Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Esbjerg

VI — 1208

Provins-Register — Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Esbjerg Skiltefabrik ved J Harder § 939 Esbjerg Speditions- & Toldklarerings-For- retning § 321.................................................. Esbjerg Spiralsengefabrik, Akts. § 380 . . Esbjerg Straa- & Filthattefabrik ved P Winther § 432 .............................................. Esbjerg Sukkervarefabr. ved Emanuel Niel­ sen § 194....................................................... ESBJERG SVINESLAGTERI, AKTS. § 153 & 1144, Stats § 10, Telegramadr. „Tiptop"

Se Fagregistret under Skilte [Toldklarerere, Speditører, Udvandringsag., Damp- ( skibseksp. Feltsenge Straaliattcfabr. Sukkervarefabrikker (Svineslagterier, Slagterier, < Pølser, Fedt, Fedevarer, ( Skinker

Forretningsnavn og Adresse Hassing & Poulsen § 1313............................ Havfiskeri-Aktieselskabet Graadyb § 340 Hedegaard N J 2 ............................................ Ilein 11 N, Jerne............................................ Heiselberg S § 930 ........................................ Helby Claus fl 792 ........................................ Henriksen Graves.............................................. Hermetikfabriken Esbjerg, Akts. § 18, Stats § 4 9 ............... ............................... Hjortsø Carl Købmd. JJ 13 HoJfgaard C A § 1337 .................................. HOFF3IANN CARL B § 236, Stats § 48 Telegramadr. „Mannhoff"............................ Hoffmann II & Sønner § 718....................... Holbek Carl & Co. § 227 ............................ Holm Jens § 274 ............................................ Holm P § 482................................................... Ilolst II Chr. § 298 ........................................ Hornslet Savværk og Fiskekassefabnk.Akts. Hotel Pkonix § 1 2 1 ..................................... Hotel Royal § 72, 186 & 572, Stats § 27 Hotel Spangsberg § 4 & 703, Stats § 19 Hvedstrup II § 177 . ...................................... Hygum Lauritz H S § 509 .......................... IJøirup J M, Jerne § 1037............................ Høyer N P Købmd. § 188 Jacobsen Jolian § 860..................................... .lansen Brødr. § 922........................................ Jensen A ,J § 1140......................................... Jensen Brandenborg § 753 ......................... Jensen Carl § 508........................................... Jensen Carl C M, Jerne § 813.......................... Jensen’s Chr. Enke § 295 ............................ Jensen Chr. P § 707 ...................................... Jensen Emil § 385 ......................................... Jensen H Købmd. § 832 Jensen I I I .......................................................... Jensen II M Købmd. § 1318 Jensen J § 5 1 5 ................................................ Jensen Jens, Jerne § 1218. . . . . ' ............ Jensen Johannes Købmd. § 43 Jensen J R § 379 ........................................... Jensen Jørgen & Co., Akts. § 565 & 81. . Jensen Kr. § 5 0 1 .......................................... Jensen N C Købmd. § 436 Jensen P § 269................................................. Jensen P A, Jerne § 756 ............................ Jensen Peder § 953 ....................................... Jensen Tarben P § 955................................. Jensen Viggo Købmd. § 352 Jepsen Jørgen § 536 ..................................... Jespersen E & Co. § 1247 ............................ Jespersen Hans, Jerne § 277 ...................... Jessen P § 991 . .............................................. Jessen Peter, Jerne § 1281......................... Jessen Rodgaard & Olesen § 882................ Jessen S H § 982 ........................................... Joensen & Larsen........................................• Johanneson P § 797....................................... Johansen Ferd. § 388 .................................... Johansen P § 979 ........................................... Jutland Butter Export § 40, Stats f 18. . Jydsk Andels Foderstofforretning § 259 & 628, Stats § 9 ................................................ Jydskc Trikotage Væveriers Udsalg, Akts. Jæger N J | 139............................................ Jørgensen A K | 131 ................ .................. Jørgensen Alfred § 627.................................. Jørgensen Carl § 1031..................................• Jørgenscn’s Martin Eftf., Aage Larsen § 22 Jørgensen & Møller Agentur- & Kommis- sionsforr. f 255 Jørgensen N P Købmd. § 802 Jørgensen Ole f 1298 ..................................... Kann Magnus Farvehdl. § 87 Karlsen 1 P § 494. ........................................ Kirkegaard M P Købmd. § 654 Kjeldsen Christian § 684 ............................ Kjeldsen P H Købmd. § 370 Kjær II N § 104 . . . . . . . ....................... Kjær Søren § 1343 ......................................... Klein Johan § £5...................................... • • Klindt Chr. §T 6 1 ............................■. . . •• Knak’s Peter Eftf., Th. Vestergaard § 624 Knopper Poul § 942 .............,....................... Knudsen A Chr. Farvehdl. § 1264 Knudsen Anders § 791. . . . ...................... Knudsen Bang § 69 & 1169......................... Knudsen Nu-Is .0 1260 ................................. Jensen’s H B Eftf. § 29 & 377, Stats § 42

