Kraks Vejviser 1935 personregister

III — 801

Aren—Arni

l*erson-IUMjisU*r for KoluMihavn

Arentoft G Otto Illusionist Tankelæser Ravnsborgg. 5B2iN] 4 N 3b59u - A.l MFrøken Kommunelærerinde Kleinsg. l ' E p 5307 - Amlr. Malerm. Larsensv. (i Vedbæk 4 Vedbæk 73 * Vald. Malerm. Linde Allé 2 Nærum f Næ­ rum 31 - C Overbetj. DM. Fredensv. 44 Charlottl. - Annie Frue l’rokuristllalmt. O'-1iVJ|)V940v - S G Repræsentant Ravnsborgg. o.B- ISO 4 N 338911 - Marius Sagfører Ved Stranden 411] |1 Cent. 1990 (9-41 Bp. Esperanre Allé 13 Cha>lottl. $ Ueli. 1055 Arentsen HKomiminelærer Ved Lindevan­ gen 10 [Kl $ Gh. 749x - Gustav 079.v Arentved O W Cross. GI. Kongcv. 29B2 (V) I V 3807 Arentz Emma Enkefrue Pile Allé 43s E |J V 37.’>v Arentzen [Se endv. Ahrentzen, Amtzen] - Augusta Enke e. Fabrikant Stigaardsv. 0 Hell. S Hell. 915 - D K Enkefrue Skotterupg. 7 'IH f Tg. 2812 - Robert Fabrikant (JCbhvns Skiltefabrik) Hvidørev. 30 Klpbg. 4 Ordr. 2538 - H Ingeniør Cand. polyt. Kristian Zahrt- manns PI. 78' E 4 Gh. 53 - ’s H Mejeri Nr. 1, Akts., Falkoner Allé26A LE | Eva 347 - ’s H Mejeri Nr. 2, Akts., Gl.Kongev.l43ffl 4 V2124 - H Mejeriejer Smalleg. 52 B E 4 Gh. 2777 &Gh. 4877 - MMejeriejer Gross. (Mejeriet Granly) Ut- terslev Torv 30 [H $1Tg. 3305 & Tg. 3325 - Aage Prokurist Holsteinsg. 624I®Jj 08230 Arfast-Hansen Asta Modehdl. V-Voldg. lOffl DBy 1725y Arfelt Søren Kontorchef Ole Bruuns V. l ;i Charlottl. 4 Ordr. 4417v Arffmann C E Direktør N Jespersens V. 25 ® | Gh. 6079 - Elisabeth Enke e. Læge Valdemarsg.20s ffl I V 4043 *JSInspektør u.Rodeforv. VedLindenll3;S] - Andrea Frøken Sygeplejerske Fensmarkg. 3« IH 4 N 1178 v Argentor ved K. Fabian Guld- & Sølvvarer en gros Bagerstræde 3 ffl 4 V 5982v Post­ konto 29480 Argo v. Ingeborg Liiders Manufakturforr. Smalleg. 16 E 4 Gh. 3557y Argos v. H Nachmanowitz Skrædderi Clas- sensg. 25 O JJ 0 3354v Argus - Ar gus , Da n s k e, Nordisk Annoncebu­ reaus Aid. forAvisudklip, Albinus Larsen Købmagerg. 38 DS S Cent. 593, 594 & 1201 *Express v. Vald. HolmNyAdelg.l2 Kl |[!By 0747 Argusbillard Akts., Ellevadsv. 30 Charlottl. 4) Ordr. 3393 Arhnung A MRoepstorffKommunelærerinde Nyvej 42 IH | V 7549; ■Henriette Kommunelærerinde Hørs- holmsg. 22 Be IH Arhoff A fh. Restauratrice Allég. 2621 | V 3389 - Chr. Skuespiller Duev. 3 E 4 Gh. 7808 *Emil Speditør (VGBarnewitz&E Arhoff) I E Ohlsens G. 104 M 4 0 6829 Arholt A Fuldm. Hombækg. I2El S! Gh.3024x Ariane ved Grete Dam & Birgit Neckelmann Atelier f. Kjolesyning Olfert Fischers G. 8 B |! Palæ 1236x Arildsen Chr. Cigar- &Vinhdl. Landskronag. 58 IH 4) Ryv. 134 - Skat Dr. theol. Steenwinkelsv. 22 IS N 1834 v ■MEnkefrue Nøjsomhedsv. 6S® 4®H®l y - Rasmus Rentier Birkehøj 20 Hell. ®Hell. 5665 - Johs. Repræsentant Carl Langes V. 36 Valby 51

