Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Provins-Regisler — Forretninger

VI — 1249

Hjørring

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Urmagere Urmagere (Trælast- og Tommerhdl,, ( Bygningsart. Blikkenslagere Sadelmagere Tobakk.ogCigarer,Cigarfg.b. Boghandlere Bogbindere Tømrermestre Trikotage en gros Sadelmagere Sadelmagere Skræddere Korn Agenturf., Assuranceforr. Trikotage -eu gros Sagforere Bageta; Isenkræmmere Urmagere Sadelmagere Gartnere Boghandlere Trælast- og Tommerhdl. Sadelmagere Boghandlere Automobilforhdl, Symaskineuds. (Kbhvn.) Sparekasser Glannestre Bagen1 Kolonial, Mel en gros Manufakturhdl. Bagere (Markfrø, Skovle, Kakkel- ( ovnsrør, Carbid Manufakturhdl. Urmagere Kolonial en gros Trikotagehdl. { llerreckviperingslidl., Klædeimport og- Lagre Tømrermestre Bagere Tømrermestre I Mejerirekv. og -art., Olie- ralf. og -imp., Kakkel­ ovne og Komfurer, Driv- remmeimp., Cykleudsalg Snedkere Skræddere Cykleudsalg Gartnere Sagførere

Se Fagregistret under | Kobbersmede Skomagere Bødkere Moller Klude en gros Apoteker Agentur- og Kommissionsf. { Maskinl’abr., - Petroleums- mot., Vindmot. I Cykleuds.,Elekt.Lysinstall. Elektr. Belysningsanl., Elektr. Belysningsart., Elektr. Kraftanl. Gartnere Foderstoffer,Jern, gi.,Klude Gartnere, Frø, Markfrø Kreditforeninger Maskinforhdl. Trikotagehdl. Møllebyggere Bagere Arbejdstøj Elektr. Lysinstall., Elektr. Belysningsartikler Smede Malermestre Fiskehandlere Giarmestre Smede Frugt eu gros Manufakturhdl. (Trælast- og Tommerhdl., | Bygningsart. Snedkere Herreekviperingslidi. Malermestre Manufakturhdl. Manufakturhdl.

Korretningsnavn og Adresse Kjerstrup E £ 372............................................ Kjær's Mads Eftf. £ 226.........................: . Kjær Poul Kobmd. £ 402 Kjærsgaard A $ 329......................................... Klokagcr Mølle, .Tens Pedersen £ 233. . . Klude- & Metal-Kksportforr. ved S Larsen £ 621................................................................. Klæbel V Clir. (Svimeapotek) |1 505 . . . . Knudsen C £ 394 ........................................... Kontantforretningen Det hvide Hus ved Jo­ hannes Pedersen £ 240 & 552 ................... Kontantforretningen Det rode Tlus ved Ma­ rinus Madsen £ 355 ..................................... KRAGn HENNING & CO. £ 65................... Kraglund Axel £ 203..................................... Kraglund L Kobmd. £ 205 ............ . . . . Kraglund N C | 404..................................... Kreditforeningen af Købstadgrundejere i Nørrejylland £ 4 4 ........................................ Kristianscn’s C Eftf., L P Larsen f 508>. • . Kristiansen Hans £1418.................................. Kiistjansen J P £ 30..................................... Kroil Th. Kobmd. £ 331 Kuminel II £ 911.............................................. Kiihler Valdemar £ 822 ............................... Larsen Carl J & Søn £ 1 1 6 ................ Larsen Olir. £ 156........................................... Larsen II £ 272 ............................................... Larsen 11 R £ 273 ........................................ Larsen Lauritz £ 378 ..................................... Larsen P M £ 649............................................ Larsen Th. P Trælidl. £ 401 Lauritsen & Olsen £ 325 ...................... . . . Lauritzen Chr. & Co. £ 27............................ Lee Møller £ 608 ........................................... Littrup-Fiil Chr. £ 180.................................. London Magasin ved Bech £ 576............... Lund Brodr. £ 596 ........................................ Lund M £ 754 ................................................. Lykkegaard Lassen £ 926 ............................ Lytzen Sven Ovorretssagf. £ 616................ Lønstrup P £ 118............................................ Madsen Chr. £ 4 7 1 ........................................ Madsen M P Kobmd. £ 166 Mikkelsen Andreas £ 779 ............................ Mikkelsen Holger £ 34 & 734 ................... Mogensen V Konsul £ 1 5 0 ......................... Morild Chr. £ 725............................................ Mortensen Harald A £ 857 ......................... Mortensen Joh. £ 317..................................... Muneh Michael £ 393..................................... Moller Ludvig Kobmd. £ 85 Moller Martin.................................................. Moller N iels...................................................... Moller Oscar Konsul £ 67............................... Moller Robert £ 63......................................... Mollcr-Thomsen £ 339 .................................. Nielsen A £ 192............................................... Nielsen Andr. Kobmd. £ 159 Nielsen August £ 716..................................... Nielsen Axel J £ 264 .................................. Nielsen Chr. Kobmd. £ 660 NIELSEN CnR. H JUN., AKTS. Kobmd. | 177, 477 & 777 .......................................... Nielsen Fr. V £ 570........................................ Nielsen Jacob S Kobmd. £ 174 Nielsen Jens Kobmd. £ 54 Nielsen Jens Papirhdl. £ 295 Nielsen Jobs. £ 3 3 .......................................... Nielsen N P £ 338 ......................................... Nielsen N V £ 1 6 1 ........................................ Nielsen Peter £ 475 ........................................ Nielsen Soren £ 327 ..................................... Nordjysk Dagblad, Akts.£Red.25,Eksp. 625 Nordjysk Frøavlskompagni, Akts. £ 709, 710 & 170.................................................................. Nordjydsk Kaffe-Import, Akts. £ 111 . . . Nordjydsk Trikotagelager ved Chr.Christen­ sen £ 9 -1 0 ................" . .................................... Obels C W Udsalg £ 37............................... Odense Ægforretning £ 79 & 479, Stats £ 6 Olsen Martin Kobmd. £ 91 & 563 Omega ved Christian Knudsen................... Pedersen A C £ 537 ..................................... Pedersen Alfred £ 678................................... KRAGn LAURITZ | 3 1 1 ............................

