælledv. 235lSl|PN1933x ■N J Hdlsgartner Brønshøj v. 70 Brh. D Damsø 194 - E Herreekviphdl. Ryesg.41F Hl |)N4180y - Herman Herrcekvipeiingshdl. Enghavev. 31 El D V 2963y Bp. Tagensv. 1641|)Tg. 941x - C Kielland Ingeniør Frølichsv. 37 Char- lottl. H Ordr. 2757 - J Ingeniør Cand. polyt. Estersv.l9As Hell. | Hell. 1403 - K G S Ingeniør Cand. polyt. FalkonerAllé 843 m - Knud Ingeniør Cand. polyt. Raadhusv. Charlottl. |1 Ordr. 549 - Oscar Ingeniør Zinnsg. 8SH |1 0 3861v - Holger Inspektør v. Tuborgs Fabr. Sam­ funds Allé25s [Kl 2 Gh. H8U0v - Carl Kantor Kommuneherer Ved Græn­ sen 53 CF1D Damsø 207 - G Kapt. St. Thomas Allé l 2E 2 V 9758 *G N Kommunegartner Lektor v. Kunst- akad. R. Ørnekulsv.3 Charlottl. 90rdr.433 - E Kommunelærer Kunstmaler Hjalmar Brantings PI. I4 H 9 0 3657y ■J A Stender Kommunelærer Classensg. 234 011) 0 8933x *Lilli Kommunelærerinde Willemoesg. 441 * 01 H 0 3110 y - S E M KommunelærerindeRandersg.294® •N H Konsul Dronninggaards Allé 52 Holte £1Holte 375 *S Kielland Kunstmaler Carl Johans G. 125 Øl I 03621y ■Viggo Kunstmaler Strandv. 033 fol ^)Ryv. 177u - G Kurvemager Vølundsg. 7 [N] § Tg.3528y *Th. Købmand Tranegaardsv. 33 Hell. |J Hell. 203 - Søren Landinsp. Gothersg. 129’ E *EH Læderhdl. (PS Brandt.) Pilcstr. 462E - P S Læderhdl. Frm. Pilcstr. 46 E D By 2886x - Kirsten Frue Lædervarefabr. Aaboulevard 32 [N] 9 N 5072 Bp. Nyvej 163El ^Eva643 - Robert E Lædervarefabr. Fredenksborgv. 29 (SI |5 Tg.5529 Bp.Frederiksborgv.SSO'lSl - Vilhelm Læge Klingseyv. 20 Vanl. D Damsø 88 (IV/ 2 -I&I 2 , Fred. 6-7) - Ed. Manufakturhdl. Strandv. 984Hell. 9 Hell. 2024y - M Manufakturhdl. Kildcvældsg. 60 [0] § Ryv. 319v - Carlo Maskinmester Drejog. 132Hl - Emmy Modehdl. st. Kongensg. 99 E ^ P a ­ læ 853y Bp. Dybbølsg. 354El - N Murerm. Høeghsmindev. 19 Gjentoftef! Hell. 5098 - A C L Oberst K. DM. HCØrsteds V. 48A4 E! I N 2645 x - B Oberstinde Strandv. 822Hell. ffi Hell. 1519x

