Kraks Vejviser 1935 personregister

III — 809

P e r so n -K e y isle r for K ø b en h a v n

B a n g

Bang Esther Frue I)r. Abildgaards Allé 1043 |N 2347y - Ingeborg de Frue Ved Klosteret 19s H f Ryv. 3191 - Nina Frue X-Farimagsg._4l2B f By 6068 - Paula Frue Solsoitv. SI IFl $ Gh. 2134 - Tora Frue GI. Kongev. 140 Hh.1 IS f V 4988 - Anna & Karen Marie Frokner Hotf- meyersv. V’ Vanl. f Damso 2110 - Gudrun Frøken Fiskedanng.24[ø) Jf08445y - Magda Froken (Carl Hang) Roinersg. 91B f By 1406y - Ulla Froken Amagerfælledv. 342 [S] f Am. 2364y - Jørgen Fuldm.u. Frdbg.Komm.Magnoliav. 52Valby f Vb. 919x - Kaj Fuldm. Østerbrog. 1 As H . - Mogens Fuldm. Frdbg. Allé 13A3IH f Eva 1428 - H Gartner Wiedeweltsg. 36 H f 0 7594 - Aug. fh. Godsejer Strandv. 591|ø) f Ryv. - 2140 - Gerh. Graver v. Domkirken Fiolstr. 243 B f By 1390x - Aage Gross. Solskrænten 6 Valby - Carl Gross. JM ThielesV. 2 A1IH ffi N5287 - C F Gross. NJFjords Allé 943 f N 5521 - Chr. Hjelm Gross. V-Voldg.4 IH f Cent. 4574&14574Bp. Uraniav. 21IH f Eva 1805 - Flemming Gross. Brcdg.25 E B f Cent. 10935Bp. Strandhøjsv.l9 Charlottl. f Ordr. 2979 - GGross. Dronn. Olgas V. 271CHf}&h.3926v - Kai Gross. Nøkkerosev. 2SED f Søb. 1532 - & Olufsen, Akts., Gross. Jernbaneg. 4 IH f Cent. 8895 & 9441 - Bang & Pingel Gross. GI. Kongev.66 IH „Svanholm1 f Cent. 6286 Telegramadr. „Bangpingel“ Postadr. Postbox 261 Købhvn. 3 Postgiro Konto Nr. 1803 - Poul Gross. Phistersv.242Hcll.f Hell.2837u - Seneca Gross. Trørødv. 4 Vedbæk f Ved­ bæk 190 - Seneca, Akts , Gross. Smør en gros Bad- stuestr. 12 B fCent. 5561 & 11418 Post­ konto 22361 - E T Guldsmed Urmager Ø-Farimagsg. 43 @ | 0 154(>y Bp. J M Tbieles V. 2 A1IH - A Jørgensen Hdlsgartnor Ved Lergravene 15Kastrup f Kastrup 436 - Aage A fh. Hospitalsapoteker Peter Hangs V. 892 IH f Gh. 5772u - N Husejer Aagade 94l IS f N 337u - Otto Højesteretssagf. Nygade 4 E fCent. 4401 &8853 Bp. Bredg. 513B f Palæ 3175 - Chr. Ingeniør u. Stadsing. Dir. Jensløvsv. 152Charlottl. f Ordr. 3137 - ’s J Ingeniør-Kontor ved O Alsøe Dronn. Tværg. 12 B f Cent. 1760 & 11060 - O Ingeniør Maagev. 22(H f Tg. 5808 - Torkild Ingeniør Fuldm. Slagtlseg. I l 2 |ø] - Villy Ingeniør Cand. polyt. L I Brandes Allé 17s IH f N 978x - Skjalm Inspektør Skaaneg. 84U lf Am. 5441x - Oluf Journalist Overg. o. V. 34 ASB - Thyra Frue Klkollektrice Upsalag. 5 H - A S fh. Kommunelærer Mag.scient. N-Fri- havnsg. 281H f 0 1631x - Kaj Kommunelærer Rosenv. Allé 224H ® 0 7079 - OEC KommunelærerindeØsterbrog. 743® - Vilhelm Kommunelærer Lyngbyv. 222® Hell. f Hell. 4987x - Bang’s K o n s e r v e s fa b rik ved Aage Wad-Bang Kabbelejev. 20 Brh. f Bella 1300 Postkonto 22994 - A Konsulinde Frijsenborg Allé 76 s M f Ryv. 1654 y - A Kontorchef Ritmester Dronningensg. 554B f Am. 55 - O L fh. Kontorchef Fredensv.25 Charlottl. f Ordr. 617 - T K Korpsofficiant DM. Vendersg. 211 B f Palæ 2479 - Chr. Kunstmaler Kompagnistr. 7S B f Palæ 4124y

