Kraks Vejviser 1935 personregister

EckhausenKay Musikdir. Sundholmsv. 534[5] g Am. 375 v EckmannOELanerinde Balders PI. 3‘ El Edby H Herreekviphdl. (Axel Ekman) Ved Kløvermarken G1[y] g Am. 40' 0 Edda v. Borge Clausen Manufakturhdl. Rant- zau-g. 23 (Hl g N 2953y Eddelien M Froken Komiminelærerindc Sirandboulevai'dcn 274[o! g 0 1511x - O Kontorchef It. Rosen fehits Alle 3 Gjen- tofte g Gjent. 164 Eddy I) KlkoIIcktriceS-BouIevardlSO1(3gV 9097y Edelberg ,T F Overingeniør R.IIultmannsv. 10 Hell. g Hell. 2350 Edeling Carl Gross. Hoyrups Allé 2:’Hell. g Hell. 5179y - Ilaakon Tegner Tryllekunstner Elme- lundev. 92Brh. g Bella 140 Edelmann Thod Billedhugger MA. R. Bredg* 65ASE g Palæ 489y - Elisabeth Frøken Bogholderske Carit Et- lars V. Hi8 [3 g V 210 v - Ch.Bogtrykker(Thorsøe01sen&Co.) Hol­ ger Danskes V. 793E g Gh. 983v - Richardt, Akts., Gross. Papirhdl. Borgerg. 108 Kl g Palæ 3820 - R S Gross. Carit Etlars V. 16s (3 - Chr. Maskinmester i Flaaden DM. Grenaag. 51lal g 034 l9x - Isak Slagterm. Borgerg. 0 K g Palæ 496 s JBp. Hol teg. 121(S) Edelskov’s 'I uristtrafik Kronborgg. 2 El g Cent. 13911 - Emil Vognmand Kronborgg. 2 El Edelsteen S elektr. Install. Lysskiltefabr. Vestmannag. 2 Is) g Cent. 11109 Bp. Berg- thorasg. 93 fsj g Am. 2078y Edelstein Anna Froken Havneg. 193K g By 3422 - Hans Overretssagf. Translatør Skinderg. 23 Kl g Cent. 13414 Bp. Øverødv. 24 Holte g Holte 48 Edelsten B Ingeniør cand. polyt. GI. Kongev. 143' [3 g V I714y - Philip Læge GI. Kongev.1431® g V1714y - H Motorcykleforhdl. Kørelærer GI. Koneev. 7(i (3 g V 9990 Edelweiss V. E Rasmussen Blomsterforr. Ljngbyv. 222 Hell. g Ilell. 5528 Edens Rud. Rejseforer Smalleg. 242E g Gh.867y Edfort II Gross. Monrads Allé l 1Valby g Vb. 3335 Edholm H Bankfuldm. Strandv. 942Hell. f llell. llOOv Gross. Norrebrog. 49 El g N 6742 Bp. Norrebrog. 1692El EdideWitsch K Guldsmed Kobmagerg. 61 Kl g By 3375 Bp. Nordbnrgg. 123ÉD Edinger P Fog Tram-lator Overretssagf. Norreg. 39 K g Cent. 8525 & 8595 Bp. Tranegaardsv. 5b2Ilell. g Hell. 388 - Erik, Agnes og Gorm, Brodersens Allé 10 Ilell. g Hell. 1450 Edinger-Jensen S Frøken Modellor Marien­ dalsv. 29A E g Gh. I430x Edita, Akts., Trikotagefabr. Bredg. 25E E3 g Palæ 2312 Edlef8en Johannes Gross.(Dana,Ost en gros) la Cours V.6» E g Gh. 4483 Edllch Sophie Enke e. Prokurist Falkoner Alle 883E g N 7100 - Anna Frue L I Brandes Allé 8313 g N8354 - Henriette Frøken L I Brandes Allé 83® g N 8354 Edlund Mathias Overretssagf. GI. Mønt 2 Bl g Cent. 8461 Postko nto 29660 Bp. Carit Etlars V. 134 (3 g V G098y Edmer Ellen Frue Damelingeriforr. Dronn. Tværg. I l 1E g Palæ 2118 - L Produkthdl. Gross St. Knuds V. 27' ® Edmund Carsten Læge V-Boulevard 27 [3 § Cent. 6375(1-3) . - E Prof.Dr. med. Øjenlæge R.V-Boulevard 27‘ E g Cent. 0375 (lM 2 y 2,2-3) Bp. Aæ boulevard 292El g Cent. 13930 Person-Hcuister for København