Arildsen Nicolai Skotojsfabr.Slotsg.l8!H! D'N 1814x Bp. Steenwinkelsv. 22E | N 1834v - ’s Sophus Eftf. Slagterm. st.. Kongensg. 18 B ®Cent. 480,12140 &Palæ 23 Postkonto 29091 Filialer Taarhad< 4 Bellevueø og Kødhyen Flæsketorvet 77 4 Eva 3 122 - Sotie Tilskærerskole Fælledv. l l,e iH 4 N 3270 Aring Emil Repræsentant Melchiors PI. 35® 4 0 5851 Aristo Pen Compagiiiet. Akts., Kompagnistr. 20 m 4 Palæ 1359y Arker Evald Bøssemager Vaabenhdl. (Cito) Western! I l 3 S Arkil K II IngeniørGustav .lohannsensV.32 E 4 Damsø 096 - Ove Ingeniør Cand. polyt. Grondalsv. 60E 4 Gh. 9595 Arkitektforening, Akademisk, St. Annæ PI. 11 Kl 4 Cent. 4524 &4525 se Afd. V Real- Register Arkitekt-Forening, Dansk, Gyldenløvesg.3 IS 4 By 3855 (1-2) se Afd. V Real-Registor Arkiv-Bogladen ved H E Andersen Jagtv. 5 ISO4 Glh- 894v Arkiver se Emnelisten foran i 2. Bind under Biblioteker Arland Knud Assurandør Frederiksborgv. 81 * IH - TI Frue Overg. n.V. 533Kl Jj Am. G132u Arlaud Louis Kapt. R. Kastanie Allé 2B3 4 Vanl. - M Frøken Sproglærerinde Mynstersv.3:iS Arler Frederik Kontorchef ValbyLangg. 1143 Valby Jj Vb.636y Arleth .TP Havearkitekt Sauntesv. 29 Gjen- tofte 4 Gjent. 219 - C Malerm. Lyovej 1* El 4 Gh. 5057 y Arley A Fuldm. i Finm. Cand. jur. Ved Amagerport 42 is] Arlien-Søborg V Enkefrue Maagev. 853S 4 Tg. 5783 Arlind OveFormand f.Dansk Elektriker Forb. Afd. I Fredensg. 125]N] 4 N 2945y Arling’s O EftE. v. Karl Fr, Rankil Bogtryk­ keri Frdbg. Allé 21 S 4 V 4582 - Ole Gross. GI. Kongev.SGA1S 4 V 3782 Arlington H J Fabrikant Stampesg. 3A4 S Arlstoft C A Urmager Niels Andersens V. 72 Hell. 4 Gjent. 2032 - CA& Johannes Brockmann Urmagere Kronprinsensg. 13 B 4 By 8761 Arltoft Harald Tapetsererm. Storkebakken 14s IH 4 Bella 1063 - Walther Tapetsererm. Sandbygaardsv. 171 Brh. 4 Gh. 7319 Arlund E M J Kommunelærerinde Aagade 104 ED4 N 7156 Arlyng A R Repræsentant Løjtn. St. Annæ G. 26B4E Arlø Johan Repræsentant Haraldsg. 521® Armand LiliEnkefrue Heslegaardsv.21 Hell. 4 Hell. 3083 Armatura, Akts., Sanitetsartikler Frederiks- borgg. 11 E 4 Cent. 7583 Postkonto 23127 Arming L Toldkontrolør Kapt. Holsteinsg. 23' ffl f 0 7769 Armour & Company, Generalrepræsentanter: Hannerup-Hansen, Wiik & Co., A/S V- Voldg. 173ffl 4 Cent. 5520 & 10720 Stats 4 235 Postkonto28928 Telegramadr. „Ar- mosata“ Arn Kaj Ingeniør Cand. polyt. Lindevangs Allé 6 m 4 Gh. 6461 Arn-Hansen K Gross.Agenturforr.Knabrostr. 20K 4 Cent. 3490 Bp.Strandv. 478Vedbæk 4 Vedbæk 117 Arnager L M Snedkerm. J M ThielesV. 24ffl Arnau N J Afh. FinanshovedkassererR.DM. Classensg. 171 (g| Arnbak Knud Direktør Bredg. 321Kl 4 Cent. 3090 - M Gross. Kunsthdl. Købmagerg. 553 K å Palæ 3066 Bp. Storkevænget 8 Holte 4 olte 968 - ’s Kunsthdl. Købmagerg. 553B4Palæ3066 - Alfred Skuespiller Estersv. 26B2Hell. 4 Hell. 4225x - Kirstine Violinistinde N-Farimagsg.724K 4 By 2545u

