Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Hadsten

VI — 1234

Provins-Register — Forretninger

Se Fagregistret under Tapethandlere Dampskibsekspeditioner Cementvarer { Isenkr., Støbegods, Køkkenudstyr Smede Læderhdl. Murermestre Huder og Skind Gartnere (Hårmestre Skomagere Gravmonumenter Murermestre Manufakturhdl. Maskinsnedkerier og Savv. Manufakturhdl. Teglværker

Forretningsnavn og Adresse Bistrup Emil f 199........................................ Blichfeldt F fl 17............................................. Ccmentvarcfabrihkcn Ileimdal f 126 . . . CHRISTENSEN ALLING § 42 Grundlagt 1865 .................................................................... Christensen C f 205 ..................................... Christensen Chr. fl 139.................................. Christensen Chr. JJ 177.................................. Christensen Chr. M Trælidl. f 160 Christensen C L f 154.................................. Christensen J P fi 3 4 ................................... Christensen M Kobmd. Vive f S6 a Christensen N fl 130...................................... Christensen Otto fl 8 7 .................................. Christensen Richard fl 1 3 5 .......................... Christiansen & AVinther f 52....................... Crome & GoldschmjcU’s Fabr.’s Udsalg, Alf. Petersen fl 9 7 ................................... Dehn’s Savværk J) 117.................................. Faber Ludvig f 7 9 ........................................ Forenede ostjydske Teglværker, De, Akts. Frederiksen A Kobmd. f 161 Frederiksen F P N f 7 5 ............................ Færge Jens f 92.............................................. Gade A C f 131 ' . .......................................... Hadsund Afholds- og Hojskololiotel f 43

Se Fagregistret under Cyklcudsalg Banker, lncasso Bogtrykkerier Cementvarer Margari 1 efalirikkcr Dampmøller Cyklcudsalg [Svineslagterier, Fedevarer, [ Fedt, Polsefa.br. Planteskoler Manul'akturhdl- Bodkere Skræddere Hoteller Skomagere

Forretningsnavn og Adresse Hadsten "Automobil- & Cyklelager ved P Carlsen & N Ilaumann U 64 & 86 . . . .• Hadsten Bank, Akts. fl 50............................ Hadsten Bogtrykkeri, Akts. $ 4 7 ............. Hadsten Cementstensfabrikker, Akts. J! 67 Hadsten Margarinefabrik fl 189.................. Hadsten Mollo fl 2 ......................................... Hadsten ny Cyklcforr. ved S Madsen . . . Hadsten ogOmegnsAndels-Svineslagteri |)91 Hadsten Planteskole ved M P Sørensen |182 Hansen II A fl 45........................................... Hansen N ........................................................... Hansen S $ 1 8 3 .............................................. nolck li S Materialhdl. D 15 Hotel Hadsten f 1 8 ..................................... Husted H Kobmd. fl 26 Ilsoe Soren f) 1 4 3 ........................................... Jensen A J | 6 8 ............................................ Jensen Chr. J) 4 3 ........................................... Jensen Ejner fl 94........................................... Jensen II C f 42 ........................................... Jensen I Schodt Jj 166.................................. Jensen Lambert Jj 110.................................... Jensen-Ib J f 65............................................. Jørgensen J | 181........................................... Knudsen Otto f 1 9 0 .................................... Kollerup Molle, Hans Meyer f 72............. Larsen Karl Kobmd. f 4 & 171................ Mikkelsen Laurids fl 1 46 ............................. Mikkelsen N | C ............................................ Mollenberg II fl 1S8........................................ Møller Jeppe f 174......................................... Nielsen Gert, Vinterslev f 103.................... Nielsen M f 66................................................ Nielsen N f 152.............................................. Olsen Martin fl 162........................................ Pedersen Hermann fl 1 2 ............................... Pedersen Holm Kobmd. fl 33 Pedersen Poul Tapet- og Farvehdl. f 126 Rasmussen J P Kobmd. f 83 Rosen Arthur f 1 0 ........................................ Schjot J P ........................................................ Sieck Joh............................................................. Skødt J f 122.................................................. Sparekassen for Hadsten og Omega . . . . Staack Arnold f 36........................................ Stender H f 100 ............................................ Sørensen II E Kobmd. en gros f 7 & 121 Sørensøn K fl 177........................................... Sørensen Morten fl 178................................... Sørensen N & Son f 8 0 ............................... Sørensen S f 84.............................................. Tegen S f 1 4 .................................................. Teilmann Brødr. f 170.................................. Tejl N Chr. f 1 3 7 ........................................ Tvilling Rasmus, Vinterslev f 161............ Iversen 1 C Kobmd. fl 30 Jacobsen Chr. Træbdl. f 29

Tømrermestre Gartnere Manul'aktui'lidl. Sadelmagere Bagere Murermestre Gartnere Murermestre Elektr. Lysinstall. Møller

Jern en gros Sadelmagere

Bodkere Hoteller

HADSUND BANK, AKTS. f 48, Stats f 6. Banker, lncasso Hadsund Boghandel v. Hother Hornbech f 90 Boghandlere Hadsund Bogtrykkeri, Carl Rasmussen fl 23 Bogtrykkerier Hadsund Cementstøberi ved Th. llollescn

(Trælast- og Tommerhdl., | Korn, Foderst., Markfrø, ( Bygningsart.,. Støbegods Sadelmagere Maskinsnedkerier og Savv. Elektr. Lysinstall. Fiskeltdl. Murermestre Smede Agentur-og Kommissions! Malermestre Gartnere

Apoteker Urmagere Urmagere Murermestre Sparekasser Isenkræmmere Malermestre Korn, Foderstoffer

Arkitekter Giarmestre Blikkenslagere Skræddere Brøndboring Gartnere Murermestre Børstenbindere

Indregistrerede Firmaer.

