Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Afdeling V I I . Fag-Register for Danmark.

Bogforlag. KRAKS BLAA BOG Nytorv 17 ® D Cent. B08 KRAK 5 BLAA BOG 1922 Fire Tusinde nulevende Danske Mænd og Kvinders Levnedsløb.

Duplikatorer. Lund Viggo S & Co. Kultorvet 13® » B y 5G8y The Li on ( >%) Companyte! 78-30,PATE«NQ9Ttft rown L O N D O N E.C.A. DU P L IC A T O R E R ROTERENDE a FLMOE STENCILS. SVÆRTE, FARVE8AAND ORIGINALT ENGELSK FABRIKATA FRA E G E N FABRIK I L O N D O N .

Restaurationer og Caféer, Artikler for. Jensen Anker Leopold Gothersg. 151 jgl Anker Leopold Jensen G o t h e r s g a d e 151 i Telegramadr. „ Ankcrehsport“. C i g a r e r C ig a r e t t e r & T o b a k k e r en gros. Leverandør til de fleste herværende Hoteller og Restaurationer.

Jernbanemateriel. Bayer Carl Vestorbrog. :i [li! J Cent. 7 rl'elogramad r. „ Bay ern “ Skinner og ForbindeUcsdéle. Banevogne , Sveller etc.

Udkommer i Begyndelsen a f Juni

Pris 22 Kr.

Vejvisere. KRAKS LOMME-VEJVISER Nytorv 17 gH Cent. 308__________________________

Remskiver. Dansk Kugleleje Aktieselskab S.K.F. llredg.63 K § Cent. 6247 med Omstilling til alle A f­ delinger Stats $1416 Telegramadr. „ T\ugleleje “ Fabrik og Lager Øresundsv. ® |! Am. 425 Filialkontor: Aarhus. Mejle. 66 f! 4844

Chokolade 2. Metz Moses Pilestr. 48 B |1Cent. 11567 MOSES METZ PILESTRÆDE 4 8 ' TLF. CENT. 11567

KRAK 5 LOMMEVEJVISER 1921 med Tillæg 1922.

O

m

Faas i alle Boglader.

Eneforhandlerfor (Skandinavien af

3

P r i s 2 Kr.

g

CHOKOLADE ..'•*** *•*..

q □

I!

Lommevejviseren vil fremtidig udkomme hvert Aar i Januar Maaned.

TODELTE REMSKIVER

WMWBÉWtO /

••

•»

&

Made with FlippingBook Ebook Creator