Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Helsingør

Provins-Register — Forretninger

V I — 1241

Se Fagregistret under Gartnere Agentur-og Kommissionsf. Dampskibsekspeditioner Fiskehandlere Murermestre Sagførere Herreekviperingshdl. Bogbindere Kolonial, Oste en gr., Kon­ serves Ag. og en gr. Gartnere Smede Bade- og Sommerhoteller |Mæglere, llavariag., Spe- I ditorer, Skibsproviant. Maskinsnedkerier og Savv. Trikotagchdl.

Forretningsnavn og Adresse

Forretningsnavn og Adresse Langkilde H £ 462 . ...................................... Larsen Juel £ 1041......................................... Larsen Martin $ 485 ...................................... Larsen Vilh. J) 1 1 8 ........................................ Legarth Joh. Købmd. £ 100 Lilleballe Georg £ 376................................... LINDE CHR. § 835 & Fredensborg J) 35 Lorentzen’s II G Eftf. ved Harald Perrot S 133................................................................. Ludvigsen J D 664 ......................................... Lund Carl A M Købmd. £ 109 Lund & Rasmussen £ 121, 173 & 464 . . Madsen Clxr. £1 232.......................................... Madsen N Købind. £ 701 Madsen & Petersen Købmd. £ 429 Mahrt’s M Eftf. Materialhdl. £ 99 Malmgreen O & Sen £ 358 ......................... Marienlyst Kur- og Sobad, Akts. £ 41, 177 & 352.......................................................... MARSTltAND’s K F EFTF. £ 27 & 427, Nattlf. 427, Stats J) 5 Telegrainadr. „Mar- strands1 Postbox 1 4 ..................................... Maskinsnedkeriet Godtliaab £ 1 4 4 ............ Mathiasen M ..................................................... Meincke's Julius Eftf., Nic. Larsen Købmd. D 228 Mikkelsen & Hansen £ 533 ......................

Se Fagregistret under

Petersen Sophus Købmd. 4 185 Petersen Uffe Købmd. 4 461 Petersen V 4 1 78 ........................................... Pirtzel Alfred (Stengades Apotek) 4 678 Plum V A 4 221 ............................................. Poggenborg C 4 3 2 ........................................ Popp Charles 4 610........................................ Poulsen Georg 4 164..................................... PUGGAARD RUDOLF 4 317 & 817 . . . Rasch J S Købmd. 4 148 Rasmussen C J 4 327 .................................. Rasmussen L 4 637........................................ Rasmussen Sophus Skibsproviantering 4105 Ravnkilde Vald. 4 152.................................. Rink Johs. 4 130 ........................................... Rohde E 4 63 .................................................. Rusch Fritz 4 1 4 7 ......................................... Rydeng N P 4 432 ........................................ Schandorf F 4 367 ........................................ SCHIERllECK’s CHR. EFTF. 4 46 & 868, Stats£4 Telegramadr.„Schicrbecks“. Etabi. 1760.................................................................... Schmith Henning C £1 820............................. Scliultz Nicolai 4 519...................................... Schultz Robert 4 409 ................................... Seidenfaden Viggo 4 1 1 1 ............................. Singer Co. Symaskine Akts. 4 391 ............. Skibsventilatorlabrikkeii Ekspres, Akis. f 707 & 334 .................................................. Sparekassen for Helsingør og Omegn 4 494 Stade & Co., Akts. 4 1019............................ Steffensen Hother 4 446 & 673 ................... Stricker A F 4 72 ...................................... Strømberg Ebba 4 337 ................................... STURUP C & CO.!s EFTF., AKTS. 4 49 Svan Chr. II Købmd. 4 69 Svendsen E A 4 1054 ......................... Svendsen L Militærrekvisithdl. 4 577 Svendsen N 4 142 ........................................ Søegaard L 4 187........................................... Sogaard-Pedersen 4 160 & 472 ................... Sørensen A C..................................................... Sørensen Andreas 4 529 ............................... Sørensen Jens Kobmd. £1 607 Sørensen Otto £t 244 ..................................... Tescli Albert Kobmd. 4 341 Textilfabrikken, Joh. Pedersen 4 353. . .

Elektr. Lysinstall. Apoteker Murermestre Bagere Sadelmagere Blikkenslagere fViktualiehdl., Vildthdl., | Ostelid1.

Snedkere Urmagere Vinhandlere Sagførere, Ineasso

Apoteker Sagførere Malermestre Skræddere Tømrermestre (Mæglere, Skibsproviantf., < Speditører, Befragt- ( ningsag. Smede Elektr. Lysinstallation Køkkenudstyr { Isenkr., Kakkelovne, Kok- kenudslyr Symaskineuds. (Kblivn.) { Skihsbygningsmat. og Art. f. Skibsbyggere Sparekasser Elektr. Lysinstall., Art. f. Boghandlere Isenkræmmere Boglipndlere (Kul, Trælast- ogTommerh., ) Krydslinér,Bygningsart. Snedkere Glannestre Tømrermestre Tømrermestre Stenhuggericr,Gravmonum. Manufakturlidl. Malermestre { Tekstilfabrikker,Bomulds- væverier

