Kraks Vejviser 1935 personregister

Bang—Ifciri

Barfod Karen Frue Langog. 22s E |[| Ilyv. 1954y - Olaf O Gross. R. DAL Egehojv. 19* Char­ lottl. ® Ordr. 1307 - Erik Ingeniør Birkeg. 222E - H Kommandør R. DM. Gernersg 15 E A' Palæ 4137y - Søren Kontorchef i Skattedir. GI.Kongcv. 152B13 I V 728v - Knud Lierer Cand. mag. Adolphsv. 31 Gjentofte - Olaf O & Co. Papirhdl. Forhandl, af aut. Skemaer Gyldenlovesg. 10 E ®Cent. 3424 Postkonto 243 Telegramadr.„ Papirbarfod“ - B Pastor emer. Clarasv. 11 Charlottl. ft Ordr. 182 - Eyvind Prokurist Landerslevv. 4(5Søborg - Anna Tang Frøken Skoleinspekt. Fryden­ dalsv. 1523 ® V 570 x - Poul Tang Tomrerm. Lojtn. (Julius Niel­ sen & Son) Valdemarsg. 121B | V 2727 Barfod-Petersen Johanne Musiklærerindc Mariendalsv. 29 B4Ej ft Gh. 582x Barfoed Carl Afdelingschef S-Boulevard 81s 3 ® Eva 3333 - HaraldApotekerR.VedLinden9 3E - Erik Arkitekt V-Voldg. 9043 $ By 3574 - KnudVArkitektSilkeborgg.103E $08050 - Fdith Dame- &Herrelingerihdl. S-Boule- vard 81s 3 ® Uva 3333 - Olga Enkefrue Stevnsg. 431E - GF Fabrikbestyrer Vinkelv. 10 Lyngby A1Lyngby 374 - Aage Forfatter Kjeldsgaardsv. 412Aralbv H Vb.3849 - H P A A Forretningsf. Ilarrestrupvang 3AS Valby - Hugo Forretningsf. Holmegaardsv. 27 (Iharlottl $ Ordr. 3881 - EClir. Forstkandidat Frdbg. Allé 3413 $} V 1404.x - K Ratjen Gartner Skovshovedv. 81Char­ lottl. Jl Ordr. 3538 - A & Co. Gross. Agenturforr. Alléen 5 Ka­ strup $ Kastrup 711 Post konto 28450 - Olaf Gross. Agenturforr. Gothcrsg. 1513 E H By 7823 - E L Ingeniør Em il Slom nnns V. 83 00 J} Gh. 9950 - Alfred fh. Inspektor Mimersg. 1183E $ Tg. 2G30y - Viggo Journalist Parkvænget35Charlottl. ft Hcll. 3203 - ( )rl,t Kasserer i Sparek. Smalleg. 422GØ ft Gh. (5249 - UNOberstlojtn.R.DAI.N-Frihavnsg.83'E ft 0 3709y - Per Redaktionssekr. Steenstrups Allé 133 I S |N 7700 - Lis Frøken Sekretær St. Knuds V. 2(53 - H L Skibsforer AIaricv.13 Vedbæk ® Ved­ bæk 278 - F Snedkorin.Ved Amagerportl2 O Jl Am. 473 v Bp. Elbag. 152 ir8] Barfred Otto Administrator Dannevirkeg. 2723 ft Eva 2801 - Aug. fh Bogbinderm. Guldbergsg. 453E - K Fotograf Silkeborgg. 193 E ft 0 4346x - Gerda Frue Strandg.(5s E ft Am. 41595 - B Froken Strandg. Wildcrs PI. E ® Am. 4940x - Elisabeth Froken Bakkegaards Allé913 ft V9444x - Kamma Kommunelærerinde Strandv.373E |l Ryv. 272y - Arne Degn Læge Blidahlund 7S Charlottl. ft Hcll. 4754x Barfred-Pedersen Elna Froken Osterbrog. IB 3 m ft 0 1430x - G fh. Godsejer Rundforbiv. 160 Nærum | | Nærum 52 Bargild C J Jensen Tegner Ane Katrines V. 20* T\ ft Gh. 741(5 Bargum Elisabeth Frøken Assist. i Natio­ nal!). Forhaabningsli. Allé 152El J§V 889y - Gustav Journalist Ed lev. 121Hell. Barholt H BvgningskomluktorVærnedamsv. 433 A) V 7099 Barius Ejnar Urtekr.Allersg.6E ®Tg.l507y Person-Register for København

