Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

"Provins-Register — Forretninger

V I — 1237

Haslev

'Trælast- ogTømmerh., Kul, Korn, Foderst., Bygnings- ; art., Gødning Gartnere Sagførere, Incasso Aviser Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

ULRICH CARL J & SØN, AKTS. Købmd. g 4, 232,113 & 38............................................ Ulrik Einar g 1 6 ............................................ Weber Th. g 127............................................ Venstres Folkeblad g l l ............................... Vett & Wessel’s Uds., Amtrup Nielsen g 18 Østerbye Harald g 169.................................. Forretningsnavn og Adresse

Haslev Ægforr. v. P Larsen £l 194 . . . Æg Heide A J f) 4 6 ............................................... Bagere Heldt N g 245.................................................. Herreekviperingslidl. Henriksen J g 9 7 ........................................... Blikkenslagere Hertz W g 2 3 0 ............................................... Skomagere Hotel Axelhus g 125...................................... Hoteller Hogbfeldt Chr. g 1 1 7 ..................................... Bogbindere Jensen Alfred g 120........................................ Boghandlere Jensen Alfred g 295 ...................................... Malermestre Jensen Chr. g 150............................................ Murermestre Jensen Chr. g 373........................................... Snedkere, Møbeluds. Jensen Georg Sengeudstyrsforr. g 29 Jensen J g 2 1 0 .............................................. Bagere Jensen K &. M g 280 ..................................... Modeforretninger Jensen Mølgaard, Akts. g 9 6 ...................... Orgelharmoniums Jensen P Aug. g 131.................................. Skræddere Jensén Peder Købnul. g 278 Jensen Wilh. Købmd. g 215 Jernbanehotellet g 325 .................................. Hoteller

Manufakturhdl. Manufakturhdl.

Indregistrerede Firmaer. Engel’BOtto Eftf. ved Ludvig Sørensen. Indeh. C L J Sørensen. Gambrin-Fabrikken vod Marius Niolsen. Indeh. N M Nielsen. Haandværker- og Landbobanken i Haslev, Akts. Bestyrelse: PartikuFer L Han­ sen, Snedkerin. F V Hansen, Vogmnd. Al C Trærup og Brygger C L Andersen, Rode. Direktør: Sagt'. E C P Daingaard. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, medet Bestyrelsesmedl. Frok.: Frk. 0 Christensen i Foren, modDirektøren eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Haslev Andels-Svineslagteri. Bestyrelse: Gaardejerne J Jensen, Dysted (Formand), L Petersen, Orslev, O Olsen, Tjæreby, N Nielsen, Levetofto. J C Nielsen, Es- kildstrup, C Hansen, Jenstrup, H Sørensen, Ingclstrup, og N P Jensen, Aversi, samt Præstegaardsfovp. L C Larsen, Torslev, Parcellist il C Jensen, Thestrup, Husmand C Jensen, Holme Olstrup, Sognef. L P Frandsen, Brandelev, og Sognef. L Christiansen, Ulse Olstrup. Frm. tegnos at' Formandon og af Næst­ formanden. Direktør: N N Yding, der bar Prok. *** Haslev Bank, Akts. Bestyrelsen bestaar af 9 Aktionærer: Sagf. Th. P Opstrup Molleejor O Olsen, Odo Forslov, Kølnnd. GP Jensen, Gaardejor CRRasmussen, Børslod. Sognefogoderno HP Frederiksen, Skuderlogo, J Rasmussen, L Christi­ ansen, Ulso Olstrup, L C Froderikson, Torslev, og II P Sehnack, Aversi. Direktion: C C Rasmussen og M J Madsen. Frm. tegnes af to Direktorer i Foren, olier af en Direktør i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Prok.: II Peder­ sen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller mod en Direktør. Aktk. 400,000 Kr. Haslev Bogtrykkeri ved C Bagger. Indeh. C Bagger. Haslev Comentvarofabrik ved N V Aalkjær. N C Jensen, Simon Nielsen og II A C I Jespersen. Indeh. N C Jensen og S Nielson, der i Foren, tegnel Fim. samt N V Aalkjær og li A C 1 Jespersen. Haslev Elektricitetsværk, Akts. Bestyrelse: Dircktorerno T P Opstrup og T V Rasmussen, Købmd. A B Rober, Snedkerm. F V Hansen og Maskinfabr. 1 F Nielsen, der liver for sig tognor Fnn. Aktk. (10,000 Kr. Haslev Korn- /g.

