Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Gramby

VI —1228

Provins-Regisler — Forretninger

G r am b y .

Forretningsnavn og Adresse Bjerregaard Jørgen § 417 ............................. Bjørn .Jacob § 450 ......................................... Broni O § 165................................................... Brændstrup Otto § 165.................................. Busk li | 7 7 .................................................... Borgesen J Falk § 172................................... Carlsen O § 3 7 2 ............................................ Christensen A .................................................. Christensen J C Guldsmed § 6 8 ................ Christensen Niels § 1 3 5 ............................... Christensen P § 224....................................... Christensen P Stroior Kobmd. § 39............ Dahlin A F § 332........................................... Demokraten § 55 ...................................... ... Djursland, Dagbladet for den østlige Del af Randers Amt § 250 ............................... Djurslands Grynmølleri, Sonder-Mølle § 81 Djurslands Kalkværk § 70 & 384................ Djurslands Kartoffelmelfabrik, Akts. § 73 Djurslands Landmandsbank, Akts. § 128 & 406 .................................................................... Djurslands Venstreblad § 276 .................... Djurslands Vulkaniseringsanstalt § 513 . . Ehrenreich Harald § 4 ............................... Enevoldsen N § 330....................................... Engelsk Beklædningsmagasin ved Alb. Thomsen § 82................................................. Engelsted J E § 186..................................... Ericliscn Tli. § 414........................................ Fiskehallen ved Michael Rasmussen § 376 Frandsen J .......................................................... Gissel Sofus Kobmd. § 163 Gissel S It Købmd. en gros § 342 GrafTs E II Enke........................................... ... Granath Win. § 242........................................ Grenaa Andels-Svineslagteri § 8 8 ............ Grenaa Dampsnedkori og Høvleværk, Akts. § 1 0 ................................................................. Grenaa Dampvaskeri, Akts. § 223............. Grenaa Dampvæveri, Akts. § 73, 103 & 389, Stats § 1 4 ....................................... Grenaa Folketidende § 44 & 400 ................ Grenaa Havns Ishus ved N CNielsen § 213, Stats § 1 2 ..................................................... Grenaa Havns Motor- & Maskinfabrik ved Anton Jensen & S Møller Jensen § 106 Grenaa Jernstøberi og Maskinfabrik § 42 Grenaa Maltfabrik, R Jensen § 109. . . . GrenaaMaterialhandel ved E Jespersen § 69 Grenaa Rugbrødsfabrik, Akts. § 100 . . . Gi'oth I C Købmd. § 114 Gudman 1 & Søn Havnen § 456 ............... Hammelev P .....................................................

Se Fagregistrøt under Drejere Huder og Skiml, Agentur!’* Destruktionsanstalter Manufakturhdl.

Heste og 781 Stk. Hornkvæg for" sikrede for 2,5 Miil. Kr,Formand- 0 Lautrup. Sekretær : NH Frank, .Rødding. Politimester, so u. Toftlund. Sogneraadsl’ormaml: Einar Bcn- nctsen, Skjoldager. Vejer og Manier: A C Kjær.

Dommer, se u. Rodding. Elektricitetsværket (privat), aal. 1908. Indbyggerantal i Gramby og Gram 19-11: 1173 (1010: 1050). Nordslesvigske Kreaturforsik­ ringsforening, Den, opr. 185G. Medlemmer: ca. 2000 med 2926

Trikotngehdl. Murermestre Malermestre Smede Gravører Sagførere Malermestre Korn Buntmagere Aviser (Aarhus)