Arnbech-Jensen Johanne Viceinspektricc Kv- ringcv. Brh. 4 Bella 1233 Arnberg K E Assist. Jernbane Allé 88A3 Vanl. Ji Damsø 1175 Ambjørn S L Musikdir. Grækenlandsv.252s] 4Am.2893u Arnborg C C PFrokenOvcrassist.Marskensg. 2S i 4 0 7984 - Henry statsaut. Revisor Bernstorffsv. 51 Hell. 4 Hell. 1081 Arndal A C AdjunktCand.mag. [Buddingev. 44B Lyngby - J C Overbetj. DM.FM. Hellerupv. 63Hell. -N C Viceinspektør Tulipanv. 10 E 4 Grh. 0380 Arndt E Dameskrædderinde Vesterbrog. 100A8 ffl - R V Direktør st. Kongensg. 773K 4 By 3509 - Erik Forretnings!. Strandv. 181^ Hell. - C F fh. Stationsforst. R. Margrethes. I 2 Hell. - Hertha Frue Translatrice Hesseusg. 404[S] 4 Am. 485Oy Arne Edm. Bankkasserer Madvigs Allé 103ffl 4 V 170x Arne-Hansen I Kommunelærerinde Urbanso. 53ES 4 O 2285 Arne Petersen K Arkitekt Direktør R. DM. V-Boulevard 49 ffl 4 By 1524 Arneberg Else Kjoleatelier Østerg. 4 K 4 Palæ 3181 Arnefast Adrian Konditor Nørrebrog. 14 IH 4 N 240 Arnefelt Ella Skoleinsp. Translatrice Dron­ ning nsg.34 K Arnel Willy A Ingeniør Cand. polyt. (A Her­ man Petersen & Co.) N Jespersens V. 83E 4 Gh. 5729 y Arner Otto Musiker Pianostemmer Griffen- feldtsg. 282 IH 4 N 5043 Arnesen Maren Frue Cand.phil.Thorshavnsg. 102 !s] - Th. J E Cyklehdl. Frdbg. Allé 12 ffl 4 Eva 804x - C G Direktør Maskiningeniør R. Øster- brog.823® f 04000u - A Giarm. Nansensg. 71 B 4 By 1922 - V Konditor Aalholmsv. O2 Valby 4 Vb. 914x - C fh. Skibsfører Nyelandsv. 43‘ E 4 Oh. 5420x - Berthel Slagterm. Borgerg. 69 B 4 Palæ 1269y Bp. Adelg. 793B Arnesen-Kall H Oberstløjtn. R.DM. Sonderborgg. I4 ffl 4 O 2807x Arnet Georg Repræsentant Enighedsv. 15s Charlottl. 4 Ordr. 1735 Arnfast Strange Reklamechef Rosenørns Allé 364ffl Arngrimsen EMalerm.Frederikssundsv.33 IH - Olaf Malerm. Stormg. 10 B 4 By4085 Bp. Bonebyv. 11 Brh. 4 Damsø 2273 Arnhardt R Schach Urtekr. Aarhusg. 13 ® f 0 5642 ArnheimJosef Repræsentant Norgesg. 291 (SJ - Felix Sproglærer Læderstr. 5S B Arnhof’s Edvard Eftf. kgl. Hof-Eddikebryg- geri Sølvg. 30 B 4 Cent. 853 & 6025 Post­ konto 1798 Arnholdt Louis Vekselerer (Arnholdt & Thornsø) Aaboulevard 55 ffl Jl N 4591y - &Thornsø Vekselerere Østerg. 35 B 4 Cent. 2967 & 2968 Arnholtz Viggo Afdelingschef Pr.-Løjtn. Sol- gaarden 34s ffl 4 Ryv. 2414y - A Steffensen Fotograf Svanholmsv. 4Sffl - H P Murerm.Panumsv.22Valby4Vb.1551 Arnhøj L C H Distriktsformand St. Pauls G. 72 B 4 Palæ 1672y Arnild F A Kampmann fh. Hattemager Sveasv. 5 Ai ffl - H Kampmann Kaffe- & Smørlorr. Katrine- dalsv. 41 Vanl. 4 Damsø 2817 - Carl Kampmann Organist Bjørnsonsv. 43 Valby 4 Vb. 1304 Arnils Evan Arne Bogholder Ternev. 2B1E 51

Made with FlippingBook HTML5