Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Haderslev

Provins-Register — Forretninger

VI — 1232

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Kranses Hotel £ 3 ........................................ Krautkammcr Fr............................................... Kruse Jens....................................................... Kruse N is........................................................... Kyster Hans £ 1 73 ........................................ Laasholdt Chr. Købmd. Landmandsbanken £ 435............................... Jjanglo’s P Eftf................................................. Langvvadt Marius........................................... Larsen Jobs. Papirhdl. Lauridsøn’s Hans Boghdl. £ 319................ Lausm Chr. £ 2 0 1 ......................................... Lencer’s Paul Eftf. Matcrialhdl. £ 170 Lconhanl M Købmd. Lerindustrien.................................................... Lindeburg’s Ludwig Eftf. £ 161................ Ludvigsen Peter Farvehdl. £ 181 Lundbeck N ved Holger Hansen £ 129. . Maasbøl Aug. £ 196...................................... Magnussens’s Malerforretning £ 47 . . . . Margarinefabrikken Nordslesvig................... Mårtens Rud....................................................... Mathiesen Viggo.............................................. Matzen II Th..................................................... Meyer A Papirhdl. Meyer II £ 183................................................ Micliaelsen B £ 8 7 ......................................... Miehaolsen N £ 906 ...................................... Micholsen & Jaeobi (Peder Orbescn) £ 221 Mikkclsberg Oline........................................... Mikkelsen Hans £ 155................................... Mikkelsen N Købmd. Missionshotellet £ 158................................... Modersmaalet, Akts., Eksp. £ 31 & Red. £ 9.38............................................................... Mortensen Morten............................................ Møller Chr......................................................... Møller & Knudsen........................................... Møller M P ..................................................... Moller Steffen................' ................................. Møller Thomas.................................................. Nicolaisen Chr................................................ ... Nicolaisen J £ 305 ........................................ Nielsen’s Carl Boghandel £ 3 7 1 ................ Nielsen Chr. £ 404 ........................................ Nielsen’s Hans Eftf., Geert JPaulsen £ 283 Nielsen & Jacobs.............................................. Nielsen N Købmd. Nissen Henrik.................................................... Nissen Nis Købmd. Nordisk Kalle Kompagni, Haderslev Af­ deling £ 219.................................................... NORDISK SÆKKEKOMPAGNI, AKTS. Lavgade 4 £ 772 ........................................... Nordisk Trikotagefabrik ved Johannsen & ■Morck £ 1 5 7 ................................................. Nordslesvigs Bank, Filial £ 5 3 .................. Nordslesvigs Kreditforening £ 6 2 ............. Obel’s C \Yr Oplag £ 736. .......................... Obel S K (Hjorte-Apotek) £ 6 7 ................ Obst Fr. Willi................................................... Odense Ægforretning £ 407 ......................... Oggesen Jens £ 2 1 .................................. . . Ohlmaiin C L £ 110..................................... Ohlsen Henrik £ 1 7 7 ...................................... Olling O P £ 389............................................ Olsen F .............................................................. Orbesen Carl J ............................................... Orbescn C B .................................................... Otzen J ............................................................. Oulzen Nicolai £ 73, 74 & 7 5 ................... Paulsen Ant. £ 1 4 1 ...................................... Paulsen Hugo.................................................... Petersen A F, Hans Petersen £ 226 . . . Petersen Alfred . . . i ................................... Petersen & Bramstedt £ 1 1 7 ...................... Petersen G A £ 4 8 ......................................... Petersen Chr. P Kobnid. £ 234 Petersen Hans Chr. Købmd. Petersen Honnette........................................... Petersen Jens £ 9 1 8 ..................................... Petersen Jørgen.............................................. Petersen O Købmd. Petersen O lu f.................................................. Pløtz Chr......................................................... ... Ptinjer Otto £ 257 ......................................... Råben Chr. Advokat £ 3 4 .......................... OLIE- & FARVE-KOMPAGNIET £ 909 & 939 Telegramadr. „01fak“ ............................

Se Fagregistret under Hoteller Møbeludsalg Skomagere Bygningsartikler Fisk en gros Banker Bagere Urmagere Boghandlere Agentur- og Kommissionsf. Aviser 2 Cykleudsalg Jern Manufakturhdl. Malermestre Margarinefabrikker Boghandlere Elektr. Lysinstall. Bogbindere Malermestre Trikotagefabr. Korn Manufakturhdl. Modeforretninger Skibsprovianteringsforr. Hoteller Aviser, Bogtrykkerier Maskiuforhdl. Mineralvande Stenhuggerier Bagere Skræddere Gartnere Boghandlere Snedkere iAgentur- og Kommissions- ( forr. Modevarer en gros Modeforretninger Sække Trikotagefabr. Banker Kreditforeninger Tobakkerog Cigarer (Aalb.) Apoteker Bagere Æg Agentur- og Kommissionsf. Vinhandlere [Bageri-Art., Agentur- og Koinmissionsforr. /Farver,Imp., Olieraff., Ben­ zol,Drivremme,Farvcfabr. Fernis, Gulvfernis, Lak­ fernis og Lakker, Linole­ um en gros, Malerartik­ ler, Maskinolier, Motor- , olier,Tapethdl.,Tjære,Voks (Hårmestre Blikkensl.ogSkiferdækkerc Vognfabr. og -forhd). Snedkere Bagero Korn, Gartnere Skomagere Vægte Guldsmede Chokolade, Ag. og cn gros Isenkræmmero Modeforretninger Assuranceforr. Manufakturhdl. Stenhuggerier Skomagere (EJektr. Lysinstall., Gas- og Guldsmede Skræddere Kaffeimp. og Kaffebr.

