Kraks Vejviser 1935 personregister

Andersen Erik Wcdell Cand. mag'. Vest- banog. 1*3 Valby -EV ikjæ r Cand. pharm. Ingersv. 17 Cbar- lottl. | Ordr. 4107 - H 0 Cand. jur. General Baknsons V. 162E - K A Cand. theol. Dyhcndalsv. 10 E - Kir-ten K Cand. jnr. St. Jakobs PI. O1SS D 0 8340 - K K Frøken Cand.pharin. PederSkramsG. 12* m ffi By 2032x - Knud Cand mag. Maagevej 152[F1 - Lykke H< e Frøken Cand. jur. Biilowsv. 32 A> 4280 v - N II Cand. jur. GlabnsAUé l.3E ffiGh.6625 -Signe Frøken Cand. pol it. Hillerodg. 1361 IS1 J Tg. 71-ly - Viggo E Cand. jur. Jupitcrv. 3 Vanl. - Aug. Cementstøberi Cypernsv. 25 (U ffi Am. 5030 Bp.llellelid' nv.12 [S] ffiAm. 6708 - Carl C:gai l'abr. Peder TIvidtl'eldts Str. 14E ffi By 1228x Postkonto29223 Bp. Skinderg. 23VK] | I’alæ 3482x - E S Aa. Cigarfabr Castbergsv. 17 Valby - H fh. Cigarfabr. Iijortholms Allé 14 IS) ffi Tg. 2815 - I I E M Cigarfabr. Castbergsv. 17 Valby JDVb. 1001 - II E M & Co. Cigarfabr. Castbergsv. 17 Valby ffi Vb. 1091 - Hj. Cigarfabr. Gothersg. 18 OS J) Palæ 438x Bp. Absalonsg. 34BI 13 - P Cigarl'abr.N-Farimagsg. 37 [S ffi By 0130 - Aage B Cigarhdl. (Cigarfabriks-Udsalget Ideal) Toftegaards PI. 42Valby D Vb. 2302 - C C Cigarhdl. Valby Langg. 2()9 Valbv ffi Vb. 1234 - M A Cigarhdl. Kompagnistr. 25 E Jl Cent. 7915 Bp. Dvbbelsg. 55213 - Sigrid Cigar- & Papirhdl. Godthaabsv. 355 Vanl. ffi Lamso 2009 [Cigarhandlere se Afd. VII Fag-Register] - V II Cigarkassefabr. Absalonsg. 40 Bb (S. | V 4394 - Hans Cyklefabr. Nyelandsv. 13' E fil Gh. 1311 y - Aa Creutzberg Cyldelidl. Birkeg. 3 (N] J) N 0221 -A G Cykle-&Radioforr.Valby Langg. 30A Valby ffi Vb. 3533 Bp. Valby Langg. 1512 Valby - Aksel Cyklehdl. Steng. 11 (Hl J! N 6471 Bp. Brønshøjv 15C2 Brh. - Carl Cyklehdl. N-Søgade 30 E « By 3991 - Carl P Cyklehdl. 0- Voldg.8B f Palæ998y Bp. Fengersv. 27 Valby ffi Vb 2259y - E B Cyklehdl. Amagerbrog. l l s [H Jl Am. 3925 Bp. Formosav. 5 [Bl - F N Cyklehdl. Fabrikv. 2 ® | Gh. 3408 y - Georg Cyklehdl. Øresundsv. 116 !sj Jl Am. 7355 - G Nygaard Cyklehdl. Vanløse Allé 14B E |l Gh. 9274 *Gotfred Cyklehdl. Krsthvns Voldg. 25 B | Am. 5838 - Holger Cyklehdl. Egilsg. 4 EDffi Am. 8004 ■J Cyklehdl. Holmbladsg. 97 Ø Jl Am.l36v *J Cyklehdl. Korsg. 7SIH | N 4451 *Jens Cyklehdl. Amagerbiog. 200 [s] ffi Am. 7912 *J P Cyklehdl. Garageejer Stationsv. 12 Vedbæk Jl Vedbæk 104 *MWallentin Cyklehdl. Rigensg. 14 E fil Palæ 930v Bp. Hindholm Allé 4 Kastrup Jl Kastrup 471 *R Nygaard Cyklehdl. Jagtv. 127 Q$] |f Tg. 1027 Bp. Stevnsg. 452E ' V Cyklehdl. Folkvarsv. 3 A2E ' Valdemar Cyklehdl. (Cykleforr.Godthaab) Kronprinsesse Sofies V. 5SE ' Asta Damefrisørinde Købmagerg. 24 E ffi Cent. 0494 & 6495 - Gerta Damefrisørinde (Damefrisørsalo- nén Genua) Landfogedv. I3(SI ‘ H Buch Damefrisørinde (Rosa Andersen) Østerg. 212E ' Mary Frue Damefrisørinde Gothersg. 109s B f By 3685 *Rosa Damefrisørsalon Frm. Østerg. 21 B f Cent. 6965 [Damefrisørinder seAfd.V II Fag-Register] Person-Register for København