III — 810

Bang-Ebbestrup Emilie Frue Strandhoulevar- den 70- E ft 0 23152 - E Overretssagf. V-Voldg. 90 BO ft Cent. 4397, 10240 & 12890 Bp. Kaste lsv. 43 ø§) ft Cent. 14790 Bang-Edemann Mimi Enkefrue Vesterbrog. 12023 H V58v Bang-Frederiksen J fh. Slotsgartner 11. Gud­ runs?. GCharlottl. ® Ordr. 853 Bang-Hansen E & YFrøkner Ostbaneg.lUE ft 0 7041 - G Frøken Cliristiansv. l l Charlottl. |)Ordr. 1010 Bang Jensen I’ovlCand. jur. Kronprinsensv. 12s [F] |i (Jli. 1490 - Niels Ingeniør Cand. polyt. Kronprinsensv. 12s fll'i ft Gli. 1190 Bang Rasmussen Carl Urtekr.IIvidovrev.130 Hvidovre Valby $ Hvidovre 200 Bang Splittorff F L Inspektor Ilattensens Alléo:i li*'; #<;ii.f>r7ix Bang-Sørensen M Kunstmaler Sam lunds Allé 273Ei $1Gh. 3849x BangertJ uliusAssurandor J ournalistllavneg. 114E A’ By 5999 y &Cent. 9439 - E C Enkefrue TJykkcsh.Allél01[yj|lV1417x - VEKnkce. Kontorchef Gersonsv.55-1leil $ Ilcll. 171 ly Bangsbye Kai Forretningsf'.N-Fasanv.l943|fjp Bangsbøtl Gustav Fuldm. Hollænderdybct. , 352 [S] - F C S Orlogslapt. FM. Gernersg. 2 SS Bangsdal Hausa Enke e.lngcnior Jagtv.903[Nl ®N 7(>05 Bangsted Helge Rcdaktionssckr. Forfatter Tordenskjoldsg. 32v1K1 ft Pake.3372 Banhardt K F Kontorchef Hans Jensens V. lOIIell. ft Gjcnt. 1705 Bank Martin Trikofagehdl. Norrebrog. 17 [N] Al N 812y Banke N Arkitekt Classensg. 174E $ Cent. 1721 - Jørgen Bibliotekskonsulent Forfatter Solvænget 17 Lyngby ft Lyngby 824 - Elo Gross. Norrebrog. 148 IS) Tg. 1073 & Tg. 4073 & Tg. 5888 Bp. Vilvordev. G7S Charlottl. ft Ordr. 3090 - Ellen Kommunela rerindc llibeg. 201 E Jl 0 7104 - Karen Kommunelærerinde Biskop Krag s Y:enge43El ft Ryv.2981x - L L Kommunelærer Ribeg. 204E D07 104 - C Konstruktør Jernbane Allé 31;l Vanl. $} Damso 1102 - Kai La ge Weimarg. I 1 [8] ft Am. 1012 Bankekompagniet v. K Sørensen Ilaraldsg. 112 E ft Ryv. 2555 Banken for Lyngby ogOmegn, Akts.,Lyngbi Hovedg. 9 Lyngby $ Lyngby 11 &22 Post­ konto 0750 Bankforeningers Fadlesdelegation, Danske, Formanden Fuldmægtig PBojescn Bakke- gaards Allé 7S 3 $ V 9870 Forretningsf. Fuldm. A Olsen, Ilaraldsg. 7 E $| Tg. 3677 Banktilsynet, Bankinspektørens Kontor Kong. Nyt. 22 E3 $ Cent. 5502 &5527 se Afd. V Real-Register Banner-Jansen F Gross. Ordrupv. 1001 Charlottl. fl Ordr. 1585 - V Repræsentant Lykkesh. Allé 9 Cs3 Bannow A Bogholder Parmag. 34' [S] ft Am. 5321v Bantz L Købmand Ved Stationen 19 Ka- strup ®Kastrup 21G Banzhaf WGross. Vimmelskaftet 43 Kl ft Cent. 0034 Postkonto 27997 Bp. VitusBe- rings Allé 3 Klpbg.Jj) Ordr. 1878 Banzon K Cand. pharm. Hillerodg. 95 (E ® Tg. 5194 - J Kasserer Hillerodg. 95 00 BarberbladefabrikkenOrient.Akts.,Toldbodg. 10 Kl $ Palæ 2001 - Zacco ved Helge Poulsen Vesterbrog. 903 ft Eva 327(5 Barberbladfabrikken Dannevirke (Baltisk Barberbladfabrik), Akts, Blaagaardsg.3GA IN] $ N 8056 Barberforretningen Montana ved Nielsen & Rasmussen st. Strandstr. 19 E ® Palæ 1555

