Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Ahornsgade

Hus-ltegister for Kjøbenhavn

III — 275

26 (247 - E. 290,000- J. 37,000) (= Nansensg. 64) (Sagf. RN Rasmussen)! s Jager H Barber Kirkebye AW Gross. Hansen P.l Restauratør i Frederiksen p Cligarfabr. 3 Petersen Chr. Z Fabrikant 4 Poulsen AJ Kontorchef 28 (= Nansensg. 43) KPetersen NH Melhdl. s Nielsen M Sproglærerinde >Pedersen MA Snedkerm. s Børding N Pianostemmer Lundborg Alf. Skrædderm. 4 Frederiksen Ove Vejassist. 30 (8,9,10,51 - E. 340,000- J. 195,000) (Kbhvns Kommune) Ahlmanns Allé, Hell. Se Ths. J Ahlmanns Allé. Ahlmansgade iSl (Sønderjyde, 1809—90). FraHiort LorenzensG. til Aa- gade (se disses Skitser). 1 (=Hiort Lorenzens G. 15) i Hansen Jakob Malerm. » Rasmussen Christen fh. Malerm. 3 Hansen NP Murerm. Hansen IIF Kommlinde 4 Schlichter OAF Kunstsme- dem. Schlichter UAJi Kommlinde 3 (= Aagade 98) s Christensen FA Gross. i Rohde Aage Arkitekt t Ringsted PC Sproglærer 4 Hansen JP Bogholder 2 (=Hiort .Lorenzens G. 17) j Helsing HC Fuldm. • Larsen HA Fuldm. Jensen IV Kommlinde 4 Rofor Gunnar Postassist. 4 (2451 - E. 55,000- J. 11,900) (Gross. Carl Olsen); 3 Lyngkjær V Bogholder 6 (= Aagade 100) Ahornsgade DS 1 f = N -A llé 9) s Olsen johs. Murerm. i GreibeVilh. fh. Vicekonsul a Ottesen M Overbetj. 3 Ringe-JørgcnscnCfh.Urtekr. t Lundbyo CJ Th. Assist. LundbycTEfh.Dckorationsm Bertelsen M Gross. 3,5 (1736 - E.120,000- J.30,600) (Enkefru Oda Clausen) 3i Bamewitz Em. Cyklehdl 7,9 (1737 - E. 95,000 - J. 28,600)* (Vajsenhusianerforeniugeu) 7s Schou Hans Vinkyper 9 k Rasmussen FH Cigarhdl. 11,13 (1752 - E. 125,000- J. 26,0001). llic Andicrsen NP Værlcrn. s Scheibler CHA Organist 13s »DoseChr.Blikkenslagerne 3 Hald Th. Translatør 15,17,19 (1753 - E. 135,000 - J. 34,400) (Murerm. AVO Giinther) 15 Andersen A Modelsnedker 17 Mika J-FL Justeringeniør 1)9 Petersen JC Smedem. 21,23 (1920- E. 110,000- J. 21,800) (Enkefru HOM Toepfer) 2ls HovehuvHPorcelænshdl. 23 k Harvej AHP Skotøjsrep. Wollfbrand Z Blikken- slagerm. 25 (1921- E. 175,000- J. 39,800) (= Guldbergsg. 12) (Enkefru HOM Toepfer) 3 Wendt K Fuldm. 2,4 (= N-Allé 11) 6 (1757- E. 225,000 - J. 44,100) (Murerm. AVC Gunther) Narre s Allé

25 (1257) »Hendrielisen A Forretningsf.