HI — 841

Bran—Bras

Brandt AdolfOrganist Fossgaardsv. 13 Vanl. |) Damsø 327 - Gunnar Overassist. u. Magist. Komponist Rosenørns Allé 33:’El I! N 6845 - K G Pastor emér. Joakim Larsens V. 23 IH i Gh. 1198v - Fri'hiofProf. ved Univ.Dr. phil. Ryvej 15 Holte D Holte 1010 - Olga Marguerite Prokurist General Bahn- sons V. 141[Fj D Gh. 5736y - .1 Redaktør Dybbølsg. 58:! El 2 Eva 2716 y - Wald. Reklamechef Vesterbrog. 5B2El 2 Palæ 5310 - Bendt Rektor Lindersvold Allé 24 Vanl. I) Damsø 1352 - Carl W Repræsentant Asnæsg. 23SI - C J Repræsentant Frederiksborgv. 1641EO 9 Tg. 2939 x - G H Repræsentant Bille Brahes V. 10s El | N 1311 x - Kay Repræsentant Prinsesse Alexandri- nes Allé 62Charlottl. 9 Ordr. 1074 - W Repræsentant Evaldsg. 12s El - Poul Restauratør Ørnev. 28s El - B C Sadelmagerm. Mikkelbryggersg.5 E 2 By 2365 Bp.Raadhusv.12 Charlottl. 2 Ordr. 662 - S Skiltemaler Baggesensg. 43El - Karla Frue Skønhedspleje Aaboulevard 9* El 9 N 7268 - G Slagterm. Jagtv. 119s El 2 Tg. 1122y - J M Smørrebrødsforr. Viktualiehdl. Graabrødret. 11 E 9 By 1559x - S O Speditør Pilestr. 461 E 2 By 2373x - Helga Frk. Sproglærerinde Lykkesh. Allé 163® | V 14l7v - P A Sproglærerinde Mariendalsv. 201[02 Gh. 928x - ’s Chr. Eftf., C Varde UrmagerFrederiks- borgg. 21 E D By 7411 - Carl fh. Urtekr. Ryesg. 41 G4Hl jJN 2129 v Brandt-Erichsen A Frue Blomsterhdl. Ved Kløvermarken 51 [si $ Am. 1205. Brandt-Jensen MRepræsentant Bentzonsv.l® El Brandt Jensen Jannie Frøken Jens Eyberts PI. 1 Dragør Brandt-Jørgensen S M Kontorchef i Østift. Kreditforen. Cand. jur. H C Ørsteds V. 201El I Eva 170 _ - Johs. Læge Afdelingslæge H C ØrstedsV. 20®El £ Cent. 5791 (12—2,Helligd. 9) Brandt-MikkelsenErikGross. st. Konaensg. 1063E D Palæ 268 Brandt-Møller Fr. Tegner Thirgvalla Allé6s | Am. 9322 Brandt Møller P N Cand. mag. Amagerbrog. 633 [S] |5 Am. I377v - L Damefrisør R.VimmoIskaftet 41 E 2 Cent.9299 Bp. Laurids Skaus G. 152El 9 N 2747u Brandt Nielsen Alb. Cand. jur. Thurov. 4S[E Brandt Petersen Orla Urtekr. Toftegaards PI. 6SValby 9 Vb. 2712 Brandtberg R Murerm. Ø-Farimagsg. 182Hl 9 0 5278 - Ro lært Murerm.Entreprenør Bavnevangen 4SBrh. 2 Bella 1989 Brandtoft K Murerm. Sumatrav. 20 [si 2 Am. 5859 Brandværns-Komité, Dansk, se Afd.V Real- Registret Brandvæsenet se Afd. V Real-Rcgister Brane Preben Direktør Puggaardsg. 10r' EJ - Henrik A Gross. Askøg. 144Hl 2 Py''-3384 - Preben, Akts., Lingerihdl. Frederiks- borgg. 27 E 2 Cent. 2112 Brangstrup V F Postmester Kochsv. 41El 2 V 8538 Brank Kai Assist.AmagerLandev.17 Kastrup 2 Kastrup 152 Branner Louise Frk.fh. Adjunkt Vilvordev. 20* Charlottl. 2 Oidr. 2991 - MAdjunktCand.mag. Hyldegaards Tværv. 5 Charlottl. 2 Ordr. 2165 - Fanny Enke e. Skolebestyrer Hyldegaards Tværv. 5 Charlottl. 9 Ordr. 2165 - H C Forfatter Chrsthohns Tvæiv.7 Klpbg. 2 Ordr. 809

