HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

50 Otto Mackeprang 56) E lling: Pompeati, s. 371— 74, 377— 79. — E lling: Maskespil, s. 49—55, 60— 66. — Hellssen: Harlekin, s. 88, 91— 106, 109— 11, 115, 117—31. — P ohl: Mozart und Haydn I, s. 4, 49, 167— 68. — Terry: J. C. Bach, s. 89— 91, 94— 95, 139, 143, 146. 57) Leopold Mozart gjorde i 1764— 65 en koncertrejse til London med sine børn, den 8— 9-årige W olfgang Amadeus og den 12—13- årige Maria Anna. Af nogle optegnelser fra den rejse fremgår det, at fam ilien bl. a. traf sammen med Teresa Cornelys, se Leopold Mozart: R eise-Aufzeichnungen 1763— 1771, udgivet af Arthur Schu- rig (Dresden 1920), s. 35. Derudfra at drage den slutning, at W. A. Mozart har givet koncert på Carlisle House, se H ellssen: Harlekin, s. 128, og — hypotetisk — E lling: Pompeati, s. 378, og Maskespil, s. 64, synes dog betænkeligt. Hverken i Pohls meget detaillerede bog: Mozart und Haydn in London I eller i Schurigs digre biogra­ fiske værk: W olfgang Amadeus Mozart (Leipzig 1913) står der noget herom. 61) P ohl: Mozart und Haydn I, s. 59— 60, jfr. General Adverti- ser, March 31. 1746. — Godtfred Skjerne: G lasspil. Dansk Musik­ tidsskrift 1949, s. 84—87. 62) A vertissem entet i Kiøbenhavns Post-Rytter for den 14. april 1749 angiver dagen for koncertens afholdelse til at være „Løver­ dagen den 19. April“. Marianna Pirker skriver den 15. april til ægtefæ llen, at „Sonntag macht er (Gluck) ein Benefice m it den Gläsern“, altså den 20. Da Post-Rytteren im idlertid i sit nummer for den 18. april gentager avertissem entet med den 19. som kon­ certdagen, kan man vist trygt regne med, at denne dato er den rigtige. — Müller: Gluck, s. 12. — Overskou: Skueplads II, s. 95. — Krogh: Gluck, sp. 3— 4. 63) Overskou: Skueplads II, s. 63. 64) Krogh: Fra Bergs hus, s. 524— 34. 65) Overskou: Skueplads II, s. 68— 69, 97. — Krogh: Fra Bergs hus, s. 519—24. — Krogh: Jubilæum (1949), s. 55. 66) Panum og Behrend: Musikhistorie I, s. 647. — Thrane: Hof- violonerne, s. 87. — E lling: Maskespil, s. 26— 35. 67) Fabris: Instruction. Indledningen, s. 35. — E lling og Her- m ansen: Holbergtidens København, s. 71 og 95. 68) E lling: Maskespil, s. 133, note 61. 69) Matr. nr. 15 (nu matr. nr. 20), Strand Kvarter. — Geddes Kort 1757. 58) Holberg: Epistler IV, s. 371— 72. 59) Hellssen: Harlekin, s. 106—07. 60) Krogh: Gluck, sp. 3.

Made with