Kraks Vejviser 1935 personregister

Gron—Guld

III — 906

Person-Register for København

Grønning Bjørn Bogholder Godthaahsv.30A4 m ®Gh.243x - Ann;i Enke e.Gros.s. Lykkesh. Allé 0 A1CS $V 1095x - Dagmar Enke e.Ritmester Amagerfælledv. 26s El Al Am. 6433 x - »Johanne Enkefrue 0-Farimagsg. I2‘ (øj |J 0 1217n - G MctalvareFahr. Smvrnav. 20* s 91Am. »3 Am. 6090 - Alfred Overingenior ('and. polyt. Torkel Badens V. 11 llell. $ Ueli. 1213 * Gorm Prokurist Bykildev. 23Valby $ Vb. 3779 " Kr. Repnesentantllolfdingsv. 212Valby • E Skomagerm. Broborgsg.3s(H$)Am 5536u - M C F Smedem. (M Grønning (Si Co.) Rialtov. 14 S] D Am. 5227 x Grønquist E A Bankassist. Njalsg. 1G'* [s] $ Am. 89(!y Grønqvist A Enkefrue N-Farimagsg. 573 OKI D By 4037 - A Frue Classensg. 592(O) j\i 0 845ly - A lldlsrejsende Tuborgv. 5(51Ueli. JJIIcll. 1802 - Olaf Malerin. Brondsteds Allé l s IS $ V 1701y - Karla Alusiklærerinde N-Farimagsg. 573 Kl $ By 4037 Grønstedt’s Punschoksport, Akts., llauser PI. 32 [KJ DCent. 4095 Grønsund A Kunstdrejer Woltersg.5[s] |tAm. 8770 Grøntved A Disponent .lulius Valentiners V. 34s ® | Gh. 2145 - ,lohs. Alag. scient,. Falkoner Allé 314 fFj - Julius Magister PrinsesseChristine.sV.P.sJ - N L Malerin. u. Magist. Havdrupv. 137* Vanl. Damso 1221 Grønvald Fred. C fh.Direktor ll.Kong. Tvairv. 8 09 g Gh. 1406 - F C Ekspeditionssekr. Cand. jur. Ger- sonsv. 732llell. g Hell. 2193 - H K Skibsforer Gustav Bangs G. 212 (YJ Grønvaldt Orla Urtekr. Thorvaldsensv. 12 [S D N 1755y Grønvall F U Direktør Segelckesv. 5- El U Gh.2383 Grønvang Carl Barber Bredg. 10 El D Palæ 1544x Bp. Grenaag. 5! El D 0 2203u Grønvik E Froken N-Sogade 292Kl D By 5248x Grønvold Frits Assist. Godthaabsv.264s El - O Billedskærer Adelg.77A Kl J| Palæ2477 Bp. Borgmestervangen 8r>[N] - Emilie Enke e. Ekspeditionssekr. Forch- hammersv. 3S13 $) V 2916v - Ingeborg Enkee. Gross. Iliort Lorenzens G. 23 [S f N 7443 - KFuldrn. Dalgas Boulevard891El $) Oh. 5792v - PRKontorchef i Finm.Cand. polit.R. Hoff- meyersv. 31 El' $ Damso 2730 - J Lagerchef Sv.nget l 2(SI ^ Am. 3851 - G Læge Islands Brygge 3 fs) gi Am. 3004 (12-1, Fred. till. 6-7) - Sv. Aa. Mekaniker Jonas Lies V. 7 Soborg f Seb.1579 - Aage Repræsentant Brnnshojv. 81s Brh. gi Gh. 4050 - A E Toldinsp. Gjentofteg. 55 A2Gjentofte Gjent. 915x - Johanne Translatrice Livjægerg. 222 El $ 0 6260 . Grøsfjeld Arnelngenior Vennemindev.511El f liyv. 1234y Grøthan CV B Fuldm. Fredensv. 50l Cliar- lottl. ■ AE N Sygeplejerske Fredensv. 501Char- lottl. g Ordr. 1542 Gudbrand Oscar Smedem. Valby Langg. 122:i Valby Vb. 1105V' Gudbrandsen II V Værkforer Lindenovs.r. I l 4 (Oj § 0 4347

