Kraks Vejviser 1935 personregister

III

— SM1

Blichmann Martin A liiclioI’d Snedker m. Stra.lsundst,r. 1)ragør $ Dragør 125 Blide^lolis. Sagfører Cand.jur. Colbjørnsensg. 3 iv] XCent. 8899 Blidsirup .1 P Inspektionshetj. DM. Brønd- kærv. 7:!Valby X Vb. 1163 Blidsøe G E Cigar- & Vinhdl. Ægirsg. 42 03) |5 Tg-. 842 x Bp. Baldersg. 891(N) Blie AKorrespondent Sølvg.30r,HXPalæ4207 Blikkenslager-. Gas-, Vand-& Sanitets-Me­ strenes Forsikrings-Akt-;. Frederiksborg^-. 20 OS | Cent. 4181. & 4281 Blikkensiagersvendenes Akts. Oehlenschlæ- gersg. 17 [V] |J V 8483 Blikvarefabrikantforeningen N-Voldg. 30 H D Cent. 2278 Blikvarefabrikken Activ ved Christian Thor- sen Pilestr. 63 H X Cent. 14341 Blindbæk Alfred Fuldm. Cand. jur. Glahns Allé 332 |Fi |l Gh. 9667 Blindeforeninger se Emnelisten foran i 2 Bind u. Foreninger B 5 Blindeinstitut, Detkgl.Kastelsv. 60 O X 0 6017 se Afd. V Real-Register Blindes Arbejde, Akts., Jagtv.l83B EXCent. 15985 & 15986 Postkonto 4221 Udsalg: St. Kongensg. 46 H X Cent. 3486 N-Frihavnsg. 19 EX G 191 lx Strandv. 106 Hell. X Hell. 4711 Blinkenberg lAdjunkt Cand. mag. Fridtjof Kan sens PI. 1()4i | 0 1721y - Chr. Forretningsf. Asminderødg. I l 1[N] X Tg. 461v - OPR Kunstdrejer Postbud RudolphBerghs G. 16 E X Ryv. 892x - PA Laege Lektor Carl Johans G. 104E X 0 5423 (lVa-2‘/a) . - Chr. Prof. i)r. pliil. MVS. R. DM. Ka- thrinev. 29 Hell. X Hell. 1723y Blissé Albert Cigarfabr. Oehlenschlægersg. 10 1IS X V 2894y Blitger J Chr. E Ingeniør Cand. polyt. 0- Farimagsg. 753E X G 1724u Blix Ragnvald Redaktør Havneg. 93 ES X By 5121 Blixencrone-Nløller A Enke e. Kapt. Strandv. 21 Bs E X Ryv. 322x - Chr. Ingeniør u. Stadsing. Dir. Cand.polyt. Strandv. 21 Bs E X Ryv.322x Blizzard Harald Nielsen Trikotagehdl. Ama­ gert. 3 IS X Cent. 3721 Bloch [Se endv. Block, Blok] - K V Antikvarbogbdl. Valby Langg.703 Valby X Vb. 3518 - ’s K V Antikvariat Hyskenstr. 14 S X By 6556 Postkonto 22667 - ’s M Enke Bogbinderi Nansensg. 63 H ® Palæ 5791 - Birger Cand. jur. Grøndalsv. 10s (F) X Gh. 6952 - L R Dame-&Børnekonfektionshdl. Elmeg. 18 (Hl X Cent. 14894 Bp. Kaas Allé 5 Hel]. XHelt 1672 ■C A Direktør Holmev. 17 Holte X Holte 1236 ' Elith Direktør Strandv. 81! | Ryv. 3538 - Harald Direktør Kronprinsesseg. 123S X Palæ 897y - O F Direktør Ewaldsensv. 233J)Gh. 9243 - Povl Direktør Hammerensg. 32S | By 7783 - Carmen Enkefrue Hammerensg. 32S fR y 7783 - Magdalonc Enke e. Manufakturhdl. Nøj- somhedsv. 71i | 0 4606x - Mathilde Enke e. BiJLbinderm. Nansensg. 63s S ' Vilhelmine Louise Enke e. Direktør Baunegaardsv. 70 Hell. X Gjent. 1205 - MTrepkaFabrikant Cand. jnr.Engelst.edsg. 674E X Ryv. 2864 " Helga Fotograf Raadhusv. 2 Charlottl. X Ordr. 266 - J Fotograf Lyngby Hovedg. 35 Lyngby X Lyngby 273 Bp. Engelsboigv.37Lyngby *&Claussen, Akts., tokn. Fotografering Ve­ sterport IH X Cent. 4455 Postkonto 28355 - Astrid Frue Mathildev. 222[F] ®Gh. 8105 ' Elise Frue Østbaneg. 254E X 0 9363 Person-Ilctejislpp for København

