HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser

51

70) E lling: Maskespil, s. 12—25, 44. 71) Henriques: Holbergs Scene, s. 23—24.

72) Overskou: Skueplads II, s. 125. 73) Overskou: Skueplads II, s. 126. 74) Norlind: Musikhistoria, s. 166. — Adolf Lindgren: Svenske hofkapellm åstare 1782— 1882 (Stockholm 1882), s. 1— 10. 75) Hansen: Skueplads I, s. 287—307. — Thrane: Hofviolonerne, s. 87— 88, 91—92, 110, 119—38. — Friis: Kongelige Kapel, s. 65— 73. — Henriques: Holbergs Scene, s. 24, 29. 76) Overskou: Skueplads II, s. 201. — Thrane: Hofviolonerne, s. 88. — Krogh: Opera i det danske Sprog, s. 128—33, 137—38. 77) Matr. nr. 111 (nu matr. nr. 74), Snarens Kvarter. — Geddes Kort 1757. 78) Krogh: Opera, s. 133—37. — Krogh: Teatermusik, s. 84, 91— 98. 79) Hagens Sam ling 32. Det kongelige Bibliotek. — Kiøbenhavns Adresse Contoirs Efterretninger 1767, nr. 66, tillæg s. 6—-7. Univer­ sitetsbiblioteket. — Bibliotheca Danica III (København 1896), s. 473. — Johannes Ewald: Samlede Skrifter VI (København 1924), s. 446— 47. 80) Thrane: Hofviolonerne, s. 98. — Krogh: Opera, s. 140, 152, 153. 81) Overskou: Skueplads II, s. 464— 67, 472— 78. — Hansen: Skueplads I, s. 288—90, 293—302. — Krogh: Opera, s. 141, 146— 50, 156— 58. 82) Krogh: Teaterbilleder, s. 16—21. 83) Krogh: Opera, s. 140—41. 84) Vurderingebeskrivelse af 18. juni 1756, hvorefter ejendom ­ men „taxeres og vurderes til Prioritetsefterretning for 19.000 Rdlr.“. Stadsarkivet. 85) Overskous Haandbog, s. 336, jfr. s. 207, 218 og 171. 86) Riemann: Opern-Handbuch, s. 173. — Overskous Haandbog, s. 165. 87) E lling: Maskespil, s. 133, note 58. 88) R iemann: Opern-Handbuch, s. 140, 706, 781. 91) Krogh: Teatermusik, s. 28. 92) Krogh: Teaterbilleder, s. 16. 93) Thrane: Hofviolonerne, s. 87. — Krogh: Opera, s. 124. 94) R iemann: Opern-Handbuch, s. 96. 95) E lling: Maskespil, s. 132— 33, note 58. 89) Krogh: Teatermusik, s. 26— 27. 90) Overskous Haandbog, s. 163.

Made with