Kraks Vejviser 1935 personregister

Blom—Boa

III — 882

Person-Regisler for København Blumensaadt Alfred Gross. Bornholmsg.840 ft Palæ 3767 - S Chr. Gross. (Nordisk Konditorivareforr.) Stoltenliergsg. 3SEl ft Cent. 6808 Blumensen II Direktor Puggaardsg. 13:i E) ft By 1797x - Aage Fabrikant Vigerslev Allé 170B1 Valby - JT Forretningsf. Smalle". 371(Fl ftGh.637y Blunch J Porceiænsbd! (Brønshøj Glas-& Porcclænsforr.) Frederiksumisv. 143;i Brh. - Th. Restauratør Frdli". Allé 58 'vj ft Cent. 1.3135 Blusehuset v. Chr. Petersen Nnrrcbrog. 40 0 ft N 1415 Blusemagasinet Fix ved Knud Freuchen Fre­ den ksbo'gg. 50 0 ft By 5005y Blyantfabrikken Mars v. G Petersen Vesterg. 17 0 ft Palæ 4370 Bl y a n t f a b r i k e n Viking, Akts., Islands -Brygge 03(S]ft Cent.9272 &9273 Postkonto 1224 Biucher II II & Son JCIejnsmedem. Gas- & Vandm. St.G jertruds Str.10 0 ftCent.3143 - Philippa Frøken Prokurist Mariev. 16 Hel! ft Hel! 3158 - Willy Repræsentant Blidahpark 14s Char­ lott! - I l C Smedem. (HIJ Biucher & Son) Kil- detraar Isv. 91 Hel! ft Gjent. 646 - P F Smedera.(I Cumann’s Eftf.) Studiestr. 47A30 - P Fr. Smcdcm. Larsbjornsstr. 11 0 ft By 15914v Bp. Studiestr. 25 A3 0 BIQcher-Altona L Grevinde Classensg. 154El - G Lensgreve Ritmester R. Gustav Adolfs G. 2' El ft 0 4995 Blymc Orla Forvalter Valmucv. 222i«; - Ferd. Mobellul! Sundholmsv. 734 (É ft Am. 7516 - Ferd., Akts., Mobellul! Tapetsererforr. Gammeltofts". 24 0 ft By 6424 BKimel II Kommunela',rer Blekingeg. 4l [§] ft Am. 2981 v Blyt Otto Cand. pharm. Strandhojsv.29Char­ lott! ft Ordr. 1436 - S Slagterm. Smalleg. 40 H ft Gh. 516 - ’s C Eftf., De forenede Vognmandsforr., Akts., Smallcg. 26 A IH |)Cent.9067&10367 - Peter Vognmand I E Olilsens G. 4‘El ft Cent. 2409 Blytman II Arkitekt Ryiraards Allé 27 Hel! ft Hel! 4089 Blytmann E Arkitekt Bygningsing. v.Fyrv. R. Nyvej 1B3E) ft V 5130y - Erik Ingenior u. Stadsing. Dir. H Schnee- kloths V. I 4[0 ft Gh. 7648 - K Repræsentant Marielystv. 21H ftsDamso 154 Blædel Erik Dons Adjunkt Clarasv. 92Char- Jottl. - Else Froken Assist. Amagerfælledv. i63 m - K Dons Cigar- &Vinhdl. Vesterbrog. 26® ft V 8331 Bp. Clarasv. 5SCharlott! - HD Froken Faglærerinde Dr.Abildgaards- Allé 182Elft N 579y - Johs.Fuldm.Gammeltoftsg.44Ø ft By 301V - Johannes Gross. N-Frihavnsg. 431E] - Ellen Dons Froken KontorchefGlJCongov* 1591El ft Eva 238 - Werner fh. Kontorchef Holsteinsg. 31EJ - Nicolai Redaktor Cand.thcol.Gefionsg.P6l - Lilli Froken Sekretær Gammeltoftsg.4422 Blæsberg IdaKorrespondentN-Volag.341Ufl - Sv. Tandlage N-Voldg. 34 0 ft By 4822 Bp. Strandv. 421 Vedbæk ft Vedbæk 137 Bo Alf. Lektor Chr. Winthers V. 29 Lyngby ft Lyngby 734 - L Murerm. Under Elmene 8 (S)ftAm.5708f - Anne Marie Frue Rektor Cand. mag. Cbt‘ Winthers V. 29 Lyngby ft Lyngby 734 BO, Ak t s . , Amagert. 10 0 ft Cent. 2204 & 2004 Postkonto 558 Boa v. Anna Larsen Blomsterforr. Strandv. 78 Hel! ft Hel! 389