(■Korn,Kolonial ongros,Gød- Hansen Jørgen Købind. £ 3 1 7 ...................•! ning, kunst.,Markfrø,Frø, ( Bindegarn Hansen Klans................................................... Herreekviperingshdl. Hansen M j„n. ..................................... Hansen Mart. J) 1 1 .......................................... Pølsefabrikker Hansen Michael D41G.................................... Støbegods, Maskinolier Hansen P J ...................................................... Skræddere Hanscn’s R & L Installationsforretning. . Elektr. Lysinstall. Hansen Th. £ 308 ......................................... Murermestre Hansen Waldemar | 349 .............................(Konserves, Ag. og en gros, ® ( Sydfrugter en gros ( Cykler en gros, A.utomo- Hartmann H & Co. £ 452............................< biltilbehør, Automobilrin- ( ge, Cykletilbehør Hartwig C £ 242 ............................................ Malermestre Haugaard J C J 1 0 1 ..................................... Yognfabr. og -forlidl. ITein A .................................................................. Stenhuggerier Henningsen Charlotte..................................... Modeforretninger Henningsen Egert £ 904 ................................ Sædekorn Henningsen Peter D 1 69 ............................... Urmagere Hildebrandt’s J H Enke £ 737 .................. Yognfabr. og -forlidl. Hinrichsen Valdemar fl 150......................... Automobilforhdl. Holbek Gustav £ 56 & 66............................ Korn Holm’s C PEftf.,Sigurd H Christensen £422 Isenkræmmere, Jern Horst II Madsen.............................................. Pianoforhdl. Hotel Flensborg £ 207 .................................. Hoteller Hotel Harmonien £ > 8 8 .................................. Hoteller Hotel Royal |} 2 2 ............................................ Hoteller Hundevadt A £ 229........................................ Manufakturhdl.,Skomagere Hølck Johannes................................................ Skomagere Høppncrs Hotel § 21 & 780......................... Hoteller Indre Missions Boghdl.................................... Boghandlere Industri- og Landmandsbanken D 265. . . Banker Iversen Jørgen £ 4 1 2 ................................... Manufakturhdl. Iversen Peter £1 366 ..................................... Halmvarer Jacobsen J.......................................................... Smede Jensen A M £ 116........................................... Ejendomshdl. og-mæglere Jensen Ant. £ 3 3 ............................................ Speditører Jensen Berthel.................................................. Automobilreparation Jensen Carl....................................................... Elektr. Lysinstall. * ■ “ ” t Ct a s „ f „ ..................................|Bi 0. t d!3 b £ ,’er8‘ ,’n'"'' ....................... Holm & Molzen £ 64...................................... Kul Ilolst Joh. Er. D 1 03 ..................................... Smede Jensen J C ....................................................... Urmagere Jensen J & Co. £ 131................................... Bankiers Jensen Jens (J Jørgensen) Købmd. £ 94 Jensen J J ........................................................ Skræddere Jensen Kirstine £ 1 7 6 .................................. Gartnere Jensen Marie Blomsterhdl. £ 248 Jensen P ............................................................ Bagere Jensen Peter Købmd. £ 8 Jensen Thomas................................................. Trikotagelull. Jensen & Wind £202 ................................... Manufakturhdl. Jepsen Knud £ 310....................................... Farverier Jcrnharn-hotellet £ 58..................................... Hoteller Jessen -John....................................................... Manufakturhdl. Jessen Ludolph £1 3 3 .................................. Sukkervarefabr. Johannsen Edv................................................... Malermestre Johannsen’s Job. Eftf. £ 244 ...................... Maskinfabrikker Johannsen L £ 295........................................... Boghandlere Johnsen A .......................................................... Snedkere Johnsen J A .................................................... Malermestre Jubl J ................................................................. Skræddere Jubl N J P ....................................................... Kall'eimp. og Kaffebr. Jørgensen Jens £ 9 5 ..................................... Bygningsart. Jørgensen P eter.............................................. Børstenbindere Jøhnk F W Købmd. £ 23 & 123................ Bageri-Art. og -Inventar Jørgensen Asmus Købmd. £ 145 Jørgensen Fr.................... ................................. Manufakturhdl. Jørgensen J, Bjørnshauges E ft f................ Mineralvande Jørgensen P........................................................ Snedkere JØRGEXSEN&STURitt £ 917&777Telegram- i adr. „Jørgsturm“ A. B. C. Code oteUdgave, 'Kolonial en gros, Fodcr- Stewart.FivcLetterCode 2den Udgave, Bau- 1 stoffer, Korn ers Code & Privat Code...............................* Jørn Ernst £ 9 1 .............................................. Cement, Kul Kaadtmann’s Eftf., X Andersen £ 393. . . Snedkere Kappe C £ 212................................................. Ejendomshdl. og -mæglere Keller S II....................................................... . Cykleudsalg Kjeldgaard Martin £ 9 3 1 ............................... Trælast- og Tømmerhdl. Kjær Chr............................................................. Trikotagehdl. Klutke E............................................................. Skræddere Knoil Hermann................................................. Skomagere Knudsen Niels C C £ 367 ............................ Olieraff. og -irap. Knudsen Peter P.............................................. Urinagere A................................................................ Maskinafskrivningsbur. Kohien Ilandelsgesellscbaft ni. b. H. £ 64 Kul { Savværker, Bygmestre,- Trælast- og Tømmcrhdl., Trækonstr., Tømrerme­ stre, Snedkere, Maskin­ snedkerier, Skolemate­ riel, Gymnastikredsk.

| Vandm. Sagførero

Made with FlippingBook Ebook Creator