Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

VI — 1184

Provins-Register — Forretninger

Aarhus

Se Fagregistret under Drivremmeimp. Assuranceforr. Hatteudsalg Manufakturhdl. Agentur- og Kommissionsf. Chokolade Ag. og en gr. Trikotagehdl. Rorvævsfabrikker /Maskinfabr., Køleanlæg, Ismaskiner, Art. og Mask. til Chokoladefabr., Hotel- , Art.Anl.af ogArt.f.Marga- rinefabr., Art.f.Restaurat. og Caféer, Kompressorer, Konditori Art. og -lnv. Manufakturhdl. I Blikkenslagere, Bly- og Kobbertækkere, Kirke- effekter, Blikemballage- fabr., Lygter

Forretningsnavn og Adresse Ralir’s ViggoL Eftf. (Akts.Brodr. Kier)Min- deg.4|l 78,Stats D 2 Telegramadr.„Jernkier“ Raid- Sand-& Mertel-Comp., Akts. Bruunsg. 29 § 2 0 1 8 ....................................................... Rammefabrikken Avos, Akts. Ryesg. 31 § 3738 ............................................................. Rasmusen J Ryesg. 29 § 4351...................... Rasmussen A Sønderg. 1 B | 662 ................ Rasmussen A Sølystg. 21 D 5177................ Rasmussen A & Co. Sct.ClemensT. 17 §1230 Rasmussen & Andersen Skovv. 39 § 2428 Rasmussen A l ’ Blomsterlull. Horsensg. 10 | 5024 Rasmussen C Frederiks Allé 99 U 560. . . . Basmusson’s Chr. Enke & Søn Guldsmedg. 26 § 1930 .............................................. Rasmussen Chr. Jensen Set. Lukas Kirke- pi. 8 | 1091....................................................... Rasmussen CMøller Købmd.TangenlS §1545 Rasmussen C P Molsg. 10 J| 1490............. Rasmussen Edvard Studsg. 21 § 403 . . . Rasmussen E Gudine Kobmd. Mejlg. 46 | 5360 Rasmussen Einar Vesterg. 22 J1 2151 . . . Rasmussen Fr. Kobmd. Frederiks Allé 116 | 2635 Rasmussen Hans østerg. 23 § 1785 . . . . Rasmussen II ,J Bruunsg. 46 § 2446. . . . Rasmussen Ilolmbo, Steen Blichers G. 4 | 2204............................................................... Rasmussen’s J A Sønner Østerg. 36 §1987 Rasmussen J 1) Frederiksg. 72 § 66. . . . Rasmussen Johannes & Co. Banegaardsg. 3 § 3941 ........................................... “................ Rasmussen Julius Købmd. en gros Vesterg. 49 § 327 . ......................................................... Rasmussen Jørgen Justitsr. & Overretssagf. Helmer Rasmussen Østerg. 9 |j 576 &5853 Rasmussen K Fredcriksallé 138 § 5260. . Rasmussen M Mekaniker Rosensg.34 §1741 Rasmussen M N-Allé 23 A § 220 ................ Rasmussen Mads Skovv. 95 § 1081 . . . . Rasmussen M C Nørreg. 31 §1 3908 . . . . Rasmussen Niels & IlSchiotz Stoinmannsg. 15 § 5001 ........................................................ Rasmussen O Wiirtz Købmd. Frederiks- bjerg rl'. 7 § 1556 Rasmussen P Frederiks Allé 49 § 1758 . . Rasmussen P M Træhdl. FrederiksAllé 131 § 3477 Rasmussen R M Træhdl. Studsg. 62 §j 2628 Rasmussen R M, Hans Broges G. 15 § 3752 Rasmussen S Christiansg. 29 § 1637 . . . Rasmussen S Hjortensg. 12 § 1891 . . . . Rasmussen S P Dalgas-Avenue 17 § 688 . . Rasmussen Th. Grønneg. 52 §1 1105 . . . . Ravnsø P Fredensg. 52 § 1577 ................... R. E. A. ved M C Letli Jensen Kystv. 63 §i 5363 ............................................................... Reimers M N (Løveapoteket) st. Torv 5 §1 23 Reklametrykkeriet ved P Busch Ryesg. 23 § 4799 & 4800 . ' ........................................... Remington Skoleg. 5 § 946 ......................... Rendbæk Augustinus Grønneg. 79 § 2460 Retbøll Frode Frederiks Allé 94 § 3588 . Revisionskontoret Mejlg. 45 §834&4686 . Ridder H Mejlg. 78 § 2127......................... Riis C M Købmd. Skolebakken 7 § 569 & 6569.....................................................‘.............. Riis V M Studsg. 11 § 2888 ...................... Riisberg A Sønderg. 2 § 3300 . . . . . . . Ring C J, Aarhus Kreditmagasin, Monta- nag. 11-15 § 876............................................ Ring C W Papirhdl. N-Allé 20 § 2535 Ringsted P Skoleg. 9 § 5552 ...................... Ris- & Handels-Kompagniet Fredensg. 9 § 5725................................................................ Ritto Rudolph, Akts. Rammeudsalg Borg­ porten 18 § 2193 RITZAUS BUREAUS FILIAL Ryesg. 49 § 3024,3025, 3026 & 3027, Stats § 6 Rix C N-Allé 72 § 2 4 1 4 ............................ Robinson, Andersen & Co., Akts. Vesterg. 21 § 2293 & 4515......................................... Robl P de Mezasv. 1 §) 1523 ................... Robæk Henry, Akts. Sønderg. 34 § 4545. Rodkjær Chr., Kongsvang § 6210. . . . . . Rodkjær P &P Petersen Nørrebrog. 7 §3390 Rohde Chr. E, Kongsvang § 1515............. Rokde Christian, Kongsvang § 4454. . . . Rolander K Odenseg. 45 § 5653 ...............