Blomsten v. Emma SorenscnDamcfrisorsalon Sumlholmsv. 08 [s] ft Am. 335-1 Blomster- & Grontiorr. Yalhal ved Einar ICvelland Valby Lan"g. TG Valby ft Vb. 10 -ltx Blomsterberg S Hugorm. Haderslev«. 20 [v] ft Eva 3709 - I’ Repræsentant St..Tortrens Allé 101[v] 0) V 838!) Blomsterboden v. Elna Schmidt Bonn,s Allé 20!) .Ni ft Tir. f)167v Blomstercentralen v. C. Fr.Luml N-Vold".23 0 ft Cent. 1059 - v. Albert Pacharzina Vesterbro". 00 LYjJ) Eva 880 Blomsterforretningen Aakanden v(*d Sophus Hansen Fredoriksborgv. Ilenriettolioj jkj ft Tg. 251 - Aarhus v. Lars Andersson Aarhusg. 23 El ft 0 7564 - Aase v. Vera M Willadsen Amagerbro". 145[S) ft Am. 4951 - Agnes v Borge Miehaelsen Østerbrog. 38 EJ ft 0 8238 - Alt ved Chr. Christensen N-Frihavnsg. 41 EJ ft 0 140x - Alleenberg Fnlbg. Allé 76 [v] ft V 7019 - Arendal v. Axel Haubol Enghave PI. 12 El ft V 9356 - Azalea v. Else Alstrup Amagerhrog.119 [S] ft Am. 6787 - Boa v. PI Michael Larsen .Jægersborg Allé 7 Charlott! ft Ordr. 83 - Calma v. Maiic .Jeppesen Xastrupv. 52 fsj ft Am. 3932 - Capri ved Guldbng Dannebrogsg. 36 AE] - Channing ved VIILarsen Frederikssundsv. 163 Brh. ft Bella 960 Postkonto 27353 - Ciska v. Georg Jensen Kirkegaards Allé El ft V 8655 - Clara ved Aage Eiersted Klareboderne 5 0 ft By 1424x - Clevia v. Poul Jensen Enghavev. 68 El ft Y 0907y - Cosmopole v. Fru K Josephsen st. Kon­ gensg. 1 LKl ft By 6022 - Darwin v. Aage Jensen Bornstorffsv. 13A Hell.ftHell.4426 - Drivhuset v. A I’agels Frederikssundsv. 237 Brh. ft Bella 1941 - Du Pare v. B Dideriksen N-Voldg. 2 IS ft By 4824 - Elcta v. Frk. E Tonnesen Ægirsg. 49 (S ft Tg. 259y - Erica v. Arnold liarsen GI. Kongev.33A El ft V 7153 - Ess. Bouquet v. Emilie GreenIIolbergsg.19 0 ft By 6785 - Eva ved Johs. Balle Husum". 2 (El ft Tg. 2401 y - Figaria ved Jens Henriksen Nygade 7 Kl ftCent.1092 - Flcur d’amour v.Margrethe Knudsen Vesterbrog. 206 El ft Eva 3647 - la Fleuriste ved A M E Mortensen Vester brog. 45 El ft Cent. 8428 &V 14x - Flora v. Ellen Hansen Lyngby Torv 1 Lyngby ft Lyngby 290 - Flora v. ,TVoss Knap Ilolmbladsg. 84 (El ft Am. 3092 - Forum. v. IC Svendsen & D Clausen Rosen­ ørns Allé 4 El ft N 6275 - Guldregn v. B Moller Aaboulevard 60 IB ft N 3517 x - Helma v. Emil Andersen Carstensg. 2 El ft V 4655 - Ideal v. Chr. Herdahl Godthaabsv.32BHft Gh. 1147 x - Julie ved V Hansen GI. Kongev.85 Elft Cent.6879 Postkonto 27112 - Latania, Dagmar Jensen Willemoesg. 2 ED f t ø 5333 - Liberty ved H C Jensen Jagtv. 1 (SI ft Gh. 1862y - Liljen v. II Galtheen Guldbergsg. 6 [S ft N 414Dy - Lobe'ia v. P Stig Andersen Jernbane Allé 60 Vant. ft Damsø 673 - Merlo v.lisiherFuglede Petersen.]agtv.94El ft N 7560