Gudbrandsson J Kasserer Ved Linden 34[S] Am. 2337v Gudjohnsen Araja Enkefrue Rahboks Allé362 LYJ^l V 1893y Gudjonsson Skuli V Overl.æge Dr. med. S- F asanv .Il1El $} Gh.9704 Gudmand Soren Landsretssagf. Longangstr. 23 KJ J) Cent. 3934 A3736 Postkonto 20798 Bp. N-Frihavnsg. 494(o] $ 0 12(!() - Jens Statskontrolor N-Frihavnsg. 494(i)] Gudmand-Høyer Th. Frue Amager Boulevard 1224[s] j|l Am. 5('37v - L Journalist ITulgaardsv. 55 EJ Gli.(52l3 Gudmandsen Louise Enke e. Postmester Classensg. 511[o] jp () 210ly - Johs. Alejeriejer Skydebaneg. 46s (3 D Cent. 3273 Gudmann Helene Enke c. Overretssagf. Augustag. 321 [81 g. Am. 8147x - Eftt. Gross. isl. Kobmand Kviesthusg. 5S Kl D Cent. 6922 Gudmar-Jensen G Konstruktør Alariendals V. 67;) (3 J$ Gh.5748y Gudme Johanne Solie Billcdhuggcrinde 0- SøgadeKHP S3J $ 0 2682y - Johanne Enke e. Arkitekt Odenseg. 15- El D O 7()81x - Ellen Froken (C Tbyge Ludvigsen &Co.) Alynst.ersv. 13' (3 $ V 2024x - Valborg Froken Stonng. 14 A3KJ $) l’ala; 2999v - Iver Fuldm. Cand. jur. Aaboulevnrd 3‘ EJ - Peter de Hemmer .journalist Cand. tlicol. Thorvaldsensv. 163EJ g .Eva 2039 -V W Kapt. i Fodf. Kmjkr. R.('hrstholms Parallelv. 13 Klpbg. $ Ordr. 777 - Henry fh. Lektor It. S-Fasanv. 55s [FJ f Gh. 1030v - S Redaktionssekr.Caml.polit.Aaboulev.31 m I®N 7467 - .1 fh.Stationsforst. Herluf Trolles G. 26'iK) S By 40v Gudmon Ludvig Kontorchef Kochsv. 62IS jgi V 9628x Gudmundsen Frits Bankassist. S-Fasanv. 95:t Valby - Thorlak BogtrykkerVesterbrog.25 13 £) Cent. 14908 Bp. Bagerstr. 93[3 j| V3391 - Kaj FabrikantAaboulevard363IS JJN 7671 - Andreas Gross. (KbhvnsKul&Brikot Im­ port) Sommerstedg. 7, 9S 13 J) V 7524 - L Gross. (AI Gudmundsen & Son) Femte Juni PI. 15 EJ D Gh. 4115 - Magnus Gross. (AI Gudmundsen &Son) Femte Juni PI. 15 El - AI & Son Gross. Femte Juni PI. 15 El ® Gh. 4115 - G A Inspektor Strandvænget l s (øj ®Ryv 4300 - Poul Inspektør Vencdigv. 1* (SJ^Ain. 8621 - B Maskinmester Amagerbrog. 1494 (S $] Ara. 2671 - O Overværkfører Ingolfs Allé 42(EJ $Am. 2189y - Enoch Snedkerm. ITalmtorvsg. 40 (3 $ Eva 3149 Gudmundsen-Holmgreen Jørgen Billedhugger Eggersv. 29 Ueli. J) Gjent. 660 - Per Forfatter Arcndalsg. 2S[ø] - L Enkefrue Lærerinde Nabolos 6‘- IH - Else Alalerinde Nabolos 62 OH $ By 883x Gudmundsson Sophia Enke e. Billedhugger Vesterbrog. 200' (3 $) V 8945 - Julius Gross. isl. Købmand Nyhavn 63 Kl UCent. 1643 - Asgeir Kontorchef Redaktør Lyngby Hovedg. 64 Lyngby J) Lyngby 919 - AI Alaskinstriickcri Lyngby Hovedg. 64 Lyngby D Lyngby 678 - Louise Enkefrue Alusiklærerinde Bag- sværdv. 204 Bagsværd Gudnitz Axel J Entreprenør A F Beyers V. 23* El I Gh. 7786 - N Frøken Stcemvinkclsv. I 2® N 5083 - Sven Fuldm. Cand. jur. N-Fasanv. 2303[N] - Carl Gross. Kompaguistr.2sKIDCent.l4950 Postkonto 29575 Guedrik Alathilde Frue Carl Bernhards V. 53 E i V 6’80y

