Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Provins-Register — Forretninger

VI — 1181

Aarhus

Forretningsnavn og Adresse Mejeriaktieselskabet Vendsyssel og de for­ enede Mejerier Guldsmedg. 9 f 99 & 4999 Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsik­ ring Sølystg. 38 f 5574 . . .-...................... Mejlgades Tøjhus ved C T Christensen Mejlg. 27, 29 f 6038 ................................... Helgaard Chr. Ny Munkeg. 73 f 3720 . Melkontoret, Akts. Byesg. 25 f 1 4 2 2 . . . . Mercator’s Eksportkontor ved Andreas Kjer- ulf Jensen Kirkegaardsv. C f 4031 & 4607 Merkantiltrykkeriet (V Simonsen) Vester- allé 20 f 1816............................................... Merløe Clir. Assensg. 30 f 5720 ............... Meyer&Wolijsted1undBosenkrantzg.lhf 1274 Michaclsen B L Iledemannsg. 2 f 5589 . ■ Midi«;!sen Ellen Guldsmedg. 15 f 1608 . . Miethe W Veslerg. 26 f 4728 .................. Mikkelsen A, Harald Skovbyes G. 3 f 3271 Mikkelsen A Vesterg. 1 f 1445 ................ Mikkelsen Alf. Norreg. 18, 20 f 2829. . . . Mikkelsen Chr., Aaby f 2812...................... Mikkelsen Chr. .Set. Pouls G. 41 f 5130 . Mikkelsen Chr. & Søn N-Allé 61 f 2564 Mikkelsen Christian Faaborgg. 20 f 4658 Mikkelsen Ejner Thunøg. 26 f 1038. . . . Mikkelsen’s Jens Eftf., II P Nielsen Mejlg. 72 f 376 ........................................................ Mikkelsen Jens Thunøg. 24 f 972................ Mikkelsen Jolis. Sønderg. 10, 12 f 1S1&1514 Mikkelsen L C, Dynkarken 33 f 1045 . . Mikkelsen M Vesterg. 6 A f 1304 ............. Mikkelsen M Museumsg. 2 f 1732............. Mikkelsen M Vesterg. 25 A f 3147 . . . . Mikkelsen P Studsg. 48 f 597 ................... Millgaard L ltyesg. 10 f 336 ...................... Mimosa st. Torv 5 f 4 i l ............................. Mineralvandsfabrikken Eclio Studsg. 23, 25 f 1121............................................................... Mineralvandsfabrikken Thor Vesterbrog. 72 f 527 .............................................................. Mogensen Andreas Købmd. Spanien 11 f 264 Mogensen Clir. Mejlg. 76 f 1493................ Mogensen Chr. Sten Byesg. 6 f 5593 . . . Mogensen Frode Louiscg. 22 f 2036 . . . . Mogensen Jens Agenturforr. Tietgens PI. 11 fi 848 Mogensen M Frodensg. 9 f 1838 ............. Mogensen M P, Niels Juels G. 65 f 1914 Mortensen A Skovv. 18 f 1907 ................ Mortensen A J Jægergaardsv. 64.............. Mortensen Carl Odenseg. 21 f 4959. . . . Mortensen Chr. Falstersg. 57 f 5097 . . . Mortensen H Trøjborgv. 8 A f 2515. . . . Mortensen H Trepkasg. 3 f 1640 ............ Mortensen H P Vesterg. 18 f 2305 . . . . Mortensen Immanuel Vesterg. 48 f 2170 Mortensen J Sct.Pouls Kirkepi. 2 f 542. . . Mortensen J Micka- Louiseg. 30 f 4214 . Mortensen J V Helgolandsg. 21 f 5023. . Mortensen M Købmd. Fyensg. 30 f 995 Motor- & Maskinfabrikken Exakt ved Hans Rasmussen & Anders Andersen Skovv. 39 f 2428 ..............................................................

Se Fagregistret under 7 Mejerier, Smøreksportører, < Mælkeeksp., Fløde en gr., ( Ostefabr. og Oste en gros { Ulykkesforsikring (Kblivn) Herreekviperingslidl. Bagere Mel en gros Agentur- ogKommissionsf Bogtrykkerier Gartnere Sæbefabrikker Bagere Skomagen* Skolej en gros

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Lorentzen Clir. Havneg. 30 f 2308............ Blikkenslagere Lose P A Købmd. Iloegli Guldtyergs G. 133 Lottrup Hans 1) Købmd. Sct.Pouls G. 171)150 Lund & Andorsen’s Møbelfabrik Bulowsg. 56 f r>625 ....................................................... Møbler en gros Luud’s Dampkaffebrænderi Mejlg. 25 fl 645 KafFeimp. og Kaffebr. Lund F C Bruunsg. 40 f 3177 & 3187 . . Elektr. Lysinstallation Lund ,1 C Vesterg. 19 JJ 1343 ...................... Børstenbindere