Jensen Sofus f) 80............................................ Jensen William § 9 4 ...................................... Johansen A fl 3 1 ............................... ; . . . Johansen I M | 7 7 ........................................ JUSTESEN SØREN TH. fl 1 3 ................... Jorgensen J fl 7 8 ........................................... KNUDSEN JENS TH. Overretssagf. f 99 . Larsen C V Bankdirektør fl 19................... Larsen Jac. fl 113........................................... Larsen Karl $ 2 1 5 ........................................... Larsen M P | 1 6 2 ........................................ Laursen I C fl 1 5 2 ........................................ Laursen Jens $ 112........................................ Madsen Carl M Agenturforr. f) 100 Madsen Jens $ 1 0 ......................................... Madsen N | 9 8 ............................................... Magasin du Nord, Udsalg fra Akts. Th. Wessel ogVettved Carl EChristensen fl148 Meilby Niels Agenturforr. $.156 Mogensen’s C Enke Kobmd. fl 26 Nielsen Chr. fl 64. ......................................... Nielsen Jens Peter fl 1 9 8 ...................... . .* Nielsen L fl 194............................................... Nielsen N fl 2 7 .............................................. Nielsen N Chr. fl 1 8 ..................................... Nielsen N Chr. fl 1 0 5 ............................... . Nielsen N P $ 196........................................... Nielsen N I’ fl 24........................................ Odense Ægforretnings F ilial....................... Palsgaard N M fl 8 5 ..................................... Pedersen Marius fl 180.................................. Petersen Emil fl 1 6 7 ...................................... Petersen Hans f) 32 ...................................... Petersen M $ 1 4 5 ..........................................

Tømrermestre Blikkenslagere Æg, Huder og Skind Skomagere { Herreekviperingshdh, Sports- ogJagtrekv., Vildt Skomagere Fisk en gros Fisk en gros Konditorier Skræddere Murermestre Isenkræmmere, Dørgreb Fisk en gros Manufaktnrhdl. Sagførere, lncasso Sagførere, lncasso

Aaetrup’s J B Boghandel. Indeh. J B Aastrup. Hadsten Bank, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bankraad paa 15 Medlemmer med Landbrugskand. N Foghsgaard som Formand samt en Direktion : Bankdir. J Møller, Sagf. J C J Degn og Kebmd. H E Sørensen. Frm. tegnes af to Di­ rektører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med Bankraadets Formand. Aktk. 150,000 Kr. Hadsten Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse: Skrædderm. JNielsen (Formand), Fotograf P Olsen og Lærer S Andersen, af hvilke to i Foren, tegnerFnn. Aktk. 6000 Kr. Hadsten Mølle, et Interessentskab. Interessenter: Godsejer S CABrask, Haralds- mark, Forp. R Z Ohm, Gross. N C Kastrupog OBO Larson. Prok.: Bogholder C Larsen i Foren, med Interessent N C Kastrup. Kapitalen er vekslende. Larsen Karl. Indeh. Fru M P Larsen. Prok.: A F Larsen. Sparekassen for Hadsten og Omegn. Bestyielse: Snedker NMikkelsen, Arkitekt N P N Egestad, Sognef. A J Pedersen, Galten, og Mekaniker H Arastrup sarat Gaardejerne A Carstensen, Galten, N J Wester, Galten, It II Lassen, Sandby, T Thomsen og F C Carstens, dor to i Foren, tegner Frm. Hadsund . Dommer i Hellum-Hindsted Her­ reder: H C S Bruun. Hovedtingsted: Terndrup. Bitingsted: Hadsund. Elektricitetsværket (Interessent­ skab), anl. 1906. Havnedybde: 3.7 m. Indbyggerantal 1921:1,971 (1901: 920). Politimester i Mariager Kjøbstad og Gjerlev-OnsildHerreder (und­ tagen Glenstrup, Sonder Onsild, Nørre Onsild, Hvornum, Snæbum og Skjellerup Sogne) samt Hel- lum-Hindsted Herreder: Sven Bo Lassen. Kontorafdelinger: Mari­ ager og Terndrup. Vandværket(lnteressentskab), anl. 1896. Se Fagregistret under . . . . Kridt, Møller, Byggryn

Malermestre Smede Malermestre Bagere Herreekviperingslidl. Skomagere Urmagere Manufakturhdl.

Forretningsnavn og Adresse Aa Mølle Kridtslemmeri f 58 . . . Andersen A Chr. f 9 5 ...................... Andersen A F J 5 6 ......................... Andersen H J f 1 8 9 ......................... Andersen P f 191...............................

Æg (Odense) Tømrermestre Tømrermestre Gartnere Bagere Malermestre

. . . . Murermestre . . . . Murermestre . . . . Maskinforhdl. . . . . Murermestre

Made with FlippingBook Ebook Creator