Kraks Vejviser 1914 (2) del 1

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1914 145. AARGANG • KRAK 52. AARGANG

A .Å. Å. KRAK

U dg ivet af OVE KRAK N Y G A D E 7, KJ ØBENHA VN .

Trykt, hos O. C. Olsen k Co.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online