Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

I

Fredericia

VI — 1218

Provins-Register — Forretninger

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Fredericia Vogn- & Automobillakereri ved J P Jensen & Son £ 544 ............................ Gade J P Købmd. § 808 Gerlach C & Sen | 1 ................................... Godtfredsen Ove, H G' Wenk’s Eftf, fl 105 Goth A & Sønner D 107, priv. 304 . . . . GOTHERSGADES TAPETHANDELvedEmil Jensen |) 2 5 1 ................................................. Grøndalil I J) 690 ........................................... GUDSØE P A | 1 9 7 ..................................... Haaber Clir. £ 717........................................... Halle V | 634 ................................................. Hallas-Møller II (Løveapotek) J) 137. . . . Hannerup Badehotel £ 6 1 ............................. Hansen C B $ 504 .......................................... Hansen’s Clir. L Fiskeeksportforr. fl 338. Hansen II Købmd. f 350 Hansen H L | 437 ...................................... Hansen Jeppe & Søn f 320............................. Hansen Joh. tekn. Materialhdl. f 343 Hansen M f 796 .............................................. Hansen P £ 9 7 ............................................... Hansen P & N 1 Rasmussen f 435 . . . . Hansen Yilh. S f 103...................................... Uarder O f 768 .............................................. Havnemøllen, P Petersen f 200................... Hegelund L f 232............................................ Ileltborg L fl 728 ........................................ Ilenningsen C P f 606 & 591, Stats f 9. Henriksen M | 5.......................................... ‘ Hermann Abraham Købmd. f 170 Hermann A 13 f 653 ..................................... Hermann II Blomsterhdl. f 439 Hermann & Holbeck....................................... Herre-Magasinet, Chr. Kragli £ 372 . . . . Heyn II C f 51.................................................. HolF E f 421 & 429......................................... Hoflmann K f 775........................................• Holm Carl Købmd. f 2 Uolmelund K M Købmd. f 285 Holst M N f 300 ............................................ Honoré P Købmd. f 560 Hotel Victoria f 3, 482 & 750, Stats f 12 Houlberg P f 154............................................ Hugger A f 694 .............................................. Hauser W J & Røn £ 601............................ Højskolehjemmet, Elise Beyer f 207. . . . Høvding, Akts. f 657 .................................. Iversen Herdis f 457 ................................... Jacobsen Carl Købmd. en gros f 175 JacobsenN&Co.Automobilimport,Akts.f 818 Jagd T ................................................................. Jensen Albert f 3 2 ........................................ Jensen Carl Hesselberg f 294 ................... Jensen Carl W £ 471..................................... Jensen Chr. f 45.............................................. Jensen Emil f 2 5 1 ......................................... Jensen J f 503 .............................................. Jensen J f 760 ............................................... Jensen J Kobind. f 384 Jensen J A | 1 1 6 ........................................ Jensen J Bartholin f 353............................... Jensen & Jokumsen f 1 5 8 ......................... Jensen K E f 733 ........................................ Jensen Osvald Blomsterhdl. f 12 Jensen P f 484................................................. Jensen P C Købmd. f 781 Jensen P Hestbek f 1 6 2 ............................. Jensen Salomon f 2 1 7 .................................. Jensen Th. f 325 ........................................... Jensen Vald. f 852 ........................................ Jepsen V & L Møller f 6 9 1 ...................... Jernbanehotellet f 5 5 .................................. Jespersen J f 1 9 6 .........................................• Johansen, F & Søn f 523............................... Johansen V f 189 .......................................... Jydsk Varebørs, Akts. f 485....................... Jørgensen Carl f 375..................................... Jørgensen Emil f 658 .................................. Knudsen Th. Købmd. f 145 & 545 Kristensen P Træhdl. f 680 Kristensen Viggo f 6 9 ................................ Landmandsbanken f 400, Stats f 21. . . . Larsen Anton f 830........................................ Larsen's Hotel f 90 & 790 ......................... Larsen II P f 605 ........................................ Larsen L f 1 8 3 .............................................. Larsen L J | 556 ........................................... Larsen N P | 695 ........................................ Larsen Th. f 624 ............................................ Larsen V f 716.............................................. Lauritsen Kirstine f 705............................!