Blomsterforretningen Mimosn v. Dorthea JonsiMi Kast.rupv 29 (S] ft Am. 875Sx - Mimosn v. Peter Jensen N-Frihavnsg. 75 ft O 2175 - Mimosa v.Fru M Petersen Frederikssunds- v. 164 Brh. ft Bella 503 - Orchidé vod Ebba .Emso N-Frihavnsg. 55 El ft 0 1038 - I’etite Fl- ur v. G Wulff-IIansen Oveig. o. V. 90 Kl ft Am. 112 - Quelqtics Floms v. Einar Nielsen Strandv. 137 Ueli. ft Ueli. 4762 - Roxy v. P Meier Falkoner Allé 57 iFj ftGli. 471x - Royal v. Uffe Borlund Dannebrogsg. 2 El ft V 6640 - San Remo v. Carl &Geida Moldrup Ama­ gerbro"- 28 [S ft Am. 6i)65 • Semper Viva v. Roy Salvador GI. JCon- gev. 122 El ft V 1938x - Sylvia v. L Larsen Smalleg. 42 A (F) ft Gh. 1516 y - Valmuen v.Lilly Christensen Kors". 41 fN] ft N 3744 - Vest- rport v. 11 P Beyer GI. Kongcv. ID El ft Palæ 917 Blomsterhuset v. Otto Larsen Bavnohoj Allé El ft V 7518 - v. E Laursen Raadhusv.6 Charlottl.ftOrdr. 2906 Blomsterhytten v. B Hansen Classensg. 6 El ft 0 1227y - v. J N Rasmussen Brønshøj ICirkov. GA Brh. ft Bella 717 Blomsterkiosken v. Fru Thora Soegaard Niels Andersens V. 65 Ilell. ft Gjent. 1225 Blomsterporten ved Andersen & Petersen GI. Kongev. 87 El ft Eva 2154 Blond E Th. Graver Ilvidkildev. 5S IH ft Tg. 5946y - U A statsaut. Revisor Fredh. Kan. 2 [0 ft Cent. 14454 & 4254 Postkonto 25354 Bp. Tornagerv. 12 Charlott! ft Ordr. 1514 Bluhme [Se endv. Blume] - Willi. Agonturforr. Gross. Stormg. 10 0 ft By 3063 - ’s fh. Boghdl., Aago Mcibom Kobmagerg. 38 0 ft Cent. 65 hi - Thorkil Kontorchef Cand. mere. Borgme­ ster Jensens AlléT4El Bluhme-iensen Annette & Gerda &Signe Frøkner Engturtev.l1El ft V 6328y Blum P Chr. fli. Fahiikant Malmmosev. 12 Holte ft Holte 535 - Georg Fuldni. Cand. jur. Havneg. 13B20 ft By 12x - T E Ingeniør Danas P ! 203 El ft V 1572y - Rudolph Prokurist Æblev. 51 H ft Gh. 6605 - V Repræsentant Stadilv. 9 Van! ft Damsø 2661 Blum-Hansen V Gross. Agénturforr. Havneg. 47A20 ft By 6515 Postkonto 4276 Bp. ilders". 2940 Blume [Se endv. Bluhme] - Charlotte Enkefrue Ducv.56sHftGk. 861x - Petrea Enke e. Oberstlojtn. Halls Allé 53 El ft V 3725 - C A Gross. Aaboulevard 291 [vj ft N 1020 - Olaf Ingenior Sixtusv.42 [S] ft Am.6239y - C A Læge Dr. med. Aaboulevard 29* El ft N 1020 (12-1) - Karen Lærerinde Kastelsv. 58 El ft 02020v - C Maskinmester Frederikssundsv. 1823 Brh. ft Bella 1107 - Sophie Provstinde Sortedamsdoss. 452El ft N 2 - Eva Frue Tandlæge Liunésg. 1820 ft By 574 (10-4) - Sophie Trafikkontrolor v. Statsb. Strand- boulevardcn 64r>El Blume-Knudsen MIC FrueTranegaardsv.29C' Hel! ft Hel! 3493 Bfumenhagen Margrethe Frue Cand. pharm. Broholms Allé 341Charlott! ft Ordr.4364v - OveCand.pharm.NyToldbodg 2940 ft Palæ 77 Blumensaadt Anker Assurandør Pilestr.G20 ft By 1163

Made with FlippingBook HTML5