Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Provins-Register — Forretninger Forretningsnavn og Adresse Sønderup Kay Brookdorft Grønnegaarden E | 2025 ............................................................. Sørensen A Ohristiansg. 59 £ 1649 . . . . SørensenAlfred BoulevardenlG |1 132 & 133 Sørensen Anker Urbausg. 7 j§ 398 . . . Sørensen A P Brandstrupsg. 12 £ 797. . . Sørensen Carl Kayerødsg. 9 D 1606 . . . . Sørensen Christian .Boulevarden 22 £ 3793 Sørensen Gitr. P E & Co. Vesterbro 44 1)501 Sørensen Jens Kobmd. Poul l’aghs C. 1 f 1496 Sørensen Laurits Urbansg. 10 £1228............ Sørensen L B Kobmd. Aagado 19 £ 931 Søn-nsen M Danmarksg. 58 U 1369............ Sørensen Martin Ø-Havncg. 12A D 646 . . Sørensen Niels Købmd. Dalgasg. 1 £ 4128 Sørensen P Danmarksg. 62 D 2669............ Sørensen P A Blikkenslagerm. Nørreg. 25 | 1813............................................................... SørensenPBisgaard Kobmd. Korsg.29 |)373 Sørensen Rud. Boulevarden 23 £ 2522. . . Sørensen S Uadsundv. 9A £ 3099 .............. Sørensen S C Fjordg. D 2323, 2324 & 2325 Sørensen Sophus Algade 6 D 842............... Sørensen S & Søn Nyhavnsg. 28 'f) 550 . Sørensen Storm, Niels Ebbesensd.lO |) 3018 Sørensen Søstrene Gravensg. 19 |) 3471. . Theil A Blomsterhdl. Algade 37 £ 1552 .Tlieil C Nørreg. 27 D 818............................ Theil K J M Østerbro 15 £ 1222 ............ Tlioilgaard HG &Co. Grønnegaarden B f 1978 Therkildsen Lemos Algade 65 £ 690. . . . Thilker Chr. Bispensg. 1 D 1544 ............... Thomsen C C Gugvej § 740 ......................... Thomsen H P Boulevarden 8 D 1259 . . . Thomsen Jul. Løkkøg. 25 £ 3240 ............ Thomsen L Rantzausg. 47 $ 3499 ............ Thomson N Veslerbro 15 £ 636 ................ Thomson T Chr. Algadc 49 D 2834............ Thomsen Tb. Danmarksg. 27 £ 3295 . . . Thomsen Th. & Tli. Klitganrd. Lejbjerg, Vojgaarden £ 438 ........................................ Thomsen V Lokkog. 19 |) 2097................... Thorlak Th. Agenturforr. Boulevarden 23 I 948 Thorndahl II Kobmd. Østerbro 2 U 9779 Thornsohn Oskar Thyrasg. 4 £ 439 . . . . Thorsted N J, Maren Turis G. 5 ............... Toft Ingvard Holbergsg. 14 |) 1711 . . . . Toftgaard Brødrene Papirhdl. Slotsg. 7 |l 282 Toiletskabe-Kompagniet, Akts. Borgerg. 15 | 890 Tonsgaard’s Søren Eftf. Slotsg. 6 J) 195 . Trikotageforretningen Nordjylland- ved Ma­ rius Jørgensen Bispensg. 14 D 786 . . . . Tveede’s Skotøjsmagasin Gravensg. 2l£l370 TVEIIMOES & ABRAHAMSON, AKTS. Jfr. Ane G. 25 J) 3175................................ Tønder P II Nytorv 1 D 642 ..................... • Tønnics TI Nytorv 8 £ 9 5 1 ......................... Tørvestrøelsefahrikken Store Vildmose ved Bendix Hansen & Co. Borgerg.l £ 2081. . Uldvare- og Garnforretningen Herning ved A Mouritsen Algadc 3 £ 1930................... Undall Gaspar & Iversen Konfektionslidl. Bispensg. 2 D 172 Unges Magasin, De, ved P Frederiksen Al­ gade 58 | 141.................................................