Pedersen P Chr. £ 867 .................................. Pedersen Wald. £ 578..................................... Petersen A G £ 8 0 ......................................... Petersen Carl V £ 178.................................. Petersen Carl V, Akts. £ 601...................... Petersen Ernst £ 5 1 ..................................... Petersen J F £ 52........................................ Petersen Joh. P £ 222 .................................. Petersen Oluf £ 692......................................... Petersen P £ 405 ........................................... Petersen Vald. £ 661..................................... Poulsen A D £ 323 ........................................ Poulsen Martin £ 448..................................... Quist Chr. Kobmd. £ 68 & 558 ................ Quist & Nyborg Therkildsen Købmd.£ 558 liahn Chr. £ 1 0 3 ........................................... Rasmussen Harald £ 334............................... Rasmussen J J M . ......................................... Rasmussen J R £ 870 ................................... lionne Fr. £ 1................................................... Sams P N £ 375.............................................. Sandberg A £ 706 ........................................... Scheving II £ 259 ........................................... Schibbye P £ 292 ........................................... Schibsbye J Chr. £ 47................................... Sebiønning A £ 93........................................... Schmidt Eyvind £ 44...................................... Seclen W £ 583 ...............................■............. Sigetty II F £ 168........................................... Simonsen Brodr. £ 487 ............................... Singer Co. Symaskine Akts. £ 299............. Sparekassen for Iljoring By og Omegn £ 97, Kontortid 11— i og 3—4 ......................... Spindler G .£ 1 5 5 ........................................... Splidsboel P £ 4 2 ......................................... Springborg B Kobmd. en grosf 17 . . . . Springborg Th. & Co. £208............................ Stade V Agenturforr. £ 352 Steenberg A M & Co. £ 219......................... Steenberg Th. £ 350 ............................... Stender Rudolph £ 148.................................. Stephenson I .................................................... Storm Jørgen £ 79 & 479.............................. Strømpehuset ved Martin Christensen £ 185 Svanum Th. & Co. £ 370 & 970 Telegram- adr. „Toby“ ...................................................... Svendsen Peter £ 234 ................................... Sørensen A £ 191 ........................................... Sørensen Erik £ 518...................................... Sørensen S Ilolt £ 409................................... Thomassen Peter £ 1 8 7 .................................. Thomsen C M £ 1 2 6 ..................................... Thomsen J £ 1 5 1 ........................................... Thomsen Sophus £ 373 .................................. Thomsen’s Sophus Ffif. £ 3 6 ........................ Tillebeck F N £ 790 ..................................... Toft Anders £ £ 0 3 ......................................... Toft M £ 598 ................................................... Tøjhuset ved L Baaek-Andersen £ 243 Vangsted V £ 829 ........................................... VENDSYSSEL BANK, AKTS. £ 841, 842 & 843, Stats £ 5 Kontortid 10—1, 3—-5. Stiftet 1904 ....................' . ............................. Vendsyssel Briketfabrik I/S £ 162,440&510 Vendsyssel Folkeblad £ 551......................... VendsysselsFrøforsyning&Frøavl£707 &205 Vendsyssel Kaffe Kompagni, Akts. £ 856 Vendsyssel Tidende, Akts. £ Eksp. 427 & 428, Red. 426, 425 & priv. 836 ................ Vendsyssel Venstreblad, Akts.f Red. 500 & Eksp. 5 0 1 ......................................................... Vett& Wessel’s Udsalg vedAxel Wolilk £ 39 Willumsen J £ 529 & 1 3 9 ............................ Winkelmann Chr. Kobmd. £ 463 Wollerup-Christensen £ 241......................... Wraae A Kobmd. £ 568 Wulff Wilhelm £ 3 8 4 ................................... Østergades Matenalhdl. samt Hjørring tekn.- kem. Laboratorium ved Carl Biilow £385 & 485 Sørensen & Mogensen £ 131.

