Kraks Vejviser 1935 personregister

Cliri

P e r s o n -R c y is lc r fo r K ø b e n h a v n

I I I ... 8GB

Christensen Chr. Forretningsf. Wcborsg. 41 E $105307 - E A Forretningsf. S-Fasanv. 3!)1E $Gh. 581Ry - Erhault. Forretningsf. Nitiv. 113[K; - TT Forretningsf. Ved Amagerport. I42[s! $l Am 3139y - lians Forretningsf. Bavnevangen 8 Brh. $ Bella 1292 - Helmuth Forretningsf. Ved Skansen 5S [S] $ Am. 0324x - Henrik Forretningsf. St. Jakobs G. 183 E - Jacob Forretningsf. Kildeskovsv. 34 Gjcn- tol’te $1 Gjent.. 13u8 - Mikkel Forretningsf. MB. N-Voldg. 152[Kl $ By 3234 - Ot t o F Forretningsf. Rebekkav. 40s Hell. - Paul Forretningsf. Bronshojgaardv. 231 Bth. - Robert Forretningsf. Herluf TrollesG-4'K] - Svend Otto Forretningsf. Heinesg. I3{Nj - Wald. Forretningsf. llesselog. 71E 8 l.‘yv.4170x- - ViggoForretningsf.Oldfnxv 8’[N)8Tg 5843 - Viggo Forretningsf. f. Tjeneiforb.iDanm. Kairinodalsv. 30B Vanl. $1Damsø 2009 - IV Krobne Forretningsf. SyvensAIle 84[sl - E ,1 Forretningsma’gler Kornblomstv.5r' E - Jul. Forstander Dosseringen 01[Ni 8 N8080 - Marie Forstander for Husassistenternes Fagskole FM. Fensmarkg. 05,07 |N] $Cent. 0774 - Marthine Forstanderinde Taarnborgv.101 (S $1V 2710U - Nanna Frok< n Forstanderinde Hojbro PI. ' l!)3 m $ By 5250x - Aage Forvalter Snndbolmsv. Sundholm [s) $1 Am. 02! ly - Anker Forvalter Hoyrups Allé 7S IIoll. 8 Hell. 2001 x - Arne Forvalter Rcérsøg. li)1E $ Jiyv. 1020u - C O Forvalter Kronprinsesse Sofies V. 43s E | Gh. 9758 - Emil Forvalter Gunlogsg. 101[s] - G Forvalter Grækenlandsv. 20B [BO8 Am. 8323 - Henrik Forvalter Rosenørns Allé 68s [V] - Il Holger Forvalter Lojtogaardsv.Amager Travbane Kastrup - Kaj B Forvalter Englandsv. 24[S]8Am.988 - N FVfh.ForvalterStrandv.45Ej£Ryv.482y - SC ForvalterHellcrupv75* Hell. $)Hell 920 - Svend Forvalter II joitholms Allé 53[N] - Aage Fotograf Tullinsg. I3C£] $1 V 4529 - Constance Froken Fotograf Vcsterbrog. 117* E $) V333x - Eugcnie Fotograf Amagerbrog. 81 (SJ 8 Am. 1966 - N Chr. Fotograf Willemoesg.852 E$|0711 - Joh. Foto- &Musikhdl. st. Kongensg.32 El $1Cent. 7305 Bp. Danas PI. 16' [2 Filial Falkoner Allé 53 E 8 Gh. 1042y - ’s H E Fourageforr. Krsthvns T. 2 Kl JD Cent. 2734 - Ch. Fragtmand Vognmand Broholms Allé 16 Charlottl. 8 Ordr. 2530 - A Frue Frisersv. 10 Charlottl. $) Ordr.2590 - AFrue Wilh. Smidts V. 14 Gjentofte $1 Gjent.777 - AdolpheFrue Hovcdvagtsg.4e0Sl $}By7339 - Carla Frue Amagerbrog. 121E $)Am.579v - Christine Frue Revent,loxvsg. 12312 $) V 9474v - Dorthea Frue Ahlmanns Allé 131Hell. $1 Hell. 5177 - E Frue Ringstedg. 42E 8 0 8947x - Hilda Frue Pile Allé 35s |P| 8 V 7742 - J Frue Kanslerg. 102E 8 O 1383x - Johanne Frue Læderstr. 94El - K Frue Stcenstrups Allé 34(2 $) N 6895 - Karen Frue Classensg. 354E $' 0 1892u - M Frue Femte J uni PI. 81E $j Gh. 8218 - M Frue II artmanna*. 65 Charlottl. J) Hell. 2796 - M 0 Frue Rebekkav. l s Hell. - M V Fruo Falkoner Allé 132E 8 Gh.G084 - S Frue Harsdorffsv. 11 12 $1Eva 3048 - Valborg Frue Ole Bruuns V. 12 Charlottl. 8 Ordr. 917

Chistonsen N .1M Fabrikant Ny Adder. 42fKl - Oscar Fabrikant(NordiskStrudsfjerfabrik) Tlvedcv 11 Brh. 8 Bella 24!) - Peder fli. Fabrikant Solitudev. 131[N] - S Fabrikant TTellerupv.3 Hell. 8 Hell. 201 & Ueli. 32*5 - S A Fabrikant Valby Langg. 272'* Valby - S Mund] Fabrikant Ilarsdorllsv. 8 [3 8 Cent. 3314 &V3314 Bp. Strand v.2013IIcll. $ Hell. 3344 - T C Fabrikant, Vestcrbrog.OS A- [V] - "VVFabrikant Roskildev. 3!) Valby $ Cent. 11135 & Vb. 1023 - VE Fabrikant (Nordisk Strudsfjerfabrik) Hvedt'V. 11 Brh. - V F Fabrikant Blog<]amsv.lOK[Nl8 N2353y - K P Fabrikforvalter Brysselg. 34[g] - Alfred Faktor v.BorlingskcTidcnde Duev. 101 EE98 Uh. 4514 - E A V Faktor Vennemindev. 22SE 8 Ryv- ]585v - B Farverni. Tagen sv. 813 [N]J} Tg. 3776 - LQ& Son Fedevareforr. en gros Rodbyen Flaskehallen 20.21 LY) J} Cent. 470!* - E Fiske- & Vildthdl. N-Frihavnsg. 4 E £ 0104 ogRosenv.AllélO ED$}Cent.20G4 Priv. $ 0 5741 - JohanFiskehdl.Frcderikssundsv.l4ISJ$Tg. 0082 Bp. Heimdalsg. l l s [SI 8 Tg.2274 - [Fiskehandlere se till. Al cl. VII Fag- llegister] - J T Flyttoforr. Peter Bangs V.3fis [EJ^Gli. 9091 - Carla Fodlægc Elmeg. 2 [Hl 8 N 4407y - Carl CForfattnrfli.Oross.Frcderikssundsv. 106BSLNJ flTg. 5112y - Alfred Formand f. Gnbl-, Solv- og Elek- troplctarb. Forb.Godthaabsv. 34SPVanl. - Axel Formane) f. Droske ChaufT.Fngf.Mun* kensv. !)'[£] 8 Tg. 4382 - C M Fomiaiid v.DFDS. Ilolmbladsvængc 9S [&$> Am. 230!) - N C Formand f. Klejnsm. Fagforen. Øre- sundsv. lo2[si JOAm. 5141 - Niels Formand Harrcstrup A116 81Valby I Vb. 578 - P Formand f. Havnearb. Fællesforb. Bo­ rups Allé 231 A1 M |) Tg. 2!)85 - R Formand f. Skorstensfejersvendenes Fagf. Leifsg. 192[sj 8 Am. 4571 v - Vilh. Formand f.Smedo-ogMaskinarb.Fag- foren. paa Spccialfabr. Sekretær Guld- bergsg. 93[S1|)N61. y - Chr. Forniklingsanst. st. Rongensg. 108 Kl D Palæ 2798 - E Forpagter Kastrupv. 247 Kastrup 8 Ka­ strup 110 - V Forpagter Nærumv.Ørholm Bondegaard Holte 8 Holte 205 - A J Forretningsbestyrer BlaagaardsgAA1 iS) - Boris Forretningsbestyrer Finsensv. 128 E 8 Damso 1386 - Bruno Forretningsbestyrer Njalsg. 503(S) J) Am. 6945y - C Sander Forretningsbestyrer Hallandsg. 223 Lsj - Fr. Dan Forretningsbestyrer St. Jakobs G. PH i | 0 8304 - Gunnar Forretningsbestyrer Borups Allé 1922 IS |l Tg 3D44y - HA Forretningsbestyrer Næsbyholmv. 141 Brh. 8 Gh.5079v - Joseph Forretningsbestyrer Ved Kløver­ marken 105O 8 Am. 5327 - Kurt Forretningsbestyrer Hobrog. 21El 8 0 3154x - A A 01 fersen Forretningsf. Korfuv. 102isj - Alfr. Forretningsf. Kærsangerv. 5SEl 8 Tg. 337lx - Aug. Forretnings f. Dyssegaardsv. 106 So- borg $ Søb. 1534 - Axel F

Christensen AN Frugthdl. Anlægsgartner Gl.Kongcv. 153 El $) V2457.X Bp. Grundt­ vigs Sidev. 222 - [Frugthandl, se till.Al’d.VIIFag-Register] - A K Froken Overg. o. V. 10GS Kl $) Am. 74S9y - Alma Froken Strickersv. 83fs] $1Am.4471y - Dagmar Froken Va'rncdamsv. I 12 - Dorthea Froken Vendcrsg.23l[K]$ By72G0 - Ellen Froken Romersg. I l 3[Kl $ By 7708 - Ellen Froken (F C Løser) Grenaag. 21E - F M Bord’. Froken Teglværksg. 52 E $1 Ryv. 2!)25u - F& E Frokncr Jacob,YsAllé232 $lV0897y - Inger Froken Banevolden 342Valby $Vb. 3507y - Johanne Froken Julius ValentinersV. 241 E 8 Gh.7217 - INI Froken Brogade 52K] 8 Am. 0G04y - Mary Froken (Til. Christensen’.sFabrik) N-Fariinagsg. 7231® - Mary Froken Larsbjornsstr.193 EJ - Nanny Froken Tlusumg. 182ftfl $i Tg. 4212 - O Frok, n Classensg. 05* E 8 0 4948v - Sophy A Froken N-Voldg.l0ii,KI$)By8203 - Aage R Fuldm. Borups Allé 1053LN] - A Jobs. Fuldm. Lauritz Sørensens V. 242 LS $ Gh. 3374v - Arne Fuldm, u. Magist. Cand. jur. Vibcv. 35' | n ] $ Tg. 41!)0x - Astrid Fuldm. u. Patent- og Varemærkev. Rosomlalsg. I l 3 E - Axel V Fuldm. Gross. Egehojv. lOCliar- lottl. $1 Ordr. 1015 ' - C fli. Fuldm. Frederiksv. 42E | Gh. 858y - C A Fuldm. Grenaag. 21E 8 0 4393 - Chr. Fuldm. Asger KygsG.lH'LYl $1V1529x - Edvard fh. Fuldm. PilcAlli-173E$)V5517y - Ejnar Fuldm. Blytsv. 3 B | Gh. 2437 - Erik Fuldm. Overretssagf.Cand. mag.R. Blekingeg.l'ISJ 8 Am. 37Gv - F E F nldm. Aaboulovard 4540 | N 0215 - II 'g. Fuldm. u. IMagist. Cand. jur. Mariendalsv. 32 B2E - Hans Fuldm. Stigaardsv. 3 Hell. 8 Hell. 2031 - Tiarry Fuldm. Elvorliojen 9 Herlev - J Fuldm. Hartmannsv. 8 Hell.JlHell. 2922 - Jobs. Fuldm. i Østift. Kreditf. Tuborgv. 141 Hell. $ Hell. 3297 - J P Fuldm. Cand. phil. Vodroffsv. 39s 2 8 V 4895 - Karl F Fuldm. v. DSB. L I Brandes Allé 43E - Knud H Fuldm. Upsalag. 101E 8 04530s - L Fuldm. i Kbhvns Politi Lojtn. Ulriks- dalv. 14s Valby § Damsø 647 - N P Fuldm.Eivindsv. 21 Charlott l. i Ordr- 2177 - O Qxliolm Fuldm. Strandv. 1552Hell. 8 Hell. 528 - Oscar Fuldm. Mcklenborgg. I4[s] 8 Am. 6289y - PT SFuldm. Sundholmsv. 21 '(§]$)Am.295x - R C Fuldm. i Privatb. Raagev. 0 Hell. 8 Hell 3792 - Sigurd Fuldm. Guldborgv.l2E 8 Gh.l087y - A Furagehdl. Skodeborgg. 0 Qs] 8 Tg. 42 - Alfred Furage- & Kulhdl. Trekronerg. 42 Valby 8 Vb. 386 - Chr. Furagehdl. Kochsv. 1332 8 V 228y - I I E Furagehdl. (H E Christensen’s Fon* rageforr.) Torveg. 625Kl 8 Am. 4284v - K J Furagehdl. Vcsterbrog. 204 2 8 Cent- 3061 Bp. Sincdeg. 74INI 8 Cent. 2420 - N P Furagehdl. Sundevcdsg. 25 2 8 Cent- 4150 Bp. Bjørnsonsv. 21 Valby 8 Vb. 1344 - EniilieFruc Fødeklinik JuliusThomsensG* 22 2 8 R12515 Bp. Nørrobrog. 80 (SI 8 4147x - A P Førstelærer Tommerup Skole pr. K&' strup 8 Kastrup 332 - A Gaardejcrsko Syrefabriksv. 43 Kastrup 8 Kastrup 345 ^ - AChr. GaardejerMF.Postadr.RigsdagenK* - CLGaardcjer Sogneraadsformd.Rødovre^' Islev Vanl. 8 Islebro 46 - Chr. Gaardejer Tømmerup pr. Kastrup å> Magle 211

Made with FlippingBook HTML5