V ! — 1165

Aalborg

Se Fagregistret under Agentur- og Kommissionsf. Møllebyggere Sagførere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Vejgaards Tømmerhandel ved Chr. Ploug- mand, Vejgaard £ 1383................................ Trælast- og Tømmerhdl. Wendt Carl Vesterbro 40 £ 2552 ............. Murermestre Westerby Brødrene Bispensg. 13 £ 138 . Manufakturlidl. Westergaard C F Nørreg. 15 £ 2289 . . . Snedkere Manufakturlidl. AVibroe F AV Jfr. Ane G. 8 £ 1111 . . . . Elektr. Lysinstall. Vidmar & Berntsen Boulevarden 3 £ 621 Klædcimp. AVilladsen AV Chr., Set. Hans G. 9 £ 1873 Smede Vilmar Aug. Priorg. IB |1 3936................... Malermestre AVilson Chr. Borgerg. 13 £ 3162............... Malermestre Wind Joh. & Søn Prinsensg. 46 £ 1779. . Smede, Elektr. Lysinstall. AVindfeldt Asger Købmd. Nørreg. 1 £ 771 Winding Johannes Østcraag. 6 £ 850 . . ■ Manufakturlidl. AVinther C C Købmd. Kastetv. 40 £ 507 Wintlier Emil, Vejgaard £ 2663 ............... Laiderlull. Wisse Aage Nytorv 1 £ 1640...................... Herreekviperingslidl. VorbeckMA Bredeg. 2 £ 321 & 3079. . . Isenkræmmere Worm’s Aug. Eftf., F Lund Købmd. Algade 31 £ 94 & 3991 Worm Valdemar Bispensg. 8 £ 2339. . . . Manufakturlidl. Worning’s Lauritz Eftf. Farvehdl. Nytorv 7 (Malerartikler, Tapethand- £ 121 & 3841.................................................. I lere, Linoleum Voss V E Ladegaardsg. 13 £ 392 ............. Entreprenører AVrist Th. Købmd. Østerbro 24 £ 4290. . Kul Vulkan ved A Andersen Gravensg. 4 £304 |^Xndtanl' Værum Peder S, Maren Turis G. 1 £ 2105 Urmagere Zeiner Joh. Nørreg. 7 £ 1346...................... Skomagere ZilstorffH C Boulevarden 24 £ 531 & 2283 j ^ k r . , Køkkenudstyr, ® l Sports- og Jagtrekv. Zinek Chr. Gravensg. 5 £ 1572 ................... Skræddere Zinck J Danmarksg. 13 £ 1 9 8 ................... Isenkram en gros Ørilshøj Willi. Vesteraag. 2 £ 2010 . . . . Skomagere Ørsnes Emil Slotsg. 11 £ 832 ................... Guldsmede Ørsnes’ P Enke & Søn, Akts. Nytorv 1 (Guldsmede, Guld- og £ 376 .................................................................. | Sølvvarer en gros Ørsted J Kirkcgaardsg. 6 £ 2 1 3 4 ............ Gartnere Østergaard-Nielsen H F Vesterbro 40 £ 4023 Arkitekter Indregistrerede Firmaer. Aalborg Aktie-Bryggerier (Limfjorden & Urban). Bestyrelse: Kobmd. LStoustrnp, Fabit A V 0 Rafn og Borgmester JG P Bornemann. Frm. tegnes af Direk­ tøren i Foren, mod et Bostyrolscsmodl. ollor af to Bestyrelsesmodl. i Foren. Aktk. 300,000 Kr. Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening. Ansvarlige Deltagere: Andelsmejerierne „Oster-Hornum", O-IIornnm, „Blære", Blære, „Horsens-Hammer", Horsens, „Bækgaard", Blendstrup, „Halvrimmen", Halvrimmen, „Skjerping", Skjerping, „Dalhøj", Kollerup, „Hjallerup", Dronninglund, „Landbolyst", Dronninglund og „Ravnstrup", Oruro. Forretningen drives af et blandt Bestyrelsens Medlem­ mer valgt Forretningsudvalg: Gaardejer N J Frandsen, Nerexe, Gaardejer S Pedersen, Siverholm, og Propr. O F Spliid, Poulbolm (Formand), samt en For­ retningsforer: MAE Videbæk Nielsen. Frm. tegnes af Forretningsføreren i Foren, med et Medl. af Forretningsudvalget. Aalborg Amtstidendo, Vilh. Lassen. Prok.: H W J Lassen. Aalborg Automobil- & Vognlakereranstalt, Simon Jensen. Indob. S Jensen. Aalborg Barnevognomagasin ved I F IV Schmidt. Indch. I F ff Schmidt. Aalborg Bys og Omegns Sparekasse. Direktion: Apoteker JJ Streyberg, Købmæn­ dene L S Lange og CV Olsen samt J F Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Aalborg Børste- & Gadokostcfabrik ved A Knudsen. Indob. A Knudsen. Aalborg Cementvarcfabrik vod Petersen & Nielsen. Indch. N P Petersen og A Niolsen, der i Foren, tegner Frm. Aalborg Dampfarvori, Akts. Bestyrelse: H C Andersen, der tognor Frm., J I Bruun og N O P Petersen, Brovst. Aktk. 2500 Kr. Aalborg Dampsonnopsfabrik & Kaffebrænderi, lt Pedersen. Indeh. It Pedorson. Aalborg Dampvaskeri, Kay Becker. Indob. K Becker. Aalborg Destruktionsanstalt ved Th. Klitgaard & Th. Thomsen. Indeh. T Klit- gaard og A T Thomson. Aalborg Discontobank, Akts. Bostyrelse: Sagf. K Petersen (Formand), Dir. D Berg, Rørdal, Kobmd. C C F Lund, Konsul II Jensen, Malerm. H P Jør­ gensen, Fabr. S A J Raaen, Kobmd. S C Jensen, Murerm.JRasmussen, Kobmd. P G Bendtsen, Landstingsmd. J Bertliolsen, Konsul N V Rtitzebeck og Borgm. J G F Bornemann. Direktion: J K Petorsen og O Nielsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med en Prokurist. Prok.: C A Christensen i Foren, med enten NJ Wagner eller A M Spliid olier AClau­ sen. Aktk. 2 Mili. Kr. Aalborg Drivrommefabrik vod N J Nielsen. Indeh. N J Niolsen. Aalborg Eksportkompagni, Akts. Bestyrelse: Købmd. P Lauridsen, Kolding^ (For­ mand), Ing. O V Lauridsen, Vejen, og Overretssagf. J L Nathanson, Kbliyn. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Rostyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 1 Mili. Kr. Aalborg elektriske Korkvarefabrilc ved A P Larson. Indeli. A P Larsen. Aalborg Emballagcfabrik vod W Petorsen. Indeh. N C W Poterson. Aalborg Foderstof-Import, Akts. Bestyrelse: Købmændene J Dybro Jørgensen, Sindal, A J Wraae, Skjerping, Fr. Steenberg, Gudumholm, J N Dinesen og P Christensen, Brønderslev, der to i Foren, tegner Frm. Diroktion: V R H G Tiigel og ALS Langvad, der hvor for sig har Prok. Aktk. 345,000 Kr. Aalborg Galanteri- & Guldvarehandel, Akts. Bestyrolso: Stukkatør CII O Schei- dig (Direktør) og Maskinsnedkor A E Petorsen, Vejgaard. Frm. tegnes af Di­ rektøren eller af et Bestyrelsesmodl. Aktk. 5000 Kr. Aalborg Haandværker- og Revisionsbank, Akts. Bestyrelso: Bagerin. L M Pe­ tersen, Overretssagf. J Michelsen, Murerm. ACSvendsen og Murerm. J L Ther­ kildsen. Direktør: G P T Stephensen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Kass. M V C Mogensen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med Direktøren. Aktk. 382,500 Kr. Aalborg-Hadsund Jernbaneselskab, Akts. Bostyrelso (Direktion): Landstingsmd. J Bertilelsen, Dir. A F Olsen, Blikkenslagerm. C W Jensen, Hadsund, og Lands­ tingsmd. N K Kristensen, N-Tranders, der to i Foren, tegner Frm. Driftsbe­ styrer: C A Rammeskov, der har Prok. i Foren, med N C Bve Jorgenson eller med A W H Ilarild. Aktk. 2,195,800 Kr. Aalborg Halmvarefabrikker, Akts. Bestyrelse: Dir. A A Bockenthien, Dir.FSten- . feldt-Olsen, Faaborg, og Sparokassedii. C V Olsen (Direktor), der hvor for sig tegner Frm. Prok.: A A Bockenthien. Aktk. 150,000 Kr. Vett & Wessel’s Udsalg ved Mouritsen & Bisgaard Bispensg. 19 £ 2642 ............... t Entrepren., Ingeniører, Jernbelonkonstr., Jord-og Betonarbejder, Vej- og Kloakanlæg

Møbelhandlere Tømrermestre Malermestre Hammefabrikker Maskinfabrikker

Ejendomsluil. og -mæglere Møbelhandlere Tømrermestre Skræddere { Kobbersmede, Sanitære Anl., Farveriart. Giarmestro Malermestre Jern Skomagere Baadebyggerier Snedkere Modeforretninger Cykleudsalg Rebslagere Agentur- og Kommissionsf. Murermestre Modeforretninger lEntreprcn.jJernbetonkonst. < Asfalteriugsvirksomh., ( Stenhuggerier Skræddere Skomagere Entreprenører { Automobilreparation, Automobilforhdl. Cykleudsalg Bagere Destruktionsanstalter Smede 1Automobiltilbeh., Elektr. < Belysningsart., Art. f. ( Install. Manufakturlidl. Fotografer Tørvestrøelse ogTørvemel Trikotagehdl. Herreckvipcringshdl. Jern, Værktøjsmask.,Staal, Carbid, .Jernrør, Staalbj., Bølgeplader, Monierjern, Værktøj, Metaller,Bolte og Møttrikker, Drivremme, Jernkæder, Pumper, Vogn­ fabrikationsart.,Transmis­ sioner,Maskinpakn.,Taljer, Smøreapp., Maskinforhdl,, Autogen-Svejseapp., Ilt Urmagere Mæglere Blikkenslagere Bogbindere, Linierere Manufakturlidl. Manufakturlidl. Vinhandlere Børstenbindere Cementvarer { Maskinsnedkerier og Sav­ værker Sagførere Gartnere Giarmestre Urmagere Maskinsnedkerier og Savv. Papir en gros, Tapethdl. Læder en gros Trikotagehdl. Skomagere

Unmack &Pedersen, Akts. Ved Stranden 11 £ 2327 & 2328, Stats £ 3 .........................

Ussing Cornelli Kongeusg. 6 ........................ Utzon & Stegmann Skibsmæglere Nyhavnsg. 6 £ 2075 & 2200, Stats £ 2 . . . . . . . . Valentin A Brandstrupsg. 12 £ 1945. . . . Wandall Poul Urbansg.3 £ 1906 ................... Vandborg Aug. Overretssagf. Østcraag. 25 | 2749 ............................................................ Wang Harald, Vejgaard £ 2214................... Vare-Børsen, Geert-Jensen Nytorvl4£l331 Varehuset Bispensgade, . M Mesenborg’s Eftf., H P Knutzen Bispensg. 17 £ 1800 Weile P & Søn Østcraag. 4 £ 9 7 ................ Weirum J Christensen Algade 37 £ 970. Vejgaard Cementstøberi, Vejgaard £ 1401 Vejgaard Maskinsnedkeri ved Markus Pe dersen, Vejgaard £ 4061................ . . . .

Made with FlippingBook Ebook Creator