III — 788

Aude

Andersen A &Co. Dame &Herrekonfektion Vendersg. 20 B j§ By 7035 -Axel Damekonfektionshdl. 'Magasin Wi- enna) Ulrik Birchs Allé 17 [S] ffi Am. 747u - Neel Damelingerisalon Lybækg. 14 H) ffi Am. 872 - A Dameskrædderinde Krystalg. 72E f! By 1729 v - Arthur Dameskrædder Dronn. Tværg. 142 E ffi Palæ 764 - K Dameskrædderinde Turesensg. 33 s E ffi By 1984v - Mary Dameskrædderinde Skolev. 4 Gjen- tofte ffi Gjent. 852 - Th. Lauring Dameskrædder Nansensg. 43 E ffi By 5176 y - Thora Dameskrædderinde St. Pauls G. 455E | Palæ lOOly - II W Dampskibsf. Niels Juels G. 7:! E 1' By 32x - R K A J Dampskibsf. Maglekildev. 3° 3 Jl Eva 718x - Hjalmar Danseinspektør Lyngbyv. 429 A1 Gjentofte D Gjent. 1057 - Vera Froken Danselærerinde Amagerfæl- ledv. 3 is; ffi Am. 1100 - & Jensen’s Danseskole Alhambrav. 7 3 8) Cent. 4430 & Eva 3575 - Carl Dekorationsbilledhugger Stukkatur­ fabrik Skelmosiv 3 Valby J) Vb. 1593 - Anna Frue Dekoratrice Sigurdsg. 2;J [N] il Tg. 2717 - J Veien Depotbestyrer v. Statsb.Forhaab- ningsh. Allé 9 Uh.13 i V 210 x - Aage Direktor SFasanv. 80 II1Valby - Adolph Direktor Solicv. 27 Hell. ffi Hell. 198 - A n d e r s J A n d e r s e n Direktør Gross. (fh. Akts. Levin &Sonner’sEftf., Anders J Andersen) Toldbodv. 7;! B i Cent.8390 Sommer i Humlebæk 27 - Andr. T Direktor Dyrehavev. 12 AsKlpbg. i Ordr. 4017 - A P Direktør Ejgaardsv. 20 Bs Charlottl. fOrdr. 3352 - A Sawman Direktør Birkholmsv. 9 Holte -Axel Direktør (Hornemann & Hansen’s Glasfabrik) A N HansensAllél4 Hell. fil Hell. 410 - C A Direktør MSH.(Kl)hvns ny Tømmer- Handel) Hartmannsv. 70 Charlottl.® Hell. 2557 - Carl Direktør v. Hafnia Brygg. Tibirkeg. 152Sl|N4915y - C C Direktør Cand. jur. Svinget l 1[S] ffi Am. 4064 - CFMD irektørFrdbg.A llé883|V5833y - Charles Direktør PGKamms Alle 27s E |l Gh. 9867 - Chr. Direktør Bianco Lunos Allé 3‘ ® | V 9292x - Einer Direktor Paludan Mullers V 213 ffi Eva 3737 - Emil Direktør CFRichs V. 14 E Gh. 9925 Direktør Jægersbol g Allé l i 4Charlottl. « Ordr. 1007 r. Direktør Kronprinsensv. 311 E i Gh. 6114 - H E Direktør statsaut. Revisor Jagtv. 2293 K3 i Ryv. 332 - Henry E Direktør Paa Højden 16 Hell. f hemmeligt Nr. CDonnerup Direktør Svanevænget 4K M i Ryv. 2732 - Jens Direktør Zolas Allé 5 Søborg D Søb. 279 - Johs. Direktør (Norsk Farsforr.) Ole Ol­ sens Allé 24 Hell. J) Hell. 2651 - Johs. Direktør Strandv. 94 Springforbi Jl Skodsb. 80 - Johs. E Direktør Enghave PI. 74 3 D Eva 2246 - L Direktør Rudersdalsv. 44 Holte fl Holte 923 - M Direktør Classensg. 131SS $ 0 328x - Niels Direktør Under Elmene 14B8 [S] $ Am. 9414 4