Branner Povl Forlagsboghdl. Nørreg. 401E 2 Cent. 7632 &7732 Postkonto 28534 - E E Frue Danps PI. 22 3 El | V 1727v - Troels Gross. Kapt. Kmjicr. Vitus Borings Allé 14 Klpbg. 2 Ordr. 4138 - Troels & Co. Gross. Amagert. 29 E 9 Cent. 13274 - Ellen fli. Lærerinde Forhaabningsh. Allé 17 D 4 El 2 V 2872 u - Aage Operasanger Øresundsg. 3 4 Hl 2 0 2464u - Henning Sekretær Raadhusv. 3 4 Charlottl. 2 Ordr. 3769 v Brannov Svend Ingeniør Hvidørev. 40 Klpbg. 2 Ordr. 2862 Bransager Ebba Klkollektrice Amagerfæl- ledv. 7 1 E 2 Am. 6424 Brantenberg Arne Ingeniør Cand. polyt. Ved Lindevangen 263E) 2 Gh. 8520 Branth [Se endv. Brandt] - Metha Enkefrue Askøg. 22@ | Ryv. 3077 - Augusta Etatsraadinde Frdbg. Allé 581El V 5368v arl C Gross. st. Strandstr. 21 E 2 Cent. 7949 - Olga Frue Gross. (Dansk Yachtbureau) Gothersg. 156 A 2 E 2 Palæ 3668 Brantzen Johanne Frøken Bogholderske Duev. 962El 2 Gh. 1786x - Chr. Fabrikant Markskellet 10SVanl. Bra 8 ch ISe endv. Brask] - D Enkefrue Ewaldsensv.21[Fl 9 Gh.5390x - Bertha Fagforeningsformand Valdemarsg. 57®El2 V6300u - M Frue Kastelsv. 21 3 H 2 G 5375 - A J Fuldm. Markmandsg. 8 3 (S) - P V Kapt. R. H Schneekloths V.4 4 E | Gh. 3497 y - Erik Kommunelærer Ewaldsensv. 2 1 (0 - L fh. Kontorbestyrer Markmandsg. 83 [s] 2 Am. 5358u - Ad. Malerm. Dronn. Tværg' 3 4 E 2 P^se 905x - Sven Tegner Tranegaardsv. 19 Hell. 2 Hell. 3825 Brasen F Enice e. Stationsforst. Wilkensv. 43 1 E 2 Gh. 3786v - G fh. Forpagter Edelslundsv. 3 Klpbg. 2 Bell. 228 - G Gross. (GBrasen & Co.) Skovv. 64 Charlottl. 2 Ordr. 1530 - G & Co. Gross. Amalieg. 35 E 2Cent.238f> Postkonto 20832 - Einar Kommunelærer Gyldenløvesg. 104E 2 Palæ 3401y - Aase Kontorchef Vesterbrog. 422El 9 V 4211 - CKontoichefLyngbyHovedg.84C'Lyngby - Johs.Kontiolor v. Rodeforv. Jens Juels G. 25 Hl f 0 4120 y - Emmy Ritmesterinde Gustav Adolfs G. 4 5 Hl 2 J 0 ^3° y Brasiliansk Kaffe Kompagni,Akts.,Østerg.36> 38 E 9 Cent. 886 Brask [Se endv. Brasch] - G .Juul Arkitekt Lykkesh. Allé 163 E 2 V6100 y - T h .D irek tø rIslan d sB ry g g e l5 1H 2A -m -1569 - Folmer Disponent Under Elmene 14 B 3 [si f Am. 7843v A Fuldm. Cand.jur. Dalgas Boulevard 55 2 El - C S A Godsejer R. Dronningensv. 19 El 2 Gh. 2199 - J Høeg Kapt. Gustav Johannsens V. I 3 E 2 Damsø 1600 - Axel Høeg Laboratorieforst. Cand. mag. (Skandinavisk Bryggeri-Lahoratoriu m) Vesterbrog. 192s E 2 Eva 3092 - Th. Juul Lektor Amalieg. 322E - K L A Piæst v.Getbsemane Kiikc S-Boulevard 1312E 2 V 3901 - Thyt a Restauratrice Prinsesseg .2 E 2 Am. 5076 - Jacob Skomagerm. Øresundsv. 602 H - Albert Skotøjsfabr. Larsbjørnsstr. 7 E 2 By 3715 Bp. Blegdamsv. 1304Hl 202207v - Frederik Skotøjsreparatør Vesterbrog. 1 0 7B E 2 V8596..

Made with FlippingBook HTML5