Leonhardt Robert £ 246............................... Giarmestre Liborius Alfred f 538..................................... Gartnere

Malermestre Vinhandlere Boghandlere Maskinfabrikker Tapethdl., Farvehdl. Isenkræmmere Sagførere, Incasso Skomagere Bagere Apoteker Bade- og Sommerhoteller Snedkere Fisk en gros Tømrermestre Murermestre Smede Blikkenslagere Murermestre Bogtrykkerier Snedkere Dampmøller Bagere Møbler en gros (Agentur-ogKommissionsf,, ( Korn, Sædekorn Manufakturhdl. Brænde, Torv Malermestre Ilerreekviperingshdl. Gartnere Sagførere (Maskinforhdl., Autogén- < Svejseapp., Træbearbcjd- ( ningsmask.,Va:rktøjsmsk. Farverier Hoteller Huder og Skind Smede Malermestre Hoteller Sejl- og Motorskibsselsk.

ISæbefabn, Oliemøller,Talg, Art. f. Vaskerier, Mejeri­ rekvisitter og-art., Fernis, Vaskepulver, Art. t. Teks- tilfabr., Ludpulver, De­ struktionsanstalter ltraff. og -imp., Meje- ekvisitter, Kalkværker, alk, brændt, Agenturf. . ( Sa • ! rir • ( K e

LOEHRS C FABRIKER f 96 & 596, Statsf 30 Telcgramadr. „Loehrs1, Talgsmelteriet f 455 ................................................................

LOEHR C W, AKTS. f 66, Telegramadr. „Loehr1 Grundlagt 1853 . . . . . .

