Kraks Vejviser 1935 personregister

PcM’son-Register for København Bay Anna Enke e. Gross. Amicisv. 2:! [3 ffi V 4108 - Caroline Enke e. Gross. Amaliev. 13s 3 f> V 4501 - Nina Frue Hessclog. 21Bil - Maria Fuldm. Stockholms^. 34 (51fi01871y - Axel Gross. (Bay & Vissing) Emmasv. 6 Gjentofte fi! Gjent. 975 - Frants & Co. Gross. Amalieg. 24 IH fil Cent. 355. 2932 & 14354 - NllGross.(Nielsen& Rievers)Lerfosg.33[S] ,1 Am. 7461 y - Feter Gross. Torveg. 274 (H fi Am. 3624 - & Vissing Gross. st. Kongensg. 55 (Kl fil Cent. 3047 & By 7690 Postkonto 2125 - Thoger Ingeniør Sobøtkers Allé l s Hell. fi Ueli. 81 - B ay & V in d in g Ingeniører Entrepre­ nør! r Ellinorsv. 16 Charlott!. |) Ordr. 2668 - Ellen Frue Klkollektrice 0-Sogade 96 El Bp. Lipkesg. 19' El D 0 286 - E FYøken Kommunelæren ude Trianglen 44El - G Frue Lærerinde Strandboulevarden 8‘EJ fi 0 4216 x - Emilie Manufakturhdl. Victor Bendix G. 43 E fi Ryv. 3351 - Hans Mebelhdl. Snedkerm. Østerbrog. 1 A E fi 0 6225y Bp. Adclg. 108' OS fi Palæ 978v - Anker L Ostehdl. Vesterbrog. 107 C 3 fi V 1897x Bp. Hyrdev. 3 Hell. fi Ilell. 2247 - Oluf Overretssagf. NielsHemmingsensG.9 (B fi Cent. 6722,6760 & 6725 Bp.Amaliev. 13*Tø i v 3163 - A Overvæi'kforer Rosenv. Allé 144 El 'fil 0 7631 - J Frue Paalægsforr. GI. Kongev. 127 3 fi V 7253 - R S N V Prokurist Grenaag. 1030 - N M fh. Skolebestyrerinde Bulowsv. - Karen Frøken Sygeplejerske Strandboule­ varden 85El fi 0 8428v - Vilhelm Toldkasserer Kronprinsensv. 6 (0 | Gh. 2230 Bay-Hansen Bodil Frøken Faglærerinde Agersøg. 164 El |} Ryv.4098y - Ch. Gross. Agenturforr. Njalsg.28 A4 El fi Am. 3113 Bay-Nielsen N ielsIngeniorNJFjords Allé20' Ø p 1615x Bay-Schmidt Emilie Frue Mosehojv. l s Char- lottl. - Niels Ingenior Nyhavn 91 IB fi Palæ3985x Bayer [Se endv. Baier, Bajer, Beier, Beyer] - Ove Arkitekt Værnedamsv.32 3 fi V 8330 - V Th. Arkitekt Duev. 444 (F) fi Gh. 9063 - E Th. Bankfuldm. Upsalag. 32 E D 0 9068 - R S Damekonfektionshdl. Østerg. 3-5 E fi Cent. 15286 Bp. Normasv. 29 Valby f hemmeligt Nr. E Ekspeditionssekr. v.Frdbg.Forsørgel- sesv. Cand. jur. Solv. 31(E $ Gh. 4388 - B irgitte Enkefrue Frederikkev. 2 As Hell. | Hell. 5579 y - Ingeborg Enkefrue Peter Bangs V. 1123GØ t Damsø 1474 F Enkefrue St. Jakobs PI. 3‘ El fi05807 - M A J Enkefrue Sølvg. 1053 IB D By 348x - Rigmor Enkefrue Bemstorffsv. 143 Char- lottl. Jl Ordr. 632 - Gerda Frue Forretningsf. Upsalag. 32 El J! 0 9068 - Ellen FrøkenN-Søgade27A*IBfi By 2397y - Carl Gross. Maskinforhdl. Frm. Østbaneg. 21 El fi Cent. 7 - E Ingeniør N-Frihavnsg. 213 E fi 0 6151 - Poul Holger Ingeniør Cand. polyt. Norre Allé 1111 - LM KommunelærerindeN-Søgade 27A1S] - Chr. Kontorchef Sekretær i DFDS. R. DM. Engv. 16 Vedbæk fi Vedbæk 193 - J O CKontorchetTranslatørLundsg. 5S El fi 0 7550 - .Johs. Kontorchef i DFDS. Biilowsv. 48 A2 3 fi N 5824 Bayke P M Restauratrice Woltersg. 9S (811) Am. 8235

