Kraks Vejviser 1935 personregister

I I I 937 Frandsen H P Overretssagf. N-Voldg. 961 J By 6693 - K V Postassist. Borups Allé 1810 J Tg 2057x -P M Prof. v. Danm. tekn. Højsk. R.DM., N.IFjords Allé 103 El f N 2462v - Viggo Radioforlull. Inge iør Graabrodret 4 E | Cent. 740415p. N-Voldg. 961Kl - C C Manza Repræsentant Mølle Allé214 Valby f Cent. 2402 - A fh. Restauratør Roarsv. 312E J Gh.4578 - E Enkefrue Restauratrice Allég. 37 E Cent. 5416 - Einer Restauratør Strandv. 141 Hell. J Hell. 371 - Else Frøken RestauratriceVodroffsTværg 14 El J V 4399 - Carl W Revisor Elbag. 333isj J Am. 6819 - Harald Revisor Frederiksv. 22 |F] J Gh. 3117x - Brødr. N & C Røgeri Vandkunsten 13B J Cent. 5775 - Geert Sekretær i Landsoverskatter.,Cand polit. Danas PI. 171BO - Hans Skibsforer Husumg. 164IH) - H E Skibsfører Norasv. 37 Charlottl. J Ordr. 1911 - P V Skibsfører R.Dronn.Elisabeths Allé28 El J Am. 5630 - Hans R Skomagerm. Bakkedraget 28 Sø­ borg - Heinrich Skomagerm. Sølvg. 86 E J By 302y - V V Skomagerm. Ved Klosteret 12 El J Ryv. 4398 Bp. Australiensv. i 01El - J & Co. Skotøj en gros Norrebrog. 52 Hl J Cent. 8119 Postkonto 1347 - Bryg!e Skotøjsfabr. Herlufsholmv.19Vanl J bamse 614 - F C Skrædderm. Norgesg. 135[Si J Am. 6126x - H P Snedkerm. Taasingeg. 331El - H V Snedkerm. (L C Jensen & Hansen) Mimosav. 6 E J Gh. 6543 - Max Snedkerm.Gl. Mønt 10 Kl J Cent. 5657 Bp. Lyngbyv. 3291Gjentofte - O K Snedkerm. Vanløse Alle 4 E # Gh. 3687y Bp. Jernbane Allé 752Vanl. Sognepræst v. Simeons Kirke R. Nørre brog. 1181Hl J N 1967v (10-11) - A Speditør (C Trolle) Strandv. 372El J Ryv. 270x - N Stabsofficiant Baadsmandsstr. 43 Kl J J Am. 1033 - F H Sæbe- & Parfumehdl. Blaagaardsg 27 Hl J N 1327y - GerhardUrtekr.Smalleg.36A E JGh.1400 - H C Urtekr. Aah kistev. 82 Vanl. JDamsø 2480 FrandzeH Jul. CKlejnsmedem. Landskronag 52 El J Ryv. 55 - Julius Klejnsmedem. (Kbhvns Røghætte- Fabrik og Lager) Landskronag. 52 El J Ryv.55 Frang Olaf Repræsentant Hornbækg. 33H Gh. 2989 Franijeur O Konfektionshdl. Norrebrog. 1221 1 J N 6709 - W Møbelhdl. Vendersg. 18s Kl J By 7785 - & Søn Skoto jsreparatorer Nansensg. 63 [ Frank [Se endv. Franck] - C Frøken Afdelingschef Tagensv. 772 IS Tg. 78x N C L Afdelingschef Birkev.23 st.Magleby J Mag'e 50 - Gudrun Enkefrue Frdbg. Bredeg. 74E - M i c h a e l F r a n k . A k ts.,Fabrik af Fiskeriartikler Holger DanskesV. 28,30 E J Gh.2676 - Michael Fabrikant Schlegels Allé l 4H J V 9147y Louis Gross. Klædeimp. Niels Juels G. 15 Kl J Cent. 8236 Bp. Havneg. 213Kl J By 6728 - Viggo Gross. Otto Mallings G. 23El J Ryv. 236ly Waldemar Journalist Fjenneslevv.262Brh. - Jacob Kommunelærer Norrebrog. 154(HJ N 575v