GuhleAGlarm.Strandv.282 Klpbg.jjl}Ordr.283 - Alex Giarm. .Tægervangen 44 Gjentofte - K Glann. Nyhavn 31 Kl fl Cent. 76(59 »fe Palæ 2(569 - R Giarm. Strandv. 335 Klpbg. Jl Ordr.243 - S Giarm. Lyngby Hovedg. 29 Lyngby J) Lyngby 64 Guichcrit Vom Enkefrue Blidahpark 132 Charlott!. $ llell. 3303 Guildal Lilleborg Enke e. DirektørEspérance Allé 24 Charlottl. J?i Hell. 2804 - Poul Overlæge R. Fredcriksg. 12K J) Palæ 3803 (Aland., Onsd. »fe Fred. 2-3) Bp. Vc- sterlcd 29 HU$ Ryv. 421.1 Guilloteaux J L Fabrikant Fiolstr. 152 K f Cent. 3155 Gulbrandsen [Se ernlv. Guldbrandsen] - O Boghindcnn. Gothcrsg. 101 Kl fljBy7487 Bp. Edisonsv. 1 B1i3 - , Andersen &Co., Aktsi, Gross. Niels Juels G. 8 K DCent. 531 »fe12531 l’ostkonto389f> Guld Else v. A Pedersen Blomsterforr. II C Ørsteds V. 30 (3 $ V 6287 Guldager N P Antikvitetshdl. (Alarius Sorensen’s Eftf.) Blaagaardsg. 15 C* (SI - Rudolph Bagcrm. Oresundsg. 24 A (øj |) 0 7164 - AI Enkefrue Nandrupsv. 24El $ Gh. 7758 - K R Fuldm. u. Alagist. Kærmindev. 10 Lyngby $ Lyngby 1231 - Aage Gross. Skovvangen 9 Charlott!. - Harriet Gymnastiklærcrinde Alariendalsv. 32BKEl Gh. 7773 - Alfred Ingeniør Jagtv. 201' (øj H) Kyv.3860 - NKontorchefKonged3’betl2[g] gj Am.3456 - A>el Lægo Niels Andersens V. (55Hell. | Gjent, 1200 - A N Overassist. Tagensv. 233(Hl |IN4976x - Max Sekretær Carit Etlars V . I l 4 LY] $ Eva 1553 - L Tomrerm. Ilenriettcv. 3 Charlott!. D Ordr. 870 Guldager Petersen Axel Fuldm. i Social- min. Skovagcrv. 29 Charlottl. ^ Ordr. 3892 Guldbech Nathalie Enke e. Kammerass. Re­ bekkav. 1 llell. D Hell. l(53x - .1Missionær Adelg. 342IH - Fr. Prokurist, FlinterendenI1(BlJJAm.7013 Guldberg [Sc endv. IIoegh-Guldberg] ■E C Cand. math. Hallinsg. 26 [S] - Fr. Cand. jur. Nørreg. 204Kl - Fr. Direktor Henningsens Allé 18 Hell. J} Hell. 1377 - Antonio ForstanderindeWorsaaesv.l5B2l3 I ffiN 1181x - Jessie Froken Ø-Voldg. 103Kl JOPala; 377 - Erik Læge Raadmansg. 512[Nj Tg. 4759 j - Carl Alalerm. Lindevangs Allé 13E1 f Gli. 1189x - O L'Rcdaktor Bornholmsg. I2 [H ® I’alæ 4905 - MarieTegnelærcrindeFrcd.d.6.Allé 10* El Guldberg-Agerlin’s Annonce- & Reklame­ bureau N-Voldg. 10 (HD Cent.2261 - H Frue N-Voldg. 10 Kl U Cent.2201 Guldberg-Møller O Hovedkasserer Julius Thomsens G. 234® J) N 1253 Guldberg Strand Elsa & Gr^tha Modentelier st. Kongensg. 44 Kl U Palæ 58(52 Guldborg Laur. PAnlægsgartnerSundevedsg- 28 [3 f V 1906y - Chr. Blomsterhdl. Stationsv. 6 Holte U Holte 926 - AI B Forpagter Frydcnlund Skodsborg § Trerod 87 GuldborgVinduespolcringskomp.v.S Schmidt Guldborgv. 18 [0 S! Gh.6841 Guldborgvejs Aløbellager v. J Simonsen Guldborgv. 23 EJ J) Gh. 5323y Guldbrandsen [Se endv. Gulbrandsen] - Bille AssurandorTagcnsv.912(SJ J|iTg.33C9 - Alaftin adm. Direktør f. Østift. Hypotek- Foren. R., N-Farimagsg. I l 4 IH J) By 30^9 - Mathilde Enke e.LægeAbildsgaardsg.7s P - V Fotograf Vesterbrog. 12 EJ g Cent. 1699 - Anna Frue Cort Adelers G.84(HJ}By24v - Borge H Guldsmed Vognmagerg. 15 Kl S Palæ 5395. Bp. Amagerbrog. 1(5* (SJ - Johs. Guldsmed Amagerbrog. 1G1(S)

Made with FlippingBook HTML5