Barbosa. Aktieselskabet Frederikssamlxv. 5<> [Nj Tg 535S Omstill, til Parfume-, Sæbe- & kern. Fabr. S 1 F Schmidt's Cigarimport Toinato ketchup Fabiikant Kristian P Schmidt Bolig Højdevangs Allé 2 s A)Am. 720 Prokurist. FSchmidt Bolig llojdevangs Allé 2 s ® Am. 72o Barby OFotograf GI.Kongcv 17833 $ V8351 Bardeleben R Ildlsrejsende Bratskovv. 7 Vanl. ft Damso 822 - Albert Repræsentant Vesterfadledv. 4133 ft V 2391x - Axel Repræsentant Bratskovv. 7 Vanl. ft Datnsn 822 Bardenfleth Kristine DiakonisscBrohusg.7lSl - Hemming Ekspeditionssekr. i Creditkas- sen f. Landejcnd.i Ostift-Frydendalsv. 28s 3 $ V 9459 y - Bess Betty Enkefrue Amalieg. 4SE $ Bake 3304 - P Frøken N-Farimagsg. 131CTOJ) By 4337 - Agnete Kammerherreinde Kochsv. 213 U V 3828 - Gunnar Kontorchef i Socialmin. Cand. jur. N-Voldg. 50 3 [KJ ft By 7822 - Frederik Kmh. Kontreadm. fh. Hofchef hos Enkedronningen SK. I)M. FM. V-Boule- vard 4113 $ By 4308 -A M Frøken Tællerske i Nationalb. Carl Plougs V. 3' IV] A V 1308x Barding Jutta Enke e. Farverm. Bengtasv. I 3 Hcll. ft Hcll. 4104 - Jobs. B ard ing ’s F a r v e r ie r & kern. T e jr e n s n in g s etabl., Akts., Kontor og F'abrik liaadmandsg. 11 INI $ Cent. 4208 (5 Ledninger) Postkonto 583 Hovedforr. Skinderg. 3 E $) Cent. 4251 Filial: Vesterbrog. 01 3 J) V 74x, „ Torveg. 33 E D Am. 0035 y, „ GI. Kongev. 170 3 Jl Cent.. 4269, „ Norrebrog. 31 [N] $ N 6598, „ Norrebrog. 180 [N] |) Tg. 1045, „ Strandv. 191 ITell. ft Hcll. 3005, „ Osterbrog. 00 i | ( ) 02.39, „ Frederikssundsv. 118 B E $ Bella 1008 Grundlagt 1841 - Carl Farverm. liaadmandsg. 11 E Bardram M Fabrikant Vestcrg. 17 E A) By 3850 Postkonto 2220 Bp. Strandv. 290 B Klpbg. ® Ordr. 2703 - J O fh. Forstanderinde FM. N-Frihavnsg. 814 E - E V Ingeniør Ejgaardsv. 29B- Charlottl. ® Ordr. 4453x - Eyvind Ingeniør Cand. polyt. Sortedams- doss. 49 A1E ft Cent. 12750 - P Ingeniør Cand. polyt. Amagerkelledv. 5:’ [S] ft A m . (552-lx - Preben Ingeniør Fiit'-ensv. 14 As [K] - Erik La’ge Ruuebergs Allé 1 Soborg ft Sob. 82o (12-1, Tirsd. & Torsd. till. 5-0) - Al T Ltege Amagerfælledv. 201[s] - Axel C Prokurist Van kue Allé 1II)13 ft Gh. 5748u - Chr. Repræsentant, (4-Fariinagsg. 153E - A Sagfører Holm. Kanal 5 E JlCent.8420 Bp. Nordkrog 31 Hell. - Sophie Sekretær Borups Allé 101E Bardrum L A Bogholder Blaagaardsg. 25:’ [SI N1649x orthea Enkefrue Tingv. 15 [S] - C W Guldsmed Herluf Trolles G. 241E - Peter Malerin. Mcinungsg. 122E ft N7275 - Viggo Stævningsmand Mjøsensg. 81;s] Baré Vilh. Overassist. v. Frdbg. komm. Vær­ ker Godthaabsv. 042 3 ft Gh. 1981 - E Snedkerm. Tollosev. 42 Brh. - Svend Tegner Arncsv.l5s Brh.J)Brllal470 Barenholdt Helga Frue Kiinstv;evcrske Matthæusg. 2243 ft V 2522y Barfod GTang Apoteker R. Strandboulevar­ den 603 E ® 0 7415 -Mogens Assist. v. K T A S . Cand. phil. Norgesmindev. 32 Hell. - A Departementschef i IJndervisnm.R.DM. Strandboulevanlnn 601E ® 0 7969 - 1Enkepastorinde Wernersv. 10 Charlottl. - Thorkil Forfatter Landerslevv. 42 Søborg

Made with FlippingBook HTML5