IJlic B lo m

Blok J Fabrikant (Blok’s Kaffe Komp.) Niels Ebbcsens V. 261IH X V 1682 y - 's Kaffe Kompagni GI. Kongev. 33 3 ® Cent, 7671 - MN, Træ- &Finérhdl. Bispov. 2 ØX Cent. 11620 Bp. .lohnstrups Allé 62 13 XN 4378 Blokk, Akts., St. Annæ G . 57 ® | Am. 887G Blokmann AS Overretssagf. V-Boulevard 11° 13 XCent. 3815,5030&6061 Bp.Asmussens Allé 3' 3 X V 9691y Blom Otto Assist. v. Statsb. GI. Kongev. 119 B33 XV 222 x - & .Jespersen Assuranceforr. Toldbodg. 2S 1K] XCent, 9716 & Palæ 2342 Postkonto 25440 - E Assuran 3 X V 8242 - G V Kunstmaler R. Ø-Søgade 1084E - Jakob Laboratorieforst.Dr. phil.Blidapark 72Charlottl. - Tage Maskinfabr. Ingeniør Bianco Lunos Allél3 3® V 7785 - Vald. fh. Postkontrolor Ved Grænsen 58 00 - Kaj Prokurist. GI. Vartovs V. 25 A1Hell. ®Hell. 4790 - Chr. Skibsfører Buddingev. 22 A Lyngby X Lyngby 191 - C Skomagerm. Howitzv.54DE XGh.l597x - Carl Styrmand i DFDS. Hesseløg. 9‘ E X Ryv. 1091x Blom-Bjørner J J C Afdelingsforst. v. gæ­ ringsfysiolog. Laborat. Svalev. 28 Hell. X Hell. 394 Blomberg A elektr. Install. Kildevældsg.13* E - A Frue St. Kjelds PI. I 3E - E & Co. kern. Fabr.HyltebjergAllél4Vanl. X Damsø 2323 Postkonto 2358 - Alfred Skrædderm. Gross. (D Therkelsens Enke &Søn) Gardes Allé 19 Hell. X Hell. 1854 Blomgren Albert Fuldm. Nyelandsv. 50* 3 X Gh. 868 - E Frøken Mel-& Grynhdl. Nyelandsv. 50 3 f Gh. 868 Blomholt V Børnekonfektionsfabr. Vester- brog. 47 3 XV8448 Bp. Falkoner Allé 984 i | N 1798v Blomquist AV Kasserer Raadhusv. 5sChar- lottl. X Ordr. 3744u - J A Malerm. Fredcrikssundsv. 51* (Hl - K .1 Skoleinsp. Randersg. 383E X G 874 - Sigurd Snedkerm. Theklav. 14®QD Blomqvist G A Skotøjsreparatør Rycsg. 25 1 J N 6496