Bang ViggoKunstmaler Tegner Edisonsv.124 IH f V 8225 - Thomas Købmand Overg. n. V. 892 E ® Am. 6658 - Jørgen Landsretssagf. Bernhard Bangs Allé 203IH f Gh. 1995y - JA V Lektor v.Metropolitanskolen R. Chr. Winthers V. 25 Bs IH f V 9113y - Fridtjof Læge Reservelæge Dr. med. Ny­ torv 3 E f Cent. 13026 (3-4) Postkonto 2394 Bp. N-Farimagsg. 54 B f By 8421 - Inger M Læge Roskildev. 1831Valby - Olaf Læge Reservelæge Blcgdamsv. Bleg- damshosp. |Nj fC ent. 7380 - Rasmus Læge Vesterbrog. 561IH f Cent. 7344 (12-1,6-7) - Aage Magister Fuldm. Puggaardsg. 74IH f By8447 - P L Malerm. N-Frihavnsg. 954H1 f 01593 - H L Maskinmester Falkoner Allé 383IH f N 6011 - Povl Maskinmester Gærdebred 15 Hi - Aage Overassist. v .K T A S. Strandv. Klpbg. f Bell. 88 - A F Overassist. i Toldv. Eskjærv. 32 Vanl. f Damsø 1234x - I I L J Overassist. i Toldv. Dalgas Boule­ vard 724E f Gh. 3207v - Svend Overassist. u. Magist. Willemoesg. • 77° i | 0 4865v - Victor Overassist. Estersv. 20s Hell. - AxelOverretssagf.K. DM.Nygade 4 H l Cent.4401&8853(9—4) Bp.V-Voldg. 90boIH f By 3752 - Valdemar Overretssagf. Østerbrog. 144 O f Cent. 1607 Bp. Judithsv. 172Hell. - J P Prof. Dr. theol. R. Gersonsv. 27 Hell. f Hell. 2004 - Oluf Prof. v. Landbohøjsk. Dyrlæge R. Biilowsv. 13 IH f V 7703 - Sophus Prof. Dr.med. Overlæge R. DM. Stockholmsg. 371 ID f Cent. 11435 Post­ konto 1571 (Hverd. 1) - C fh. Prokurist Øregaards Allé 23Hell. f) Hell. 1136 - K Prokurist Godthaabsv. 1178 (H D Gh. 3602 y - Ulf Prokurist Finsensv. 44 C3IH f) Gh. 5944x - Adé Frue Redaktør Ingemannsv. 26 Bs 13 u N 6954 - Napoleon Redaktør Tonysv. 26 Charlottl. - Bodil Enkefrue Registrator v. Rigsark. Rosenørns Allé 46s IH U N 3053 y - Henrik Rektor Cand. mag. R., Niels Ebbe- sens V. 2423 | V 3553 - Axel Repræsentant Gyldenlundsv. 16s Charlottl. fl Ordr. 985 - CarlF Repræsentant Strandv. 1532Hell. D Hell. 1719x - Kai Repræsentant N-Fasanv. 704IH $ Gh. 7101 - V Repræsentant Kronprinsesse Sofies V. 62 |F| - O Revisor Østerbrog. 130SE1 JJØ 43l3y - Agnete Frøken Sekretær Tonysv. 26 Charlottl. - Kaj Sekretær i Min. f. off. Arh. (’and. jur. Stockholmsg. 37* É1 f! Cent. 11435 - J P Skomagerm. Birkeg. 1IHI fl N 2681 y Bp. Esromg. 23LSI - .Tfh. Skovrider Valby Langg. 214Valby fj Vb. 3623y - Herman Skuespiller Gunløgsg. 173 [s] - Oluf Snedkerm. Ole Suhrs G. 134B - H de Frøken Stiftsdame Willemoesg. 54El 01801 age Wad Syltetøjs fabr. Kabbelejev. 20 Brh. fl Bella 1300 - JP L fh. Toldforvalter Høyrups Allé 8BS Hell.« Hell. 1084y - H K Topografassist. Ravnsborgg. 52IS] - P J Varemægler Ratksacksv. 43 3 ® V 1278y _ A - Hertha fh. Viceinspektrice N-Frihavnsg. 28* m - S H fh. Værkmester R. Rathsacksv. 14 IH f! Eva 1607 Bang Andersen G Salgschef Kongedybet 15® IS | Am. 1759

