Kraks Vejviser 1935 personregister

Graa—Gran

III — OfiO

P e r so u -I le g is le r lo c K øb en h a vn

Graae Elisabet Frøken Assist. v. Univbibl. Christiansv. 27 Charlott!, Jl Ordr. 1345 - Knud B Cand. pharm. Studiestr. 47 B4 E - F Departementschef i Undervisningsmin. K. DM . Christiansv. 27 Charlottl. S) Ordr. 1345 - E Assam Direktor C N Petersens V. 39 CE ® Grli 2644 - h r.DirektorGodthaabsv.279[F]||Damsø827 - Johanne Enke e. Forstander Annasv. 8 Ueli. H Hell. 148v - Louise Enkefrue Thorvaldsensv. 93 [v] |l V 3990 - S Pilogaard Enkefrue Chrstholms Paral­ lel v. 8 1Klpbg. D Ordr. 1751 - Svend AageForretningsf. Kanslerg. 31 [ø] D Cent. 70^7 - Hans Cross. Henrik Steffens V. 53 C3 |J V 8086 - & Hiltnand Gross Stormg. 16 IH |J Cent. 5892,11592 & 11992 - Gustav Højesteretssagf. R. Bredg. 3 E J| Cent. 4800 Bp. Aurchojv. 13 Hell. - Carl Kontorchef i Handelsb. Translatør Annasv. 8 Hell. J) Hell. 2624 - Marie Kunstmalerinde Pile Allé 9 [E V 223y - Frederik Overretssagf.Tordenskjoldsg.143 Kl | By 4040 - Poul Redaktør Cand. polit. Islands Brygge 194 OH g Am. 8266 - Otto Slagterm. Aalekistev. 195 Vanl. § Damsø 1725 - J J fh.Tratikchef v. Statsb. K. DM . Ama- gerbrog. 291 [S] ||) Am. 6257 - Erik Underdir.Overretssagf. Melchiorsv. 6 Charlottl. J) Ordr. 1747 Graah E & A Frøkner Ceresv. 12 (3 ||V 1295x Grabau Otto Cand. pharm. Samsog. 64 M D Ryv. 1317u - Karl Forfatter Cand pharm. Mariendalsv. 674 [ED Gh 5768x - Andreas l'h. Skotøjshdl.Abel Cathrines g . 2iA> m Grabe H C Gross. Paludan Mullers V. 43E) Grabley Mineralsalt Amalieg. 3 E ® Cent. 5584 Grabod V Direktør Brogaardsv. 49 Gjentofto | | Gjent.933 Grabowsky L Kantor Litinésg. 354 E Gradert C Enkefrue (William Gradert) N-Frihavnsg. 712 El - W illy Forretningsbestyrer Lakseg. 272 E - Kai Prokurist Nyelandsv. 1‘ El - William Urtekr.Frm. Holbergsg.22 E fC ent.1334 Gradman Anne Enke e. Intendant Vogn­ mandsmarken 144 El H Ryv. 248lu - Peter Operainstruktor Valdemarsg. 182 13 V 6218v J Repræsentant Glænøg. 221 El D Ryv. 3118x Graef Aage Overassist.i Statsanst.f.Livsfors. Balders P l.l2 [S J) Tg. 4649y Graeffe E II Assurandør Islands Brygge 7'dD - Paula Frøken Lærerinde Rosenørns Allé 552 CØ « N 4179v Graeser A Radioforhdl. Fælledv. 16C [Hl Postkonto 221(57 Graessler A E Enke e. Intendant Brønshøj?. 221Brh. | Bella 1679 - H Sekretær i Dir. f. Sygekassev. Cand. polit. Høgholtv. 22s Vanl. GrafT Jens Cand. jur. Lange-Mullers G.213E1 |) Ryv. 2821 - B Enkeflue Dr. Abildgaards Allé 63 13 D N 3035v - il P Formand Dannevirkeg. 131 [3 D Eva 2394v - Johannes Inspektor Amalieg. 142 K - Heinz kern. Fabr. GI. Kongev. 47 [3 $ Eva 3551 Postkonto 26706 Bp. Gl.Kongev. 78s 13 - Brødr. Kai &Knud Mobelhdl.Dosseringen 6 (Hl j®Cent. 9282 - Kai Mobelhdl. Rebekka?. 55s Hell. ® Hell. 3947x J Knud Mobelhdl.Zeuthens Allé 4 Hell. ® Hell. 3924 *