Andersen N J U fh. Direktør K.DM. Steen Blichers V. V E |G h .6 9 9 3 - O A Direktør Vesterbrog. 17823 - OttoEDirektør R. DM. 0 - Voldg. 4B‘ E f By 4275 P Direktør F.ilkonergaardsv.8 3 flN2562 - P Direktør Høeghsmindev. 45 Gjentofte fil Gjent. 237 - Rasmus Direktør Gustav Adolfs G. 101løj fl 0 3367x - R Holst Direktør Cand. polyt. Annasv. 30 Hell. fil Hell. 761 - Svend Direktør Kastaniev. 5 Holte ffi Holte 884 - Vald. fh. Direktør Hofl’ineyersv. 71! | Damsø 2010 - Victor Direktør Alhambrav. I2 IS | Eva 1218 - Viggo Direktor GI. Kongev. 29 B23 jj]V47()7 - Vigo Direktør Rothesg. 63lo] |)2376y - A C Disponent Ved Lindevangen 84E JO Gh. 7656 - Aksel II Disponent Sonnerupv. 35 Brh. ffi Bella 251 - C W Disponent Finscnsv. 641E - Erik Disponent Korsgaardsv. 282Char­ lottl. |l hemmeligt Nr. - Holger Disponent Emil Slomanns V. 8r’E - Laur. Disponent P Knudsens G. 4423 D Sydhavn 73 - L PDisponent Ingerslevsg. 162° 3 å1V617y - Il Disponent Adolphsv. 33 Gjentofte JO Gjent. 1542 - Sv. Disponent Tuborgv. 64s Hell. |] Hell. 1754x - Sv. Disponent Vejrog. 14:1[ø] Jl llyv 4208 - Th. Disponent Nansensg. 243E Jl Palæ 254 -V M Disponent Torveg. 2S E - Holger Distriktsinsp. Damgaardsv. 11 Klpbg. Jl Ordr. 3532 - S A Dr. pliil. Vesterbyv. 12s Gjentofte -August Drejerm. Valdemarsg. 28 3 Bp. Oehlenschlægersg. 394 3 - L M Drejérm. Holsteinsg. 1 [øl Jl 0 4339y - II OA fh. Driftsbestyrer Arkivar R. For- aarsv. 44®Charlottl. Jl Ordr. 1433 - N C Driftsbestyrer Vodrollsv. 37a 3 ffi V 99x - O Driftsbestyrer Ledreborgs Allé l l s Gjentofte Jl Gjent. 1615 - Ole Driftsbestyrer Vesterbrog. 1782 3 ffi V28 - OF Dyrlæge Nørrebrog. 70 IH1ffi N 518x - Th. Dyrlæge Egernv. 4 E ffi Gn. 6612 - P M Ejendomshdl. Finlandsg. 21s (H f Am. 2314 F Ejendomsmægler Finsensv. 71 E ffi Gh 6980 - A M Ejendomsmægler Vesterg. 18 E ffi Cent. 10526 Bp. Bjørnsonsv. 12 Valby Jl Vb. 527 - EEjendomsmægler Parkalléen39s[ø)ffiRyv. 3916 - S Ejendomsmægler Jagtv. 79s El - Vald. Ejendomsmægler I E Ohlsens G. 131 I l ffi 0 8596 - Carl Ekspeditionssekr.i Statsanst. f. Livs­ fors. S-Boulevard 9223 Jl V 1392 u - C Klug Ekspeditionssekr. u. Stadsing. Dir. Høstv. 19 Charlottl. - Ejnar Ekspeditionssekr.i Post-&Telegrafv. Overretssagf. Solskrænten 10 Valby ffi Vb. 948 - J A A Ekspeditionssekr. i Finm. Cand. jur. Amageifælledv. 204 [Bl J| Am. 7061y -K V Ekspeditionssekr. v. Kbhvns. Byret Madvigs Allé 733 ffi V 1646 v - Rasmus Ekspeditionssekr. i Kbhvns Skat­ tedir. Birkholmv. 11 Vanl. ffi Damsø 771 - Svend O Ekspeditionssekr. i Landbrugs­ min. GI. Jernbanev. I4Valby ffi Vb. 266y - Tage Ekspeditionssekr. u.Patent- og Vare- mærkev. Cand.polyt.Ordrupv.961Charlottl. Jl Ordr. 757

Made with FlippingBook HTML5