Bang Holger Agenturforr. Gross. Kronprin- sensg. i l 3[K| £1Cent.13890 Postkonto 3461 - 1; O Wad Antikvitetshdl. Aalo.kistov.231 Vanl. f) Dam so 197 - S Apoteker Mariendalsv. 85 [ f !f) Gh. 208 - R A Bankbestyrer Kløver Allé 42Brh. fl Bella 1232 - August Boghdl. Frm. Vesterbrog. 60 3 £| Cent. 2552 & 13303 Postkonto 1031 - Viggo A Boglull. (Ft Chr.Bakko’s Boghdl.) Klarehodorne 10S [K] jjl Cent. 14423 - Aage Bogholder Tlusumg. 102(N| - Inger Bogholder u.Arbejdsdir. Fakseg. 18* H f 0 7554 - Jacob Bogholder Selvg. 961IB f By5517y - Johs. Bogholder Strandboulevardenl.5G3H - Morten Brandfuldm. Howitzv.28'[K] f Gh 4402 - Petrea Frøken Broderihdl. Vesterbrog.552 f f l |V 2837v - Aage Hof-Buntmager (Frm. A C Bang) Kalvebod Brygge 443 J) Cent. 15011 - A C B a n g kgl. Hof-Buntmager Frm. Østerg.27 03 f Cent. 1726 Postkonto 29265 Telegramadr. „Pelsbang* Grundlagt 1816 - Christian Cand. mag. V-Boulevard 424[3 f By 4204 - Ellen Cand. mag. Ø-Farimagsg. 69 B4H f 0 1459y -E ster Margrethe Cand.jur.Nordkrog 1 Hell. - Harriet Mynster Cand. pharm. Nord­ krog 1 Hell. - Johannes Cand. pharm. Kebmagorg. 262H - Knud Cand. theol. & mag. Ingemannsv. 26BS3 f N 6954 - Thomas Cigarhdl. Strandg. 20 lige ved Torveg. 03 f Am. 5143 - Vilhelm Direktør Cand.phil. Frederiks- borgg. 53El f By 7174 - V iln e lm A B a n g Direktør Assurandør Fridtjof Nansens PI. 33i | Cent. 459 - Poul Disponent Vognmandsmarken 263H - Amalie Enke e. Fotogral Strandg. I l 5El f Am. 5493x - Anna Enke e. Murerm. Rantzausg. 622ED N 1149y agny Enke e. Næstform. iLandsoverskat­ ter. H C Ørsteds V. 51A4 3 f) N 1646x - Doris Enke e. Forfatter Peder Skranis G. I l 2B | By 2314y - Ellen Enke e. Prokurist Biilowsv. 38 A1 IH f N 3369x - Henriette Enke e. Ingeniør Bianeo Lunos Allé 323 ®V4190 - Tngel org Enke e. Landsretssagf. Thor- valdsensv. 1323 $ V 9555y - Jennv Enke e. Skoledirektør Bergensg. 33 1 | 0 1794 - Nathalie Wad Enke e. Fabrikant Risvan­ gen 9 Brh. f Bella 114 - Petra Enke e. Stations forst. Beatev. 211 Valby f Vb. 1788x - L H Etatsraadinde Jægersborg Allé 172 Charlottl. f Ordr. 4344 - ’s Fabrikker ved John Wad Bang, Marien­ dalsv. 25 E f Gh. 4253 - John Wad Fabrikant Mariendalsv. 25 |0 ~ B a n g & T e gn e r, Akts., Fabr. kgl.Hofle­ verandør Forbindstoffer og Sygepleje­ artikler Gothersg.37 B f Cent. 319,4319 & 13219 Postkonto 1488 - Carl B a n g Fiskeforr. GI.Strand28 El f Cent. 851 Postkonto 24572 Grundlagt 1870 - Oluf Forfatter Konsulent R. Frdbg. Allé 34®3 fE v a 1160 - ’s fh.August Forlag ved EjvindChristensen Vesterbrog. 60 IH f Cent. 13404 - Th. V fh. Forpagter Kronprinsesse Sofies V. 62 m f Gh. 4008 - Sven Forstkand. Baner olden 343Valby f Vb. 2824v - Holger Forvalter Blankav. 43:1Valby f Vb. 3456 - Birthe Enkefrue FotografNørrebrog.l80A* IHf Tg. 1393y - Anna Frue Landskrenag. 49' H f Ryv. 1868x

Made with FlippingBook HTML5