HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

I N D H O L D AFHANDLINGER M. M.

Side

Museumsinspektør Ellen Andersen: Friderica Holm. II. Friderica Holms garderobe ....................................................... 251 Oberstløjtnant Chr. Bokkenheuser: Den tyske besæ ttelse af Ka­ stellet fra den 9. april 1940 tilefteråret1943 ............................... 273 Museumsdirektør Eigil H. Briinniche: A. P. Weis 1851—-30. ok­ tober —- 1951 .................................................................................................. 619 Bibliotekar hos H. M. kongen, cand. mag. H. Ehrencron-Muller og L. Ehrencron-Muller: Uddrag af Johan Philip Kneyln Rosenstand-Goiskes efterretninger .................................................. 169 Adm inistrator, dr. phil. A lbert Fabritius: Det københavnske bystyres slægtsforbindelser i ældre tid. Foredrag holdt i Selskabet for Københavns historie 25. nov. 1947 ...................... 315 Redaktør Niels Friis: Trinitatis kirkes orgler og organister ... 53 — — N ikolaj kirkes orgler, organister og klokkespillere ........ 417 Frits Heide: „Perlen for alle Ø lhuse“. En studie over Kommu­ nitetets jordegods i Tjørnelunde og værtshuset „Kristian F irtal“ på Hostrups tid ......................................................................... 482 Museumsinspektør, mag. art. Chr. Axel Jensen: Om Børsens dragespir ......................................................................................................... 145 — En københavnsk fajancetallerken fra 1648 i Bymuseet ... 158 Oversergent Victor Krohn ( f ): Kastelsslaverne ............................... 371 Mag. art. Harald Langberg: Pavillonerne i Kronprinsessegade 340 Bibliotekar, cand. mag. Henning Valeur Larsen: København i H. C. Andersens eventyr ....................................................................... 589 Museumsinspektør Steffen Linvald: Københavns Bymuseum 1948. Erhvervelser og iagttagelser ...................................................... 259 — Københavns Bymuseum 1949. Erhvervelser og iagttagelser 571 V icekontorchef u. Kbh.s magistrat, cand. jur. Otto Mackeprang: Pietro M ingottis operaopførelser i København 1747— 56 ... 1 521095 HHU)

Made with