KjøbenhavnsBrandforsikring_1731-1911_II

31

Værdifald paa Ejendomme. — Øverst kommanderende Brandofficer.

Værdifald paa Ejendomme 1770: 145. Værkgeseller: 365. Værksteder: 381. Æ. Ælde tages med i Betragtning ved en Bygnings Vurdering: 129 ff. Ændringer i den nye Vedtægt a f 8/sl885: 402 ff. Ændringer i Tarif : 390, 397, 406. 0 . Ødelæggelsens Omfang efter Branden 1728: 25. 1795: 218 ff., 226, 229.

Ødelæggelsens Omfang efter Bombarde­ mentet 1807: 272 ff, 287. Økonomi- og Kommercekollegiet: 21. Økonomiske Forhold: 1731—95: 133—154. 1795-1807: 256—267. 1807—1868: 330 ff. 1868-1885: 386, 398. 1885—1911: 40411'. Østergade: 208. Øster Kvarter: 257. Østerport: 123, 183. Øverst kommanderende Brandofiicer: 360 (udnævnt af Kongen).

KBHVN. - NIELSEN

Made with