Ray—Becli

III — 813

Baylund Erh. Intendant i Flaaden Svan- holmsv. 161 3 fi V 8130 B. B. B B. Budcentral v. Henri Kaas-Larsen . BilleBrahes V.2 3 | C ent 12775&^3338 B. B. Foto v. A Andm’sen-Brandt Solitudov. 5 [N] fil N 866 v Beaujard H Sekretær fr. lldlsattaché Aaboulevard 5:t 3 fi N 5290 la Beauté, K Kappel Hansen Damefrisør­ salon Værnedamsv. 1 3 fi Cent. 12185 Beauty v. Fru K Behrens Skønhedssalon Amagert. 31 (El 1} Palæ 4504 Beauvais Ina Fruo Østerbrog. 74, 76:|E fi 0 2576y - Alf. J L fh. Konservesfabr. Norsv. 6 C13 JOEva 2074 Bech [Se endv. Beck, Bek, Bark] - A Anlægsgartner Morescosv. 8 Charlottl. H Ordr. 1996 - Asbjorn Assurandør Ordrupv. 131s Char­ lott!. fi Ordr. 3S97y - Svend Bankassist. Cand. phil. Peter Bangs V. 912 fF| D Damsø 1197 - Jul. E Bankbud Dybbølsg. 432 3 - Georg Bankkasserer Ved K losteret 13s El .1! Ryv. 2266 - Chr. Baptistpræst Bakkegaards Allé 13;,3 D Eva 1844 - H Bestyrer ToftegaardsAllé 492Valby fi Vb. 3035 - Margrethe Frøken Biblioteksassist. Carl Johans G. 23 E fi 0 3098x - Astrid Frøken Boghdl. Frederikssundsv. 177 As Brh. f Bella 1460 - A Bogholder P D Lovs Allé 74 (Hl JP Tg. 3046 x - PBBogholder E jstrupv.il HvidovreValby D Hvidovre 350 - rhr.BuntmagerVærnedamsv.153$V9913 - Mogens Cand. jur. Nordlandsg. 74 isj - Carl Cigar- & Vinhdl. Frederikssundsv. 66 m fi T g . 1024 - V R Cyklehdl. Arnesv. 2 Brh. fi| Bella 657 Bp. Kabbelejev. 281Brh. - Jørgen Direktør i Laanekassen f. Sønder­ jylland R. Amalieg. 42 DS JOPalæ 1082 x & 'Palæ 5669 - Carl fh. Distriktsingeniør R. DM. Norasv. 11 Charlottl. fi Ordr. 1506 - Carl Driftsbestyrer Islands Brygge 63 (S) fi Cent. 6720 - Anna>Enkefrue Danasv. 4* 3 fi V 5812v - Camilla Enke e. Fuldm. Prinsesse Maries Allé 33 3 f! V 5903 v - F E Enkefrue Strandboulevarden33E1 fi 0 3724 - Johanne Enke e. Skuespiller Lindenovsg. 192 El S 0 4154y - Marie Enkefrue Danas PI. 2123 - Marie Enke e. Gaardejer Valby Langg.128 Valby fil Vb. 1680 - Marie Enke e. Overretssagf. V-Boulevard 432 3 D By 6172 - Marie Charlotte Enke e. Gross.Strandv.202 El JDRyv. 3629y - M D EnkefrueStrand v.20C2EfiRyv.3784v - Olga Enkefrue Carl Johans G. I 4 E fi 0 1027x - Signe Enkefrue Hjortøg.34El j$ Ryv.2450y - Westy Fabrikant Borgerg. 81 (fl fil Palæ 3295 - E Fiskehdl. Torveg. I 1El J) Am. 4730u - A f Formand f. Arbejdernes Samariter- foren. Dannebrogsg. 365 3 fil Eva 247ly - N Forpagter Sogneraadsmedl. Hvidovreg. 30 Hvidovre Valby fi Hvidovre 111 - Emilie Frue Niels Ebbesensv. 262 3 fil V 1682 x - Gudrun Frue Arendalsg. 75 E fi 0 4814y - Iris Frue Borups Allé 1792 H) - Mariane Frue Studiestr. 214 (El fil By 839x - Astrid Frøken Laurav. 194 Valby - M Frøken Strandv. 20 C2El fil Ryv. 3855 - Holger Fuldm. i Udenrm. Viggo Rotliesv. 13 Charlottl. fi Hell. 1090 - A Furagehdl. Gross. Vesterbrog. 181 3 fil Cent. 2583 Bp. Engtoftev. 43 f f l |V 8854 - Chr. Nielsen Giarm. GI. Mønt 39 (E fil By 5434x