Person-lleyister for København Frandsen Jenny Enkefrue Amalies. 34A31 D Palæ 5()96x * F V Fabrikant Bagerstr. 7'' [V] J V 7094 - ’s K Wolf Fft-f. v. Pauli Hansen Fabr. af Damefrsørart. Krystalsr. 3 OSI J By 88()1 - S- phie Fri e Formand f. Bryggeriarb. Fag forening De kvindelige Valdeinarsg. 562 D V 6114x - A Forretningsf. Grækenlandsv. 44EJ J Am 3549v - A Frue Bianco Lunos Allé 5 Hh.2 EDJ V1263u - C V Frue Strandv. 4271Klpbg. J hemmc ligt Nr. - Agnes Frøken Melchiors PI. 71El J 0 3217 y -Valborg Frøken Niels Juels G. 154DS f By5267y age Gartner Tøjhusg. 5 El J Palæ 1596x - J P Gartner Aalekistev.47Vanl.JDamsø74 Postkonto 1998 - Arent Gross. Godthaabsv. 3322E JGh.6769 - Carl Gross. Agenturforr. Strandg. 23* Kl j Am. 6753 - Chr. L F Gross. Stockholmsg. 391El J 0 7766 - Hans Peter fh. Gross. Ingolfs Allé 26E) J Am. 2237 - & Henriksen Gross. Cyklehdl. Kjelds- gaardsv. 44 Valby - 1 C Gross. (J Frandsen & Co.) Steen Bli­ chers V. l s El $) Gh. 8268 - K Wolf Gross. Langøg.32El J Ryv.2146x - ME Gross. S-Fasanv.lOs E J Gh. 2040 - Aage Hdlsgartner Herlufsholmv. 20 Vanl J Damsø 546 - 0 Hdlsgartner Strandv.193 Hell. J Hell. 487y Bp. Strandv. 132 A4Hell. - L C Hdlsgartner Kettev. Hvidovre Valby J Hvidovre 52 - AxelHdisrejsende Lyngbyv. 482El J Ryv. 1465y - Otto Hypothekforeningsbogholder Jakob Dannetærds V. 121IS J N 4832x - Erik Ingeniør Cand. polyt.Rothesg. 61El | 0 2376v - Gordon Ingeniør u. Stadsing. Dir. Blidah- lund 2SCharlott!. J Hell. 2395x - MIngeniør Cand. polyt. S-Fasanv.10® E | Gh. 2o40 ■ & Meyer Ingeniører Alhambrav. 17 [S £ Cent. 8075 - F Isenkr. Fiolstr. 29 E J By 1031 y - J M Kasserer Bustrupg. 52El D V 731y - S W Kommandørkapt. Direktør f. Sømine nev. R. Overg o. V. 6(J2 Kl I Cent. 16145 - Anker Kommunelærer MartensensAllé74BD - Marie Kommunelærerinde Falkoner Alle 52E - J Konditor Haraldsg. 91s El J Ryv. 3325 - H C Konsulent GI. Kalkbrænderi V. 202 El f 0 19,8y *K Kontrolør u. Rodeforv.Tryggevældev. 81' Bih. J Damsø 1827 - Carl Kriminalassist. DM. Fjankrigsg. 5 O | | Am. 3945 - C Kulhdl. Frdbg. Allé 19AS IS ■Kaj Kunsthdl. Lemchesv.22 Hell. - Peter Købmand Høy'nsg. 18 El - Rich. Linoleums- &Tapeiforr. Linde- gaardsv. 53 Charlottl. Jt Ordr. 4405 Bp. J< n-dovsv. 9‘ Charlottl. J Ordr. 4399 - HelgaFrueLægeAmagert. 29 Kl J By7501 (12'/2-2 undt. Lord.) Bp. Espérance Allé 16 Charlottl. | Hell.2014 - Johs. Medicinaldirektør Chef f. Sund­ hedsstyrelsen Dr.med. R. EsperanceAllé 16 Charlottl. J Hell. 2014 - G MetaUtøberi Gormsg. 3 El J Tg. 6066 - Johanne Modehdl. N-Frihavnsg. 14 El JØ 4637y Bp Ribeg. 41løj *Johs. Murerm. Vibekeg. 10' El URyv.2865 - R A Overassist. i Post- og Telegrafv. Enghave PI. 104(S I V 95l3v ■EN Overhetj. i Statspol. Grøndalsvænge Allé52 i | Gh.4785 *N C Overmaskinmester MSH. R. Vardeg. 193® f 0 3329u