GrafFAage Prokurist Falkoner Allé 1261(E N 6942 aj Oliver Snedkerm. Vegas Allé 11 Kastrup - Marie Frok en Sproglærerinde st. Kon- gensg. 732 E D Palæ 1171u Grafisk Compagni ved Svend Simmelkiær Sundholms?. 67SD |C ent.777,l 1395& 14577 - Forlag GI. Kongev. 3, 513 J) Cent. 2514 Grafiske Institut, Det, ved F J Nielsen-Kol- ding & P H Nielsen-Kolding Bog-, Sten- og Lystryk Gi. Kongev. 3 ,5 13 H Cent. 2514 Grafmøller A elektr. Install.LyngbyHovedg. 7 Lyngby § Lyngby 679 Grage Brødr.Broncestobcri Musvaagev. 20 E »T g. 4816 - Harry Broneestober (Brodr.Grage) Strind- bergsv. 54 Valby D Vb. 2328 - Hjalmar Broneestober (Brodr. Grage) S-Fasanv. 34[@ - A M Cand. pharm. Godthaabsv.1162 [B - Willy elektr.Install. (Aug.Lyngbye’sEftf.) Teglgaardstr. 42 E D Cent. 467 - K Inspektor Vesterbrog. 38Mb-3 [3 - B ern h a rd G ra g e Stenhuggerm.Direktør for Akis. E Hiielsen’s mekaniske Stenhug­ geri S-Fasanv.34 IB D Gh. 1491 - Paul Stenhuggcrm.Beringsv.4 [FjflGh.9008 - F Teleerafassist. Cand. jur. Lundskovsv. 19 Hell. j| Hell. 920 Grahl ReinholdAfdelingsleder Blaamejsev.5* [Ni Grahn [Se endv. Gran, Grann] - S AI Direktør Frederikssundsv. 58 B 1 [Hi - Greta Frue Pilcstr. 124 E $ By 221 ly - F A Tobaksfabr. Gross.Ø-Farimagsg.92 E u By 432 y Gram Else Assist. i stat. Dopart. Alham- brav. 6 1[3 - Kai Assist. Mag. scient. Tcrnev. 2A 4 TB J) Gh. 121)5x - WK Bankassist. Lojtn. Ole Olsens Alle 7 Hell. H Hell. 3886 - P A Rosenkilde Bygningsinsp. Arkitekt Strandboulevardcn 112' El D 0 101 - Philip Cand. polyt. fh. Inspektor R. I)M. Hardangorg. 44 El I) 0 4234 - Emma Enkefrue Alhambrav. 14 13 |1 V 2429y - Alfred Fabrikant Aalekistev. 214,21 GVanl. D Damso 2163 Bp. Markskellet 4S Vanl. - Chr. Formand f. Fabriksarb. Fagforen. Sindshvilev. 28K(E f| Gh. 4545 - Holger Forretningsf. Haisdorffsv. 10 B s(3 - Ove Forretningsf. Classensg. 274 El D 0 5126 - Ernst Forstander Cand. mag. Hummel- toftev. 2 Lyngby |i Lyngby 441 - Anna Frue Marskensg. 23 El|} 03884y - Kirstine Frue Petersborgv. 5 El |1 0 5095 - Sigrid Frue Guldbergsg. 107s 1 S |N 7867 - Ingeborg Bille Frøken N-Søgade 174 E - Karen Frøken Kong Georgs V. G4 [0 D Gh. 1538v - Axel Gross. Cand. pharm. Kronprinsesse Solies V. 12 B 3 [B D Gh. 640y - Kai Gross. (Biilow & Moller) Strandv. 208 Charlottl. |1 Ordr. 919 - Karlo II Gross. Trommesalen 5 ® |1 Cent. 4761 ét 4781 Postkonto 20702 - P It Ingeniør (Kbhvns Vindmotorfabrik) ltundforbiv. 129 Nærum Jl Nærum 25 - S T Ingeniør Saltværksv. 52 Kastrup J) Kastrup 657 - Michael Kommunegartner Frydendalsv.14 E I | V 4901 - Elisabeth Kommunelærerinde Lyngbyv. 222SHell. - Peder Komponist R. DM. Alhambravi 6 [3 D V 36 - O W Kriminalassist. Ilartmannsv. 63 Charlottl. D Hell. 3877 - M O N Købmand Edelsmindev. 3 Brh. - Anno Marie Frøken La;ge Østerbrog. 1182 El f 0 7538 (2-3 Tirsd. lill. 6' ',-7'/t)