Forretningsnavn og Adresse ROULUND’s FABRIKERS FILIAL Rosen- krantzg. 20 § 4650 & 4651 ......................... Ruge &Claussen Set. Clemens T. 8 A § 2009 Ryesgades Hattemagasin ved V Johansen Ryesg. 23 § 2343 ........................................ Ryesgades Manufakturforr. v. Jul. Nielsen Ryesg. 43 § 3635........................................... Rønne Jens Guldsmedg. 19 § 4 1 8 ............. Rørbeck Hans Studsg. 46 § 990 ................... Rørbæk Kathrina Jægergaardsv. 88 § 6104 Rørvævfabrikken Aaby ved S Sørensen & Søn, Aaby § 1839...........................................

Se Fagregistret under

Mørtel Rammefabrikker Læderhandlere Guldsmede Snedkere Violinbyggere Maskinfabr.

Smede Skræddere

SABROE THOMAS TOS. & CO., AKTS. S-Allé41 § 370&371 Telcgramadr. „Sabroe“

Murermestre Murermestre Snedkere

Salling Ferdinand Sønderg. 27 § 1201, 1202 & 534 ..................................................... Salling H P & Sønner Vesterg. 56 § 76 & 4086 .................................................................. Set. Clemens Materialhandel ved Niels Møn- sted’s Eftf. Kannikeg. § 374 Set. Clemens Modebazar Sønderg. 2 § 985 SCT. NICOLAUSKILDH BRØNDANSTALT, Modeforretninger AKTS. Thyrag. 7 § 390 & 890 ................ Mineralvande Set. Olufs Badeanstalt Kystv. 5 § 34 . . . Badeanstalter Sass Thomas P Kystv. 25 § 6100 (3 Lin.), (Korn, Gødning, kunstig. Stats § 22........................................................( Foderstoffer, Mel, Cement Sattrup J Faaborgg. 3 § 783 ....................... Gartnere Savoy-IIotellet Banegaardsg. 6 § 1378. . . Hoteller Savstrup K P Sønderg. 7 § 3 5 1 1 ............... Urmagere Scheel F II Købind.FrederiksbjergT.8 §1823 Scheiby C Studsg. 45 § 1958 ...................... Malermestre Sehibye P Klosterg. 14 § 2427 ................... Lædervarer en gros Schjødt Ilenius Falstersg. 33 § 1554 . . . Malermestre Schjørring’s N A FM lial Studsg. 6 § 1211 Jernrør Sclilosser Aug. Odenseg. 6 § 3874 ............. Arkitekter Schmalfeld’s J E Fabrikker, Akts. Vesterg. (TobakkerogCigarer,Skraa- 29 § 3 7 ...........................................................( tobakker Schmidt Frantz & Co. Havnen § 1697 . . Røgerier Schmidt Jens Papirhdl. Ryesg. 24 § 4955 SchmidtKayKøbmd.Sct.PoulsKirkepl.7§406 Schmidt’s Ludv. Eftf. Immervad 6 § 270 Isenkræmmere Schmidt Orla (Svaneapotek) Vesterg. 4 §24 & 1354 ............................................................. Apoteker

Skomagere

Sagførere Trikotagehdl.

