Kraks Vejviser 1935 personregister

Eriksen II Wedel Kommunelærer Rødkildev. 52s m I! Gh. 7873 - .TKommunelærer Kildev. 10 Holte ®Holte 487 - J KHKommunelærer Kristiansholms ØKI - Johanne Kommunelærerinde Duev. 524El - MadsKommunelærer Kochsv.31s IB 4 V 8107 - Moritz Kommunelærer Aaboulevard ' 213 (3 4 N 327x - N V Kommunelærer Vagtelv. 12 El D Gh. 5251x - P A Kommunelærer Fuglsang Allé 8lBrh. fGh.6072 - U Kommunelærerinde Kastrupvænge 4 Kastrup 4 Kastrup 189 - J Konfekturefabr. Møgeltønderg. 81IS - Carl J Konfekturehdl. Middelgrundsv.l4ID f Am.3174y aj Kontorchef Christiansborgg. 23(S i By 6774 - A Kontrolør S-Boulevard 842 [0 J| V 8974 - W A Korrespondent Vigerslevv. 57CS Valby - Karen Korsethdlske Blaagaardsg. 231Hl - Erland Købmand Ahlmanns Allé 15 Hell. 4 Hell. 885v - J P fh. Købmand Dr. Priemes V. 4‘ IS 4 V 4539 - A Køkkenbestyrerinde Tagensv. Militær- hosp. El - Aage Landsretssagf. Amalieg.40 Kl |l Cent. 7953 Bp. Hortensiav. 14IS.||V1535 - ,1 K Lektor Cand. mag. Ehlersv. 32 Hell. J Hell. 5446 - Einar Læge st. Kongensg. 36,38 02 4 Cent. 9658 (Fred. 1-2) Bp. SkodsborgBade- sanatorium Skodsborg |) Skodsb. 196 - Karl Læge Reservekirurg Dalgas Boule­ vard 591 m | Gh. 4398 (127 2 -17 2 undt. Tirsd.) Postkonto 20366 Bp.Nyelandsv.772 1 | Gh. 4235 - Wald.Malerm.Nørrebrog.51C3Hl 4N3535y - Charles Manufakturhdl. Aarhusg. 95 1214 0 376y - Chr., fh. Kjøng Fabrik Manufakturforr. Kronpiinsensg. 16 E Jg Cent. 1324& 10324 Grundlagt 1774 - Chr. Er i ksen Manufakturhdl. Frm. Kronprinsensg. 16 E 4 Cent. 1324& 10324 (9-6) Chr. Eriksen Bp. Magnoliav. 12 Valby f Vb. 1925 - E Chr. &Co’s Eftf. v. A V Scliou Marme­ lade &Konservesfabr. Søborg Hovedg. 94 Søborg 4 Søb. 1614 - Axel Maskinforhdl. (Axel Eriksen & Co.) Borups Allé 1921El 4 Tg. 3445u - Axel & Co. Maskinforhdl. Farverg. 10 E 4 Cent. 14203 & 14260 - Knud Heegh Maskiningeniør Frederiks- sundsv. 120C2Brh. - N Maskinmester Ribeg. 4SEl 4 0 4212v - V Maskinmester Ingersv. 27 Charlottl. f Ordr. 3975 A &Co., Akts., Maskinsætteri Peder Hvitfeldts Str. 3 E f By 7345 - J P Mekaniker (Autoværkstedet Viben) Havdrupv. 75 Brh. - Marie Frøken Mensendiecklærerinde Ve­ sterbrog. 421IS i V 9138x - Hans Murerm. Entreprenør Læderstr. 15s E H By 1429 - J akob Murerm. (J A Mortensen & J Erik­ sen) Cypernsv. 15 ID *H Møbel-ADetailhdl. Prinsesseg. 13,15E 4 Am.5058y - CNaalemager Skarog. 33SS Jg Ryv. 1537 v *Ole Opdagelsesbetj. Ved Sønderport 174(D | Am. 1994 * Hugo Ostehdl. Howitzv. 65 (E 4 Gh. 6773 • G C Overassist. v. Statsb. Vigerslev AlléØO Valby H Vb. 1561x *Svend Poul Pr.-Lojtn. Maglekildev. l s IS *Jens Prokurist Bernstorffsv. 13A1Hell. 4 Hell. 4358 ~Rich. Prokurist Backersv. I33s [si Person-Register for København