Gram Chr. N Læge Dr. med. Nytorv 3 E $ Cent. 1326 Bp. Blegdamsv. Iliegdamshosp. M H Cent. 73^0 - 1 M fh. Lærer Mathildev. 7S [E Gh.7248 - Aage Malerm. Dronn. Olgas V. 3 CØBp. Dr. Abildgaards Allé 6S (3 - SCMalerm.IIiinmerlandsv.22s[E$Gh.9678 - II C Overlæge Dr.med. R. Bredg.51s ED Cent. 10880 Dgl. (undt.Lord.) l-2'/o - Chr. Prof. Dr.med. K. DM. FM. Aaboule- vard 404 El | N 5163 (12-1) - JBilleProf. K. DM. N-Søgade 174 E D Bv 1071y - R S fh. Præsident f. Højesteret Dr. jur. Serridslevv. 611 | 0 57 - E Repræsentant Taarbæk Strandv. 103 B Klpbg. D Bell. 263 - Harald Revisor Sohubertsv. 3S [3 D Syd­ havn 415 - C N Frue Sygepleje- & Vaagekonebureau Grenaag. 24 El D Cent. 8570 & Priv. ® 0 6070 - C A Tømrerm. Strandv. 247 H Charlottl. 1 Ordr. 2573 - Helmer Urtekr. N-Fasanv.40[B D Gh.6987 - H P Urtekr. J M Thieles V. 6 (3 J) N 1469y - A F Vagtmester N-Fasanv. 57,59 El D Cent.l9l2 Lokal 305 Gram Hansen Sven Tandla'ge Fredensv. I Charlottl. D Ordr. 436 Gram-Hanssen AIngenior Fuglebakkev.411(B - Aag(^ Inspektor Carl Plougs V. 54 13 - M Justitsiaadinde Amicisv. 22 [3 D V 5070? - C Læge Lipkesg. 192 M D O 38 Gramann Angelica Enkee. Smedem. Rag nag. l s El D Ryv- 3486x Grambye P Gross. Ved Vængetl2E]D02841y - C Ingeniør Cand. pol\t. Kildeskovsv. 50 Gjentofte D Gjent. 1493 Gramhald V'illy Slagterm. Tomsgaardsv.79Hi D Tg. 3294x Bp. Klokkerhøjen 22 [Hl Gramkow Johansen A Arkitekt Ericav. 6 Gjentofte j| Sob. 342 Grammer L Ekspcditionssekr. Ved Grænsen 47 (B D Damsø 73 Gramming V Fuldm. Cand. jur. Annexstr. 29' Valby Gramstrup Ida Enke e.Læge Kronprinsensv. 23 El D Gh. 1248 - M Enkefrue Holl’meversv. 5S (B D Damso 1447 Gran [Se endv. Grahn,Grann] - Elna Boglull. (Bracht’s Boghdl.) For- haabningsholms Allé 17E2 [3 |1 Eva 691x - F M Ejendomsmægler Zolas Allé 14 Soborg |l Søb. 799 - Olga Frue Klkollektrice Enghavev. 74' SI D Eva 1658 Grana; Akts., Korn- & Foderstofforr. Knip- pelsbrog. 1 E D Cent. 3342,3348 & 13742 Granberg E Tricotagehdl. Elbag. 40 [S ®Ain. 98l3y Granborg A Mejeribrugskandidat (Dansk Syrevækker-Central) Ilvidovrcgaards AU® 18s Hvidovre Valby Grand E Helmer KøbmandBjeverskovAlléftO Hvidovre Valby D Hvidovre 257 - D Frue Prokurist Ved Klosteret 112 ® D Kyv. 2320 - Chailes Sproglærer Luiultofteg. 101' [S I Tg. 5452v Grand Bazar v. Julius Petersen iVodcforr. Rautzausg. 8B E |l N 951y - Bazar v.G O Kaimer Sæbe- & Partumelid'' Falkoner Allé 71 [0 £ Gh. 8206 - Chic, Lc, Chr. Hansen Rebekkav. 10 He^* D Hell. 1209 - Hotel Aunex Reventlowsg.OBSDCent^Th'’ - Hotellvøbenhavn, Vesteibrog. 9A [3 JJ Cent. 3600 ^ - Kiosken v. R C Jensen Vesterbrog. 9 A S ® Eva 1711 - Konditori v. I P Jensen Isafjordsg. 3 E3 »' Cent. 13004 - Magasin v. Aage Strand AIanufaktnrforr' GI. Kongev. 157,159 (3 D Gent. 10907 ,, - Teater Mikkelbryggersg. 8 E D Cent. 26^

Made with FlippingBook HTML5