LOEHRS KULIMPORT, AKTS. f 888 & 988, Stats £ 25 Telegramadr. „Kulloehr1 Kul, Koks og Cinders Lohmann J Chr. f 390.................................. Manufakturhdl. London Magasinet ved Jørgen Jasper f 274 Ilerreekviperingshdl. Lorentzen N f 521......................................... Snedkere Lund Georg f 396........................................... Bagere Lund Th. Købmd. f 160 Lyngs Odde Teglværk, A Poulsen f Erritsø3 *Teglværker Madsen Aage fl 854 ........................................ Manufakturhdl. Madsen Chr. f 640 ......................................... Snedkere Madsen L f 692 ............................................. Maskinsnedkerier og Savv. Madsen N f 208 ............................................ Smede Marcussen Ulrik f 202 .................................. Manufakturhdl. Meier M ............................................................. Malermestre Messen vedAChristensen f 102...................... Manufakturhdl. Mortensen I C f 236..................................... Elektr. Lysinstall. Mortensen Julius f 87 & 464, Dampskibs- (Mæglere, Dampskibseksp., eksp. 92 Telegramadr. „Mortensen1. . . . ( Speditører Munek & Andreasen f 203 ......................... Fisk en gros Møller Brødr. f 226......................................... Maskinfabr. Møller Emil Købmd. f 362 Møller II f 702 ............................................... Bogbindere Møller’8 Hotel f 314..................................... Hoteller Møller N P f 1 7 3 ............................................ Tømrermestre Møller Svend f 159......................................... Gartnere Møller Tli. fl 1 7 1 ......................................... Kobbersmede Nielsen Brødr. E & V f 311..................... Tømrermestre Nielsen Holger f 566 .................................. Malermestre Nielsen J f 220 . . ........................................ Bagere Nielsen L C f 380........................................... Tømrermestre Nielsen M ........................................................... Urmagere Nielsen Martin, Akts. f 114, Stats f 11 Fisk en gros Nielsen N f 128............................................... Murermestre Nielsen Poul f 590 ......................................... Tømrermestre Nielsen Rasmus f 265 .................................. Fisk en gros, Røgerier Nielsen S P f 530........................................... Bagere Nielsen Søren Købmd. f 563 Nielsen Thorvald f 6 2 1 ................................ Tømrermestre Nielsen Valdemar E Købmd. f 72............ Møller Nordisk Import-Forretning f 276................ Fyldepenne Norvang Henrik f 421 & 429..................... Sagførere Olsen A f 642................................................... Skomagere Olsen D | 130. ................................................ Elektr. Lysinstall. Olsen Ejnar f 360 .......................................... Gartnere Olsen J f 1 0 6 ................................................. Bagere Olsen P f 75 & 721........................................ Gartnere Olsen-IIolmelund II f 1 6 9 ............................ Kul Omega ved C Nielsen f 743......................... Cykler en gros, Cykleringe Orlhmann Gustav Købmd. f 795 Ottesen M f 327 ........................................... Blikkenslagere Ottesen li f 2 1 ........................................ ... Bogtrykkerier, Bogbindere Ousen Alfr. Købmd. f 146 Pallesen P M Købmd. f 4L & 340 . . . . Korn Pedersen Ckr. f 847 ..................................... Cykleudsalg Pedersen R Købmd. f 297 Pedersen R f 770 ........................................... Murcrmestro Petersen A f 593.......................................... Cykleudsalg Petersen B £ 153......................................... Manufakturhdl. Petersen C f 40 &576 ................................ Gartnere Petersen Chr. f 321...................................... Mqnnfakturhdl. Petersen E £ 844 ......................................... Snedkere Petersen Ezra f 260....................................... Fiskehandlere Petersen H f 1 1 5 ............................... ... Tømrermestre Petersen J M f 757........................................ Snedkere Petersen Joh. f 405 ..................................... Snedkere Petersen Marius f 1 5 7 ................................... Maskinsnedkerier og Savv. Petersen Marius Materialhdl. f 70 Petersen Nicolaj Købmd. f 148 Petersen P II f 815 & 6 1 5 ......................... Tømrermestre Petersen P Th. f 108..................................... Bagere Petersen Søren £ 330 ................................... Murermestre Petersen 'William O f 857............................ Murermestre Poulsen Olaf Købmd. £ 376 Rasmussen E, Fredericia Maskin-& elektro- (Elektr. Lysinstallation, mekaniske Fabrikker,Akts. f 259 & 559, < Elektr. Kraftanlæg, Stats f 16....................................................... . ( Elektr. Belysningsanl. Rasmussen G f 240........................................ Gartnere Rasmussen J Købmd. f 36 Rasmussen J f 536 ........................................ Urmagere Rasmussen Johs. £ 470 ............................... Trikotagehdl. Rasmussen R J f 3 6 1 .................................. Cykleudsalg Reinholdt-Jacobsen £ 4 8 ............................ Sagførere Resting Johan f 23 & 823............................. Isenkræmmere Schausen-Petersen M f 2 3 1 ......................... Bagere Schmidt Carl Købmd. f 864 Schmidt J P jun.’s Cigar-og Tobaksfabrik- (Tobakker og Cigarer, ker, Akts. f 9 ............................... ............... ( Cigarfabrikker

Blomsterhandlere Automobilforhdl. Tømrermestre Tømrermestre Giarmestre Skomagere Trikotagehdl. Malermestre Mashinfabr. Sadelmagere Sagførere Malermestre Murermestre Bagere Bødkere Boghandlere Blikkenslagere Tømrermestre

Cykleudsalg Malermestre Hoteller (Arkitekter, Mejerianl. og j Mejerimask., Slagterianl.

Snedkere Sagførere Møbeludsalg Skomagere Bogbindere

Isenkræmmere Banker Brændselsforr.

Hoteller Gartnere Herreekviperingshd).

Tømrermestre Stolefabrikker Smede

Maskinforhdl. Trikotagehdl. Herreekviperingshdl.

Lauritzen Carl Købmd. £ 126 Laursen C f 645. . ...................

Made with FlippingBook Ebook Creator