D e r i — E r im u

I H ■ - 908

Døring Karen Kontorchef Jrgtv. 1274El - 1) Købmand Jagtv. 1274[Si |t Tg. 30lGy - Martha AIoJehdlJGaliyjFælledv.Pass.d'lN] Dørlukker- Vicrkstcdet, Argo vod F Rasmussen Kobmagerg. 2(5 [S g Palæ 4355 Dørr Harriet Postassisf. Maglekildev. 22tv] g V 281v Dørries W Fabrikant (Pera-Coinpany) Vik- to’iag. i)1[S Døssing.I G Kordegn v. .Tostiskirken Molle Allé 5' Valby $ Vb. 3l57y Døvstummeforeninger, se Emnelisten paa gule Blade foran i 2. Bind n. Foreninger B8 Døvstumme Institut iKbhvn., Detkgl., Ka- stelsv. 58 M g 0 321 se Afd. V Real-Re- gister u. Døvstummeanstalter Døør Chr.A Blikkenslagerm. SohorgHovedg. 75 Soborg Ebbe Arild S Cand. phil. Kommunelærer Prinsesse Maries Allé 73IS D V 1125 x - G A T Enkefrue Herluf Trolles G. 7* K - Johannes Kreditforeningsdir.DanasPl.il1 (3 g V 870 y - Peter Hansen Tømrerm. Dorceg. 74[S] Ebbedahl Carl Bogholder Vesterfælledv. 412 (S g Eva 1893 Ebbedal S Paalægsforr. Valby Langg. 07 Valby | Vb. 8(54 Ebbehøj Chr. Ingenior Kongeledct 15 Char- lottl. g Ordr.2725 Ebbesen N Arkitekt Svalev. 33 Ueli. g Tie11. 2319 - Kay Bankbestyrer Onsgaardsv. 22Hell. g Hell. 1735v - P M Cand. mag. Vendersg. 234E - Vald. Ejendomsinsp. Gunlogsg.l3OflAm. 20(53 x - Andrea Enkefrue Sundevedsg. 7213 - Helga Enko c. Ingenior Danasv. 3JB1(S g Eva 2954 - E b b e s e n &C o.’s F a b r i k e r N-Fasanv- 2l7El g Cent. 4520, Tg. 17U0 & Te. 1717 Postkonto 2782 - D Frue Ordrupv. 09 Charlottl. - G Frue Fuldm. Kochsv. 3 1 - IV} § V 2188y - Aa Cross. Strandv. 82EDg Ryv. 324 - H de H Ebbesen & Sen Gross. Isenkr- Dronn. Tværg. 25 1K) g Cent. 845 Postkonto 2790 - Axel Ingenior Cand. polyt. Øresundshøj 10 Charlottl. $ Ordr. 114 - Harald K Ingeniør Cand. polyt. Roselillev. 40 [si g Am. 1518 - J de H Isenkr. (II de H Ebbesen &Son) Skovv. 24 C.jentofte g Ordr. 1630 - V Kasserer Ilellerupv. 41* Hell. g Ilell. 4401 - Aage Kommunelærer Strickersv. 104 [s] g Am. 7934 x - VA R Kontorchef X-Fasanv. 33 B’ E - Oda Frøken Korsetforr. Falkoner Allé35E g Gh. 32 - Frederik Maskiningeniør v. Statsb. Cand. polyt. Kjeldsgaardsv. 444Valby $ V3245 - Rich. Mekaniker Craabrodret. 0 (S $ By 4645 Bp.Bjonisonsv. 37 Valby g Vb. 714 x - B Frøken Ovorassist. Ordrupv.09Cliarlottl. g Ordr. 1475 - X V P Overbetj. iStatspol. Brombærv.OE f Tg 5218 y Ebbesøn Andersen & Co. Gross. Kolonial Ny- breg. 24 K g Cent. 3211 & By 4511 Post­ korito 2294 E. B. E. ved Chr. M. Næsted Damekonlek- fektionshdl. Fredcriksborgg. 20 IS g Cent. 2620 Ebeling Frit/, Gross. Amalieg. 393Kl g Palæ 2340 Eberhardt Jenny C Prokurist Roarsv. 171El Eberlein Laura Enke e. ToldkontrolorAagade 1144(ED|! Gh. 4000v - Svend G Overassist. i Sparek. f. Kbhvn. og Otnegn Mariendalsv. 32D4E gGh.2500 Ebørlin E CAnnoncebureau Dronn.Tværg. 43 Kl g Cent. 11933

