KøbenhavnsKirkesag_1903-05

KøbenhavnsKirkesag.

Udgivet af

Det københavnske Kirkefonds Forretningsudvalg.

3die Bind. Aarene 1903 —1905.

KØ B ENH AVN . MISSIONSTRYKKERIET (VED J. FISCHMANN; 1905.

Made with