HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

!

B I L L E D F O R T E G N E L S E --------------- Side Kongens Nytorv med Charlottenborg i 1740erne ............................... 1 Titelblad af teksten til operaen „Farnace“, København 1748 ... 9 Christoph W illibald Gluck. Maleri af J. S. Duplessis 1775 ........ 19 Teresa Imer-Pompeati-Cornelys-Sm ith ................................................. 25 Dekorationsudkast til Scalabrinis „Alessandro nell’Indie“ ........ 31 Giuseppe Sarti. Efter G. P asolini Zanelli ............................................. 35 Kongens Nytorv med komediehuset, som det så ud 1756. Efter Erik Pontoppidans Danske Atlas ...................................................... 44 Børsspiret. Opmåling af H. C. Amberg ................................................. 147 Børsspirets fløjstang. Opmåling af L. Fenger .................................... 147 Fyrværkeridrage. Efter ms. i Kgl. B ibi.................................................... 149 Børsspirets topblom st. Bymuseet ............................................................... 157 Werner Klouman den yngres D elfter-tallerken 1648 ...................... 159 Udsnit af kortet „K iøbenhaffn 1659“, Resens Atlas ...................... 162 Udsnit af byprospekt 1658 i Resens A tlas ............................................. 163 Henrik Friis og Magdalene Kloumans tallerken 1647 ...................... 167 Jørgen Fogh, borgmester. Kobberplade med portræt. Køben­ havns Bymuseum ......................................................................................... 262 ------------- Kobberstik. Københavns Bymuseum ...................................... 263 Satirisk porcelænsbillede fra 1819. Københavns Bymuseum ... 267 Norgesporten, set udefra 1941 .................................................................... 273 Kort over Kastellet 278, 279 Gitterlågen i Grevens Bastion. 1946 ...................................................... 282 Norgesporten, set udefra. 1946 .................................................................... 283 Broen fra Kongens Bastion til brødfabrikken i Kastellet. 1946 289 Generalsboligen i Kastellet med Hagekorsflaget. 1941 ................. 296 Kirkepladsen i Kastellet med de tyske automobilskure. 1945 ... 297 Lysthus på Kastelsvolden. 1947 ............................................................... 301 Tårnet på Prinsessens Bastion, Kastellet, set fra Langelinie. 1942 303 Arrestbygningen i Kastellet, set fra generalens have. Bag det store vindue på 1. sal bag træet sad Best 1946 ...................... 309 Tyske fæstningsværker, en rede i Grevens Bastion, Kastellet. 1946 ..................................................................................................................... 311 Plan af Kronprinsessegade, tegnet 1800 af J. H. Rawert ............. 340 Tegning af Peter Meyn til Gothersgadeporten .................................... 343

Made with