Eberlin C ConradtFnie dronningen 3A2E g Pala* 489ly Ebert Aug. Bogholder Bagsværd v. 18 Lyngby - Albert Kjendomsinsp. (Jngarnsg. 251[sj 5(1Am. 5133x - Harald Forretningsbest. Tfvidkildev. 30’E - Hermann Gross. R. Clir. d. 2. PI. 9 [S] g Am. 290 - Howard Kaifehdl. Holinbladsir. 50 tBJ g Am 325 - Emil Revisor Ellemoscv. 71 Hell. gGjent. 1245 Eberth Vigero C Direktør Luudevaugsv. 2 Hell. g Hell. 40 - A J Fabrikant N-Farimagsg. 192E g By 2711 y - Karen Frue Ahlmanns Allé 33 Hell. $1 Hell. 1295 - Thorkil Ingenior Direktør' Nybrog. 121E g Cent. 925 Bp. Maglemosev. 40 Charlottl. g Hell. 4141 - C Overretssagf. Direktør Nybrog. 12E g Cent. 925 Bp. Raagev 14 Hell. g Hell. 2103 Efoling Willy Fabrikant IJlrikkenhorg Allé O2Lyngby Ebsen J P Bogholder Lystrnpv. 12 Brh. Ebskov Charles E Læge Norrebrog. 2202 [SJ &Tg.3876(12V2- l V 2) Ebsten Helga Frue Vodroffslund 24(3 g Eva 2147 Ebøtrup Augusta Enke e. Slagterm.S-Boule- vard 982[S $ V1898x - Margrethe Enkp o Forretningsf. GI. Kongev. 152A1(3 g V 7882 - F Gross. GI. Kongev. 152 A* 13 - 1A FrueKlkollektriceLykkesh.AUélA2® - Jacob & Svend Hein Maskinva'rkst. Oehlenschlægersg. 21 El g Eva 2155 - H Overretssagf. Norreg. 0 Kl $ Cent. 3453 &3454 Postkonto 23210 Bp. Rosenv. Hovedv. 31 (H g 0 0942 - MarieBcrgEnkefrueSckrctær i DeDanskc Husmoderforen. Tietgcnsg. 041(3 g V 9318y - GeorgV Slagterm. Istedg. 71 E g V 905y Ecce Ego ved O & Paul Wulll'Cigarhdl. Brolægge str. 14 03 g Palæ 4233 Echardt [Se ondv. Eckardt] - Bernhard Bogbinderm. Knabrostr. 14 E g By 5414y - A M Papirhdlske Østerbrog. 45[@]g 04u4v Echwald AlbertBagerm. (A Echwald & Søn) Codthaahsv. 10* E - Arnold Bagerm. (A Echwald & Son)Godt- haabsv. 101E - A & Son Bagerm. Godthaabsv. 10 E 1) Cent. 80-15 - J Malerm.Roarsv.213E g Gh.3679v Eck A JRepræsontant Strandboulevarden o(p o Eckardt [Se endv. Echardt] - Kaj B Cand. phil. Pile Allé 12 Holte - Marie Enkefrue Strandv. 130 D3Hell. - Aug. Gross. Fridtjof Nansens PI. 5 ® g Cent. 12760 & Priv. g 0 8929 - Chr. Gross. Cand. polyt. (Georg Eckardt) Østbaneg. 5l El g 0 5209 - Geor g Ec k a r d t Gross. Fabrikant Ma­ nufaktur en gros Frm. Kobmagerg. 60 E f Cent. 5356. 5357 &5377 Ingenior Cand. polyt. Rypev. 5 Hell. g Hell. 2505 Eckardt-Hansen IIG Ingeniør v. Orlogsv. R. Vildandeg. 81|K) g Palæ 4634 - G V Marineoveringenior R. Kildevældsg. 873l2l g Ryv. 1228 Eckardt-Møller Gudrun Froken Duev. 521E g Gh. 5133x Eckberg Joh. Ludv. Overbetj. Artilleriv. 484 (H | Am. 9008 Eckeberg F C Malerm. Vesterbrog. 27CS(3 g V1627u Eckel Katty Korsetforr. Frm. Falkoner Allé 88 E g N 874 Eckermann A Dekoratør N-Fasanv. 1918[Nj g Tg. 539v

Made with FlippingBook HTML5