Børstenbindere Manufakturhdl. Sagførere Assuranccforr. Manufakturhdl. Stenhuggerier Isenkram en gros

Vinhandlere Murermestre Elektr. Lysinstall. Ostefabr. og Osle en gr. Skræddere Snedkere Malermestre

Skræddere Giarmestre KlædeFabr, Skræddere Tømrermestre Murermestre Murermestre

Manufakturhdl. Polsefabrikker Tømrermestre Smede Fiskehandlere Læderhandlero

Banker, Incasso Briketter (Udgaar i Brønderslev) Fro Kaffeimp. og Kaffebr. Aviser, Bogtrykkerier Aviser, Bogtrykkerier Manufakturhdl. Ingeniører |Musikinstr.,Orgelharmoni- | ums, Pianoforhdl. Malermestre

(Korn, Gødning, Foderst., < Kalk, br., Cement, Kul, ( Koks og Cinders, Æg Murermestre

Bogtrykkerier Sagforere Guldsmede

Bagere Bagere Aviser, Bogtrykkerier Fro Kaffeimp. og Kaffebr. Trikotage en gros Tobakker og Cigarer Æg Cykleudsalg Vognfabrikanter og- -forh. Malermestre

Indregistrerede Firmaer. Blaa Hjorne, Det, ved Laurits Sørensen. Indeh. L Sørensen. Briiel W, Akts. Bestyrelse: Fabr. C W Briiel, Rodskov Strandgaard (Formand), Branddir. 11 V Møller og Propr. C AM Nordlien, Vejlby. Driftsleder: hig. 11 0 Andersen. Frm. tegnes af Formanden eller af Driftslederen. Aktk. 120,000 Kr. Bryggeriet Vendia i Hjørring, Akts. Direktion: Kobmd. O il Nielsen, Kobmd. .1C J Nielsen og Dir. J A Møllmann, der i Foron. tegner Frm. Aktk. 140,000 Kr, Christensen Axel & Co. Indeh. A Christensen og II E C Carstens. Christensen & Dinesen. Indeh. A Christensen og P G Dineson. CI 008 ’ Filial. Indeh. C Cloos af Frederikshavn. Brok.: J Petry. Dansk Termælkskompagni, Akts. Bestyrelse: Mojorio.jer A C Jonson, Sindal, fh. 79

Pedersen Chr. Kobmd. £ 832 Pedersen Ditlev Kobmd. £ 181 Pedersen Janus Kobmd. £ 519

Pedersen Martin £ 237 ............................... Pedersen N £ 726............................................

Tømrermestre Smed-

79

Made with FlippingBook Ebook Creator