Snedkere Snedkere Korn Blikkenslagere Korn Sagførere Trikotagehdl. Smede Tømrermestre Skneddere Entreprenører (Kbhvn.) Gartnere Murermestre Snedkere Murermestre Snedkere Træskofabr. (Automobiltilbehør, Me- ( kanikere Apoteker Bogtrykkerier fSkrivemask., Skrive- | maskinetilbeh. Drejere Trikotagehdl. Revisorer,Bogholderianlæg Bagere Snedkere

( Agentur-ogKommissionsf., < Art. f. Klædefabr.. Art. I f. Tekstilfabr. Assuranceforr. Isenkr.en gr.,Staal,Værktøj, Værktøjsmask., Metaller, Maskinforhdl., Traadstif- ter,Traadfletn., Art. f. En­ trepren., Autogen-Svejse- app., Bolte og Møttr., Car- bid, Ilt, Søm,Skruer,Brint, Blikplader, Drejebænke, Kuglelejer, Jernkæder, . File, Carborundum Snedkere |Automobilgarage, Auto- ) mobilrepar. Agentur- og Kommissionsf. Æg Bagere Sadelmagere

Schmidt Theodor Ilavnen § 2642 ................ Schou Axel, Høegh Guldborgs G. 101 § 776

SCHOURUP HANS, AKTS. Vesterg.8§3040 Telcgramadr. „Schourup“ Postgiro-Konto Nr. 6040 Grundlagt 1870.............................

Schrøder & Andersen Rosenkrantzg. 18 § 2961 ................................................................... Schrøder & Rasmussen’s Automobilværk­ steder og Garager, Akts. Vesterbros Torv § 1261 & 4265................................................ Schrøder Robert V-Allé 7 § 3485 ............. Schultz-Petersen Nørrebrog. 30 § 1991 . . Schweigler C P Dynkarken 33 § 1461 , Schytte Fritz Paradisg. 8 § 5,642 ................ Sebbelov Aage Guldsmedg. 3 § 5501 & 5502 Secher E Overretssagf. & A F Jensen st. Torv 16 §3021,3022 & 3023................................... Secher’s E Assurancekontor st. Torv 16 § 1630................................................................ Secher II C& Co. Set. Olufs G. 1 § 1594 SecherNJ Nørreg. 42 § 1 9 6 ............................ SEEST M JE RN STØ BERI & MASKIN­ FA B R IK , AKTS. Kaløg. 3 & 5 § 3216 & 3217 Telegramadr. „Maskinseest"............. Seier-Petersen G Sønderg.x34 § 5187. . . . Sejr-Petersen A, Niels Juels G. 4 § 4727 Serge-Kontoret, Indehaver Chr. L Bloch- Jørgensen, HenrikPontoppidans G.26§5425 Severinsen Brødr. Postadr. Aabyhøj § 2852 Severinsen E Klosterg. 23 § 5 1 7 4 ............ Siig J P M, Orla Lehmanns Allé 6 § 2403 Simonsen, Anton M. Købmd. Postadr. Ris­ skov § Risskov 1 & 100 Sindberg Johs. N Mølleg. 11,13 § 2609 & 5866.................................................................... Singer Co. Symaskine Akts. Set. Clemens T.6 § 156S............................................................... Sjøreen Joh. Paradisg. 8 § 2082 ................ Skaade A II Fredericiag. 35 § 2402 . . . .

Fotogr. Art. Malermestre Assuranceforr. Møbeludsalg

Sagførere, Incasso Sagførere, Incasso

Ingeniører, Raadgivende Kolonial en gros, Mel

Assuranceforr. Malermestre Blikkenslagere

[Jernstøberier, Maskinfabr., ! Værktøjsmaskiner, Støbe- ' gods Revisorer Malermestre Klædeimport og -Lagere Murermestre Modeforretninger Tømrermestre

Tømrermestre Æg (Kbhvn.) Bagere Manufakturvarer en gros Malermestre Snedkere Arkitekter Murermestre Sæbeudsalg Duplikatorer, Kopipresser I og Kopimask.,Kontonnv., Skrivemaskiner, Maskin- I afskrivningsbur., Regne- v mask.

Ostefabr. og Oste en gros Symaskineuds. (Kbhvn.)

Roueo.Akts. Guldsmedg. 42 § 3536

Malermestre Murermestre

Made with FlippingBook Ebook Creator