Forretningsnavn og Adresse Aastrup Olaf § 1 3 ......................................... Andersen A ...................................................... Andersen Cln\, Gram § 2 8 ......................... Andersen’s Hotel § 2 2 .................................. Behrens Brødr., Gram § 52......................... Gram Dampteglværk, Gram § 8 ................ Gram Slotskro, Gram § 20............................ Gram Slotsmølle ved Jens Sørup, Gram § 7 Gramby Bank § 21................... ; .................. Gramby Savværk, S. m. b. II. § 26 . . . . Hindballe Brødr-, Brændstrup §1 29 . . . . Hirth V F, Gram § 1 ................................... Johnsen Otto Kobmd. Tliiset pr. Gram §41 Kraomer Clir. J § 44.................................. . Madsen N N ..................................................... Nørgaard J Kobmd. § 12 Ohlsen H ........................................................... Schmidt Chr....................................................... Schrøder Brødr. Kobmd. § 25 Schultz A, Gram § 10................................... Simonsen P, Gram § 4 2 ............................... Skov Brødr. Kobmd. Brændstrup § 30 Skov II P............................................ ... Teilmann II § 1 8 ............................................ Teilmann M Kobmd. Fole pr. Gram § 5 Timmermann N, Kastrup § Gramby i . . Tønder Landmandsbank, Akts., Filial Gram § 1!>.................................................................... Wedel Axel, Gram § 5 1 ............................... Wollesen J, Gram ..........................................

Se Fagregistret under Manufakturhdl. Urmagere UJdspinderier Hoteller ! Maskinfabr., Automobil- rep., Elektr. Lysinstall. Teglv. og Teglværkskont. Hoteller Moller, Foderstoffer Banker Savværker, Træskofabr. Smede’ Apoteker Bagere Smede Bygningsart., Mobeluds. Malermestre Bygmestre, Bygningsart. Bygningsart. , Banker Boghandlere Bagere Møbeludsalg Malermestre Blikkenslagere

Aviser Møller

Kalkværker Kartoffelmel Banker Aviser, Bogtrykkerier Vulkanisering Isenkræmmere Fisk en gros Herreekviperingshdl. Bogbindere Agentur-og Kommissions!'. Fiskehandlere Murermestre Farverier Skræddere Svineslagterier ( Maskinsnedkerier og Sav­ værker Vaskerier Bomuldsvæverior,Væverier Aviser, Bogtrykkerier Fisk en gros Motorer Jernstøberier, Maskinfabr.

Indregistrerede Firmaer. Gramby Bank, Akts. Bestyrolso (Bankraad): Forp. J N Rabon, Gram (Formand), Rentier H B I'oort (I)iroktør), Gaardejerno J P -Møller, Tisot, E E Bonnot/.en. Skjoldager, og C Ravn, Westerlinnct, Godsinsp. S G Jeriebow, Gram, Forp. NN Evald, Nybøfgaard, Bygm. N I Timmermann, Kastrup, og Kobmd. IIP Søibeck, Arnum. Forretningsfører: P C Lei. Frm. tegnes af to Direktøror i Foren, eller af Formanden i Foren, mod on Direktor olier med ot Bankraadsmedl. Aktk. 275,000 Kr.

Maltfabrikker Brødfabrikker Sejl- og Flagmagere Tømrermestre

Hansen Anna Lingerilidl. § 369 Hansen Fr. & Co. § 266................... Hansen Kristian § 284 ...................... Hansen’s Vilhelm Boglidl. § 65 . . Ilartmann Rud. § 206 ...................... Ilartmann-Sørenscn § 190................ Ilartvigsen Hartvig § 367 ................ Hee Carl § 171................................... Ilellemann-Nielsen, Fausbøll’s Eftf. Henriksen II, Grenaa Havn § 338 . Henriksen Rasmus § 502................... IIolcli Emil § 1 0 1 ............................... Holm Jens Kr...................................... Hotel Dagmar § 26............................ Hotel Skandinavien § 6 0 ................ Hougaard Jørgen § 371...................... Jacobsen A § 346............................... Jacobsen H § 211............................... Jacobsen R Købmd. § 12 Jensen A § 289 ................................... Jensen Albert § 32............................ Jensen Anton Kobmd. § 8............... Jensen Anton § 98 ......................... Jensen Chr. M § 1 2 1 ......................... Jonsen’s C L Kassefabrik § 253 . . Jensen II § 1 6 8 .................................. Jensen Hansine Blomsterhdl. § 283 Jensen Jan § 335 ............................... Jensen Jens Træhdl. § 308 Jensen K § 398 .................................. Jensen Marinus..................................... Jensen N Brøgger § 328 ................ Jensen N C § 418............................... Jensen Ole, Thorsø § 210 a ............ Jensen P § 228 ................................ Jensen Søren § 396 ............................ Jensen Waldemar § 296....................... Jernbanehotellet § 76 '....................... Juhl & Schmidt § 4 1 9 ...................... Jørgensen N § 95.................................. Jørgensen P § 127 ................................ Kniser L § 307 .................................. Kanstrup A M Købmd. § 13

Grenaa. (Oprind. Grindhogb; Grind, Lukke, Gitterværk; lløgb, lloj).