Se Fagregistret under Jern Fiskeriselskabcr Smøreksportører, Æg Malermestre Modeforretninger Bødkere Skræddere (Konservesfabrikker, Sar- < diner, Sild, saltede, ( Kryddersild, Fiskeboller Skotøj sfabr. (Jernstøberier, Maskinfabr., | Art. f. Entrepren., Fum- j per, Støbeg.,Ristestænger, ( Jernkonstr. Entreprenører Smøreksportører jProtokoller, Bogbindere, ( Æskefabrikker, Linierere

Esbjerg Teglværk, Akts. § 199, 699 &546, Stats fl 14 . ................................................. Teglværker Esbjerg Tovværks-Fabrik, Akts. § 400 & (Rebslagere, Tovværk, 1010, Stats |j 44 Telegramadr. „Tovværk- < Fiskeriartikler og fabriken".......................................................... ( -redskaber Esbjerg Trælasthandel ved Jørgen I Jen­ sen |J254 & 1000......................................... Trælast- og Tømmerhdl. Esbjerg Varehandel ved Mads Hermann Theodor Nielsen ft 493 Esbjerg Venstreblad § 1250......................... Aviser Esbjerg Vinkompagni, Akts. ft 1338 . . . . Vinhandlere Faarup & Sønderby Købmd. en gros. § 105 jKolonial en gros, '& 870, Stats | 2 0 ......................................... I Mel en gros Fabrikken Kosmos, Akts. § 1 9 6 ................ Mineralvandsfabrikker Fabrikkernes Udsalg ved S Chr. Pedersen Køkkenudstyrsforr. ft 32 Falkenberg J Ohr. f) 465 ............................ Smede Feerup Carl Købmd. fl 2 3 ......................... Skibsprovianteringsforr. Fcnsholt C S f 981........................................ Skræddere Fink J B, Jerne f 1309 ............................... Murermestre Fischer M Brinch Købmd. f 120 Fiskeeksporten Frederikshavn ved N Pe­ dersen f 174, Stats f 2 9 ..........................Fisk en gros Fiskekasselageret Esbjerg Havn ved Hans Madsen f 768................................................. Pakkassefabr. Fiskernes Andels-Eksportforening f 336, Stats f 23, Telegramadr. „Anker"............. Fisk en gros Forenede Dampskibsselskabs Ekspedition f 66 & 328, Stats fj1 7 ..................................... Dampskibsekspeditioner F'orenede Havliskerier, Akts. f 946 . . . . Fiskeriselskaber

Bryggerier Skomagere I’akkassefabrikker

Hoteller Hoteller Hoteller Sagførere Malermestre Skræddere

t

Fisk en gros Benzin (Kbhvn). Maskinsnedkerier og Savv. Ilerreekviperingshdl.