Fran Frank M LC Kommunelærerinde Norrebrog. 154El - F W Købmand Strandhøj sv. 14 Charlottl. J Ordr. 177 - J H Mekaniker fE S Ringling&J IIFrank) Lansrebrog. 25* Kl J Am. 910.3 x - Carl L V Revisor Bramslykkev. 19s Valby J VI) 1487v Franke [Se endv. Francke] - P A Fabrikbestyrer Stevnsg. 453Hl - E W Farveriojcr Nygaardsv. 452El J .Ryv. 4133y - L C A Repræsentant Augustag. 22 (H - Herbert Trikotage fabr.Jagtv. 101 HIJTg. 943 - Konrad Trikotagefabr. Runebergs Allé 28 Søborg J Søb. 948 Frankel G V Juul Arkitekt Dronn. Dagmare Allé 61Valby J Vb. 46 - Sophie Enke e. Fotograf Ryesg. 119 B2El - F Forstanderinde Svanemøllev. 112 Hell. J Hell 2868 - Mathilde fh. Forstanderinde Strandv. 1454 Hell. J Hell. 369y Frankert Otto Ingeniør Ellehøjsv. 12Lyngby J L \ngby 1238 Franki Fundering, Akts., Bornholmsg. 8 Kl J Palæ 840 Frankild Th. elektr. Install. Amagerbrog.131 El J Am. 4125 Bp. Sigbrits Allé 151El J Am. 3028y - OH Entreprenør (Frederiksen &Frankild) C F Richs V. 52 E J Gh. 4609 Franklund Frank J Repræsentant Trygge- vældev. 42s Vanl. J Damso 2461 ' Franks T VVelektr. Install. Frederiksborgv. 164s El J Tg. 4404 Franksen’s Aandedræts-Institut ICamp- mannsg. 2 E J By 4001 - ImmanuelOperasanger Sortedamsdoss.27s [N]J N 3246y Fransén Else Fru(> Wilkensv. 24BSE - ErnstKommunelærer Carl Plou£s V. 8SE - N Skotojsfabr. Sorgenfrig.8AH) J Tg.5270 Bp. Manøg. 9S El J Ryv.3606 Fran8kDanskKommerce-&FinansKompagni, Akts., st. Kongensg. 118 Kl J Palæ 4166x - Dansk Vinimport ved J M Helmbæk Vesterbrog. 12, 14 BD J Cent. 6844&14644 - Engelsk Vinkompagni, Akts., Islands Brygge 15 El J Am. 3088 - Import Co., Akts., Linnesg.lG B Kl JCentI 6338 & 13138 Postkonto 3292 - Manufaktur Import ved Ole Larsen Vil- vordev. 23 Charlottl. J Ordr. 3456 - Modemagasin, Akts., Vesterbrog. 64 E J Cent. 10221 - Møbel & Persisk Tæppe Import Kodbyen Slagterbodorne H E J Cent. 785 - Silke &Kjoletøjs Import v. L C Gøhlmann Staal Damekonfektionshdl. Kompagnistr. 11 Kl J By 3105 - Spansk Vinlager, Birger Nissen Brohusg. 14 Hl J N 5119 - Tricotine Import Akts. Gothersg. 18 Kl J Palæ 1040x Franske Kokken, Det, ved Ane Ryholt GI. Kongev. 98 E J Cent. 4978 & 4979 - Vinlager, Det, ved Werner Olufsen Tordenskjoldsg. 14 Kl J Cent. 13958 & By 1314y Postkonto 40o5 Frantzen [Se endv.Frandsen] - M Pauli Bagerm. Valby Langg. 124 Valby Jl Vb. 202 P Bagerm. Andreas Bjørns G. 4 Kl J Am. 597h)c - R C fh. Biscuitfabr. Trianglen 23E1J07111 - Aug. R Bogholder Vigerslev Allé 742 Valby J Vb. l( 93x - Maiy Fiue Disponent Ilarsdorffsv. 4A:’ El V 2639y A Gross. Cand. phil. Marstalsg. 241El J 0 738y - H Hdlsgartner Godthaabsv. 410 Vanl. ® Damsø 361 - F E Kommunelærer Enghave PI. 232El J V 555x Carla Kontoristinde-,N-Fasanv. 452E

Made with FlippingBook HTML5