Jespersen C E Prokurator & Ovorrets- sagf. N I Heje Jespersen g 43.................. Jesperscn-Skree J g 32................................ Johansen Hans Købmd. Lysholm g 66 Johnsen P g 83 & 251................................ Jørgensen Chr. g 1 0 4 ................................ Kofoed II g 223............................................. Kruso C g 175............................................... Kruse Vilhelm & Søn g 4 9 ....................... Larsen A C g 2 0 ......................................... 1 Larsen A Olthaver g 263 .......................... Larsen Carl g 157 ....................................... Larsen Chr. Købmd. g 321 Larsen Chr. g 1 4 8 ...................................... Larsen H O Købmd. g 348 Larsen L g 261............................................... Larsen Maltha g 6 9 ................................... Larsen Solio g 159......................................... Lindberg Olaf g 7 6 ...................................... Lysholm Mølle, O Jacobsen g 191.............. Madsen (i g 353............................................ Madsen L P g 243......................................... Meyer Vi lh. g 337 ...................................... Moller Max..................................................... Møller Soren g 199...................................... Nielsen E Blomsterhdl. g 227 Nielsen E I H g 266.................................... Nielsen II F g 73 ....................................... Nielsen J g 155............................................. Nielsen Johannes g 101 . .....................'. . Nielsen Louise g 207 ................................... Nielsen Ludvig g 311 & 400....................... Nielsen Marius g 7 2 ................................... Nielsen N J g 339 ......................................... Nielsen Ole g 336 ......................................... Nielsen S g 1 3 9 ............................................ Nordentoft Jens g 71....................................... Nørgaard C g 247 ........................................... Olsen P g 37....................................................... Olsen P g 1 0 6 .............’ ............................... Opstrup Th. P & Paul Opstrup g 78 . . . Pedersen II Købmd. Nordskov g 135 Pedersen J C V g 142................................... Pedersen N P g .187..................................... Petersen Herman g 255 ............................... Petersen II P g 198....................................... Petersen O g 1 4 0 ........................................... Petersen Ole g 185........................................ Petersen I* Assuraneeforr. g 376 Petersen R Chr. Købmand g 31 Petersen Valborg.............................................. Poulsen B Købmd. g 42 Rascli Fr. g 276 ............................................... Reerslev Jensine g 256 ............................... Rulffs Emil g 5 7 ........................................... Røber Axel g 260 & 333................................ Rønne C g 391................................................. Schwartz H C g 1 1 8 ..................................... Selchau-IIansen L & Co. g 79 & 130. . . . SLEIPNER ved N Johanncssen g 24 & 324 Telegramadr. „Sleipner*1...................... Smith's Lauritz Bog- & Papirkdl. g 8. . . Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn g 4 0 ........................................... Svenningsen C J & Co. g 248 ................... Sørensen A P g 269 ..................................... Sørensen Chr. g 203 ...................................... Sørensen Einar g 254..................................... Sørensen M Materialhdl. g 52 Sørensen S M g 298 ..................................... Sørensen Th. g 196........................................ Torkildsen R Bog- og Papirhdl. g 75 . . . „Trifolium“ g 51, Stats | 2 ...................... trim H g 3 4 ..................................................... Nielsen Simon Købmd. g 95 Nielsen Tb. J Købmd. g 340

Sagførere, Incasso Herreekviperingslidl. Fedevarer en gros Tømrermestre Maskinsnedkerier og Savv. Skræddere Malermestre Maskinfabrikker Mekanikere Gartnere Murermestre Herreekviperingslidl. Savværker Entreprenører Fiskehandlere Urmagere Murermestre Maskinfabrikker Smede Manufakturhdl. Brodcrilidl. Automobilreparation (Agentur-og Kommissionsf., I Korn Manufakturhdl. Manufakturhdl. Moller Snedkere Skræddere

Malermestre Entreprenører Tømrermestre

Apoteker Sadelmagere Smedo Tømrermestre Sagførere, Incasso

Maskinforhdl. Tømrermestre Malermestre Tømrermestre Skomager*' Børstonbindere

'

Modeforretninger Læderhandlere Bogbindere Isenkræmmere Korn Boghandlere Tømrermestre Elek. Lysinstallation Boghandlere Sparekasser Elektr. Lysinstall. Malermestre Gartnere Trikotagehdl. Murermestre Herreekviperingslidl. Bogtrykkerier Smøreksr., Ostefabr. Bagere (Cykleuds., Automobilrep., j Motorcykler, Cykler en gr.

Made with FlippingBook Ebook Creator