Bloch Camilla Frøken Strandv. 1232Hell. - R M Fuldm. Classensg. 424E - Sophus Fuldm. Dybbølsg. 8643 - Vald.Fuldm. u.Magist. C.TFrandsensV.3iSl - F Gartner Graver Skovv. 3 Skodsborg X Trørød 113 - &Andresen Nordisk Tekstil Aktieselskab Gross. Kronprinsesseg. 8 E X Cent. 35 & 6335 Postkonto 280 - &Behrens Gross.ToIdbodg.19H XCent.391 - K Gross. Generalkonsul R. (Schmidt & Bloch) Frcderiksborgg.5 EXCent. 12818& 12819Bp.Hammerensg. I8EXCent. 11287 - Oscar Gross. Østerbrog. 524É X G 3544 - Oscar, Akts., Gross. Dronn. Tvævg. 54 H X Cent. 5957 - Agnete exam. Gymnastiklærerinde Baune­ gaardsv. 70 Hell. X Gjent. 1205 - Søren Inspektor Kongstedv. 1 Brh. X Damsø 1920 - Ida Frue J ordemoder Nørrebrog. 1942 iSj X Tg. 772y - Torben Kalfehdl. st. Kongensg. 90 H X Pala; 311 Bp. Hammerensg. I3E - Anton kgl. Kapelmusikus R. Hesseløg. 202 E X Ryv. 1427 y - Erling kgl. Kapelmusikus GI. Strand 522 |K] X Ry 5048v - Chr. Kommandør K. DM. St.PaulsPl. 1SH X Palæ 2465 - K Kommunelærerinde Vestervang 6 B2 Valby X Vb. 2589 v - Kirsten Konfekturehdl. Lyngby Hovedg. 5 Lyngby X Lyngby 1065 - Henry Sehested Kunstmaler Kroghsg. l s E - P Trepka Kunstmaler Willemoesg. 633E - H fh. Lektor Mag.scient, R.Linnésg. 16B4 H X Ry 5619x - H Trepka Læge Strandg.101H XAm.6777 (10-11, Torsd. till. 6 V 2 - 7 V 2 ) - C Malerm. Bronshøjv. 6 Brh. Bp. Frede- rikssundsv. 1632Brh.X Bella 1756 - J N Postmester Ved Banen Postkontor Gjentofte X Gjent. 1854 - Anna Protéssorinde Skuespillerinde MI &A, V-Boulevard 454[V] X hemm. Nr. - C E Prof. v. Univ. Dr. med. Overlæge v. Rigshosp.Grønningenl54HXCent.10111 - E Repræsentant Cypernsv. 281(s) X Am. 2348v - Wm. Repræsentant Viborgg. 812E - Tage Blixenkrone Sekretær Frankrigsg. 5* É1 X Am. 2987y - Hans Skibsfører N-Frihavnsg. 312E X ® 1134y - A Skrædderm. Dybensg. 201H XPalæ 750 - Henry Snedkerm. Vigerslevv. 39* Valby - Henry Speditør Ved Sønderport 14®fe] X Am. 6500 1 - Heymann&Co.jAkts., Sæbefabr. Kultorvet 4A m x Cent. 6828 - Aage Tandlæge Nytorv 71H XRy 1610 - ’s F Eftf. tekniske Agenturer V-Voldg. 17 3 X Cent. 13562 - S fh. Telegrafbud Vestervang 6B2 Valby - &Behrens' Uldforr., Akts., Toldbodg. 19® X Cent. 3677 Bloch-Jørgensen Frede Direktør Ole Olsens Allé 19SHell. XHell. 5017 - Farvehdl. Nyhavn 14,16 OKI X Palæ 4191 Bp. Vennemindev. 132E X Ryv. 365 - K L fh. Kontorchef Svanemollev. 852Hell. - Ove Prokurist Ole Olsens Allé 19s Hell. X Hell. 5017 Bloch Larsen S E A Kriminalassist .Chr. Winthers V. 1 A Lyngby X Lyngby 228 Bloch-Petersen O Ingeniør TI Schneekloths V. 294 3 X Gh. 5552x - W Malerm. Graabrødret. 173H X By7379 Block CKaffehdl. Ø-Farimagsg. 16 A E X 0 5345 Bp. Trekronerg. 331Valby X Vb. 425 - H Kapt. (International Automobil Imp.) Stockholmsg. 3531 | 0 5231 Biohm Sigrid O Frue Toftegaards Allé 301 Valby

Made with FlippingBook HTML5