(Gørtlere, Metalvarefabr. < Metalstøb., Art. f. Gas- ( og Vandm. Modeforretninger Blikkenslagere

Lund J P Klosterg. 16,18 J1 4 8 ............... Lund Kristine Frederiks Allé 98 fl 4913 Lund Poter Frederiks Allé 59 § 1031. . . Lund P K Kunstdrejer Bruunsg. 58 fl 1332 Lund W Klitgaard Købmd. Ostbanet.7 fl676 Lundgreen & Hanse]] Ny Munkeg. 1 fl 1737 Lundholm Emilie Guldsmedg. 8 A | 3666 Lundholm William Guldsmedg. 22 f 2381 Lundingslius Magasiner, Larsen & Purup f 1933 & 1263 ............................................... Lundsgaard’s V Eftl'. O Heeseh Sønderg. 62 f '218 & 3402........................................ \ Byberg Frederik Frederiks Allé 116 f 4017 & 4018 .............................................................. LYKKEBERG J R, Akts.CarlBlochsG.fi 4838 Telegramadr. „Budlykke"................... Lykkeberg B Købmd. Trøjborgv. 18 f 697 Lynekspressen ved A Biis Laursen Mejlg. 88 f 4011 & 4042 ........................................ Lyngaa B 11 Nørreg. 57 fl 3488................... Lyngby Arnold Sønderg. 23, 25 f 513 . . Lyngby«; Clir. Købmd. Yejleg. 7 ,f 6132 Lyngdal E M Frederiksg. 38 f 5794. . . . Lyngfeldt L Frederiks Allé 47f 654. . . . Lyngfeldt’s SJ Maskinværksted^Frederiksg. 69 f 634. . . . . ...................*..................... Lvstrup Marius Klosterport 5 f 5535. . . Lægaard Carl J Sønderg. 11 f 2129. . . . Madsen A Thunøg. 32 f 1458 ................... Madsen A, S-Allé 32 f 209.......................... Madsen A Købmd. Herluf Trolles G. 38 f 5928 Madsen Anton Frederiksg. 6 f 3545. . . . Madsen Arn. Bruunsg. 29 f 1083 ............. Madsen Clir. G Jægergaardsv. 60 f 1119 Madsen Clir. M, forhen F W Hey’s Filial Echersbergsg. f 719...................................... Madsen F Frederiksg. 15 f 3934................ Madsen F &- Co. Spanien 35 f 5145 . . . . Madsen Gravers Købmd. Kongsvang f 1290 Madsen H A Købmd. Molsg. 9 f 2840 Madsen I K Odenseg. 25 f 3508 ................ Madsen J Clir., Henrik Pontoppidans G. 24 f 1662 ............................................................... Madsen K Galanterikdl. Volden 8 f 4873 Madsen M & R Nielsen Jægergaardsv. 18 I 3i 31 ;............................................................... Madsen ’Math. Echersbergsg. 3 f 2504 . . Madsen N Frcdensg. 22 f 189...................... Madsen & Nielson’s Trævarefabr. Bane- gaardsg. 34 f 4666 ...................................... Madsen N J Sølystg. 8 f 3331 ................... Madsen P A Set. Pouls G. 60 f 5495 . . . Madsen SMaterialist FrederiksAllél02 f 955 Madsen S A Marselisborg Allé 3 B f 836 Madsen Søren Rosenkrantzg. 23 f 1544 . Magasin du Nord, Aarhus, Akts. Immervad 8 f 3065, 3066 & 3067 ............................. Magdalenemøllen v. E Tørring Studsg. 29 f 62 & 1358..................................................... Magdalenemøllen’s Brødfabrik, J Jensen, Kongsvang f 3363......................................... Magnussen’s Rudolf Eftf. FrederiksAllé 96 f 1210.............................................................. Mailand-Hansen E’ C Klosterg. 16 f 382 Malle J H Jensen Købmd. en gros Søn­ der Allé 32 f 3761........................................ Malling H P Købmd. Helgenæsg. 14 f 967 Mammen & Droscher Havneg. 22 f 452, 437 & 2338, Stats f 89. . . ............................... Mammen’sÆskefabrik,Akts.Trøjborg|l2050 Manufaktur-Lageret (en gros & detail) ved Peter Harre, Tangen 4 f 3057................... Marcussen H P Graven 5 f 886................ Marcussen R Østboulevard 35 f 401. . . . Marcussen Sigfred Guldsmedg. 16 f 831 . Marqvardsen M, Hans Broges G. 14 f 1102 Marselisborg Kostskole f 741....................... Maskinfabrikken Danmark, Akts. Frede­ riksg. 15 f 3500 ........................................... Mathiesen M & S, Kongsvang f 5337. . . Mauritzen S, ltøegh Guldbergs G.33 . . . . MEHL’s E FABRIK st. Torv 10 f 20 & 1813 Meilvang Jens Guldsmedg. 20 f 4452 . . . Meincke’s V Eftf., Georg Petersen st. Torv 9 f 751..................................................

Bogtrykkerier Broderihdl. Lædervareudsalg Tapethdl. Vekselerere Gas- ogVandm. Træ- og Finérlidl. Budekspedilioner Malermestre Møbeludsalg Guldsmede Bager«;

Bogbindere Skomager«« Fornikling

Smede Bagere

Malermestre Malermestre Murermestre Bodkere Murermestre Sagførere Smede Cykleudsalg Malermestre

Gartnere Bodkere Skræddere Fotogr. Artikler Mineralvande Mineralvande Arkitekter Buntmagere Malermestre Papir en gr. Murermestre Trikotagehdl. Urmagere Tømrermestre

Maskinforlidl. Tømrermestre Herreekviperingskdl. Murermestre Ostefabr. og Oste en gros

Trikotagelull. Urmagen* Snedkere Vinhandlere Murermestre Cigarfabr.

Gartnere Malermestre

Murermestre Murermestre Murermestre Skræddere Maskinsnedkerier og Savv. Murermestre Konfekturefabrikker Bogbindere

Trikotagehdl. Barometre, Manometre Automobildroskekørsel

Trævarefabr. Malermestre Malermestre Tømrermestre Maskinfabrikker Manufakturhdl. Mel en gr. Brødfabrikker Isenkræmmere

Maskinfabr. Mouritzen & Andersen Nørrebrog. 7 f 3969 Snedkere, Møbler en gr. Muchifch A Vester*. , « « . ................. P S e T e V ' W Muchitsch Julius Sønderg. 8 f 416. . . • Buntmagere Munk Peter N & Co., Akts. Rosenkrantzg. 23 f 2730 & 4919....................................... Skotøjsfabrikker Mænchen S Sjællandsg. 88 f 5374 . . . . . Børstenbindere Møbelfabrikken Aros, Akts. Aagade97f4549 Møbler en gros Møbelfabrikken Sirius ved Iversen & Peter­ sen Mejlg. 89 f 4603....................................Møbler en gr<>8 Møbius Oskar Bruunsg. 30 f 4298.............Slagterværktøj Møller Andreas Vesterg. 16 f 1267 . . . . Urmagere MØLLER’s BOGTRYKKERI, DUPLEKS Frederiks Allé 60 f 2869 & 4546.............Bogtrykkerier Moller Carl & Co., Akts. Rosenkrantzg. 20 I Drivremmeimp., Olieraff. f 4650 & 4651 ............................ ...............( o g -imp. Møller & Christensen,Akts.8t.Torv 3 f 2160 { “ k t o n ^ g r o s ® 0™6* Møller Dagmar 1. Torv 4 f 1318............... Modeforretninger Møller’s Edv. Eftf. Guldsmedg. 36 f 1161. Bandager Møller’s Emil Telefonfabrikker, Akts. Aar- IMekanikere, Telefonma- hus Afdeling Fredensg. 17 f 1619 & 3900 ( teriel Møller H A Studsg. 1 7 .................................. Urmagere MØLLER’S H C SÆBEFABRIK OG OLIE­ MØLLE, AKTS. Frederiksg. 53 f 136 Te- (Sæbefabr, Oliemøller, Fer- legramadi\„MølIersSæbefabrik“ .Etabl.l829( nis, Malerart. Møller H Chr. Fredensg. 22 f 1389 ............. Sadelmageriartikler Moller Janus Blegdammen 3 f 4582. . . . Malermestre Moller J Chr. & Co. Set. Pouls G. 25 f 183, 3083 & 3084 .......................................... Trikotagefabr. Moller Jens, Kongsvang f 3728................... Gartnere Moller J L Sjællandsg. 82 f 1551 . . . . . Snedkere, Møbler- en gros Møller Johannes C Skovv. 39 f 3296. . (Agentur- og Kommissions- ( 1'OIT.

Giarmestre Krydderier

Pakhusforr. Æskefabrikker Manufakturhdl. Smede Bødkere Trikotagehdl. Tømrermestre Kostskoler

{ Maskinfabr., Mejerianl. og Mejerimask. Cykleudsalg Frimærkehandlere (Kern. Fabr., Sæbefabr., Ba- | gepulver, Buddingpulver

Urmagere Urmagere

Made with FlippingBook Ebook Creator