. . . Snedkere, Møbeludsalg . . . . Trikotagehdl. ' ' ‘ ( torart. . . • Bagere . . • Agentur-og Kommissionsf. . . • Smede . . . Giarmestre j lioghdl., Fologr. Art., Kon-

Amts- og Bvsygehuset. Læge: Axel Klindt. Baltica, Åssurance-Comp., Akts. Jtcpr.: Købmand A Iversen, Lil- leg. 24 § 509. Borgmester: Bankdir.NielsBonke § 447. Dommer i Grenaa Købstad samt Nørre og en Del af Sønder Her­ red: II C Thygcscn § 7. Fuldmægtig: (Jaud. jur. C Faber. Gasværket (kommunalt), anl. 1898. Handelsforeningen. Formand: Konsul Chr. M Secher. Havnedybde: 4,4 m. Indbyggerantal 1921: 4,537 (1801: 760; 1901: 3,257). Konsnler: Vicekonsulerne Axel Thykier (Rusland) og Chr. Hom- me Secher (Sverrig). Kæmner: Chr. Karmark.

Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet 1445. Politimester i Grenaa Købstad samt Norre og en Del af Søn­ der Herred og Ebeltoft Købstad samt Mols Herred og en Del af Sønder Herred: M M Casperscn § 464. Kontorafdeling: EbcItoft. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 12,03 Miil. Kr.; Formue: 10,2 Mill.Kr.; Ind­ komst: 5,j Mili. Kr. Skatteprocent 1921-22: 7,5 (Lig­ ningsprocent: 9,4). Vandværket (kommunalt), anlagt 1907. Vejer, Maaler og Vrager: S M Meldgaard.

§ 62 Boghandlere . . . Malermestre , . . . Murermestre . . . Manufakturhdl. . . . . Bogtrykkerier . . . Hoteller . . . Hoteller . . . Smede . . . Cykleudsalg

. . . Urmagere . . . Snedkere . . . Kul

/Korn, Foderstoffer, Gød-

' ’ ’ V ning, Markfrø . . . Maskinfabrikker . . . Barnevognsudsalg . . . Pakkassefabrikker . . . Sadelmagere . . . Fisk cn gros . . . Malermestre . . . Drejere . . . Læderhandlere . . . Snedkere . . . Sadelmagere . . . Tømrermestre . . . Smede . . . Tømrermestre . . . Hoteller . . . Kolonial en gros . . . Mineralvande . . . . Bagere . . . Skomagere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Afbolds- og Højskolehotellet § 126 . . . . Hoteller Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. § 200 Banker Andersen A § 4 7 ............................................ Sagførere Andersen C § 125........................................... Bagere Andersen Ludvig Ekviperingshdl. Grenaa Havn § 248

Andersen Otto § 115...................................... Gartnere Andreasen Rich. § 359................................... Malermestre Arentoft Wilb. § 310..................................... Sadelmagere Badehotellet ved Grenaa Strand § 275. . . . Bade-og Sommerhoteller Bager II § 301.................................................. Skomagere Bager S H Kobmd. § 86 Bang Emil § 9 0 .............................................. Manufakturhdl. Baunhoj Mølle § 8 9 ...................................... Møller Bilde Jenny § 446. ...................... .................. Modeforretninger Bilde Niels § 189........................................... Tømrermestre Bilde Petrea § 441 . . . ............................... Modeforretninger Bilde Søren § 9 1 ............................................. Snedkere

Made with FlippingBook Ebook Creator