Bech Arne Gross. (Orientalsk Kalfekomp.) Amalie Skrams Alle 39 Valby fil Vb.3897 - Harald Gross. (Harald Bech & Co.) Chrst- holms Tv.ærv. 16 Klpbg. fil Ordr. 877 - H a ra ld Bech & Co. Gross. Norreg. 7 H fil Cent. 5524 & 5525 Postkonto 24141 Tele- gramadr. „Haraldbech“ - Jens Gross. Jagtv. 147s [N] -M I , vVkts., Gross. Vognmagerg. 2E1 fflCent. 4107,4108 & 13368 Postkonto 4283 - Th. Gross. Niels JuclsG .15r>DSfi)Byl840x - Th. Gross. Revisor Ulrik Birehs Allé 20 [S] fi Am. 7365 - Marius Guldsmed Ø-Farimagsg. 12 Ei fil 0 73 Bp. Kirketorvet 13s Gjentofte ® Gjent. 1844 - P HdlsgartnerR.Kettev.HvidovreValby fi| Hvidovre 150 - Ludvig Husejer Rahbeks AUé 361 3 fil V 6789 y - & Hartmann Ingeniører Sorgonfrig. 8 (SI fil Tg. 5537 .Postkonto 30628 - .Jørgen Ingeniør Kongevejen 135 Lyngby fil Lyngby 923 - Johannes Journalist Forfatter Albaniensg. I 3 U fi Am. 7159y - N Kasserer u. Rodeforv. Østerbrog. 1221 El fi| 0 4507y - P Frøken Klkollektrice Bartholinsg. 5S DSI - E Dons Klaviaturfabr. Blaagaardsg. 36 A (S) D N 4416x Bp. Birkeg. 191[N] - G Kom munelanærAalykkev.21 (ElfiGh.6204 • Wm. Kommunelærer Cand. phil. Etonv. 1 i | Am. 9206 - Emil Kontorchef N J Fjords Allé 53 3 fi) N 2969v - J Orla Kreaturkomm. Kod byen Flæske- hallen 7 3 fil V 7209 Bp. Ronnebærv. 53 Holte fil Holte 953 - Vagn Læge Afdelingslæge Gyldenløvesg. 42 Kl fil By 3066 (1-2) - Ester Frøken Lærerinde Aalykkev. 21 m § Gh. 6204 - Jenny Frøken Lærerinde Classensg. 62* El « 0 1167 u - Carl Malerm. N-Frihavnsg. 74* El - H Dons Malerm. Lorpbardig. 44 |s( fi Am. 3849 x - Preben Murerm. Nørrebrog.l242(H) fiN167 - Bodil Frue Musiklærerinde Lyshøjgaardsv. 254 Valby fi Vb. 484 - JOverassist. i Told v.ALDrewsensV. 142E - Sara Frøken Pianistinde Østbaneg. 33s El | | 0 6586 - E Prokurist Strandby Allé 26 Hvidovra Valby - H Prokurist Jernbane Allé 653Vanl. - Vilhelm Reklamebureau Vodroffsv. 9 3 fi Eva 1380 Bp. Bispeengen 214 É1 - C Repræsentant Svend Trøsts V. 4A8 3 fi V5240x - Eduard Repræsentant N-Frihavnsg. 733El fi 0 7973 - Hans L Repræsentant Lipkesg. 172 E - Holger Repræsentant Bevtoftg. 22 3 - M P Hedegaard Repræsentant Stægers Allé 22 m - Lennard Sagførerfuldm. Cand.jur. Brygger- vangen 12s E fi Ryv. 2227 y - Henrik Salgschef Jægersborg Allé 116 Charlottl. fi Ordr. 3939 - C Rothc Sekretær Hallandsg. 172 (Bl fiAm. 9364x - William Skindhdl. Etonv. 1 (SI - Bertrand Snedkerm. Strandv. 92* Hell. fi Hell. 3596 - Vilh A O Snedkerm. Gladsaxev.40 Søborg | Søb. 1682 - J Tandlæge Islands Brygge 3 (s] fi Am. 5674 Bp. Skipper Clements Allé 12* (SI ® Am. 5674 - Poul Tegner Rovsingsg. 131E ®Rvv. 3986 v ® - Alfr. fh. Toldforv. R. Bakkegaards Allé 32 3 fi Eva 3097 - Jul. Toldklarerer Lyngbyv. 462 E - E,Akts.,Tømmerhdl. Ørnev. 15 Hl fiTg.960 - Holger Underdirektør i HdlsbankenOverg. o. V. Hl)2 (KJ fi Am. 6262

Made with FlippingBook HTML5