III — 919

E rik— E r lu

Eriksen Harry Redaktør Nyrnbergg.20s Lsj Am. 6742 x - & Petersen, Akts., tidl. V Muller & Co., Akts., Rederi- & Befragtningsforr. Hol- bergsg. 3 E 4 Cent. 7488 & 10488 - Andreas Hansen fh.RegeringskonsulentK. Asylv. 4 Klpbg. 4 Bell. 356 - Fr. Rejseinsp. Fanøg. 11(SI JJ Ryv. 2364y - A RepræsentantMiddelfartg.420! ||04803x - Carl Repræsentant Toften 26 Brh.4 Bella 1216 - Erik Repræsentant Funkiav. 24s ID Jl Am. 4761 - M J Repræsentant Aaboulevard 78s El - Osvald Repræsentant Engv. 47* ID H Am. 7954 - Svend Repræsentant Humlebækg. 72 El f Tg. 2366x - C L Schack Revisor Finlandsg. 312 ID ®Am. 3635 y - Erik Amtoft Revisor Amagerfælled v. 452 ID 4 Am. 518x - P JMSagførerCand .jur.Vimmelskaftet 42A E£j Cent.4545 &4565 Bp. Maltegaardsv. 11 Gjentofte 4 Gjent. 2177 - Schack Sagfører Cand. jur. Nybrog. 32 E DCent. 14205 Bp. Aagade 1203El 4 Gh. 6882 - Wolther Sagfører N-Søgade 391 E flCent. 15339 &By 3339 - Svend Sagførerfuldm. Cand. jur. Ryparken 70s 121H Ryv. 1267y - N G Sekretær i Aktieselsk.-Reg. Cand.jur. GI. Kongev. 162 D2IS f V 5280x - A V Skibsfører Rebekkav. 342Hell. D Hell. 4291 v - A C Skotøjshdl. Amagerbrog. 164 ID 4 Am. 2136y Bp. Fortgaard Allé 28 Kastrup - Emil Skomagerm. Godthaabsv. 227 (E 4 Gh. 4090 Bp. Vanløse Allé 51[0 - H T Skomagerm. Lollandsv. 323 IB - Johan Edvard Skomagerm. Esbjergg. 78I21 - N Skotøjereparatør Nørrebrog. 156 El 4 Tg. 2354 Bp. Ølundsg. 82El - Jørgen Skræddermester Guldbergsg. 3 El | N 8209 Bp. Elmeg. 274El - Niels Skrædderm. Isafjordsg. 102 ID 4 Am. 2333 - H C Smedem. (J Eriksen & Sønner) Amagerbrog. 1191(Ml - H F Smedem. (J Eriksen & Sønner) Ama­ gerbrog. 1212(D D Am. 6806 - J & Sønner Smedem. Spaniensg.2(D 4 Am. 22 - O Smedem. (J Eriksen & Sønner) Konge­ dybs Allé 71(D - Chr. Snedkerm. Søndervangs Allé 36Valby Vb. 1968 olger Snedkerm. 1. Istedg.72IS 4 V9221x - ’s Th. Eftf. Snedkerm. GI. Kongev. 131 IS 4 Cent. 6015 - E Mfh. Stationsforst. Løjtn. Fuglevangsv. 31IS f N 8417 - J Statsskovfoged Lundtoftev. 306 Klpbg. $ Iljortekjær 5 - Gerda M E Tandlæge Nørrebrog. 312El - P Th. Tandlæge Nørrebrog.312HI |IN5853 - E Engelsted Trafikkontrolør v. Statsb. Hovmarksv. 28 Charlottl. jj Ordr. 1444 - N ATrikotagehdl. Ole Bruuns V. 15 Charlottl. - Georg Tømrerm. Anders Henriksens G. 64 Kl |! Am. 3548 - H P Tømrerm. Gasværksv. 7K-2 IS - V S Tømrerm.Øresundsv. 39 ID JgAm.3814 Bp. Genuav. 3 ID -K G Underdirektør Maglekildev. 144IS U Eva 736 - Axel Urmager Gothersg.95 Kl Jl By 1796v Bp. Ravnsborgg. 102El - Edv. fh. Urmager Kronborgg. 2 El - Ernst Urmager Borgerg. 2 Kl 4 Palæ 833 Bp. Ørnev. 464El 4 Tg. 1405v - F Urtekr. Sortedamsdoss. 49 C 1214 N 2919 y - H Urtekr. Carstensg. 27 IS ®V 2519 x - Kirsten Enkefrue Urtekr. Estersv. 18 Hell. | Hell. 703y