Buntmagere Planteskoler Bagere Pianoforhandlere Giarmestre

1 Maskinfabr., Mejerian]. og Mejerimask., Mejerirekv-, Drivremme, Maskinolier, Pudsemidler, Pumper Skomagero Giarmestre Murermestre Blikkenslagere Bygningsart., Cementvarer Murermestre GIarmestre Bagere

FORENEDE JYSKE FARVERIER OGTRI­ KOTAGEFABRIKKER, DE, AKTS. f 137, Hovedkontor i Aarhus Rosensg. 14-20 f 388 Francesehini A & Co. f 1051. . ................. Frandsen F |) 889 ........................................... Frederiksen & Jensen’s Skibs- & Baade- byggeri f 564 ................................................ Frederiksen N A Købmd. f 576 Frikke N Chr. f 237 ..................................... Frimærke-Tidende........................................... Frost H C Købmd. f 209 Frøkjær Jac. f 361......................................... Fyens Sækkekompagni Østre Havn f 1273 Gantzel P Agenturforr. f 60 Geertsen Carl f 640 ...................................... Geertsen F f 178 ......................................... Graabæk Alb. J f 928................................... Graff Anders.................................................... Graff Carl f 4 1 ............................................ • Gram P M f 442 ............................................ Grandt Casper Købmd. f 183 Greig David f 323 Telegramadr. „Davigre" Gulløv A Lassen......................................... . . Gyldendalsko Boghandel, Nordisk Forlag, Akts. Boghdl. f 777 ..................................... Gotsche Joh........................................................ Hald Chr. Købmd. f 775 HANDELSBANKEN I ESBJERG f 193 &801, Stats f 1 Telegramadr. „Handelsbank" Kontortid 10-12 og U/ir-U/a....................... Hansen August f 1005 .................................. Hansen Blankholm f 584 ................... : . . . Hansen & Bork f 1058 ................................ Hansen Brødr. f 283 ..................................... HANSEN C & NIELSEN’s SKIBSBYGGERI f 608 ................................................................. Hansen Carl Agenturforr. f 7 & 700, Stats f 26 Hansen Chr. N f 645 ................................... Hansen Engers f 62........................................ Hansen & Eriksen........................................... Hansen H F & Co. f 225 ............................ Hansen H I ................ ...................................... Hansen Ilinsch f 776 .......................... . . . Hansen II J f 593 ......................................... Hansen II P f 879 ......................................... Hatnsen’s J Skibssmedie f 1233.................. Hansen J C Købmd. f 200 Hansen Jens f < 568....................................... Hansen K f 665 ............................................. Hansen M Sadelmager og Tapetserer §230 Hansen & Madsen § 653 ............................. Hansen N A fj 895 ........................................ Hansen Terman, Gammelbv S 1092 HARDER HANS AD. . . . . ............

Trikotagefabr. (Aarhus) Terrazzo Blikkenslagere Skibsbyggerier Mekanikere Aviser2,Frimærkehandlere Malermestre Murermestre Snedkere Blikkenslagere (Kobbersmede, Bly- ogKob- ( bertækkere Cyldeudsalg, Motorcykler Æg, Smøreksportører Blikkenslagere Boghandlere, Papir en gr. Skomagere Malermestre Sække (Odense)

Fisk en gros Fisk en gros Skræddere Fisk eii gros Smede Jern, gi. en gros

Malermestre Malermestre Snedkero Baadebyggerier Motorer Protokoller, Bogbindere Blikkenslagere Smøreksportører

Korn (Kbbvn) Trikotagohdl.

Banker, Incasso Skomagere Manufakturhdl.

Sagførere Snedkere Herreekviperingshd1. Gartnere Manufakturhdl.

Malermestre Malermestre [Baadebyggerier, Skibs- [ byggerier

Snedkere Tømrermestre Agentur- og Kommissionsf. Malermestre |Drejere,Skibsbygningsmat. [ og Art. f. Skibsbygg. F’isk en gros Fisk en gros Murermestre Isenkr., Isenkram en gros Eb-ktr. Lvskisiail. Huder og Skind Manufakturhdl.

Glarmcstre Boghandlere Baadebyggerier Tømrermestre Smede Malermestre Snedkere Tømrermestre Smede Murermestre Fløde en gros

Mabeludsaig Malermestre Fisk en gros Gartnere Sagførere, Incasso

Made with FlippingBook Ebook Creator