s Hansen A Fabricius Malerm. 1 SaJtzsteinBemh.Skotøjsrep. Forring E-A Favvehdl. 2 Straug-es Axel Tandlæge Nielsen CO Toldkontrolør 7 (3874-E.74.000-J.il,300) (Akts. Kbhvns Ejendoms- selsk.) k Jørgensen Barker Ingeniør i Poulsen EC Fabrikant 7 Halle.v C fh. Assist. Nielsen Ingv. Prokurist 9 (3872 - E. 72,000-J. 11,800) (Akts. Kbhvns Ejendoms- selsk.) s /Eriksen J'A Løjtn. i PetersenJohanneBuntmager >Dahl Christian Tæller Pedersen PC Overassisfc. 11 (4281 - E. 130,000- J. 28,200) (Dansk Karosserifabr.) 27 (2883 -E. 100,000- J. 50,700) Daniclsen & HanscnMckanik »Weitemeyer’s Carl Eftf. Pengeskabsfabr. 31 (2151- E. 190,000- J. 61,100) »Meyer Emil & Co. Fabrik Andersen II Værkfører 20 (4848 - E. 800,000- J.180,000) Bagger Wm. & Co., Akts., Gross. Bruun LE, Akts.,Smøreksp. Busek jun. & Co. Gross. Copcnhagen Prcserved But- ter Comp., Akts. »Crown-Butter Export Oo., The, Akts., Danish Islands Prcserved Buttcr Comp., The, Akts. Esbonsen PF Gross. Frm. Northern Prøsei’ved Butter Comp., Ttic, Akts. Plum H Skovby Direktør Scandinavian Preserved Buttcr Comp. United Danish Butfcer Pre- serving Comp., Ltd., The* Akts., 22 (= Fanøg. 12) 24,26 (3820 - B.140,000-J.44,200) (= Fanøs. 8,10) 24 Dampvaskeriet Aladdin 26»NorrbyLBartholdyHusejer Aggersborggade 101 (En Ejendoms Navn) Privat Gennemgang fra 53 Classensg. til Holsteinsg. (se disses Skitser). 1 (= Classensg. 53) s Lundberg IB Kommlinde Larsen E Prokurist i Lund Viggo S Gross. i Petersen Carl Kunstmaler 3 i = W illo m o e sg . 62) 7 »Jensen I, Husejer » Eiberg Mille Skuespillinde 5,7 (=Willemoesg. 67) 54 Hallenborg CA Tapetserer Knudsen PEV Gross. 7i Dam JP Larsen Giarm. 9 (= Livjægerg. 32) i Glansen J Enkefrue Clausen R Overassist. 7 Jørgensen R Skibsfører 4 Guldhairimer HA Naviga­ tionslærer Harvard MRevisor 2,4 (= Classensg. 55) 2i Lund VO Kommunelærer 4 Brendstrup O Pianostemm. 4s Højgaard J Repræsent. i Jørgensen J Toldrorsbetj. ».BbSkotøjsfabrikken Curt 6 (= Willemoesg. 64) i Olsen HM_Kommunelærer 7 Jørgensen JE Kapt. s Ørvig JP Lærer 4 Olsen VJII Lods Bruun Tyge Lærer 8 t=Willemoesg. 75) i Nielsen Elisabeth Enkefrue 4 KnutzenBalder Kunstmaler Holmqrist L Smedem. 101 (2890- E. 240,000- J. 30,700) (= Holsteinsg. 4S)i (Murerm. P Pedersen) j Clauson-Kaas O Ingeniør * Dohn PF Bogholder 4 Fich M Lærerinde Johansen. C Hdlsrejsende Aggersvoldvej* Brh. Fra Godthaabsv. (se dennes og Brønshøjv. Skitser); til Fuglsang Allé

52s Andersen H Bankbesfyrer llorsbol Elisa. Frue 2 Xclun Charles Assist. i Gnndersen S Repræsentant, 56a Grønholm H Æskefalmk

22 (153H - E. 135,000 - ,T. 60,900) I (Afdlchef Georg Cohn og Højesteretssagf. N Cohn) Sørensen "VE & Co. Cross. Fabrik. s Schultz Knud Gross. 7 Danielscn J Chr. Gravør Ritz JM Æskefabr. * Bjørnsen At Bogholder Bjørnsen Ebba Massøse Fléron Camilla Modehdl.

Aggervej, Vanl. Fra Lyngholmv. til Linders- vold Allé

Adolph Steens Allé El

(Matematiker, 1816—86). Fra II C Ørsteds V. (se dennes Skitse) til Sofiev. (18gf - E. 107,000- J. 23,400) , »Sørensen Chr. Partikulier Edsberg S Maskinforhdl. 2 Gran MC Postkont.rokir i Madsen M Viceslcoleinsp. Madsen A Gross. 4 Møller JII fh. Viceinsp. Møller .Tohs. A Ingeniør Møller Andreas Journalist Simmelholl E Prokurist 5 (18go - E 98,000 - J. 19,900) (Viktualiehdl. Adolf Jør­ gensen) 8 Olsen Emil Forvalter i Fugl SV Købmand Reedorf HP Overinsp. a Blyt S Ostchdl. Bækgaard CH Bankfuldm. » Kyhn Rud. C Fuldm. 7,9 (18d - E. 295,000 - J. 46,800) (= Sofiev. 8 ) (Overretssagf. II Halkier) 7s Algreen-Ussing Eli Ma- skinafskrivningsbur. i Miskow M Klkollektrice Råben IIC Forrctniingsf. i Nødskou Christiane Frøken • Sørensen Soph. Bogbindm. 9s Petersen 11 W Direktør i Munck CVV Telegrafkass. « Petersen Th. Herreekviphdl. s Jørgensen C Korrespond. 2 (=H C Ørsteds V. 6 6 . 68 ) s Nielsen NR Yaskerieier 4,6 (18gg - E. 180,000 - J.31,600) (Skomagcrm. S Østorgaard) 4i Jensen Mio. II Forlags- boghdl. 3 Philipson E Enke e. Gross. a Kruhøffer Otto Direktør 4 Sprogø« C Forretningsf. 6 ,8 JacobsenJul. Forretningsf. Nielsen E Kioskejer i Caspersen L Klkollektrice 3 Andersen VTh. Snedkerm. Andersen SA Ingeniør a Rømer JV Installatør t Erichso.n Adolf Bogholder 8,10,12 (18gh - E. 220,000 - J. 36,200) (= Sofiov. 10) (Direktør CIIN Garrigues) 8 a Stoltze Emilie Kogerske i Johnsen Klkollektrice Lindgaard FPE Postassist. SchonemannEElkollektrios Andersen Harriet Frue 7 Steincko FAA Forfatter Garrigues Henri Arkitekt * Farsø« JO Enkefrue Bruun E Bogtrykker 4 Nielsen PC Postassist. lOs Andersen K Ageniurforr. i Bjørn O Revisor 3 Christensen H Rcpr. s Petersen UK Redaktør 4 Ewali) Jolis. Kontorchef Adriansvej H Fra Amagerbrog. til Græ- konlandsv. (so disses Skitser) 12 Nielsen Sofus Snedkerm. Agersøgade ESI F!ra209-Jagtv. tål Nygaardsv, (se disses Skitser) 1 (= Drejøg. 2 og Jagtv. 207, 209) i Oppenheim M Hdlsrejsende Walker Elisabeth Frne * Nielsen FM fh. Postmester > Engeihardt V fh. Skibsfører Ilarvig CA Gross. 3 (3878 - E. 85,000 - J. 14,300) (Akts. Kbhvns Ejendoms- selsk.) s Bentzen Carl V Gross. i HagemannJOSkotøjsfabr. a HarboeValdemarProkurist > Sørensen LP Sekretær 5 (3876- E. 82,000 - J. 12,600) (Akts. Kbhvns Ejendoms- eelsk.) k Heede AJ Snedkerm.

Aguetevoj GU (Folkevisenavn). Fra Kirsten Kimers V. til Fortv. (Skitse Engv.) Ahlefeldtsgade El (Hans og Frederik v. Ahle- feldt udmærkede sig under Kbhvns Belejring 1658—59). ■h. R*n- sensgada < S Nerie s Farimag-sg.

S Remersg. Torv Linnésg.

8r*teds- Parken

Tekn. Skol«

Nørre- * Voldg. 21 (= N-Farimagsg. 39) s Petersen Olga Kittelforr. Risom Gerh. Gross. Risom Gerh. & Co. » Nielsen M Forretningsf. Olsen EEA Fuldm. 4 Thpmsen JL Repræsent. Ladewig Rudolf Modehdl. 23,25 (251 - E.100,000 - J.23,000) (Fuldm. CCS Andersen) 27,29 (252 - E.200,000 - J.35,000) Nansensg. 62) (Fru SM Nielsen) 27a U ra ve stm A Sa d e lm a g erm . 29 1 Nielsen FV Manufakturh. 4 Schou P Overlærer 31 (= Nansensg. 41) k Pedersen MA Snedkerm. i Thomasen LEDameskrinde Thomasen Petra Paalægsf. Kiihl HH Fuldm. i Finm. s Grunnct Fr. Fabrikant Stigaard LC Kommlinde 4 Frederiksen Knud Præst 2 (233 - E. 850,000 - J. 324,000) (Teknisk Selskab) Paulli E Kapt. Forst. Handelsskolen for Kvinder 16 (199 - E. 410,000 - J. 119,000) (= Kørners«. 1) s Kirkebys AW Gross. JensenPhilip Hørkr. Gross. i Lublin Jul. Gross. Polsach JohS. Kontorchef 7 Vogt i-Ians Overretssagf. »Tetens M Overretssagf. Kornbeck H Oberstinde 3 Reventlow E Greve Andersen Niels Gross. 4 Michaeisen A Direktør Formann nC Gross. 18 (198 - E. 410,000 - J. 116,000) (= N-Farimagsg. 40) (Enkefru Eva Nielsen’e Dødsbo) s Nordisk Sydfrugt Import i Lohse Louis Korsethdl. 7 Jensen Chr. Rentier, s Thornam Jobs. Gross. Christensen Aage Ingeniør » Petersen II Ingeniør As Kiilin Emil Direktør Refstrup M Fæsteforr, i Winckler S Rabbiner FleckensteinAPorcelænshdl. i Borgqvist TE Fodlæge Jensen Carl Fr. Slagterm. >Galster Elva Enkefrue Bohr Ellen Professorindo 4 Bendorff A Talelærerinde 20 (== N-Farimagsg. 41) 22 (237 - E. 58,000 - J. 14,000) (Pastor JO Iversen) k Pallas kem. tekn. Fabr. Nees H <6 Co., Akts., Gross. Uds. s Ferini Jenny Husejer 24 (238- E. 58,000- J. 13,000) (Pastor JC Iversen) k Larsen J Cyklehdl. s Petersen JR Detailhdl. i AndersenAPKaretmagerne

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker