Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

264

III

_ £ g tø y,

1

J3

j T* O JA P* co

r ^© JS

^ 3~

O co

A ® 73 <3 S £

fcUO'tf |

G a d e

G a d e

I s å l g i w S

c3 > M

o -g

o

CL JO

(I Parentes or angivet, naar Brevportoen or 20 øre

O ’©

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 20 Øre)

CG ud

"o Ps

& S

M

cu

w

2 ‘

V a ld o m a rs v e j......................... Valdemarsvej C ha rlo ttl. . . W alesgade..................................... Valgaardsvej Valby . . . Valhals A ll é ............................... Valkendorfsgade......................... V a lkyrieg a d e .............................. Vallekildevoj Vanløse. . . V a llø v e j...................................... B rh . V a lm ue ve j..................................... B rh . V a lnø d d e ve j................................ B rh . L Valhøjvej Valby . . . .

U tte rsle v B r.5 Kapernaums 15 V ,s 13

14 V 9 14

Valby

O V Jesus

Toftegaards A llé Valby . . To fth o lm s A llé H e ll. . . . To fte je ve j Vanløse . . . . Tokes A llé Husum . . . . To ld b o d g a d e ...............................

Ordrup A l

G jentofte

G jentofte A l

G jentofte

Sundby

9 S 4

S Sundbyvost. S I

6

Vanløse OGh Vanløse 12 V 8 13

14 V 9 14

0 V Jesus

Valby

12 V 8 13

Husum OGh Brønshøj

9 S 4

S Sundbyester S 4

F ilip s

6

O A G arnisons

8 3 4 A 8 3 2 B

K S t. Annæ 0 .

14 V 9 14

Valby

O V Jesus

K Ø stervold Vk 8 Citadels

( 1 — Esplanaden

3 A

7

— —

K Frim a nds O G Helligaands

1

-

- " - -

0

To ld -J Lange linies P a v ill.

15 V 8 11 A

L Udb.Klædebo N 9

Kingos

"

O A

bod- \ Meteorolog. In s t.— 21 K S t. Annæ 0.

12 V 8 12 V 8 12 V 8

13 13 13 13

— __

-

-

Husum OGh Bro nsho i

4 A

Fre d e riks G arnisons Brø nshø j

2— 20 -

vej ^

-

_ -

-

B r.3 Brø n sh ø j

Brønshøj

22— 48

Husum OGh Brø nshø j

15 V 8 13

U tte rsle v B r .l

( uliore N r.

L

lom agaarusvej ^ li&e N r_ T o rb e n fe ld tv e j......................... B rh .

G røndals 12 V 8

__

- Kapern aums

- -

-

U tte rsle v O Sf.

3

7 A

B

O H Helligaands Fru e

Vester

Brø nshø j

B r.3 Brø nshø j

1

12 V 8 13 9 S 4 6

Vandkunsten . . . j 2 — 12

Sundby

Torb en Oxos A llé . . . . Tordenskjoldsgade . . . .

S I

S Sundbyvest.

G jentofte A l

Vanged a-( 1-61 og 2-138 G.jt.

G jentofte

Ø ster

O G Holm ens

8 2 3 B

K

-

vej

Sundby 9 S 4 6

1135-235 og 160-242 Seb.

S 1

To rfa ve j

S Sundbyvest.

15 0 7

Sio ns

S tr. Udb.Klædebo O J

Vangehus v e j .............................. Vangsaavej Vanløse . . . Vangs A llé Valby . . . .

1

Hellerup A l Skovshoved A l

G jentofte G jentofte

T o rk il Badens Vej Hellerup Tornagervej C ha rlo ttl. . . Tornebuskegade . . tø __g T o rn s a n g e rv e j.......................... B rh . (1— 9 K

13

Vanlese OGh Vanløso 12 V 8 V igerslev O V Tim o theus 14 V 9 14 Vanlese LKih Vanlese 12 V 8 13 Vanløse OGh Vanlese 12 V 8 13

3 A

O D T rin ita tis

7 2

-

-

Vanløse

Rosenborg

Vanløse (117,119 og 62-140 V n l.

U tte rsle v O Sf. Kapernaum s 12 0 8 13

- -

-

G rondals

Brø n sh ø j

A llé )

_ __

O P Fre lse rs

Resten B rh .

f 1 - 5 7 C K rsth v n s

2 N 4 5 B

_

__

13 13

Vanløse OGh Vanløse 12 V 8 Vanløse OGh Vanlese 12 V 8

Vanløse Byve j Vanløse . . Vanløsehøjs A llé Vanløse .

159— 75

5 A 5 B 5 A

_ - - -

Torveg ade. . . . \ 2 __38

.

K ristia n s

7

-

Udb.Klædebo 0 7 Hans Egedes

1

( 1— 15 oer 2

f 6 0 - 6 6

10

0

Vardeg&d©. . i 17 __ 99

-

-

- -

O J

F ilip s

T o v e lille v o j................................ Tranegaardsvej j uligo N r.

9 S 4 6

S Sundby oster S 4

O S Enghave 13 9 14

V Udb. Vester - Kong. Engh.

Hellerup A l

. ( ulige Side litf0 Side

G jentofte

Vasbygade }

- -

- Fredholm s

-

Maglegaards

Hellerup

(

ligo N r.

13 9 14

V Kong. Engh. O S Fredhølm s

Vasbygados Tvæ rvej . . . Vasehøjvej C h a rlo ttl.. . . V a tn a v e j..................................... W e b e rsg a d e ................................ Ved Am agorport . . Ved Banen G jentofte . . - Vedbækgade ............................... Ved Dam hussøen Vanløse . Ved Dæmningen Valby . Ved G lyptoteket . . . . Ved Grænson Vanløse. . . Ved Klø verm a rkon. . . . Vod L in d e n ............................... Ved S tr a n d o n ......................... Ved Sø nd e rp o rt.......................... V e jle g a d e ..................................... Vem m etofte A llé G jentofte V e nde rsga de ............................... V e n d s y ss e lv e j.......................... B rh . Venodigvej..................................... Vennoly A llé Valby . . . V e n u s v o j..................................... Venusvej Søborg . . . . Verasallé Vanl øs e. . . . W e rg ela nd sA llé Sø b o rg . . Verm landsgade .......................... Vernersvej (t.RødeM ellem v ( Re ste n W ernersvej C harlottenlund V e ro na ve j...................................... V e sse lsg a d e ................................ s 0 Vedbæk (20 Øre) . . . . Ved K rsth v n s Vold . . . K Vennom indevej j “Jj®® ]5r

U tte rsle v O Sf. Kapernaum s 12 0 8 13

Trane ve j

L

Skovshoved A 1

G jentofte

Skovshoved A 1

Traverbanevej C ha rlo ttl. . Trekle ve rvoj E m d ru p . . . Trekronergade Valby . Tre p ile ve i Klpbg. (20 0 .) . Tre p ka sg a d e ............................... Trestjernegade . . . ". . . .

G jentofte

S I

Sundby Esaias

9 S 4

Sundbyvest.

13

6

Brø nshø j

Em drup B r .l

15 V 8

3 2 B

Ø stervold V k4

6

Valby

14 V 9 14

O V Jesus

K ristia n s

2 S 4

c Amagerbro Æ 12

6

Taarbæk A 2

Lyng b y-Tb k.

G jentofte Søllerød

G jentofto A l

2 A

4 7

0 Udb.Klædobo O B Fredens S Sundbyvest. O Sb Sundby ø Udb.Klædobo N 5 Nazareth — 0 2 S t. Jakobs

Vedbæk

A 2

2 S 4 6 4 7 2 A

11 B

L Udb.Klædebo O Sf. S t. Stc fa ns

12 0 8

13

Tria n g le n . . - 1“ liS© N r

Vanløse OGh Vanløse 12 V 8 V igerslev O V Tim o theus 14 V 9 14

1

10

-

M aria

(ulig e N r.

3 5 7 A

B Udb. Vester O H Vestervold _

irom m esalen. . ^ Tro n d b j emsgade . . . . Trondhjem splads . . . . Trunnovangon C ha rlo ttl.

-^r.

7 A

-

B Vestervold O li

Fru o

- _

3

1

Fru o

F 18 Solbjerg F 2

Frdb g.

6 3 2 B 6 3 2 B

ø Ø storvold Vk C Citadels 0 Ø storvold Vk 6 Citadels

Fre lse rs

9 N 4

C Amagerbro Æ 12

6

2 N 4 5 A

C K rsth v n s

O P K ristia n s

Ordrup A l

G jentofte l Vanløso) ( Husum f Søllerød

2 S 4

c Amagerbro Æ I2 K ristia n s

6

( Vanløse ) (B rø n sh ø j ) 12 V 8 13

Tryggevæ ldovej {

OGh

3 B

0 G . Holm ons

Ø ster

8 2

Fre lse rs Lu th e r

9 N 4 C

C Amagerbro Æ 12 Udb.Klædebo 0 4 0

Tro re d pr. Vedbæk (20 0 .). . Tsc he rning s A llé Valby . .

Vedbæk A 2

7

1 1

10

Vigerslev O V Tim o the us 14 V 9 14

A ld ersro 1 5 ø 7 G jentofte A 1

V e jrog ad ø...................................... S tr. Udb.Klædebo 0 J

5— 11 fog (i—48 H e ll Udb.Klædobo O J

Sio ns

15 0 7 1

G jentofte

H e lle rup A l

71— 145>g 74 -1 3 8 B e rn sto rffsv. til

G jentofte

-

3 A

3

K Nørrevold O H S t. Andreas

1

13

Brø nshø j

OGh G røndals 12 V 8

-

Tubo rg- Gjent.Kom m unegr.

G jentofte -

F ilip s

9 S 4

S Sundbyøster S 4

6

8 13

d rf. t. 150

Em drup B r .l

Brø nshø j

15 0

vej

-

Vigerslev O V Tim o theus 14 V 9 n S tr. Udb.Klædebo 0 J A ldersro 15 0 7 i - __ - Sio ns - - -

-

-

d rf. t. Ba nelinie n Emd

_

-

— —

-

d rf. t.Bisp e b je rg v. d rf. t.Frd rk sb o rg v.

15 V

-

-

-

- -

-

U tte rsle v Br-5

L

Sio ns

15 0 7 i

Wennerbergsgade . ~. . . S tr. Udb.Klædebo O J

Tudskæ rvej Vanlese . . . Tu lip a n v e j..................................... T u llin s g a d e ............................... Tunevej Vanlese......................... Turesensgade............................... Tu stru p ve j Vanlese . . . Tu x e n sv e j..................................... B rh . Tve rste d vej Vanlese . . . Tvæ rvej Klam penborg (200.) Tybo ren A llé Vanlese . . Brh.

Vanløse OGh Vanløse 12 V 8 13 OGh G røndals 12 V 8 13 Brønshøj

S Sundbyøster O Sb Allehclgens 9 N 4 &

Søborg A 2

Gladsaxe

E lia s

1 5 7 B 12 V 8 13

V Udb. Vester V 4

13

Vanløse OGh Vanlese 12 V 8

Husum OGh Brønshøj K Nørrevold O H S t. Andreas

Seborg A 2

Gladsaxe

3 1 3 A

Fre lse rs Sundby

Æ 12

9 N 4 9 S 4 2 S -

C Amagerbro S Sundbyvest. - SundbyOvdr.

6 6

Vanløse OGh Vanløse 12 V 8 13

S I

B r.3 Brø nshø j

Brø nshø j

12 V 8 13

-

-

Vanløse OGh Vanløse 12 V 8 13

O rdrup A l

G jentofte

G jentofte Vanløse

Skovshoved A l Vanløse 12 V

S Sundbyøster S 4

F ilip s

0

9 S 4

OGh

8

13

9 A

N Udb.Klædebo O K I Blaagaards

5

6

Tycho Bra - (1 — 37 og 30— 30 S Sundbyøster OSb F ilip s

9 S 4 6

.

.

S tr. H e ll

Siona 15 0 7

Udb.Klædebo 0 J

1

— S 4

-

hes A llé (

2— 10 -

Vestagervej

S Sundbyøster O Sb Sundby Strand OG K ristia n s

9 N 4 6 8 1 3 B 12 V 8 13

T y r o ls g a d e ............................... T e jh u s g a d e ...............................

8 A

Apostel

B Udb. V ester V 10

13 5

W e s te n d ..................................... V ester A llé Valby . . . .

K

Valby

O V Tim o theus 14 V 9 14

B rh . V nl.

Husum OGh Brønshøj

Te llesevej j ^

7 A

Fru e M aria

B Vestervold O H

3

1

1, 3 ......................... 5 .....................................

-

__ — __ —

- -

-

-

i

Taarnby

Tem m erup pr. K a strup . .

Taa rnb y A 2

-

-

e -

O KI

( 1 - 1 1 N Udb.Klædebo

Bethlehem s

9A — 11

. . . .

1

5 6 9 B

- Udb. V e ste r

- -

.

.

-

----

i emrergade . . . j 2 __10 Te n d e rg a d e ............................... Te n n e sv e j.....................................

— 0 55

13— 3 7 ......................... 39— 5 1 ......................... 5 3 - 5 7 ......................... 59— 6 1 ......................... 63— 73A . . . . 7 3 B - 7 5 .........................

-

-

-

E lia s

V I

V Udb. V o ste r v e S Sundbyøster S 4

K ris t F ilip s

14 0 5 14 9 S 4 6

- -

-

- - 7 B

- -

— V10 Apostel

— —

8 A 8 B

13 -

-

-

— __

-

-

-

V 2

S t. M atth. K ris t

14 0 “

N Udb.Klædebo N 19 Sim eons

U d b y g a d e ............................... Udsigten G jentofte. . . . U ffe s A llé Husum . . . . Uggerlesevej H usum . . . U U e ru p g a d e ............................... U lrik B irc h s A llé . . . . U lriksd a lve j Vanløse . . . Ung a rnsg a d e ............................... Upla nd sg a d e ............................... gade ( Præstebol.og 10— 26 ..................................... Uraniave Uranienborg A llé Seborg. . U tte rsle v B y ................................. U tte rs le v v e j................................ Ups&la- i F F U lrik s Gade . U nd e r Elm ene . j W a g n e rs A llé ......................... V a g te lv e j..................................... V albirkve j Hollerup . . . Valborg A llé Valby . . . Valbygaardsvej Valby . . L a i«g . 1 6 9 -1 7 7 og 6 8 -1 8 4 Valby 1197-221 og 194-210 Valbyvej V a lb v ......................... Vald. Holm ers Gade . . . Valde- ( 1—29 og 2— 20 , <31— 73 og 22— 46 1.75-89 og 48— 72 marsgad Valby 1 3- 67 og 2- 66

11 6 12 B

Vester- 77— 101......................... 1 0 3 -1 1 3 . . . . gade 115— 151 . . . .

14

V

G jentofte

G jentofte A l

V 6

Husum

OGh

Brønshøj

12 V 8 13 12 V 8 13 13 5 8 B 9 S 4 6

7 A

Fru e

O H

3 i

HuBum OGh Brønshøj B Udb. Vester V 6 S t. M atth. S Sundbyvest. S 1 Sundby

. . . . 2— 4 C B Vestervold

- "

-

-

-

5

. . . .

6 - 8

M aria

-

Udb. Vester

- -

-

-

. . . .1 0 — 16 . . . .1 8 — 28 . . . .3 0 - 4 8 . . . .6 0 — 82

-

-

-

— — — —

Vigerslev 0 V Tim o theus 12 V 9 14

1

-

- -

- - • -

-

E lia s

1

. • S tr. Udb.Klædebo N 9 Aldorsro 15 0 8

— V 4

7 B 8 B

C Amagerbro Æ 12 Æ 18

K ristia n s

2 S 4 6

.

S t. M a tth.

. . . .8 4 — 106 - . . . 108— 152 V

14 0 - - -

_

14

K ris t

S Sundbyester O Sb A lleholgens 9 N 4 6

Frdbg.

153— 183ogl64— 208

F 15 Frederiksbg.

F l

C Amagorbro Æ 12 Fre lse rs Ø stervold Vk 5 Esaias

9 N 4 6 6 3 2 B

-

--- .

185— 191 -

F 9

1— 5 og 2— 8 0

B Vestervold O H V Udb. Vester V 6 V Udb.Vester V 6

7 A

Fru e K ris t K ris t

-

-

3 i

— Vk 8

-

V-Farim agsgade.........................

-

14 0 5 14 14 0 5 14

F i l

Vesterfæ lle5 M øllevej

. .

Frdbg.

S t. M arkus F l Søborg A 2

V

Gladsaxe

— O S

- - - -

-

U tte rsle v B r .l U tte rsle v B r .l

L

Brønshøj Brø n sh ø j

15 V 8 13 15 V 8 13

vei

1

4 2 -6 6

-

-

Enghave

-

J

'61-97og74-116

L

13 13

U tte rsle v O Sf. Kapernaum s 1 2 0 8 U tte rsle v O Sf. Kapernaum s 12 0 8

Vestergaardsporten. . . . B rh . V e ste rgaa rdsve j......................... B rh .

7 A

Fru e

3

'

(1— 37 B

Vester Nørre

O H

1

Vestergade . . . .t ø __ an V-Segade ...................................... Vestervang Valby . . . .

-

-

-

F F

-

F 8 Godthaabs F 2 F l6 Mariendals F3 V

Frdbg. Frdbg. Valby Valby Valby

Fru e

3 5 7 A

B Vestervold O H

G jentofte

Vigerslev 0 V Tim o theus 14 V 9 14

Maglegaards A 1

7 A

Frue

B

3

O V Tim o theus 14 V 9 14

Nørre O H

(

5 — 33

1

-

Helligaands

- - -

-

-

0 V Jesus 0 V Jesus

, )

83— 133

Vester

14 V 9 14 14 0 9 14

-

V- v oiagaae 2-14,Raadkuset

_

- -

. -

Frue

-

Vestervold

— —

-

-

_

_

Helligaands

f

80— 110

14 V

-

S SundbyOvdr. S 1 Sundby H . Tavsens B Amagerbro Æ 16

2 S 4 (> 2 S 4 5 B

..

V e ste rvæ ng o ............................... Vestm annagade.........................

Tim o theus

_

.

Vigerslev

..

Frdb g.

F 9 Frederiksbg. F 2

7 A

B Vestervold O H

Fru e Helligaands

3

_

1

V-Boulevard

6 -4 8

S tr.

Udb.Klædebo N 9 A ldersro 15 0 8 1

B Udb. Vester V 2 S t. M atth.

Enghave 1 4 0 5 14

V Udb. Vester O S

14 0 5 8 B

9

V-Kirkegaards A llé dels j

V 5 O S

Valby

13

O V Jesus

-

-

-

-

-

-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker