Kraks Erhverv Indkøbsbog for dansk erhvervsliv 2005-06

Kolofon

KRAK

Kraks Forlag AS Virumgårdsvej 21, 2830 Virum Telefon 45 95 65 00, Fax 45 95 65 65 krak@krak.dk , www.krak.dk

KrakErhverv 2005-2006

Kraks Forlag AS

Copyright ©: Satsleverandør:

DES A/S

Stibo Graphic A/S Chr. Hendriksen &

Trykning:

Indbinding: Søn A/S Ansvarlig udgiver: Adm. direktør Ove Leth-Sørensen Forsideillustration: Scandinavian Highlights ApS Danmarks Eksportråd Omslagsdesign: Grafiker Stig Langborg

Printed in Denmark 2005 ISBN 87 7225 864 0

241

TrykMfl

Kort, tekst, systematik og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra Krak. Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret form, over ­ sættelse eller omarbejdelse. Krænkelse af eneretten vil medføre retsforfølgelse.

Medlem af:

European Association of Directory and Database Publishers

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online