Kul Mikkelsen Michael $1 588............................... Bogbindere Missionshotellet f| 591 jt 364 ...................... Hoteller Mohr Albert £ 1 6 2 ........................................ Skomagere Mohr. Robert Købmd. £10 4 2 Mortensen Erik £ 907 .................................. Elektr. Lysinstall. Mortensen Julius £ t(*47............................... 'Tømrermestre MORTENSEN KAJ (Chr. Sehierbeck’s Eftf. Vinhandel) 929 .................. Vinhandlere Mortensen M 4 975 ........................................ Skræddere Motor-Depotet, Akts. 4 129 & 279 ............. Cykleudsalg Mourier .1 II Overrctssagf. 4 1 6 ................ Sagførere Mowitz F 4 143............................................... Gartnere Mowitz Harald 4 709.................................. Gartnere •(Musikinstrumenter, Piano- Musik-Centralen, II Chr. Jensen 4 523 . . ! forhdl., Grammophoner, ( Pianostémmerc Møller Axel £ 6 7 6 .......................................... Gartnere Møller Jens 4 128........................................... Boghdl., Papir en gros Møller V Købmd. 4 899 Nicolaison Joh .4 339 .................................. Snedkere, Møbler Nielsen A M £i 380 ........................................ Skræddere Nielsen Axel 4 0 2 5 ........................................ Tømrermestre Nielsen Emil £ UB......................................... Møbeludsalg Nielsen Fr. 4 400............................................ Murermestre Nielsen II £ 235 ............................................. Snedkere Nielsen Hans 4 6 1 6 ...................................... Snedkere Nielsen J 4 1040 ........................................... Murermestre Nielsen Joh. £ 306 ........................................ Snedkere Nielsen’s Knud Eftf. 4 455 ......................... Boghdl., Frimærkehdl. Nielsen L 4 782 & 821.................................Motorer Nielsen L P |l 1007........................................ Køkkenudstyrsforretning Nielsen Søren 4 366 ...................................... Murermestre Nordisk Rammefabrik vedIlugoIIelbøg4781 Rammefabr. Nordisk Skotøjsmagasin ved Edv. Bendtsen 4 018................................................................. Skomagere Nordsjælland 4 3 ......................................... Aviser Nordsjællands Eddikebryggeri 4 652. . . . Eddikefabrikker Nordsjællands Vulkaniserings-Anstalt ved E Larsen........................................................... Vulkanisering Nøjsomheds Teglværk og Kalkbrænderi | 6 &47............................................................ Teglværker, Kalkværker Nørregaard P P 4 259 .................................. Bogbindere Obel’s C W Udsalg 4 1 6 1 .......................... Tobakker og Cigarer Oliland A J 4 224 ......................................... Giarmestre Olsen A 4 492 ............................................. Gartnere Olsen C 4 282 .................................................. Skomagere Olsen Chr. 4 498 ........................................... Guldsmede Olsen Einer Materialhdl. £ 2 Olsen Nico 4 1 6 9 ........................................... Trikotagchdl. Olsen O Chr. |1684 ..................................... Moller Olsen William £ 1 24 ..................................... Blikkenslagere Pariscr-Bazaren v. V Burgwaldt 4 388 Pedersen II II 4 940 ..................................... Gartnere Penter Carl 4 646........................................... Tapetserere Petersen Chr. 4 688 ..................................... Bagere Petersen. Chr. 4 230........................................ Skomagere Petersen & Clausen Tapetserere 4 333. . . Møbeludsalg Petersen Edv. 4 1022...................................... Kaffeimp. og -hr. Petersen Emil 4 454 ......................... llorreekviperingshdl. Petersen Ernst 4 206 ................................... Gartnere Petersen’s Hartmann Eftf., Akts. 4 772 Sadelmagere Petersen Johannes 4 204 ............................. Murermestre Petersen M ........................................................ Trævarefabr. Petersen Niels 4 356..................................... Urmagere (Sejl- og Flagmagere, Pre- PETERSEN N J & SØN 4 89 & 789 . . . < senninger, Flag, Sejldug, ( Olietøj Petersen Otto f 570 ...................................... Cykleudsalg Petersen R 4 674 .......................................... Gartnere Petersen Sejer 4 816...................................... Smedo

Thysen N P | 638 .......................................... Bogtrykkerier (Maskinfahr., Teglværks- Tvede A 4 2 1 ................................................. 0,000 Kr. Bregn P. Indeh. J P J Bregn; Bronée 11 C & Søn. Indeh. K P Bronée, Kbhvn. Bugscraktieselskabet Bien. Bestyrelsen bestaar af tre Kommitterede^ Dir. HOC S Heckscher, Kapt. C E Silferberg og Kapt. J Christensen, allo af Kbhvn., samt en Forretningsfører: Købmd. P V Svendsen. Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af to Kommitterede i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Dalsborg Brødr. ved II & F Dalsborg. Indeh. H J J Dalsborg og F H J Dals­ borg. Dampskibsselskabet Ajax i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Frm. Svendsen

Made with FlippingBook Ebook Creator