Kraks Vejviser 1935 personregister

Al li—Amag

III — 778

P e r so n -H e flisle r for K ø b en h a v n

Alling A Gross. (Alling & Co.) Reverdilsg. 10s 0 & Co Gross. Reverdilsg. 100 J®Eva 810 - C K A l l i n g Ingeniører Maskinfabr.Frm. - Puggaanlsg. 4, 0,8 S $ Cent. 3071 - Frants < 'ompany.Akts.,lngcniorforr. Bak- kcdalI<>llell.j!(ijent.2 1‘24 Postki.nto21076 - Herluf il alorm. Noras Sidev. l s Charlott!. $ Ordr. 18b8 - Erik Repnvsentant Reverdilsg. 10s 0 - V F Repræsentant C F Richs V. 641[ø 31 Gh. 37«7x AllowA H Fabrikant (Allow & Jappe) Norrebrog. 38A [R] - & Jappe Herrelingeri en gros Klosterstr. 23 00 gi Falæ 34'iii Postkonto 28623 Alm Theodor DirektorEngskiftev.DIølDRyv. 3203 - Alfred Skrædderin. Bredg. 33 El f) Palæ 3730 Bp. Fred. d. 0. Allé 11®0 $Gb.578u • I L Skrædderm. Norrebrog. 172IS - Osmund Skrædderm. Frcdericiag. 12 El j® Palæ 820 Bp. Polensg. 453(U Alm-Larsen O Gas- el Gross. Emdrupv. 28 [øl j®Ryv. 4357 Postkonto 30.157 Bp. Gudrunsv. 24 Charlottl. J®Ordr. 3195x - S Gross. Ny Toldbodg. 11 [Kl J®Palæ 1175 Bp. H Schneekloths V. 3S [0 Almdal A K Enkefrue St. Markus Allé 5 40 H N 3480 - C Gross, Frederiksbergg. 30 E fil Cent. 5003& By 3505 Postkonto27208Bp.Boatev. 53Valby*D Vb. 2930 - Hans Pianist Musiklærer Vodroflfsv. 2S3 IS D V 7038 - Alfred M Skibsmægler Godthaabsv. 14-’[ø 1 Gh. 8320 Alme Else Fotograf .Tagtv. 25 LNj j®Tg. 664v - Carsten Gross. Mathildcv. 10 [0 J®Gh. 1274y Almegaard Andr. fh. Overlærer R. Beatcv. I2 Valby $ Vb. 655 de Almeida Paulo Coellio brasiliansk Gesandt Kri tianig. 21 [ø] |®Cent. 7708 Almer Chr. Bogholder Valby Langg. 2781 Valby J®Vh.3790 - C Korrespondent Frilands Allé 20Valby j® Vb.871 AlmindMagnus clektr. Install. Ingeniør Solv. 42 [ø D Gh. 4843 - Marie Enkefrue Dalgas Boulevard l s E - Margrethe Frue St. Thomas Allé 32 (S $ Eva 2o44 - Sigrid Frue Svanholmsv. I 10 - Chr. Gross. (L Kanneworff's Eftf.) Bredg. 22(El j®Cent. 0470 - F A Hovedkasserer Jagtv. 123 [N] j - Georg Konfekturehdl. Enghavev. 57 0 $ Eva 781y Almindelig dansk Gartnerforenings gensidige Ulykkesforsikrings-Selskab Puggaardsg. 11 0 S! Cent. 8530 & 11080 Postkonto 290 - Al mi nde l i g Gr u n d e j e r f o r s i k r i n g , Akts., V-Voldg. 1IJU[vj | | Cent. 4358 & 4359 Postkonto 872 - Kreditoplysning, Akts. Raadhuspl. 45 0 J® Cent. 9024,9025 & 13(i24 Postkonto 20724 Almindelige Handelskompagni, Det, u. Li­ kvidation, Akts., St. AnnæPl. 20 [Kl J® Cent. 890 - Hospital, Kbhvns Ryesg.15 HQ$) Cent. 1543 so Afd. V Real-Register Almkvist N P Skrædderm.Nansensg. 39 E j® By 745x & * Almqvist Joh. Gartner Ibstrupv. 27 Gjen­ tofte § Gjent. 1121 - J G Ledningsm. Allég. 20 B 2[ø Jl V 7519

Almqvist K J Tegner Forfatter Laurav. 234 Valby Almuevævestuen v Aslaug Finsen Hvidkildev. lt 5 ø |,l Tg. 5247v Almø Gudrun Frue Manog. 4SHil $ Ryv.604 Alnøe S P AI Fuldm. v. Statsb. Dunt/.foldts Allé 122Hell. J Ilell. 374x Alrik Aksel Teuner Knabrosstr. 25- [K] Alrøe Michael Fiskehdl. en gros Amagerbrog. 2342 13 D Am. 1962 Als A Bogholder Hordumsg. 43' 0 J®Syd­ havn 102y - Rudolf Direktm Frdbg. Allé 68' 0 - L Gross. st. Kongonsir. 75 E Pala; 4581 - Ludvig Gross. Ancmon v. 501Gentofte - Rudolph, Akts., Kulimport V-Boulevard 15 0 J| Cent, 9324 & 9320 - V Jh. Kul- & Koksforr. Ragnag. 18 [ø] $ Ri v. 1800 - Erik Repræsentant Aagade 1083 [S] - C J Viceskoleinsp. Hyldegaardsv. 30 Charlottl. J®Oidr. 1889 Als-Jensen A Fruelrmingersg. 153(0]J[I08637 Alsbjerg J EAgenturfor r. Skydebaneg.1230 AlsborgWilli. Blikkenslagerm. AF BeyersV. 14S[ø Jj Gh. 930 x Alsfelt F Fuldm. Fortunv. 41 Charlottl. jp Ordr. 023 Alsiger AC Tømrerm. Frederiksgaards Allé 2 [0 jp Gh. 2708 Alsing Cathinka Enke e. Overmaskinmester I E Ohlsens G. 22(øl J®0 2926 x - Louise Enkefrue Strandv. 110 A3Hell. « Hell. 2127 x - Anna E Frøken Nyvej 1 A2 0 J®V 0070y - & Kapel Gross. Kolonial on grosNorreg.36 E j®Cent. 654 - AdlerIngeniorJagtv.il1Hl J®Gh.2730 - Poul Kontorchef Griinersv.3 Holte $) Holte 1120 - Svend Landsretssagf. Amagert. 24 E j® Cent. 12048 - Harald Revisor Herman Triers PI. 340 - Inger Sekretær i stat. Depart. Cand. polit. Martinsv. 51[v] $) N 595y Alsinger Sven Sogncprsrstv St, Andreas Kirke Ø-Farimagsg. 322(øl $} 0 0053 Alsleben Louise Enke e. Maskinfabr. Ha- raldsg.l1Hl Alslew 1\ Direktør St. Kjelds PI. 3 [øj Alsted Erling Gross Øvcrodsv. 9 Holte $ Holte t-30 Bp. Kirsebær Allé 9 Holte X' Holte li 35 - Chr S Ingenior Cand. polyt. Holstebrog. 10 ' [øl J®0 5704 y - .1 Jørgensen Kapt. i Fodf. Kirsebæi Allé 9 Holte - Gunnar Læge Tron dhjemsg.5b"SS gi 07770 Alster Poul Øvcrretssagf. Nybrog. 22 E i® Cent. 13528 Bp. Sassv. 8' Gjentofte Alstrup Else Blomsterhdl. Østerdalsg.VØsJ J® Am 7913 - M Bogholder Jyllingev. 291Vanl. j®Damso 2782 - HCand. phil. fh. Kommunelærer C FRichs V. 99 A3lø $ Gh. 5250x - C C Direktm Reet sog 23[O] j®Ryv. 4278 v - EmilieEnkee.Guldsmedem.Ribeg.10A8SS - Lydia Enkefrue Sponr ecksv. 1 Gjentofte - Marie Enke c. Redaktor Foraarsv. 18 Charlottl. - II G Forretnings!. Valby Langg. 841Valby Jp Vb. 3305 - Urla Fo' valter Forfatter Hellcrupv. OO3 Ilell. $ Hell. 4173x - Th. Andersen fh Generaldirektør K. DM. Strandv. 1492Hell. $ Ilell. 5115 - CAndi rsen Hoved Iægholder Tranegaardsv. 53s Hell. D Hell. 3529x - Poul Kontorchef i Statsa nst. f. Livsfors. R. Grundtvigsv. 1520 gi Eva lhG2 - Rich. Overassist. Strandhoulevarden 954løl - Alice Pro urist Bronshojv. 2 Bs Brh. - V Andersen Prokurist Mathildcv. I l 1[0 - Svend Sekretær i Fimn. Cand. jur. Hov- gaardsg. 74[ø] J®0 7335 - Carl Skuespi lin Frdbg. Allé 3420 - Karna Tandtekniker Vesterbrog. 12030 - H Tæller i Nationalb. Jyllingev. 291Vanl. J®Damsn 2782

Alstrup-Jensen Z Tomrerm. Bangsbov. 70 Vanl. Alstrøm Christine Frue Willemocsg. 123[øl j®01508 v - Erik Gross. Willemoesg. 12 [ø] j$ 0 8293 Alsvold C Frue Brodcrskabsv. 19 É J®Gh. 1735x - E Skrædderm. Borgmestervangen 82[Ni g Tg. 2368 Alsø Ilolgcr Underdirektoi Ingenior Slotsv. 55 Charlottl |[) Ordr. 3011 AlseeAxolFabrikinsp.Cand.poJyt. Enighedsv. 9 Charlottl. j®Ordr. 310 - Oscar Ingenior Cand. polyt. Enighedsv. 9 Charlottl. j®Ordr. 1861 - Aage Tommerhdl. Taarba;k Strandv. 163 Klpbg. $ Bell. 327 AltaWine Impo't ved Kaj Uldaler Holm- bladsg. 23 [s] J®Am. 3936 Altar ved Kaja Larsen Finsensv. 37 Lø Alten J B Ritmester Kmjkr. Jægersborgv. 38 A Lyngby $ Lyngby 1367 Altenburg OH O Enkefrue N-Voldg. 623E D By 2067v Altermann L Assurandør Joakim Larsens V. 2410 Jj Gh. 1820y - Leiser Skrædderm. (Familiebeklædnings- Magasinet) Gladsaxev. 74 Søborg J) Sob. 570 Althoff H Blomsterhdl. Rorholmsg. 195E Althuon Arthur Driftsbestyrer Borups Allé 83Hl £ Tg. 3095 - Althuon & Nielsen a f 1929, Akts. Special-Masknifaljrik for Bregnener, Mi- neralvandfabr. etc. Fabrik Gl.KogeLandcv. 59j®Cent.l4867 Kontor Vesterbrog. 123 0 j®Cent. 9704 & 11704 Altid hurt:g v. EPetersen Budccntral Studie- str. 23 E j®By 7615 Altidklar Vinduespolerings Compagni ved Brodr. Moller Præstøg. 14ESj®Cent. 8413 Altmann Thorv. G Skrædderm. GI. Korgev. 143 Ø J V 1714 x Altorp F VOverassist. u.Magist. Riugko- bingg. 72SS j®O 9289il Altransport ved Ove Pedersen Flytteforr. Fisk« damsg. 29 (øj J®0 5615 Altrico, Akts. Toldbodg.lOE J®Cent. 14402 Postkonto 28402 Altschul M Bogtrykker Guldbcrgsg. 9S [N] ® N 4863 y - Isak Gross. TIothcrs PI. 131 IN] - J Gross. Manufaktur en gros Nøkkerosev. 8' (NJ D S-d). 1228 Alvad C Frue Vesterbrog. 1012 [v] j®V 9398 u - Jens Ovcrrctssagf. Vesterbrog. 1612 0 D V 4766 Alvar Hjalmar Tandlæge Einar Ilolbolls V. 8 Charlottl. j®Hell. 1006 (ld-4) Alved Aksel Malerm. Hothers PI. 72®1 AlvingTh. Direktor f. Zoologisk Have R.Ros- kildev. 30 10 j®Cent. 0825a Alvins Stenografi Linnésg. 22 [Kl gi By 82 Amager Afskrivningsbureau v. Elisabeth Skovbo Stenlandsv. 3 0 g Am. 4203 - Akkumulator Central ved Karl Helmer Jensen Middelgrundsv. 0 Ø j®Am. 8248 - Annoncehureau. Akts., Amagerbrog. 32 [El j®Cent. 12404' Postki nto i’Of84 - Auto- Central v.CJ Willumsen Sverrigsg. 1 is| D Am. 3018 - Auto Elektro v. C & P Johansen Tyrolsg.3 m Ål Am. 1487 - Auto-Garaver v. P Chr. Madsen Amager- hrog. 199 [0 g Am. 4400 - Auto- &Motorcykle V.ærksted ved Brodr. A& W Petersen Amagerbrog. 91 [sj ®Am- 8929 - Autopark, Akts., Sundholmsv. 59 [s] ®Au>- 4664 - Baruevognsfabrik v.Martinus Hansen Bri- gadev. 5 [s] g Am. 7524 x - Barsels- cVSygeplejebur. v. Helga Steens- gaard Amagerbrog. 00 s| J®Am. 3130 & Am. 8730 Postkonto 25019 - Bazaren v. 1’Sondergaard Sæbe- & G&' lanterihdl. IIolmbladsg.28 (IS |)Am. 360D

Made with FlippingBook HTML5