HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

46 Otto Mackeprang Otto Mackeprang: 200-årsdagen for Glucks koncert i København. Kronik i Social-Demokraten 17. april 1949. Erich H. Müller: Die M ingottischen Opernunternehmungen 1732 —56 (Dresden 1915). — Angelo und P ietro Mingotti (Dresden 1917). — Gluck und die Brüder Mingotti. Gluckjahrbuch III (Leip­ zig 1917). Em il Naumann: Italienische Tondichter (Berlin 1876). Tobias Norlind: Svensk Musikhistoria. Andra upplagan (Stock­ holm 1918). Th. Overskou: Den danske Skueplads II (København 1856). Overskous Haandbog for Yndere af dansk dramatisk Literatur og Kunst. 4. Udgave ved Edgar Collin (København 1879). Hortense Panum og W illiam Behrend: Illustreret Musikhistorie I (København 1905). C. F. P ohl: Mozart und Haydn in London I (W ien 1867). V. C. Ravn: Koncerter og musikalske Selskaber i ældre Tid. Mu­ sikforeningens F estskrift I (København 1886). Hugo R iemann: Musik-Lexikon. 8. Auflage (Berlin und Leipzig 1916). — Opern-Handbuch (Leipzig 1887) m it Nachträgen und Be­ richtigungen. Max Steinitzer: Meister des Gesanges (Berlin 1920). Charles Sanford Terry: John Christian Bach (London 1929). Carl Thrane: R ossini og Operaen (København 1885). — Fra Hof- violonernes Tid (København 1908). 1) Kretzschmar: Oper, s. 133— 57. 2) Müller: Angelo und Pietro M ingotti, s. 3, 7 f. Da nævnte værk, der bygger på samme forfatters bog: Die M ingottischen Opern- unternehmungen 1732— 56, er hovedkilden til nærværende afhand­ ling, bliver dette sted det eneste, hvor der henvises hertil. 3) Ravn: Koncerter, s. 46. — Panum og Behrend: Musikhistorie I, s. 638— 39. 4) Hansen: Skueplads I, s. 167— 68. 5) Overskou: Skueplads II, s. 48. — Hansen: Skueplads I, s. 168. 6) Fabris: Instruction. Indledningen, s. 16-—35. — Krogh: Tea­ terbilleder, s. 14— 16, 51— 53, 161— 65, 170— 72, 176— 79, 291— 92. — Charlottenborg, s. 41, 43. 7) Charlottenborg, s. 14, 17, 21—22, 44, 49— 50. 8) Overskou: Skueplads II, s. 49. H E N V I S N I NG E R

Made with