Eriksen C EViceskoleinsp.Dosseringen 30* E) D N 7045 - E H Værkfører Søtoften 39 Gjentofte ® Gjent. 1283 - Julius fh. Værkfører GI. Kongev. 88' 13 4 V 1140 - P Edv. Værkfører Svanemosegaardsv.il3 00 D hemmeligt Nr. - S E Værkfører Azaleav. 14 Valby Eriksgade’s Mejeri v. Johanne Andersen Eriksg. 15 (S f Eva 899 x Eriksson Gottfred Anlægsgartner Bregnev. 17 Gjentofte f Gjent. 1098 - Anna Assist. v. Statsb. Peder Skrams G. 16B« m f By 6080 - s C Eftf., J F Petersen Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. Valby Langg. 51 Valby H Vb. 1460 - Axel Ingeniør Cand. polyt. Amager Boule­ vard 1203 (D | Am. 7833 - J G Ingeniør Snerlev. 7 Lyngby - C Isenlå\ Smyrnav. 2 (D I! Am. 5789 Bp. Valby Langg. 49B4Valby - J O Radio forhdl. Ægirsg. 45 Hl i Tg. 2917 - Carl Skrædderm. Peder Skrams G. 16B1QD 4 By 6080 - A B Smørhdl. (Strandboulevardens Smør- forsyning) Rudolph Berghs G. 27 121 Erion ved Ede Jongh Amagert. 29 Kl JpPMæ 3040 Erland8øn Eva Frøken Bogholderske Borger­ bo 52 ID 4 Am. I467v - Alma FrøkenVedStadsgraven 18’ (DJIAm. 187 - Vilh. Fuldm.u.Magist. Sæbyg. I312) 4 Ryv. 3094x - Alfred Ingeniør Kirsteinsg. 7S121 - J P Karetmager MaglebylilleKastrup f Kastrup 283 J KommunelærerValbygaardsv.16Valby - Charles Kontorchef Amalieg. 262E 4)Palae 1773 - V Restauratør Rosenørns Allé 431IS 4 Cent. 15271 - Andreas Skibsreder Gross. R. Torden- skjoldsg. 14* Kl 4 By - G V Smedem. Gas- &Vandm. Saxog. 96 (S 4 Eva 2241 Bp. Hillerødg. 403El 4 Tg. 3048y - C .1 Snedkerm. Langøg. I l 3121 - J P Tømrerm. MaglebylilleKastrup 4 Ka­ strup 283 - Erland Urmager Viktoriag. 6 IS 4 V 9818 Bp. Bredahlsv. I l 3Valby 4 Vb. 3037x - H Urmager Vimmelskaftet 49E4By2009x Bp. Egilsg. 27A4 (D 4 Am. 7841x Erlandsson 1 O Gross. Klædelager Niels Juels G. 14 Kl 4 By 4288 Bp. Solv. 21E 4 Gh. 6115 Erlang Ingeborg Kommunelærerinde Ingolfs Allé 498 ID 4 Am. 1003 Erlanger O Frøken Manufakturhdl. Bjelkes Allé 2ASEl ErlangsenM J Arkitekt Vesterbrog. 811IS Cent. 2732 aul Emil Slagterm. Vesterbrog. 81 IS 4 Cent. 2732 Erle J M Ingeniør Cand. polyt. Erik Menveds V.42® 4 N8372 - W G Kunstmaler Thorsg. 584E)4Tg.4049 Erlenbeck Olga Enke e.Gross. Købmagerg. 573Kl 4 By 5249y Erlind Henry Disponent Strandboulevarden 15 11 m Erling Bianco Købmand Jægersborg Allé 41 Charlottl.4 Ordr. 740 Bp. Lindegaardsv. 21 Charlottl. ®Ordr. 1597 Erlinger Paul Tegner Valkendorfsg. 133Kl ®By 5855 Erlltz Eleonora Frøken Assist. i Nationalb. Virginiav. 102 IE 4 Gh. 9697 - Povl Baneingeniør Cand. polyt. Torveg. 35>Kl 4 Am. 8093 - L Enke e. Kontorchef N-Voldg. 82Kl 4 By 1408x Erlund Olaf Prokurist N-Søgade49sKl 4 P alæ 3634y

Made with FlippingBook HTML5